Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Priebeh sviatosti zmierenia:

Modlitba pred sv. spoveďou
Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa.

 1. Príprava 

  • prosba k Duchu Svätému o pomoc pre spoznanie svojich stavu svojej duše – darov, hriechov a chýb, (napríklad: “Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa.” )
  • spytovanie svedomia;

2. Vyznanie hriechov (pri vážnych previneniach je potrebné vyznať aj počet a okolnosti – ktoré môžu určiť ich závažnosť – to znamená, že vyznanie z hriechov má byť úplné. Podobne je to pri upratovaní, ak necháme niečo z veľkého neporiadku, tak nemôžeme povedať, že je už čisto… Vážnosť sa dá rozpoznať aj podľa desatora, alebo keď sa postavíme na stranu toho, ktorému je ubližované… prípadne si všímame ako ako pokračuje vzťah s tým, komu ubližujeme, či rastie, alebo ho treba znova obnoviť);

 3. Ľútosť

  • Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.”
  • Ľútosť má vždy v sebe aj nápravu toho, čo môžeme napraviť – teda musí mať v sebe túžbu i kroky k zanechaniu takého spôsobu života, ktorý spôsobuje opakovanie hriechu. Potrebujem vrátiť to, čo som ukradol, alebo aspoň vynahradiť, podobne napraviť to, čo som zničil, ospravedlniť sa tomu, komu som poškodil, … nestačí oľutovať iba v duchu alebo slovami, potrebná je aj náprava  skutkami tak, ako len môžem. Tiež sem patrí zrieknuť sa príležitostí – ktoré ma robia neschopným odolávať hriechu.

 4. Predsavzatie – túžba napraviť sa, bez nej nemôže byť človeku odpustené, lebo každý je povinný napraviť to, čo môže a rozhodnúť sa pevne, neopakovať to!

5.Vykonám uložené pokánie; Ježiš urobil za mňa väčšinu, zomrel za môj hriech a daroval mi život (teda znova ma začlenil do spoločenstva s Bohom, ktoré som hriechom zanechal a zničil)  – za každý hriech sa platí životom. Úkon kajúcnosti je maličkosť, ktorou vyjadrujem som si toho vedomý.

Modlitba po sv. spovedi:
Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Ty si mi skrze kňaza odpustil všetky moje hriechy, ktorými som urazil teba, mojich blížnych a ublížil aj sebe samému. Ďakujem ti a prosím Ťa, pomáhaj mi, aby som vytrval na ceste za tebou po celý môj život. Amen.

Jeden návrh na spytovanie svedomia – pre dospelých

Jeden návrh na prípravu a spytovanie svedomia pre deti a školákov

Na zorientovanie sa v téme sexuality, čistoty a objavenie povolania pre rast