Hlavná kategória pre všetky články, ktoré budú patriť do farnosti Poprad – Veľká

Palmová nedeľa (Kvetná nedeľa)

Pondelok  3.4. Pondelok svätého týždňa Féria
 Utorok  4.4. Utorok svätého týždňa Féria
 Streda  5.4. Streda svätého týždňa Féria
 Štvrtok  6.4. Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) 
 Piatok  7.4. Piatok utrpenia a smrti Pána (Veľký piatok) 
 Sobota  8.4. Svätá sobota (Biela sobota) 
 Nedeľa  9.4. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána  Slávnosť
 • Minulú  nedeľu 26.3. bola Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Srdečné Pán Boh zaplať za vyzbieraných 1050 eur. Podobne ďakujeme za 100 eur na kostol od príbuzných zosnulej p. Márii Knižkovej. Na Veľkonočnú nedeľu bude ofera. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 2.4. o 14:30 animujú členovia hospodárskej rady (ak bude priaznivé počasie, budeme ju mať vonku). Na Veľký piatok bude krížová cesta v kostole o 15:00.
 • Písanie úmyslov sv. omší na jún bude v utorok od 15:00 – 17:00. Potom po sv. omšiach ak zostanú voľné miesta.
 • Spovedanie chorých, ku ktorým chodievame na 1. piatok, alebo aj tých, ktorých prihlásite v sakristii kostola, bude v stredu 5.4..
 • Na Veľký piatok zachovávame prísny pôst. Od 14.  roku života sa zdržujú všetci od mäsitých pokrmov a od 18. do 60. roku je pôst od mäsitých pokrmov s možnosťou iba raz dosýta sa najesť.
 • Obrady a sväté omše počas Veľkonočného trojdnia a Veľkej noci.
06.4. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)
  
07.4. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvály
 o 15:00 krížová cesta
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…      
  
08.4. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20  posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             
 o 19:30 Veľkonočná vigília
  
09.4. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše
  
10.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!)
 • Služba pri adorácii. Adorácia na Zelený štvrtok bude po sv. omši tichá do 21.00.Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu bude adorácia pri Božom hrobe. Vo vchode do kostola je tabuľka, kde vás prosíme, aby ste sa zapísali – aby sme zabezpečili celý čas adorácie piatkovej i sobotňajšej.
 • Požehnávanie veľkonočných jedál bude večer po obradoch na Svätú (Bielu) sobotu a ráno po sv. omši o 7:00.
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Príbeh našej farníčky Márii Lesičkovej z misií v Tanzánii “Krôčik po krôčiku kráčam v dôvere” si môžete prečítať v aktuálnom čísle katolíckych novín (alebo tu v odkaze).
 • Podnety na Svätý týždeň:
  •  Aby sme prežili Svätý týždeň čo najlepšie: uvažovať, modliť sa a konať, odporúčame pomôcku uverejnenú v aktuálnom čísle katolíckych novín: Svätý týždeň v mojom živote ( 1.časť2. časť)
  • Výchovná pomoc rodičom – s názvom digitálni rodičia – kde si môžete vypočuť zaujímavé podcasty a tipy pre výchovu detí vo svete sietí a internetu – vtipne a múdro 😊
  • Tehlička – saleziánska pôstna zbierka sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Viac v online brožúrke s názvom Angola.
  • Na Veľký piatok 7.4. bude krížová cesta aj na Kvetnici. Začne o 10:00 hod. pri saleziánskej chate. Budú ju viesť naši novici.
 • Výlet na Veľkonočný utorok 11.4. Pozývame mladých aj rodiny na Veľkonočný výlet do Slovenského Raja. Trasa: Letanovce, Let. mlyn, Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Kláštorisko a späť. Odchod vlaku je 8:44 hod., lístok smer Letanovce si kupuje každý sám. Ak počasie dovolí, budeme mať hore aj sv. omšu. Predpokladaný návrat vlakom o 16:16 hod.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianipoprad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Pútnické Taliansko. Pozvánka na púť od otca Ľuboslava Hromjáka. Kto by mal záujem od 8.6.-15.6. o púť po Talianskych pútnických miestach. Nech sa páči. Program nájdete TU v odkaze.
 • Modlitbový úmysel na apríl
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.
 • Chvály – mladí z Veľkej vás pozývajú na modlitbu chvál v piatok vo Veľkonočnej oktáve (14.4..2023) o 20:00 do farského kostola sv. Jána Apoštola a Evanjelistu (farský kostol).
 • Vtip: Janko, rád chodíš do školy? – Áno. A tiež z nej rád chodím, ale nemám rád, keď tam medzitým musím zostať.
 • Hádanka na Kvetnú nedeľu (pre deti): Na halúzku vyšli pritúliť sa myšky. Slniečko im pošušky hladká sivé kožúšky. Čo je to? (aktainhab)

