ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (20.12.2020) aj program prenosov sv. omší (na konci)

Pondelok21.12. —féria
Utorok22.12. —féria
Streda23.12. —féria
Štvrtok24.12. —féria
Piatok25.12.NARODENIE PÁNASlávnosť
Sobota26.12.Sv. Štefana, prvého mučeníkasviatok
Nedeľa27.12.Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – Odpustslávnosť
 • Sv. omša o 9:30 online sv. omša 4. adventnú nedeľu je tu
 • Sv. omše budú tento týždeň od pondelka do stredy večer o 18:30, v utorok o 6:00, a vo štvrtok 24.12. o 7:00.
 • Svätá omša z vigílie Narodenia Pána bude vo štvrtok 24.12. o 16:00. a sv. omše v noci budú o 22:00o 24:00.
 • Na Slávnosť narodenia Pána (cez deň) 25.12. budú sv. omše ako v nedeľu.
 • Na Slávnosť narodenia Pána je aj zbierka na saleziánske dielo. Môžete nás podporiť aj priamo vkladom na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753 Srdečne ďakujeme, nech Vás Pán odmení.
 • Na sv. Štefana 26.12. budú sv. omše ako v nedeľu okrem 11:00, ktorá nebude. (večerná o 18:30 bude už zo slávnosti).
 • Budúcu nedeľu (27.12.) je Slávnosť sv. Jána apoštola a evanjelistu – patróna nášho kostola – teda je odpust. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Slávnostný kazateľ o. Ľuboslav Hromjak bude celebrovať sv. omšu o 9:30. Pri všetkých sv. omšiach vrátane v sobotu večer bude možnosť obnoviť si aj manželské sľuby.
 • Termíny sv. omší cez Vianočné Sviatky si môžete pozrieť vo výveske nášho kostola, alebo na našej internetovej stránke salezianipoprad.sk.
 • Z dôvodu zníženej kapacity kostola na 25% je vstup do kostola iba na lístky, ktoré si vyzdvihnete pri vstupe do nášho kostola. Na nasledovné sv. omše si však treba miesto rezervovať cez našu webovú stránku www.salezianipoprad.sk: 24.12. o 24:00 (= polnočná 25.12. o 0:00) a všetky, ktoré sú o 9:30 a o 11:00, tak isto si treba rezervovať miesto na 31.12. o 17:00. Na ostatné sa dá prísť tak, že si vyzdvihnete lístok pri vchode do kostola pred začiatkom svätej omše (najskôr 15 min.). Aby sme mohli prísť nepotrebujeme test o neprítomnosti vírusu, ale buďme opatrní a ohľaduplní.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy -Karlovej Vsi. Ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.
 • Požehnávanie domov kňazom bude možné až po zmiernení pandemických opatrení. Koledovanie Dobrej noviny tohto roku bude iba po sv. omšiach 26.12., po domoch sa teda chodiť nebude.       
 • Prenosy sv. omší z farského kostola Poprad- Veľká budú na týchto “linkoch”:

4. adventná nedeľa o 9:30

Polnočná sv. omša 24.12. o 24:00 (25.12. o 0:00)

Slávnosť Božieho narodenia 25.12. o 9:30

Sviatok svätého Štefana 26.12. (sobota) 9:30

Odpustová slávnosť 27.12. (nedeľa) – Slávnosť Jána apoštola a evanjelistu

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – poďakovanie na konci roka 31.12. o 17:00

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Celú tabuľku rozpisu omší aj s možnosťou rezervácie miesta nájdete tu