4. Nedeľa v cezročnom období (B) – Nedeľa Katolíckej univerzity

 Pondelok 29.1. — Féria
 Utorok 30.1. — Féria
 Streda 31.1. Slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže Sviatok (u SDB)
 Štvrtok   1.2. — Féria
 Piatok   2.2. Obetovanie Pána Sviatok
 Sobota   3.2.  Panny Márie v sobotu, ab, Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ab. Sv. Oskara, biskupa Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  4.2.  5. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (28.1.) popoludní majú stretnutie birmovanci.
 • Slávnosť Dona Bosca v našej farnosti bude v stredu 31.1. počas sv. omše o 17:00. Po nej ste srdečne pozvaní na agapé, ktoré bude na farskom dvore.
 • Don Bosco Show– program, ktorí si pripravili mladí z našich stredísk na Juhu a vo Veľkej bude v nedeľu 4.2.2024 v Dome kultúry o 16:00. Vstupenky si môžete rezervovať systémom online cez našu stránku salezianipoprad.sk od 26.1..
 • Prvopiatkový týždeň – spovedáme okrem bežných časov v utorok vo štvrtok a piatok od 17:30. (v stredu na slávnosť dona Bosca nespovedáme). Sv. omše sú v piatok aj o 7:00 a v sobotu aj o 7:30 – so svätoblažejským požehnaním.
 • Na sviatok obetovania Pána (2.2.) si večer prineste aj sviece, ktoré požehnáme na začiatku sv. omše.
 • Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti spolu 240 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Deviatnik k donovi Boscovi začal v pondelok (22.1.). Odkaz na texty nájdete v TOMTO odkaze. Okrem osobného úmyslu môžeme obetovať tento deviatnik za misie v našej farnosti, ktoré budú viesť bratia Redemptoristi od 13.4.-21.4. a za šírenie saleziánskej charizmy.
 • Najbližšie stretnutia birmovancov bude 28.1.; 11.2.; 25.2..
 • Celodenná adorácia bude 15.2. (štvrtok po popolcovej strede).
 • Spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude v sobotu 17.2.2024 na sv. omši o 11:30.
 • Celoslovenské stretnutie miništrantov zo saleziánskych stredísk bude v Žiline 16.-18.2.
 • Stretnutie detí a rodičov v príprave na 1. sv. prijímanie – najbližšie bude 18.2. (malá skúška pripravenosti na sviatosť zmierenia a základných vedomostí + téma: príprava na slávenie svätej omše a pôstna príprava, rozpisy 1. svätých spovedí. Otázka zmien v slávení 1. sv. prijímania a mystagógie).
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka bude 23.2.– v piatok po večernej sv. omši (cca 2 hod) – v sakristii je zoznam jednotlivých častí, ku ktorým sa  môžu záujemci dopísať.
 • Jarné prázdniny sú 26.2.-1.3. 2024.
 • Veľkonočná nedeľa 31.3. 2024. Nedeľa Božieho milosrdenstva 7.4..
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4.2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času (ak sa dá vhodné je mať aj dovolenku) i pozývaním našich susedov a farníkov.
 • Získanie úplných odpustkov na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko (celý dekrét je Tu). Provinciál don Peter Timko počas otvorenia roku vďačnosti oznámil, že apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo pre duše v očistciPodmienky podľa dekrétu:
  • Návšteva kostola. “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu). Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo modlitbou”.
  • Čo urobiť pri návšteve kostola. “…aspoň venujú primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciami blahoslavenej Panny Márie, svätého Jána Bosca a blahoslaveného Titusa Zemana”.
  • Splniť zvyčajné podmienky: sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Milí rodičia, ruženec, ranné a večerné modlitby, požehnanie detí, keď idú spať, pravidelná účasť na svätej omši a účasť na ostatných sviatostiach – prostredníctvom všetkých týchto praktík sa rodiny rozvíjajú ako školy modlitby. (biskup Robert Barron)
 • Vtip: (zmysel pre humor) Ako dokázať, že Pán Boh má zmysel pre humor? – Svoj vyvolený ľud viedol púšťou 40 rokov a nakoniec ich doviedol na jediné miesto v tom kraji, kde nie je ropa…