5.pôstna nedeľa

Liturgický týždeň

Pondelok  27.3. — Féria
 Utorok  28.3.  Féria
 Streda  29.3. — Féria
 Štvrtok  30.3.  Féria
 Piatok  31.3. — Féria
 Sobota  1.4. — Féria
 Nedeľa 2.4. Palmová (Kvetná) nedeľa  Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave Slávnosti vigílie Zvestovania Pána po liturgickej, logistickej i hmotnej stránke. Osobitne pánovi Bucovi, ktorý nám vyrobil nový Boží hrob, pánovi Švagerkovi, ktorý zabezpečil renováciu oltárnych dosiek, pánovi Volákovi, ktorý zabezpečil osvetlenie a všetkým, ktorí strávili pár pekných hodín pri uvažovaní, tvorbe a zariaďovaní tohto miesta a zabezpečovaní relikvií. Na našej stránke pribudol nový článok, kde si môžete prečítať viac o tomto našom novom Božom hrobe a relikviári.
 • V dnešnú nedeľu 26.3. je Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • V utorok 28.3. po večernej svätej omši je stretnutie hospodárskej rady.
 • Duchovná obnova farnosti pred Veľkým týždňom bude vo štvrtok 30.3. o 17:30. Srdečne ste pozvaní. (Téma, stíšenie a podelenie je v čase od 17:30 – 18:25, potom je sv. omša a po nej krátka adorácia.)
 • Spovedanie pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti budúcu sobotu 1.4. od 10:00- 11:30. Pokúsme sa dobre pripraviť a využiť tento čas milosti.
 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 26.3. o 14:30 majú mladí, 31.3. o 17:50 vedú birmovankine a v nedeľu 2.4. o 14:30 členovia hospodárskej rady (ak bude priaznivé počasie, budeme ju mať vonku).
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ Jána Pavla II. v Poprade bude 3.4. od 9:00-15:00  a 4.4. od 9:00-16:00 a 5.4. od 12:00-17:00.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Výchovná pomoc rodičom – s názvom digitálni rodičia – cez túto stránku sa môžete dostať k podcastom, ktoré sú vtipné i užitočné pre výchovu detí vo svete sietí a internetu.
  • Viac informácii o Zbierke na pomoc pre utečencov nájdete TU
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.
 • Pozor zmeny púte do Svätej zeme. Z dôvodu zrušenia letu do Tel Avivu podľa pôvodného programu, je potrebné posunúť termín o dva dni, na termín od 31.5. – 7.6.2023. Zmení sa aj letisko na Piešťany. Tu je zmenený program púte.
 • Vtip: Manželská hádka: „Keď som si ťa brala, musela som byť slepá a hluchá!“ – hnevá sa manželka. – Vidíš, miláčik, z akých vážnych chorôb si sa pri  mne vyliečila…
 • Hádanka: Koľko ide husí jedna za druhou? (irt)

Nový Boží hrob, relikviár a relikvie

V piatok 24.3.2023 na vigíliu Zvestovania Pána sme mali v našej farnosti slávnosť aj s požehnaním nového Božieho hrobu-relikviára.

