Hlavná kategória pre všetky články, ktoré budú patriť do farnosti Poprad – Veľká

Duchovná obnova 26.9.2021 (Kráčať spolu, kráčať s rodinami.)

Počas obnovy odpovedáme na pozvánku: zamyslieť sa, obnoviť, dať vidieť. Stretnutie poskytuje časopriestor na zamyslenie a naštartovanie obnovy, ktorá pokračuje v najbližší mesiac, aby Pán mohol konať v spolupráci s nami a mohol dať vidieť cez nás svoju konkrétnu dobrotu a lásku.

Inšpiráciu pre tento spôsob duchovnej obnovy nájdeme v príhovore Svätého Otca pp. Františka tu.

Na každom stretnutí duchovnej obnovy ide o čas darovaný Bohu, Jeho slovu a dialógu s Ním, aby sme mohli prijať Jeho dary; aby to, čo nie je podľa Neho, mohol uzdraviť, očistiť a posilniť – aby sme boli pod vládou Ducha Svätého a nie podľa ducha sveta. Súčasťou je modlitba v tichu (adorácia) s možnosťou sviatosti zmierenia. Ak by bolo potrebné rozprávať sa s kňazom dlhšie, vhodné je dohodnúť sa na konkrétnom inom termíne.

Svätá omša je v bežných časoch, teda treba si v nedeľu vybrať, na ktorej svätej omši sa zúčastníte.

Praktická časť (dať vidieť) a rozhovory sú prenesené do nasledujúceho mesiaca, pretože cieľom obnovy nie je duševné alebo telesné pookriatie, ale budovanie rodiny, spoločenstva a farnosti, čo sa nedá urobiť za chvíľku na jednom stretnutí za mesiac.

Duchovná obnova – (teda jej 1. časť, čo je naše stretnutie) slúži na vytvorenie si času pre uvažovanie, tichú modlitbu, prípadne prijatie sviatosti zmierenia, aby sme objavili jednotlivé kroky, ktoré nás Pán volá urobiť na ceste životom v nasledujúci mesiac.

Pozvaní sú všetci dospelí (čo prijali, alebo chcú prijať zodpovednosť za svoju vieru), najmä manželia, pretože bez nich nie je možné obnoviť život v rodinách a ani vo farnosti. Pokiaľ je možné vhodná je osobná prítomnosť. Online forma je vhodná iba v prípade na čas neprekonateľných prekážok či obmedzení.

Pomôckou sú témy z cyklu video-katechéz pápeža Františka s rodinami, ktoré sú prípravou na X. svetové stretnutie rodín v Ríme (22.-26.6.2022). Zjednocujúcou témou je Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

Tu je video 1. témy: Kráčať s rodinami (Kráčať spolu)

a tu sú 4. témy z krátkeho videa na zamyslenie, obnovu a zviditeľnenie:

1. Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami

2. Rozpoznať dary manželstva a rodiny

3. Rodina – znamenie milosrdenstva

4. Starať sa o každú rodinu

Zamyslieť sa: Pokojne si prečítam tieto 4 témy a považujem, čo mi cez ne komunikuje Boh. 1 téma na je na 1 týždeň, no počas duchovnej obnovy si môžem v tichu pozrieť všetky 4 (alebo iba toľko, koľko pokojne vládzem…).

Obnoviť: Potrebujem preniesť do praxe – do života toľko, koľko je v mojich možnostiach a silách, nakoľko som otvorený pre spoluprácu s Bohom. Čo to bude v jednotlivé týždne?

Dať vidieť: Ako sa podelím, ako dám druhým vedieť, čo vykonal Boh a pre mňa a ja pre Neho počas týždňa? V jednotlivých témach sú návrhy.

Vytvorme si teda čas na počúvanie, modlitbu, aby sme dokázali uvažovať, obnovovať a dať vidieť iným (v radosti i skromnosti), ako Pán koná v našom živote.

Záznam z duchovnej obnovy nájdete tu – hoci je lepšie na nej byť a zažiť naživo. Tešíme sa na ďalšie spoločné živé stretnutia – pravdaže v rámci našich možností :-) Nech vidieť, ako Pán koná v nás a cez nás.

