Rok noviciátu

Niektorí tvrdia, že jediný vzťah na celý život je nemožný. Podľa nich má vzťah význam, len kým trvá náklonnosť. Takýmto myslením v podstate potvrdili, že láska neexistuje. Existuje len pocit, ktorý je vrtkavý ako aprílové počasie.

Iní zas tvrdia, že láska je láskou len vtedy, keď trvá. Ako to vyjadrilo jedno dieťa, že má najradšej, keď jeho ocko príde domov z práce špinavý a nie práve voňajúci, ale to nijako nevadí mamke, ktorá ho aj tak objíme a pobozká. Pretože skutočná láska trvá za každých okolností, nielen vtedy, keď človek vonia a je skvele oblečený.

Tento typ lásky však nepochádza z ľudskej hlavy a srdca. Na jednej strane nás presahuje, na strane druhej je v nás hlboko zapísaný a zdravý človek intuitívne tuší, že ho priťahuje len niečo, čo ho aj niečo stojí a nie je zadarmo.

Láska je stále spojená s niekým druhým a predovšetkým s povolaním. Povolanie je spojené s Bohom a Boh je predovšetkým Trojica, ktorá je spojená cez vzťahy. Keď trpel Syn na kríži, trpel aj Otec a aj Duch, ktorý je Láska. Lebo skutočná láska trvá za každých okolností a k tomu sme povolaní. Najprv ju však potrebujeme objaviť. Ako sa píše v prvom Jánovom liste: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“

Kto zakúsil a vníma, že je milovaný, vie milovať a prijme povolanie ako Lásku ktorá trvá. A toto je cesta, na ktorej sprevádzame mladých. Aby našli Boha ako Otca a Lásku. Je to vrchol našej aktivity. Aby mladý človek spolu s Bohom Otcom objavil svoje povolanie, povolanie syna a dcéry.

V saleziánskom noviciáte sa žije, hľadá, skúša, kráča a namáha pri objavovaní svojho povolania, ktoré sa zdá, že je skôr po ceste, na ktorej Duch vedie saleziánskym rehoľným štýlom. V každom prípade tu v noviciáte mladí muži robia v živote voľbu, lebo nechcú ísť len po prúde rieky a smerom po širokej ceste, pretože ňou kráča väčšina. Väčšina nie je dôvod. Dôvod pre každé povolanie je Pravda a Láska, ktorá trvá. V opačnom prípade netrvá ani povolanie a ani láska.

Martin Kačmáry
Magister novicov