Hrob je prázdny – pripomína smrť a zmŕtvychvstanie Krista. Relikvie svätých zase život s Kristom – tu i vo večnosti. Ježiš prevedie každého verného učeníka cez priepasť smrti do neba. Svätí sú nositeľmi Božej dobroty a lásky pre tých, ktorí o ňu stoja. Úcta k svätým je prejavom úcty k Bohu. Boh nás miluje vždy konkrétnym spôsobom cez konkrétnych ľudí a konkrétne dary. Preto je správne mať v úcte tých, ktorí boli a sú najviac otvorení pre spoločenstvo s Bohom – pre spoluprácu v láske.

Krásnou súčasťou slávnosti bola návšteva o. Petra Majdu rektora seminára s ôsmymi bohoslovcami, ktorí vytvorili s nami spoločenstvo sláviace aj prijatie relikvie blahoslaveného Carla Acutisa, ktorú sme vložili do nového relikviára.

Rodičia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie pred svätou omšou predniesli zastavenia krížovej cesty s myšlienkami o výchove – ktorá rezonuje s Božou láskou a poslaním rodičov a vychovávateľov – darovanie života v láske až po darovania seba. Málokto tušil, že sa im počas svätej omše prihovorí mama blahoslaveného Carla Acutisa – mama, ktorá získala dar viery vďaka synovi a jeho láske k Eucharistii. Jej slová nás skutočne povzbudili i dojali. Mamy a otcovia, ktorých sa dotkne Božia láska, sa stávajú aj napriek bolestným stratám krásnymi a oslovujúcimi.

Nech táto slávnosť zostane pre nás inšpiráciou do ďalšieho života… na príhovor svätých, ktorých relikvie nám približujú Boží život, pomoc a lásku.

Zo slávnosti požehnania Božieho hrobu a relikviára.

Tu si môžete pozrieť “príbeh” vzniku nového Božieho hrobu a relikviára. Je v ňom aj povzbudenie a pomoc zo života svätých.

Tu odkaz na správu z TKKBS

Opätovné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25.3.

Svätý otec František pri audiencii 22. marca 2023 vyzval veriacich, aby sa zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal pred rokom v Bazilike svätého Petra v spojení s biskupmi celého sveta, opakovalo každý rok na slávnosť Zvestovania Pána. Pripomenul, aby sme Kráľovnú pokoja neúnavne prosili o dar mieru a jednoty, a aby sme teraz vo svojich modlitbách zvlášť pamätali na trpiaci ľud Ukrajiny.

Vhodný okamih na prednes zasvätenia je po modlitbe po prijímaní pri sv. omšiach.

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás: nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju
prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.

Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme: Odpusť nám, Pane!

V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vložil útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z božskej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou.

Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: “Nie som tu azda ja, tvoja Matka?” Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na pomoc.

Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu: “Nemajú vína” (Jn 2, 3). Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, ó Matka, pretože
dnes nám došlo víno nádeje, rozplynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah.

Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.
Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke.
Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia.
Ty, “nebeská zem”, vráť svetu Boží súlad.
Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať.
Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou.
Kráľovná ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať.
Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.

Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a
starali sa o zranené a trpiace ľudstvo.

Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: “Hľa, tvoj syn” (Jn 19, 26): tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: “Hľa, tvoja matka” (v. 27). Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené a zmätené, pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.

Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. “Áno”, ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.
Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala “áno”, na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá “si živým
prameňom nádeje”. V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja. Amen.

