Farské oznamy

Bohoslužby, spovedanie a pobožnosti

Sväté omše:

Dni:Hodina:
PONDELOK – SOBOTA:18.30
NEDEĽA:7.00, 9.30, 11.00, 18.30
NEDEĽA (letné prázdniny):7:00, 9:30, 18:30
PRIKÁZANÉ SVIATKY (pracovné dni):
PRIKÁZANÉ SVIATKY (sobota):
PRIKÁZANÉ SVIATKY (dni prac. pokoja):
KRISTOVHO TELA A KRVI (BOŽIE TELO):
SV. ŠTEFAN (26.12.):
VEĽKONOČNÝ PONDELOK:
Sv. Jána Bosca (31.1.) a Sv. Jána apoštola (27.12)
Štátny sviatok cirkevne neprikázaný (5.7.; 15.9.)
PRVÝ PIATOK: 
7:00, 17:00, 18:30
7:00, 17:00, 18:30
7.00, 9.30, 11.00, 18.30
7:00, 17:30
7:00, 9:30, 18:30
7:00, 9:30
17:00
7:00, 18:30
7:00, 18:30
FATIMSKÁ  SOBOTA (po prvom piatku v mesiaci)                               7:30, 18:30 (z nasledujúcej nedele)

SVIATOSŤ ZMIERENIA:

Prvopiatkový týždeň:

 deň:stredaštvrtokpiatok
 hodina:17.30 – 19.0017.30 – 19.0017.30 – 19.00

Sviatosť zmierenia vysluhujeme  počas svätých omší v utorok- sobotu.  V nedeľu podľa možností a prítomnosti kňazov v komunite.

Pobožnosti:

Dni:Hodina:
Fatimská sobota + svätá omša (sobota po prvom piatku v mesiaci)7.30
Prvá nedeľa v mesiaci (nedeľa po prvom piatku v mesiaci) -pobožnosť s požehnaním 14:00
Májová pobožnosť Štvrtková adorácia (po svätej omši) 18:15 do 20:00 h. 

Prosíme o skontrolovanie aktuálnosti v oznamoch. Aktualizáciu je vhodné skontrolovať pred slávnosťami, prázdninami alebo pred zmenou liturgických období.