Spracované podľa materiálov z Vatikánskeho rozhlasu (VR) a Rady pre rodinu pri KBS

26. nedeľa v cezročnom období (26.9.2021)

Pondelok27.9.Sv. Vincenta de Paul, kňazaSpomienka
Utorok28.9.Sv. Václava mučeníka, alebo Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov mučeníkovĽub. spomienky
Streda29.9.Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelovSviatok
Štvrtok30.9.Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa CirkviSpomienka
Piatok1.10.Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky CirkviSpomienka
Sobota2.10.Sv. anjelov strážcovSpomienka
Nedeľa3.10.27. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes je po sv. omšiach charitatívna zbierka pre Kubu. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • V dnešnú nedeľu 26.9. vás pozývame na duchovnú obnovu pre manželov a dospelých. Tieto stretnutia budú bývať spravidla každú 4. nedeľu o 15:00 v kostole. Čerpať budeme  zo série katechéz pápeža Františka na tému „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“. Vstup bude pre plne zaočkovaných, obnovu však bude možné sledovať aj online. Aby sme mohli pripraviť materiály pre účastníkov alebo poslali link na sledovanie duchovnej obnovy vás prosíme, aby ste sa čím skôr prihlásili na mailovej adrese našej farnosti:  fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Našu ponuku si môžete rozšíriť tromi stretnutiami programu s názvom „Amoris pre manželov“, ktoré budú v októbri. Presnejšie info nájdete na plagátiku vo výveske, alebo na stránke www.amoris.sk
 • V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.  Sv.omša bude aj o 7:00. V stredu, štvrtok a piatok spovedáme už od 16:30. V sobotu je sv.omša o 7:30, po ktorej je pobožnosť fatimskej soboty. Budúca nedeľa je 1. v mesiaci –  o 14:00 bude pobožnosť 1. nedele.
 • V piatok začína mesiac október, ktorý je už tradične mesiacom svätého ruženca i misií. V kostole sa budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. V rámci roku rodiny pozývame v jednotlivé dni viesť modlitbu ruženca rodiny, v piatok skupiny detí a mladých a v soboty členov ružencového spoločenstva. Prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu na nástenke pri vstupe do kostola.
 • Sv. omše na budúci týždeň zostávajú v súčasnom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Povzbudzujeme vás, aby ste využili pre ľahšiu organizáciu prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, najmä v nedele, aby ste sa zbytočne nemuseli zdržiavať pri zapisovaní vo vchode do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

Pozvánka na duchovnú obnovu pre manželov i ostatných dospelých (26.9. 2021)

Téma tohto roka je “Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.

V nedeľu 26.9. o 15:00 sa stretneme vo farskom kostole vo Veľkej.

Táto obnova bude spravidla každú 4. nedeľu v mesiaci o 15:00 – pripomenieme aj vo farských oznamoch.

Pre prípravu materiálov je vhodné prihlásiť sa na mailovej adrese našej farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk,

Počítame s vami, lebo ste Bohom povolaní. Sme obdarení sviatosťou krstu – Božím životom, i ďalšími sviatosťami a darmi, ktoré sme pozvaní rozvíjať vo svojej rodine a tam, kde žijeme. K tomuto povolaniu máme aj pozvanie pápeža Františka, ktoré je v závere textu.

Pre tých, ktorým situácia nedovolí prísť, môžeme poslať aj link na túto obnovu, z ktorej bude prenos online. (nezabudnime na podmienky a obmedzenia, ako je plná zaočkovanosť a aktuálne hygienické usmernenia)

Predpokladaný čas trvania programu je 1- 1,5 hodiny. (…Vovedenie do témy, čas na zamyslenie, modlitba – adorácia, možnosť sviatosti zmierenia alebo rozhovoru s kňazom. Svätá omša vrámci tohto programu nebude. Na záver bude spoločná modlitba s Eucharistickým požehnaním).

Formu programu budeme aktualizovať podľa možností.

Základom pre tohtoročné duchovné obnovy je projekt „10 videí Amoris laetitia“ Dikastéria pre laikov, život a rodinu vo Vatikáne, ktorý vznikol v rámci Roka rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež František vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022 ako prípravný rok na X. Svetové stretnutie rodín. Nie je náhodou, že pápež František prišiel na Slovensko práve v tomto roku. Veľkou túžbou pápeža v roku rodiny je pozvať každú rodinu na celom svete rozmýšľať nad bohatstvom exhortácie Amoris laetitia a uplatniť ho do života Cirkvi.

