Čo je manželstvo?

…Viditeľný znak, ktorým sú muž a žena, ktorí sa pri sobáši stávajú manželmi, neviditeľnej Božej prítomnosti a pôsobenia. Tento znak je na to, aby zjavoval Božiu lásku, ktorá sa cez nich túži darovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý život…

… Je cestou – povolaním k plnosti. Táto plnosť sa však dosahuje v dokonalej plnosti až vo večnosti….

… Manželstvo nie je realizácia vlastných predstáv, ale Boží dar, ktorý má obrovskú hodnotu. Preto je potrebná kvalitná príprava, aby tento dar prinášal dobré ovocie a skutočnú radosť.

Pozrite si video-katechézku o obraze manželstva (TU). 

Tu je text ku katechézke.

Kedy prináša láska v manželstve radosť?

Video – svedectvo o manželstve – aj po rokoch…  aby z lásky bola radosť

Čo je to sviatosť manželstva?

Stručne za 3 minúty – video

Kresťan a rozvod

Video 8 min