4. pôstna nedeľa – Nedeľa radosti

Liturgický prehľad

Pondelok  20.3. Sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie Slávnosť
 Utorok  21.3. — Feria
 Streda  22.3. — Feria
 Štvrtok  23.3. — Feria
 Piatok  24.3. — Feria
 Sobota  25.3. Zvestovanie Pána Slávnosť
 Nedeľa 26.3. 5. pôstna nedeľa Slávnosť

Oznamy

 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 19.3. vedú rodičia birmovancov. V prípade priaznivého počasia bude vonku. Stretneme sa pred kostolom, začiatok je o 14:30. V piatok 24.3. o 17:50 – v kostole, majú krížovú cestu na starosti rodičia prvoprijímajúcich. V nedeľu 27.3. o 14:30 vedú krížovú cestu mládežníci.
 • Stretnutie birmovancov bude v túto (dnešnú) nedeľu 19.3. o 16:00.
 • V stredu 22.3. po večernej svätej omši je stretnutie pastoračnej rady.
 • Nový Boží hrob – relikviár. V piatok 24.3. 2023 na vigíliu Zvestovania Pána budú s nami sláviť večernú sv. omšu o. rektor a niekoľkí bohoslovci zo Spišského seminára. Prinesú nám relikviu Carla Acutisa a povedia niečo o tomto novom patrónovi mladých. Po večernej sv. omši požehnáme nový relikviár a Boží hrob.
 • Chvály. Po piatkovej svätej omši 24.3. približne o 19:30 budú viesť naši mladí v kostole pôstne chvály.
 • Sv. omša zo Slávnosti Zvestovania Pána bude v piatok (24.3.) večer a v sobotu  (25.3.) o 7:30. Ranná sv. omša v sobotu bude obetovaná na úmysel za uzdravenie rodín a dar prijatia všetkých detí – narodených i nenarodených.
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.
 • Zmena času. O týždeň sa mení čas v noci z 25.-26.marca. O 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00. (vstávame o hodinu skôr).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Zahalené kríže. Od 5. pôstnej nedele (26.3.) do Veľkého Piatku (Piatok utrpenia Pána) sú kríže zahalené.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v utorok 28.3. po večernej sv. omši.
 • Duchovná obnova farnosti pred Veľkým týždňom bude vo štvrtok 30.3. o 17:30. Srdečne ste pozvaní. (téma, stíšenie a podelenie je čase od 17:30 – 18:25, potom je sv. omša a po nej krátka adorácia.)
 • Iné pozvánky na púte. Pre tých, ktorí majú záujem ísť na nejakú púť ale nemôžu ísť s nami, ponuky na púte nájdete aj na adrese pute.sk alebo vo výveske pred kostolom.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Viac informácii o Zbierke na pomoc pre utečencov nájdete TU
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

 • Vtip: Ide dedko k doktorovi a ten sa ho pýta: „Robievate nejaký nebezpečný šport?“ A dedko odpovedá: „Občas nesúhlasím s manželkou.“
 • Hádanka: Ak ho nakŕmiš, tak ožije, ak ho napojíš, tak zomrie. Čo je to? (ňeho)

3. pôstna nedeľa (10. výročie pp. Františka)