Základnou témou – pomôckou je teda projekt „10 videí Amoris laetitia“, v ktorých účinkuje pápež František spolu s rodinami.

Ku každému videu sú pripravené 3-4 jednoduché katechézy, ktoré v rámci duchovnej obnovy uvedieme. Obnova pokračuje v konkrétnom živote v nasledujúcom mesiaci, kedy sa podnety zo zamyslenia konkretizujú v jednoduchých skutkoch v priestore rodiny, v dynamikách spoločenstva alebo farnosti. 

Povzbudením môže byť aj pozvanie vyplývajúce z výziev pp. Františka:

„Zostaňte na ceste, stále, nezastavujte sa…“ (pp. František )

Cirkev zápasí o svoju identitu…. ( naše rodiny, naša farnosť,…)

Aké sú výzvy (odkazy) návštevy pápeža na Slovensku?

Pozrime si to

Obraz pre X. svetové stretnutie rodín v Ríme, autor p. I. M. Rupnik názov: “Toto tajomstvo je veľké.”

Celodenná farská adorácia 23.9. (aj online)

Vo štvrtok 23.9. bude celodenná farská adorácia.

Začiatok je o 8:00 a záver o 20:00. Bude vysielaná aj online – na tomto mieste sa prekliknete na priamy prenos.

Kto môže, nech príde osobne – lebo aj Ježiš je prítomný hmotným a reálnym spôsobom na konkrétnom mieste. Ak sme však obmedzený svojimi povinnosťami a možnosťami, vhodné je využiť aj tento “online spôsob” (prenos cez Youtube).

Počas svätých omší o 12:00 a 18:30 bude adorácia prerušená.

Význam celodennej farskej adorácie. Vrámci našej (Spišskej) diecézy sú zapojené všetky farnosti tak, aby sa každý deň na jej území vzdávala úcta Ježišovi, ktorý sa nám daroval v Eucharistii. V čase adorácie sa farnosť zjednocuje v modlitbe a v úcte pred Eucharistickým Ježišom. Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev a rodina rodín vzdáva vďaky, odprosuje a prosí za jednotlivých členov našej farnosti i diecézy, ktorú tvorí s ostatnými farnosťami. Svojim postojom klaňania sa, otvárame svoje srdce i vzťahy pre pôsobenie Boha v našich životoch. Ide o veľmi pekný spôsob, akým môžeme prispieť pre ozdravovanie a posilnenie celej Cirkvi.

Adorácia (klaňanie sa) je hlavným úkonom čnosti nábožnosti. Klaňať sa Bohu znamená uznávať ho za Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa, za Pána a vládcu nad všetkým, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú lásku: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Lk 4, 8), hovorí Ježiš, citujúc Deuteronómium. (KKC 2096)

Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril, a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „kráľom slávy“ (Ž 24, 9-10) a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší [ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš láskyhodnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru. (KKC 2628)

Svedectvo o Eucharistii: Prečo Fulton Sheen každý deň zotrvával hodinu v adorácii?
https://modlitba.sk/?p=15801 )

25. nedeľa v cezročnom období (19.9.2021)

25. nedeľa v cezročnom období

Pondelok20.9.Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkovSpomienka
Utorok21.9.Sv. Matúša, apoštola a evanjelistuSviatok
Streda22.9.Feria
Štvrtok23.9.Sv.: Pia z Pietrelčiny, kňazaSpomienka
Piatok24.9.Feria
Sobota25.9.Panny Márie v sobotuĽub.spomienka
Nedeľa26.9.26. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Pozvánka na obnovu. Budúcu nedeľu 26.9. vás pozývame na duchovnú obnovu rodín a dospelých. Tieto stretnutia budú bývať spravidla každú 4. nedeľu o 15:00 v kostole. Čerpať budeme  zo série katechéz pápeža Františka na tému „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“. Vstup bude pre plne zaočkovaných, obnovu však bude možné sledovať aj online. Aby sme mohli pripraviť materiály pre účastníkov alebo poslali link na sledovanie duchovnej obnovy vás prosíme, aby ste sa prihlásili na mailovej adrese našej farnosti:  fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Našu ponuku si môžete rozšíriť tromi stretnutiami programu s názvom „Amoris pre manželov“, ktoré budú v októbri. Presnejšie info nájdete na plagátiku vo výveske, alebo na stránke www.amoris.sk
 • Sv. omše na budúci týždeň zostávajú v súčasnom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku (sv.omša v sobotu o 12:00 nie je), – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola.

