5. Nedeľa v cezročnom období (B)

 Pondelok  5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
 Utorok  6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Streda  7.2. — Féria
 Štvrtok  8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho, ab. Sv. Jozefíny Bakhity Ľubovoľ. spomienky
 Piatok  9.2. — Sviatok
 Sobota 10.2.  Sv. Školastiky, panny Spomienka
 Nedeľa 11.2.  6. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (4.2.) je prvá nedeľa v mesiaci – pobožnosť 1. nedele je o 14:00. O 16:00 je Don Bosco Show v kultúrnom dome v Poprade. Vstupenky sú už obsadené.
 • Zastupovanie. Budúci týždeň do štvrtka nás budú vo farnosti zastupovať spolubratia z Košickej Kalvárie. Farská kancelária v utorok 6.2. z tohto dôvodu nebude otvorená. V súrnych prípadoch volajte t.č. farskej kancelárie: 0919 147 900.
 • Intencie na apríl sa budú zapisovať od utorka iba v kostole po sv. omšiach.
 • Ďakujeme rodine Bukovinovej, Deutschovej a Bohu-známym dobrodincom za milodar 100,-eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Pozývame vás na divadlo Kamenný chodníček, ktoré nacvičili saleziáni a mladí z Košíc. Zamerané je pre vekovú kategóriu od 9.ročníka základnej školy a vyššie. Predstavenie bude v nedeľu 18.2. o 16:00 v kultúrnom dome v Spišskej Teplici. Lístky si môžete zaobstarať v sakristii kostola. Vstupné je dobrovoľné (príspevok môžete dať aj pri vstupe do kultúrneho domu).
 • Organový koncert žiakov a študentov organovej triedy Petra Čapó sa uskutoční v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade v piatok 9. februára 2024 po svätej omši o 18:45 h. Všetci ste srdečne vítaní.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Najbližšie stretnutia birmovancov bude 11.2.; 25.2..
 • Popolcová streda je 14.2.2024.
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 15.2. po večernej sv. omši cca od 19:10 do 20:10.
 • Celodenná adorácia bude 15.2. (štvrtok po popolcovej strede).
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok budeme pomoc smerovať do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a pekné aktivity pre deti a rodiny.
 • Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude v sobotu 17.2. 2024 na sv. omši o 11:30.
 • Celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk bude v Žiline 16.-18.2..
 • Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie – najbližšie bude 18.2.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Jarné prázdniny sú 26.2.-1.3. 2024.
 • Veľkonočná nedeľa 31.3. 2024. Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4..
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Na základe dekrétu od Apoštolskej penitenciárie vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov veriaci dostali možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci:
  • Návšteva kostola (verejnej kaplnky), ktorý je v správe saleziánskej rodiny od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024
   • Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola: „Aspoň primeraný čas venujú zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (fašiangová hostina): Červotoč osloví červotoča: – Pozývam na raňajky. – A čo ponúkaš? – Švédske stoly.