2. Nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

Pondelok  8.1. Bl. Titusa Zemana, kňaza-saleziána a mučeníka Sviatok (u sdb)
 Utorok  9.1. — Féria
 Streda 10.1. — Féria
 Štvrtok 11.1. — Féria
 Piatok 12.1. — Féria
 Sobota 13.1. Panny Márie v sobotu, ab. sv. Hilára biskupa a uč. CirkviĽubovoľ. spomienka
 Nedeľa 14.1. 2. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnešná nedeľa 7.1. – Nedeľa krstu Krista Pána, – je to záverom Vianočného obdobia – začína obdobie cez rok. Jasličky, ktoré sú v kostole pred oltárom sa rušia – od tohto dátumu môžu byť do 2.2. v zadnej časti kostola.
 • Do 2.2. (Sviatok obetovania Pána) je možné získať plnomocné odpustky pre tých, ktorí navštívia františkánsky kostol a v ňom sa poklonia Ježišovi pri jasličkách. Potrebné je splniť zvyčajné podmienky – čisté srdce s rozhodnutím neuraziť Pána Ježiša žiadnym hriechom, ísť v blízkom čase na sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Modlitbu pri Jasličkách nájdete na našej stránke alebo v papierovej podobe pri jasličkách alebo pod chórom kostola.
 • Dnes (7.1.) po sv. omši o 11:00 bude vyhodnotenie súťaže. Ak ste si aj dnes priniesli  Betlehemy alebo stromčeky dobrých skutkov zoberte si ich zo sebou. Stretneme sa v orlovni.
 • Od 8.1. 2024 začína záver prípravy na 100.-výročie príchodu saleziánov dona Bosca. Tento deň je aj spomienkou na blahoslaveného Titusa Zemana – saleziána a mučeníka. V mesiaci január sa pripravujeme na oslavu dona Bosca – ktorá vyvrcholí oslavou „Don Bosco Show“ 4.2.2024.
 • Úmysly sv. omší na marec budeme zapisovať v utorok 9.1. v kancelárii farského úradu počas úradných hodín (15:00-17:00) a potom po večerných sv. omšiach.
 • Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ ale i starší zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Pobožnosť prvej nedele bude o 14:00 (v nedeľu 7.1.)
 • Najbližšie stretnutie s birmovancami a rodičmi bude 14.1.. S rodičmi chlapcov sa stretneme v orlovni o 16:30.
 • Adorácia vo štvrtok 11.1. bude animovaná mladými.
 • Stretnutie animátorov – PG-čka bude v piatok 12.1. po sv. omši. Témou je príprava na don Bosco show, rozdelenie prípravy táborov a doladenie termínov.
 • S deťmi a rodičmi v príprave na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:00 – v orlovni.
 • Vtip: (pokus o dialóg) Istý farár si zo schránky vybral list. Po otvorení obálky videl na papieri iba jedno slovo: ‘BLÁZON’. Počas nedeľných oznamov povedal: – Poznal som veľa ľudí, ktorí písali listy a zabudli ich podpísať. A tentoraz som dostal list od niekoho, kto ho podpísal a zabudol list napísať.