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Povzbudzujeme vás, aby ste využili pre ľahšiu organizáciu prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, najmä v nedele, aby ste sa zbytočne nemuseli zdržiavať pri zapisovaní vo vchode do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

 • Celodenná farská adorácia – bude 23.9. – vo štvrtok. Začíname o 8:00 a končíme o 20:00. Pri sv. omšiach sa adorácia preruší. Prosíme tých, ktorí nám môžete pomôcť pri zabezpečení adorácie, aby ste sa zapísali do zoznamu na nástenke vo vchode do kostola.
 • Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

  Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

   Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

  Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.

Návšteva Svätého Otca pápeža Františka na Slovensku od 12.9.- 15.9.2021

Udalosti návštevy pápeža Františka z archívu RTVS

príhovory počas návštevy Svätého Otca pápeža Františka

___________

Pár sprítomnení toho, čo sa udialo:

Priebeh 1. dňa návštevy

Priebeh 2. dňa návštevy

Priebeh 3. dňa návštevy

Priebeh 4. dňa návštevy

________

Prenosy – archív RTVS a TV LUX:

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Oficiálne privítanie)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Uvítací ceremoniál – Prezidentský palác)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie Svätého Otca Františka so zástupcami Katolíckej cirkvi)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Súkromná návšteva centra “Betlehem”)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave)

FILM Pápež František: Modlite sa za mňa

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie s mladými)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Svätá omša v Šaštíne 15.9.2021)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Rozlúčkový ceremoniál)

24. nedeľa v cezročnom období (12.9.2021)

Pondelok13.9.Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Utorok14.9.Povýšenie sv. KrížaSviatok
Streda15.9.Panny Márie SedembolestnejSlávnosť
Štvrtok16.9.Sv.: Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkovSpomienka
Piatok17.9.Sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Sobota18.9.Panny Márie v sobotuľub. spomienka
Nedeľa19.9.25. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorý ste prijali pozvanie na otvorenie pastoračného roka. Vďaka vašej ochotnej spolupráci, veľkodušnosti i prítomnosti sa podaril pekný Farský deň. Vo vchode do kostola nájdete ešte informačné listy s ponukou života a fungovania našej farnosti.
 • Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa (dnes) 12. septembra 2021 o 15:30 na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
 • Príprava prvoprijímajúcich začína v túto nedeľu (12.9.). O 16:00 je sv. omša pre rodičov a prvoprijímajúcich (,ktorí neboli doobeda na sv. omši). Po nej o 16:40 pokračujeme v kostole prípravou na 1. sv. prijímanie.
 • Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu teda k plnej účasti na svätej omši (pre tretiakov a starších) i na birmovku (od ukončeného 6.-teho ročníka) ešte nájdete na stolíku pri vstupe do kostola alebo na našej web-stránke v časti pastorácia.
 • Pre žiakov prvého stupňa, máme pripravené zošity „Malý misionár“, do ktorých si môžu nalepiť každú nedeľu obrázok z nedeľného Evanjelia. Môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii kostola.
 • Úmysly na sv. omše na október a november sú už zapísané. Na december budeme budeme zapisovať až v utorok 5.10..
 • Pozor zmena: Sv. omše na Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej v stredu 15.9. budú o 7:00 – nie o 12:00 ako bolo vyhlásené (pre nezaočkovaných) a o 18:30 (iba pre zaočkovaných). V tento deň je v konkatedrále v Poprade odpust.
 • Budúci týždeň budú jesenné kántrové dni, v ktorých budeme ďakovať za úrodu. Záväzný je jeden deň, ktorý budeme v našom kostole sláviť v piatok.
 • Pozor zmena odchodu autobusu: Na stretnutie so Svätým Otcom odchádzame 15.9. o 0:30 od budovy fary. (Velické nám. 1.) Autobus je už obsadený. Príspevok na autobus je 17,- eur. Zo Šaštína sa vraciame poobede po skončení sv. omše. Prosíme, aby ste mali vytlačené potvrdenie o registrácii na podujatie – bez toho vás nepustia do sektorov a tiež občiansky preukaz.

