TRETIA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova

Pondelok25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštolasviatok
Utorok26.1.Sv. Timoteja a Títa, biskupovspomienka
Streda27.1.Sv. Angely Merici, pannyľub. spomienka
Štvrtok28.1.Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvispomienka
Piatok29.1. féria
Sobota30.1.Panny Márieľub. spomienka
Nedeľa31.1.Štvrtá NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
  • V pondelok končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Výzva k práci a modlitbe za jednotu kresťanov zostáva naďalej. Nezabudnime sa modliť za chorých, za tých ktorí sa o nich starajú, za tých, ktorí majú zodpovednú úlohu pri riadení štátu, za oblasti nášho života, kde sme sa rozhodovali sami – bez Boha. Táto doba je časom, kedy si uvedomujeme hodnoty, za ktoré sme neboli dostatočne vďační a tiež nové možnosti, ktoré nám Pán otvára cez modlitbu a Božie Slovo.
  • Budúcu nedeľu 31.1.2021 máme slávnosť dona Bosca. Pozývame Vás, aby ste mali na nej účasť. Pripravujeme program, ktorý bude online. Presný čas a link zverejníme v deň slávnosti na našej stránke. Tiež Vás pozývame pripojiť sa k modlitbe deviatnika – ktorý si môžete stiahnuť zo stránky saleziánov dona Bosca: saleziani.sk.