2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 15.1. — Féria
 Utorok 16.1. — Féria
 Streda 17.1. Sv. Antona, opáta Spomienka
 Štvrtok 18.1. — Féria
 Piatok 19.1. — Féria
 Sobota 20.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Fabiána, pápeža a mučeníka,          ab. sv. Šebastiána, mučeníkaĽubovoľ. spomienky
 Nedeľa 21.1.  3. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • V túto nedeľu (14.1.) je stretnutie birmovancov. Rodičia chlapcov majú o 16:30 stretnutie v orlovni.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25.1. 2024. V tento čas si pripomíname dôležitosť modlitby a pokánia na prekonávanie rozdelenia medzi kresťanmi.
 • Ekumenická pobožnosť bude v nedeľu 21.1. bude v evanjelickom kostole vo Veľkej o 15:00. Počas nej sa modlíme za jednotu kresťanov s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských denominácií. Ak môžete, určite príďte.
 • Duchovná obnova. Týždeň modlitieb za jednotu začneme duchovnou obnovou vo farnosti, ktorá bude vo štvrtok 18.1. po večernej svätej omši (cca o 19:10). Na úvod bude slovko a potom adorácia, aby sme Ježišovi umožnili uzdravovať a premieňať, to, čo je v nás.
 • S deťmi a rodičmi z prípravy na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:30 – v orlovni. Čas sme trochu posunuli vzhľadom na ekumenickú pobožnosť, ktorá bude predtým v evanjelickom kostole.
 • Pastoračný plán “Ježišova cesta do Emauz” prechádza do druhej etapy. Otec biskup nás srdečne pozýva na celodiecéznu adoráciu. V našom dekanáte sa uskutoční v 20.1. v týchto farských kostoloch: Štrba o 17:00, Vysoké Tatry  o 17:00 a Nová Lesná o 16:00. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe ak je to možné aj svojou účasťou, alebo aspoň modlitbou. Využiť môžeme aj čas adorácie v rámci duchovnej obnovy v našom kostole vo štvrtok.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V pondelok 8.1. na spomienku na bl. Titusa Zemana začal rok vďačnosti. V čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 je možnosť získania úplných odpustkov. Podmienka je navštíviť farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.

 • Povzbudenie pre deti a rodičov. Sv. omša o 11:00 je s väčšou účasťou detí. Veľmi vhodné je, aby sa deti prvého stupňa ZŠ, ale i starší, zapojili do detského zboru, ktorý pripravuje piesne a spoluúčasť na sv. omši o 10:15 v orlovni. Chlapcov pozývame do služby miništrovania. Povzbudzujeme rodičov, aby sprevádzali svoje deti do aktívnej účasti na svätej omši. Dostatočný a pokojný čas pred sv. omšou je užitočný aj pre rodičov – slúži na prečítanie si Božieho slova, na naladenie srdca a rozhovor s Bohom, aby sme mali čo najväčší úžitok zo svätej omše, priniesli Pánovi to, čo sa podarilo v uplynulom týždni a pripravili sa na ďalší týždeň.

 • Prednáška Digitálni rodičia – „naživo“ bude túto nedeľu 14.1. o 16:30 v priestoroch Oratka na Juhu. Workshop vedie pani Barbora Okrúhľanská. Interaktívne bude rozprávať o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre mladého človeka aj rodiny. Prezradí tiež výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života.  Viac info na https://salezianipoprad.sk/digitalni-rodicia-prednaska-pre-dospelych/

 • Celodiecézna adorácia pred začiatkom 2. etapy pastoračného projektu „Ježišova cesta do Emauz“ pre Dekanát-Poprad bude v sobotu 20.1. 2024 o 17:00 v týchto farnostiach:  Vysoké Tatry  o 17:00;  Štrba o 17:00,  Nová Lesná o 16:00
 • Modlitbový apoštolát v januári: 
  • Úmysel Svätého Otca: Za dar rozmanitosti v Cirkvi. Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.
  • Vo farnosti: Za prípravu farských misií.
 • Vtip:  (ako by bolo, keby) Čo by sa bolo stalo, keby boli Adam a Eva Číňania?
  Odpoveď: Boli by sme stále v raji, lebo by nezjedli jablko, ale hada.