2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 Pondelok   8.4. Zvestovanie Pána Preložená slávnosť z 25.3.
 Utorok   9.4. — Féria  
 Streda   10.4.  Féria
 Štvrtok   11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Spomienka
 Piatok   12.4. — Féria
 Sobota   13.4.  Sv. Martina I., pápeža (Začíname farské misie o 18:00 privítaním misionárov a sv. omšou) Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  14.4.3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť

Nedeľa Božieho milosrdenstva (7.4.)

 • Dnešnou nedeľou Božieho milosrdenstva (7.4.) končí Veľkonočná oktáva.
 • Adorácia s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu bude o 14:30 s možnosťou získať úplné odpustky.
 • Pozývame na ňu aj našich birmovancov. Po adorácii budú pokračovať stretká birmovancov.
 • Pre hlbšie poznanie pozri: https://www.milosrdenstvo.sk/

Misie vo farnosti

 • Do piatku pokračujeme v deviatniku k Duchu Svätému (link je aj tu), ktorý obetujeme za farské misie. Pred požehnaním na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu k Duchu Svätému.
 • Misie vo farnosti sú časom, keď môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietnite toto pozvanie.
 • Farské misie začnú v sobotu 13.4.. Misionárov privítame v sobotu 13.4. na sv. omši o 18:00.
 • Pozrite si program, ktorý je zverejnený na našej stránke (TU), alebo v tlačenej podobe v našich Farských zvestiach, či na lístkoch na stolíku pod chórom, alebo v blízkej budúcnosti v časopise Veľká.
 • Farské rady a organisti budú mať organizačné stretnutie v utorok 9.4. po večernej sv. omši.

3. etapa pastoračného projektu

 • Minulú nedeľu sme začali 3. etapu pastoračného plánu Ježišovej cesty do Emauz.
 • Počas tejto etapy sa snažíme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a novými spôsobmi objavovať možnosti, ako byť aktívnou súčasťou každej svätej omše.  
 • Rodiny s deťmi si môžu zobrať pozvánku (A6), ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Prosíme, všimnite si, že pozvánka obsahuje návod, ako môžete prinášať osobné obetné dary. Kamienky, o ktorých hovorí pozvánka, môžete priniesť na nedeľnú sv. omšu a vložiť do misky, ktorá bude za stĺpom, kde je krstiteľnica. Spolu s chlebom a vínom budú našim obetným darom na nedeľnej sv. omši.
 • Pre prvoprijímajúcich (ale aj staršie deti) máme špeciálnu pomôcku – stierací plagát, ktorú vám odovzdáme v sakristii. Návod ako na to, nájdete TU.
  • prvý qr kód vám otvorí túto katechézku s úlohou – alebo ak vám nejde načítať qr kód, skúste TENTO LINK

Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024. V sakristii je tabuľka, do ktorej sa záujemci môžu zapísať. Ďalšie informácie – cena, odchod a príchod budú včas oznámené.

Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú prijať:

 • Miloš Gallovič (syn Petra a Terézie r. Dzúrikovej) pochádzajúci z Popradu a Pavla Mária Švagerková (dcéra Jozefa a Viery r. Šterbákovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej.
 • Podobne, Viliam Kačír (syn Petra a Alžbety r. Grigerovej) pochádzajúci zo Smižian a Miroslava Lichvariková (dcéra Miroslava a Melánie r. Harabinovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  oznamy s odkazmi:

– Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.

– Vyhlásenie Mons. Františka Trstenského k tragédii počas diecézneho stretnutia mládeže. Možnosť vyjadriť solidaritu a pomoc rodinám pozostalým a obetiam môžete aj cez darcovský portál Donio (TU)

– Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.

– Úplné odpustky v nedeľu Božieho milosrdenstva môžu získať veriaci, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a v duši sú odvrátení od akéhokoľvek hriechu a zúčastnia sa adorácie (alebo pobožnosti) ku cti Božieho milosrdenstva, pomodlia sa Otče náš, Verím v Boha a zvolanie: „Ježišu dôverujem Ti“. (základné podmienky sú sviatosť zmierenia – alebo byť v stave milosti posväcujúcej,  prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).

Ku Sviatku Božieho milosrdenstva:

Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva (Den. 505).

Carlova kvapka krvi. 9.5. 2024 Viac TU: https://kapitula.sk/kvapka_krvi/

– Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.

– Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):

 • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
 • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
 • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.

– Upratovanie kostolacelý rozpis upratovania od 20.1.-28.6.2024 je TU.

– KBS schválila inštrukciu o hudobnej zložke svätých omší za účasti detí a mládeže.