Pondelok  13.3. — Feria
 Utorok  14.3. — Feria
 Streda  15.3. — Feria
 Štvrtok  16.3. — Feria
 Piatok  17.3. — Feria
 Sobota  18.3. — Feria
 Nedeľa  19.3. 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti Slávnosť
 • Ďakujeme členom ružencového spoločenstva, ktorí prispeli na kostol a potreby farnosti  sumou 482,- eur a podobne dobrodincom (r. Kurňavová, r. Falisová, r. Gurová) za 200 eur na potreby kostola. Ďakujeme animátorom, ktorí sa podelili o prázdninový čas a pripravili popoludnie deťom na prázdninách a tiež všetkým, ktorí sa zapájate do života našej farnosti.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi je v túto nedeľu 12.3. o 16:00 (po krížovej ceste).
 • Krížové cesty. V piatok 17.3. o 17:50 – v kostole, majú krížovú cestu na starosti birmovanci – chlapci. V nedeľu 19.3. o 14:30 vedú krížovú cestu rodičia birmovancov. Táto krížová cesta bude pri vhodnom počasí vonku. Stretneme sa pri kostole.
 • Tento týždeň si spomeňme v modlitbe na pápeža Františka, z príležitosti 10.výročia jeho pontifikátu (13.3.2013-2023).
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 19.3. o 16:00.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Tento ročník má za cieľ pomoc novému saleziánskemu stredisku v Huambo (v Angole), v ktorom potrebujú rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).
 • Nový Boží hrob – relikviár. V piatok 24.3. 2023 pri večernej sv. omši požehnáme relikviár a nový Boží hrob.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • Informácia o našich bohoslovcoch. Naša farnosť má momentálne dvoch bohoslovcov. Jedného poznáme osobne – Andreja Dominika a druhého sprostredkovane Kobenana Constanta Cra. Náš adoptovaný bohoslovec Kobenan Contant bol po pastoračnej stáži vysvätený za diakona a pokračuje v štúdiách a príprave na kňazstvo. Andrej Dominik bude ordinovaný na diakona 15.6. 2023. Podporujme ich modlitbou a pomocou, aby na ceste svojho povolania vytrvalo rástli.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Zmena času. O dva týždne sa mení čas v noci z 25.-26.marca. O 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00. (vstávame o hodinu skôr).
 • Vtip: Pri kontrole hovorí colník turistke: „Pani, musíte si predĺžiť pas.“ „Dobre, ale potom sa mi zmestí do kabelky?“
 • Hádanka: Ako sa s pomocou vody dá získať svetlo?  onko ťymu

2. pôstna nedeľa

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok  6.3. — Feria
 Utorok  7.3. — Feria
 Streda  8.3. — Feria
 Štvrtok  9.3. — Feria
 Piatok  10.3. — Feria
 Sobota  11.3. — Feria
 Nedeľa  12.3. 3. pôstna nedeľa   Slávnosť

Oznamy:

 • Zbierka na charitu vyniesla minulú nedeľu 1605,- eur a na kostol prispeli Bohu známi darcovia sumou 150 eur, srdečné Pán Boh odmeň všetkým darcom.
 • Úmysly sv. omší na máj zapisujeme v utorok v kancelárii farského úradu od 15:00-17:00 a potom po sv. omšiach.
 • Popoludnie pre deti bude v stredu o 14:00 v orlovni. V rámci jarných prázdnin si animátori pripravili popoludnie hier, na ktoré vás srdečne pozývajú.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Pozrite si vo vchode do kostola, ktoré skupiny farnosti sú pozvané animovať krížovú cestu. Kto by bol ochotný spolupracovať na príprave, nech sa zapíše, alebo skontaktuje so správcom farnosti. V piatok 10.3. sa predmodlievajú miništranti a v nedeľu 12.3. rodiny a spoločenstvá.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude v nedeľu 12.3. o 16:00 (po krížovej ceste).
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Tento ročník má za cieľ pomoc novému saleziánskemu stredisku v Huambo (v Angole), v ktorom potrebujú rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete pri východe z kostola v brožúrke s názvom Angola.
 • Do pozornosti dávame aj časopis Don Bosco dnes, ktorý sa okrem aktuálnej Tehličky a života saleziánskej rodiny venuje zaujímavým témam: jarné upratovanie, stopy po surfovaní na internete, alebo únave, za ktorou sa skrýva lenivosť,… Zoberte si ho vo vchode do kostola, je pripravený pre vás (zdarma 😊).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).
 • Podnety na pôst, modlitbu a almužnu (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • Informácia o našich bohoslovcoch. Naša farnosť má momentálne dvoch bohoslovcov. Jedného poznáme osobne – Andreja Dominika a druhého sprostredkovane Kobenana Constanta Cra. Náš adoptovaný bohoslovec Kobenan Contant bol po pastoračnej stáži vysvätený za diakona a pokračuje v štúdiách a príprave na kňazstvo. Andrej Dominik bude ordinovaný na diakona 15.6. 2023. Podporujme ich modlitbou a pomocou, aby na ceste svojho povolania vytrvalo rástli.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Vtip: „Rozprávajú sa dvaja zverolekári, ktorí skončili operáciu slona. Prvý hovorí: – Dnes nám to išlo skvele. Dokonca sme si tam nezabudli ani žiadne chirurgické nástroje. Druhý hovorí: – Áno, nezabudli… ale kde je sestrička?
 • Hádanka: Od vekov je na nebi a predsa ani rok nemá. (caisem)

