Palmová nedeľa (Kvetná) 24.3.2024

 Pondelok   25.3. — (Slávnosť zvestovania Pána sa prekladá na pondelok 8.4.) Féria
 Utorok   26.3. — Utorok Svätého týždňa Féria  
 Streda   27.3. — Streda Svätého týždňa Féria
 Štvrtok   28.3. — Zelený Štvrtok (večer začína Veľkonočné Trojdnie) Féria
 Piatok   29.3. — Piatok utrpenia Pána Féria
 Sobota   30.3.  —  Féria
 Nedeľa  31.3.Nedeľa Pánovho ZmŔtvychvstania Slávnosť

Pobožnosť krížovej cesty bude v túto nedeľu o 14:00, ktorú animujú mladí a vo Veľký piatok o 15:00, ktorú animuje farská rada. Kto by mal záujem, je možnosť ísť na Kvetnicu, kde bude krížová cesta na Veľký piatok o 10:00 (od saleziánskej chaty).

V pondelok (25.3.) sme pozvaní opätovne pripojiť sa k Svätému Otcovi pp. Františkovi, ktorý obnoví zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie celú Cirkev, ľudstvo a osobitne Ukrajinu a Rusko. Toto zasvätenie bude vrámci sv. omše v pondelok po sv. prijímaní modlitbou zasvätenia.

Duchovná obnova pre birmovancov a mladých bude v stredu 27.3.. Začneme sv. omšou o 18:30 a po nej budeme pokračovať programom duchovnej obnovy s možnosťou sviatosti zmierenia.

Na Veľký piatok zachovávame pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok môžeme získať

  • Vo Štvrtok Pánovej večere počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti pri modlitbe alebo speve Ctíme túto Sviatosť slávnu.
  • V Piatok utrpenia Pána počas slávnostného liturgického úkonu poklony Svätému krížu.
  • Pri slávení Veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov.

Bdenie pri Božom hrobe začne po piatkových obradoch a záver bude pred Vigíliou Veľkej noci. Vo vchode je tabuľka na zabezpečenie adorácie pri Božom hrobe. Prosíme veriacich, aby sa zapísali tak, aby sme zabezpečili prítomnosť počas celej poklony.

Minulú nedeľu (17.3.) bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyzbieralo sa 1201,05 eur. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

Brožúrky edície „Viera do vrecka“ s názvom „Niet cesty späť“ – o súčasnej situácii v Cirkvi si môžete zakúpiť pri vchode do kostola za 2,50 eur.

Základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 3. do 8. apríla 2024 v budove školy. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v propagačných letákoch vzadu v kostole, na propagačnom plagáte alebo na webovej stránke Základnej školy sv. Jána Pavla II.

Veľkonočné obrady vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej

28.3. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)O 14:00 nácvik miništrantov v orlovni
   
29.3. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvályO 10:00 nácvik miništrantov
 o 15:00 krížová cesta 
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…      
   
30.3. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20            posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             O 16:00 nácvik miništrantov
 o 19:30 Veľkonočná vigília 
   
31.3. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše 
   
1.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!) 
Požehnanie veľkonočných jedál: Po sv. omši na Vigíliu (sobota večer) a po sv, omši na Nedeľu Zmŕtvychvstania (7:00)

—  oznamy s odkazmi:

Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.

Niečo z misií, alebo od nás pre iných – https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32364. Skúsenosť Márii Lesičkovej v Tanzánii.

Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.

2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.

Pozvánka pre mladých od diecézneho biskupa. Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis a na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišskej diecézy. Váš biskup František

Modlitbový apoštolát v marci (TU – na celý rok):

Upratovanie kostolacelý rozpis upratovania od 20.1.-28.6.2024 je TU.