Všetci sa dobre pripravme, aby táto návšteva priniesla hojný úžitok pre celé Slovensko.

Registrácia ďalších OTP – záujemcov o účasť na návšteve je už uzavretá. Pre tých, ktorí to stihli, budú potrebovať potvrdenie o testovaní. Otestovať sa môžete v pondelok medzi 13:00 – 16:00 v budove Katolíckej univerzity – v Poprade. Testy sú zdarma – s možnosťou dobrovoľného príspevku.

 • Sv. omše na budúci týždeň budú v novom režime:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov). Bude však potrebné zapísať sa pri vchode do kostola, alebo sa prihlásiť cez našu webovú stránku.

Sv. omše pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 20 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku, – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola. (sv.omša v sobotu o 12:00 už nebude)

Na sv. omše sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – bude tiež možnosť prihlásiť sa cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 sú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme, za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )

 • Krátky list otca biskupa:

Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. Administrátor

Pre našu farnosť je najbližším miestom konkatedrála v Poprade.

Termíny: 16.9., 21.10., 18.11. 2021, 20.1., 17.2., 17.3. a 18.5.2022

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Chovanec a Denisa Vojtaššáková obaja z farnosti Poprad – Veľká; Podobne Erik Bretz zo Štrby a Lívia Bizubová  z farn. Poprad – Veľká.Za snúbencov    sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

Deň farnosti

V prvú septembrovú nedeľu sa pomaly stáva zvykom, že sa stretnú deti i dospelí z našej farnosti, aby spoločne otvorili školský-pastoračný rok a strávili popoludnie. Deň farnosti odštartoval spoločnou pobožnosťou prvej nedele v kostole. Od pol tretej sa farský dvor pomaly začínal napĺňať a o 15:00 program začal úvodnou modlitbou a scénkou. Deti sa rozdelili do skupiniek, v ktorých následne spoločne chodili po stanovištiach a získavali žetóny. Žetóny neskôr vymenili za myšlienky, na ktoré dvojica zo scénky zabudla. Medzitým ako deti behali po farskom dvore, dospelí veselo debatovali pri dobrom guláši a občerstvení, ktoré prichystali veľkodušní farníci. Po skončení hry moderátori vyhlásili výsledky hier a pripomenuli úspech našich chlapcov, ktorí na “Bodke za prázdninami” (31.8.2021 na Levočskej hore), vyhrali súťaž v scénkach. Po tom, ako ohlásili výherkyňu malej tipovačky: “Hádaj koľko fazuliek je v pohári” sa deti rozbehli k občerstveniu, aby sa posilnili a mohli pokračovať v hrách. Postupne niektorí pomaly odchádzali a iní zase prichádzali. Skupina Smaily začala svoj mini koncert, ktorý odštartovali najmladší členovia tejto skupiny. Popri hraní a spievaní si mohli deti zakopať s loptou alebo zahrať volejbal. Po záverečnom požehnaní si niektoré deti a ich rodičia zatancovali “bansy” a všetci pomaly spokojne poodchádzali domov. Dúfame, že sa podarí vrámci možností a pandemických opatrení rozvíjať spoločenstvo Božej rodiny aj v našej farnosti. Malou pomôckou môže byť aj leták, ktorý účastníci dostali. Pozvánka platí pre všetkých v našej farnosti – ponuka je celkom zaujímavá – tu si ju môžete pozrieť aj vy. (NK)

Pár fotiek (okrem tých nižšie) si môžete pozrieť aj v tomto albume

23. nedeľa v cezročnom období (5.9.2021)

Pondelok6.9.Féria
Utorok7.9.Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkovSpomienka
Streda8.9.Narodenie Preblahoslavenej Panny MárieSviatok
Štvrtok9.9.Sv. Petra Clavera, kňazaĽub. spomienka
Piatok10.9. Féria
Sobota11.9.Panny Márie v sobotuSpomienka
Nedeľa12.9.24. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Zbierka pre potreby Diecézneho katechetického diela vyniesla 598,47 Eur, všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.
 • Zapisovanie úmyslov na sväté omše na október a november bude v utorok od 15:00 – 17:00 na fare v ďalšie dni v sakristii kostola.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Chovanec a Denisa Vojtaššáková obaja z farnosti Poprad – Veľká; 

podobne Erik Bretz zo Štrby a Lívia Bizubová  z farn. Poprad – Veľká. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

 • Na stretnutie so Svätým Otcom 15.8. v Šaštíne je už autobus obsadený. Odchádzame 15.9. o 2:00 od budovy fary. Príspevok na autobus je 17,- eur. Zo Šaštína sa vraciame poobede po skončení sv. omše. Okrem očkovacieho potvrdenia je potrebné, aby ste boli už zaregistrovanícez stránku https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/

Všetci sa dobre pripravme, aby táto návšteva priniesla hojný úžitok pre celé Slovensko.  