1. pôstna nedeľa

Liturgický prehľad

Pondelok  27.2. Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa CirkviFeria
 Utorok  28.2. —Feria
 Streda  1.3. —Feria
 Štvrtok  2.3. —Feria
 Piatok  3.3. —Feria
 Sobota  4.3. Sv. Kazimíra Feria
 Nedeľa  5.3. 2. pôstna nedeľa  Slávnosť

Oznamy

 • Zbierka na charitu je v túto – prvú pôstnu nedeľu po sv. omšiach.
 • Jarné kántrové dni sú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu, z toho záväzný je jeden. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia.
 • Prvopiatkový týždeň. V stredu a piatok spovedáme už od 17:30.  V prvý piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v prvú sobotu o 7:30. Budúcu nedeľu je namiesto pobožnosti 1. nedele krížová cesta o 14:30.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Pozrite si vo vchode do kostola, ktoré skupina farnosti sú pozvané animovať krížovú cestu. Kto by bolo ochotný spolupracovať na príprave, nech sa zapíše, alebo skontaktuje so správcom farnosti. V piatok 3.3. sa predmodlievajú deti zo základnej školy (4.-7.ci) a v nedeľu 5.3. členovia ružencového spoločenstva.
 • Duchovná obnova farnosti. Vo štvrtok je duchovná obnova o 17:30 pre farníkov – začíname v kostole a po prednáške je chvíľa na podelenie a stíšenie,potom je sv. omša a tiež možnosť priať sviatosť zmierenia.  
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Vo štvrtok – pred duchovnou obnovou bude o 16:30  stretnutie s riaditeľom Awertouru p. Maštrlom, kde si povieme organizačné pokyny k púti.
 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Podnety na pôst:
  • Prosiť Ducha Svätého, aby nás vyviedol na púšť (možno mediálnu, alebo ďaleko od chladničky, či mobilu, alebo sietí…), aby sme si prehĺbili vzťah s Nebeským Otcom… ,aby sa prihovoril nášmu srdcu.
  • Prečítať si brožúrku Radostne a s nádejou (je vhľadom do charizmy dona Bosca a saleziánov a tiež súčasťou prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko – v sakristii kostola je už len zopár kusov za výhodnú cenu).
  • Sledovať zamyslenia nad Božím slovom FORTYforYOU
  • Prísť na duchovnú obnovu vo štvrtok 17:30, ktorá bude mať názov: Nevzdávať sa.
  •  Zapojiť sa do Tehličky. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Vtip (pôstny): „Ten Ferdiš v tej truhle vyzerá veľmi dobre“. – „Bodaj by tak nevyzeral, už tri dni nepije.“
 • Hádanka (nie je to vaše dieťa) : Má to uší a nepočúva. Čo je to? (ceinrh)

7. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

Pondelok  20.2. — Feria
 Utorok  21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubovoľ. spomienka
 Streda  22.2. Popolcová streda 
 Štvrtok  23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
 Piatok  24.2. — Feria
 Sobota  25.2. Alojza Versígliu biskupa a Kalixta, kňaza saleziánov mučeníkov  Spomienka
 Nedeľa  26.2. 1. pôstna nedeľa   Slávnosť

Oznamy:

