3. Vianočná nedeľa – krst Krista Pána

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – krst Krista Pána

Pondelok11.1.féria
Utorok12.1.féria
Streda13.1.Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkviľubovoľ. spom.
Štvrtok14.1.féria
Piatok15.1.féria
Sobota16.1.féria
Nedeľa17.1.2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
  • Dnes končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Do 24.1. 2021 sú sv. omše iba online (potom sa uvidí). V piatok je mládežka o 18:30 a v nedeľu je sv. omša o 9:30. Vo štvrtok sa modlíme ruženec z kaplnky noviciátu o 20:00. Účasť na sv. omšiach a verejných zhromaždeniach je zakázaná. V prípade nebezpečenstva smrti, alebo iných naliehavých situáciách sa obráťte na nás telefonicky alebo mailom (0919147 900)
  • Informácie o online prenosoch nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk. Po otvorení videoprenosu nezabudnite zakliknúť zvonček – odber aktívny.
  • Povzbudzujeme k liturgii domácej Cirkvi, ktorá slúži na slávenie nedele v rodinnom spoločenstve – aby Pán Ježiš mohol účinne konať vo vašich vzťahoch a príbytkoch. Ponuku nájdete aj našej stránke salezianipoprad.sk.
  • Pozývanie k pokániu i k spoločnej modlitbe doma, alebo aj cez komunikačné prostriedky a sociálne siete je stále naliehavejšie. Svätý otec, biskupi, kňazi a spoločenstvá po celom svete si uvedomujú, že bez modlitby a pokánia ozdravenie ľudí, rodín a spoločnosti je iba neuskutočniteľnou túžbou. Je pekné, že v našej farnosti sa modlia každý deň niektorí aj v spoločenstvách ruženec spolu, ale pozývame aj ostatných. Nezostaňme bez týchto prostriedkov záchrany. Ak môžete vytvorte si skupinky – nech sa aspoň dva-traja modlia spolu, aby Pán mohol konať. Hodina spoločnej modlitby je o 20:00. Pozývajte aj ďalších. Dnešné komunikačné prostriedky a sociálne siete nech sú dobrou pomocou. Záchrana začína u Ježiša, ktorý je Spasiteľ – nie v laboratóriách, na politických scénach a ani pri našich nápadoch. Modlime sa aj za zomierajúcich, nech nik nezostane sám a bez duchovnej pomoci. Vhodná spoločná modlitba je sv. ruženec, modlitba ku sv. Jozefovi, alebo korunka Božieho milosrdenstva. Pripomíname aj možnosť získať plnomocné odpustky v roku sv. Jozefa – tu je info.
  • Rodiny, komunity a spoločenstvá pozývame do 40 dňovej pobožnosti, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na našej stránke salezianipoprad.sk.
  • Príprava na 1. sv. prijímanie pokračuje online. Termín stretnutia je dnes  v nedeľu 10.1. o 16:30.
  • Birmovanci pokračujú budúci týždeň – na stretkách  online.
  • Prípravy na krst a sobáše sú aktuálne tiež, nezabudnite sa včas ohlásiť a pozrieť si informácie na našej stránke salezianipoprad.sk (pod sekciou farnosť Poprad – Veľká, pastorácia…)
  • Zapisovanie intencií na marec bude až v utorok 26.1.2021.