2. VIANOČNÁ NEDEĽA (3.1.2021)

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Pondelok4.1.Pondelok vo Vianočnom obdobíféria
Utorok5.1.Utorok  vo Vianočnom obdobíféria
Streda6.1.ZJAVENIE PÁNAslávnosť
Štvrtok7.1.Štvrtok po Zjavení Pánaféria
Piatok8.1.Bl. Titus Zemanspomienka
Sobota9.1.Sobota po Zjavení Pánaféria
Nedeľa10.1.KRST KRISTA PÁNAslávnosť
 • Od 1.1. do 24.1. 2021 sú sv. omše iba online. Účasť na sv. omšiach a verejných zhromaždeniach je zakázaná. V prípade nebezpečenstva smrti, alebo iných naliehavých situáciách sa obráťte na nás telefonicky (0919147 900) alebo mailom , presnejšie informácie nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk
 • Povzbudzujeme k liturgii domácej Cirkvi, ktorá má oveľa väčšiu hodnotu, ako pasívne pozeranie duchovného programu, či online sv. omší. Ponuku nájdete aj našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Rodiny, komunity a spoločenstvá pozývame do 40 dňovej pobožnosti, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na našej stránke saleziánipoprad.sk.
 • Príprava na prijatie sviatostí tento rok. Tí, ktorí by chceli tento rok prijať sviatosť manželstva odporúčame, aby ste sa ohlásili na farskom úrade telefonicky alebo prostredníctvom mailu čím skôr. Tiež nájdete informácie o vysluhovaní sviatostí na našej stránke salezianipoprad.sk v časti – Farnosť Poprad – Veľká — pastorácia. Stránka sa stále dopĺňa, ak by ste našli chyby alebo nejasnosti, prosíme, napíšte nám. Podobne pozývame tých, ktorí by chceli pokrstiť dieťa, alebo by ste chceli začať prípravu na ďalšie sviatosti. Prihlášky pre nových prvoprijímajúcich budú k dispozícii v júni.
 • Štatistiku vyslúžených sviatostí a svätením za rok 2020 si môžete pozrieť tu (na našej stránke).
 • Základný prehľad príjmov a výdavkov za rok 2020 si môžete pozrieť tu.
 • Príprava na 1. sv. prijímanie pokračuje online. Rodičom prvoprijímajúcich pošleme mail s „prihlasovacím linkom“ – termín stretnutia bude nedeľa 10.1.. Birmovancom sa ohlásime tiež mailom.
 • Srdečne Vám Pán Boh odmeň sa podporu saleziánskeho diela v Poprade Veľkej či už modlitbou, konkrétnou pomocou alebo finančne. Každý mesiac obetujeme za Vás sv. omšu v prvú sobotu v mesiaci a vkladáme Vás do našich modlitieb pri komunitnej liturgii.
 • Zapisovanie intencií na marec bude až v utorok 26.1.2021.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy – Karlovej Vsi, ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Za snúbencov sa modlime.

Na pripomenutie:

 • Vo štvrtok 7. januára si pripomíname 101 rokov od narodenia dona Ernesta Macáka. Kto to bol don Ernest Macák? Narodil sa 7. januára 1920 vo Vištuku. Na gymnáziu v Šaštíne objavil svoje duchovné povolanie a ako 16-ročný zložil rehoľné sľuby. V roku 1946 sa stal kňazom, v roku 1950 ho spolu s ostatnými rehoľníkmi komunistický režim uväznil v Podolínci. Ušiel odtiaľ a tajne organizoval rehoľný život mladých saleziánov. V septembri 1952 ho zatkla tajná polícia. Mal 32 rokov. Väznili ho a neľudsky mučili. Aby nič neprezradil, začal hru na blázna. Rodičia vymohli jeho prepustenie z psychiatrie no aj doma pokračoval v hre na blázna ďalších 13 rokov. V roku 1968 vycestoval do Ríma a tam ostal. Vyučoval, písal, spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom. Po návrate na Slovensko sa v roku 1991 stal riaditeľom gymnázia v Šaštíne, ako 73-ročný prijal v roku 1993 na šesť rokov úlohu provinciála slovenských saleziánov. Zomrel vo veku 96 rokov 13. októbra 2016. Otec Ernest zanechal po sebe stopu svätého života a bohaté duchovné dedičstvo. O otcovi Ernestovi sa môžete viac dozvedieť aj na webstránke ernestmacak.sk .