 • Srdečne Pán Boh odmeň za milodary na kostol a potreby farnosti z krstu Niny Želonkovej 100 eur a za 406 eur od členov Ružencového spoločenstva.
 • Zbierka na katolícku charitu bude na budúcu – prvú pôstnu nedeľu po sv. omšiach.
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu (19.2.) o 14:30.
 • Viera do vrecka. Tento rok vychádza veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – v rámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6-tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – je k dispozícii po nedeľných svätých omšiach. (Cena 2,50 eur – u nás.)
 • Streda 22.2. je Popolcová streda. Začína Veľkopôstne obdobie. Sv. omše budú v tento deň ráno o 7:00 a večer o 18:30.
 • Prísny pôst zachovávame nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa.
  • Aj deti vedieme k pôstu. Učíme ich zriekať sa vhodným spôsobom – premeraným veku, aby sa ich srdce mohlo lepšie zamerať na Božie veci – na lásku k Bohu a k blížnym. Pôstom získavame čas a prostriedky pre konanie dobra našim blížnym.
  • Pre deti ponúkame interaktívny materiál „Farebný pôst“ – na cestu od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Každý deň pôstu môžeme spolu s deťmi naplniť farbami radostnej pomoci. K dispozícii je na stolíku pod chórom.
 • Pobožnosť krížových ciest bude v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Vo vchode do kostola nájdete na nástenke rozpis krížových ciest, kde sa môžete napísať ako spoločenstvo, alebo rodina na ich prípravu. Niektoré nedeľné krížové cesty – na nástenke sú označené – budú vonku (ak počasie dovolí), miesto oznámime včas.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • O pôste: Štyridsaťdňový pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V Rímskokatolíckej cirkvi sa začína tzv. Popolcovou stredou. V tento deň je nariadený prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

      S Popolcovou stredou je spätý špeciálny úkon: kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).

Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od Popolcovej stredy do začiatku večernej omše na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok.   https://www.lumen.sk/aktualita/popolcova-streda.html

 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás navštívi pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Hádanka (namiesto vtipu):   „Pridáš, menšie je, uberieš, väčšie je. Čo je to?“  

6. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad slávení

Pondelok  13.2. — Feria
 Utorok  14.2. — Feria
 Streda  15.2. — Feria
 Štvrtok  16.2. — Feria
 Piatok  17.2. Siedmich zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie Ľubov. spomienka
 Sobota  18.2. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubov. spomienka
 Nedeľa  19.2. 7. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy na sobotu 11.2.

 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Čistota srdca a závislosti. Na stretnutie organizované pre dospelých na tému výchovy k čistote a so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.

Oznamy na nedeľu 12.2. (a nasledujúci týždeň)

 • Viera do vrecka. Tento rok bude vychádzať veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – vrámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – je k dispozícii už túto budúcu nedeľu po svätých omšiach. (Cena 2,50 eur – u nás.)
 • Korčuľovanie – v nedeľu od 14.30 bude otvorená ľadová plocha na farskom dvore.
 • Stretnutie 1. prijímajúcich s prípravou na 1. sviatosť zmierenia bude v túto nedeľu 12.1. o 16:00.
 • Výročná farská adorácia – bude 15.2. v čase od 14:00 do 18:20. Prosíme zapíšte sa do zoznamu vo vchode do kostola, aby sme zabezpečili služby počas adorácie.
 • Stretnutie birmovancov bude budúcu nedeľu (19.2.) o 14:30.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU )
 • Podporiť pomoc saleziánov pre ľudí postihnutých zemetrasením v Sýrii môžete cez odkaz v (tomto) článku na stránke našej misijnej organizácie Savio.
 • Podobne biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach (charita.sk) .

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Národný týždeň manželstva je od 13.-19.2.2023 (tento). Všetkým manželom prajeme radosť z ich krásneho povolania. Do pozornosti dávame podnety zo stránky ntm.sk , alebo vztahovo.sk , a iné zaujímavé linky TU.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia 22.2.2023. (Pobožnosť krížových ciest bude v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30)
 • Vtip (niečo o „pevnej“ vôli…)  „Mám pevnú, vôľu. Čo chcem, to zjem!“ …