 • Sv. omše na budúci týždeň budú v takom režime ako to bolo v uplynulý týždeň:

 Pre plne zaočkovaných budú sv. omše – bez obmedzenej kapacity:

cez týždeň o 18:30 okrem soboty  a v nedeľu o 9:30, 11:00 a 18:30 (povinnosť očkovania sa nevzťahuje na deti do 12 rokov).

Sv. omše aj pre nezaočkovaných – sú s obmedzenou kapacitou vo vnútri kostola do 30 ľudí:

budú o 12:00 od utorka do piatku, – na tieto sv. omše sa treba zapísať pri vstupe do kostola. (o 12:00 v sobotu už nebude)

V sobotu o 18:30 a v nedeľu o 7:00 a 8:00 – na tieto je možné prihlásiť sa cez

našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše, alebo sa priamo zapísať pri vstupe do kostola.

Sv. omše v nedele o 9:30 budú vysielané na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

 • V dnešnú nedeľu (5.9.) je Deň našej farnosti – začíname školský-pastoračný rok.  Popoludní o 14:00 je pobožnosť prvej nedele

a otvorenie pastoračného roka bude o 14:30 bude na farskom dvore.

Treba si doniesť svoju misku, lyžicu a pohár. Potrebné je mať aj rúško. Srdečne ste pozvaní a koláčiky sú vítané tiež. Vrámci otvorenia sa dozviete aj o ponuke pre našu farnosť na tento tok. Špeciálne pozývame prvoprijímajúcich a birmovancov.

 • Pre žiakov prvého stupňa – hlavne tretiakov, máme pripravené zošity „Malý misionár“, do ktorých si môžu nalepiť každú nedeľu obrázok z nedeľného Evanjelia. Môžete si vyzdvihnúť v sakristii kostola.
 • Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu teda k plnej účasti na svätej omši (pre tretiakov a starších) i na birmovku (od ukončeného 6.-teho ročníka) ešte nájdete na stolíku pri vstupe do kostola alebo na našej web-stránke v časti pastorácia.
 • Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu teda k plnej účasti na svätej omši (pre tretiakov a starších) i na birmovku (od ukončeného 6.-teho ročníka) ešte nájdete na stolíku pri vstupe do kostola alebo na našej web-stránke v časti pastorácia.
 • 1. stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude na budúcu nedeľu (12.9.) v kostole o 16:00. Presnejšie informácie pošleme prihláseným cez týždeň.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )

Animované popoludnia

Posledný augustový týždeň vo Veľkej patril animovaným popoludniam pre deti, ktoré sa pravidelne stretávajú vo farnosti počas celého roka. Od pondelka do piatku sa deti schádzali o pol tretej na farskom dvore. Občas kvôli nepriaznivému počasiu sme sa presunuli aj do Orlovne, kde sme pokračovali v programe. Tému “Príbeh pokračuje – Noemova archa” stvárnili animátori v super scénkach, ktoré sprevádzali deti dejom počas celého týždňa. Rôzne aktivity od prvej “rozdeľovačky” až po mega prekážkovú hru, turnaje, stanovištia, dielne aj stolové hry – všetky tieto hry deti absolvovali, aby zvrátili “katastrofu”, ktorá sa prihnala v pondelok. Omše so zaujímavými kázňami a spoločné modlitby boli neoddeliteľnou súčasťou. Štyri tímy, ktoré proti sebe súťažili celý týždeň nakoniec spoločne zachránili mesto od katastrofy. Spoločne sa naučili, že nádej ( – istota, že Boh neopustí) s odhodlanosťou ( – že naše schopnosti treba využívať naplno) dokážu prekonať všetky prekážky. Pravdaže nám pribudli nové zážitky, ktorými sme pekne zakončili prázdninové leto. (N.K.)