Hlavná kategória pre všetky články, ktoré budú patriť do farnosti Poprad – Veľká

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  17.6. — Féria
 Utorok  18.6. — Féria
 Streda  19.6. Sv. Romualda, opáta Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok  20.6. — Féria
 Piatok  21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
 Sobota  22.6.  Sv. Pavlína Noly, biskupa; Sv. Jána Fišera a Tomáša Morusa, mučeníkov, biskupa; Preblahosl. Panny Márie v sobotu; Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa 23.6. 12. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký tábor

sú k dispozícii do konca júna, alebo skôr do zaplnenia miest. Nájdete ich na našom webe – na stiahnutie (TU – https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/).

Zbierka školských pomôcok

Do pozornosti dávame oznam Katolíckej charity, ktorá vyhlasuje zbierku školských pomôcok. Prebieha v čase od 15.6.-15.9.2024. Viac sa dozviete cez plagátik vo výveske, alebo na stránke: https://caritas.sk/

Záver školského a pastoračného roka

bude v našej farnosti budúcu nedeľu 23.6.. Poďakujeme pri sv. omšiach za uplynulý školský rok a poobede o 14:00 sa stretneme na Kvetnici – pri saleziánskej chate na pikniku. Pozývame zvlášť stretkárov, rodiny, prvoprijímajúcich i birmovancov, skrátka každého, kto zvládne cestu na Kvetnicu. Pokúsime sa niečo si opiecť, podeliť o niečo dobré, podebatovať i zahrať.

Ďakujeme

Všetkým, ktorí darovali svoje sily, čas a prostriedky na prípravu primícií. Nech Pán odmení každého a dá mu pocítiť svoju dobrotu a blízkosť.

Po primičnej sv. omši

je pohostenie pripravené pre všetkých účastníkov, nech sa páči. Oslovení hostia budú mať pripravený obed v reštaurácii Prestige a všetci ostatní na farskom dvore. Primiciantovi bude možnosť zablahoželať po obede.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

 • Primičná slávnosť. Primičná sv. omša je v túto nedeľu 16.6. o 10:00. V prípade technických možností bude slávnosť streamovaná cez YouTube kanál saleziáni poprad. Na svätú omšu pozývame všetkých farníkov, pretože ide o mimoriadnu slávnosť celej farnosti.. Hoci v kostole budú rezervované miesta pre rodinu, kňazov, asistenciu a účinkujúcich, z jednej a druhej strany kostola budú obrazovky aj s ozvučením. Budú pripravené lavičky a môžete si priniesť aj svoje pútnické stoličky. Čo sa týka parkovania, domácich prosíme, aby parkovali doma.
 • Sprievod s asistenciou pôjde z domu primicianta na Scherfelovej o 9:30.
 • Medzinárodný Deň otcov – sa oslavuje 3. júnovú nedeľu – tento rok je to 16.6.. Všetko najlepšie, ockovia! K tomuto sviatku je pripravený vzadu v kostole obraz „Boh Otec“. Z jeho druhej strany je posolstvo, ktoré nám odkrýva túžbu Nebeského Otca. Nech sa páči, môžete si ho zobrať do svojich príbytkov.
 • 90. výročie založenia mesta Svit. Slávnostná sv. omša a koncert Miroslava Dvorského bude 28.6. od 18:00. Sv. omšu celebruje o. biskup Mons. František Trstenský.
 • Letný gospelový festival v Šuňave bude 30. júna. Viac info na plagáte vo výveske alebo na stránke: https://www.zajazerom.sk/
 • Birmovka bude 19.10. v konkatedrále v Poprade. Tento termín sa týka tých, ktorí budú pripravení –  záverečná v jednotlivých mesiacoch od júna do októbra je v bodoch, ktoré sme poslali mailom.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
 • Vtip (ako vznikajú medzinárodné konflikty): Platí, že 20=22? Na Slovensku nie, ale v Anglicku áno. Započúvaj sa: 20 is 20too.

Od mamy Carla Acutisa pre rodičov

Matka budúceho svätého Carla Acutisa ponúka cenné rady pre katolíckych rodičov

·        Carlo bol na strednej škole otvorene veriaci. Napriek tomu ho spolužiaci nezavrhli. Ako to?

Niektorí ľudia si myslia, že byť veriaci je niečo, čo vám berie, ale v skutočnosti je to niečo, čo vám dáva. Problémom je neistota, ktorú má dnes väčšina mladých ľudí. Je to neistota, ktorá je aj dôsledkom ich vzdelania. Myslia si, že musia mať najnovší smartfón, značkové oblečenie, inak upadnú do depresie. Alebo si myslia, že musia podstúpiť plastickú operáciu, pretože sa im nepáči ich nos alebo telo. Podľa môjho názoru je veľa krásnych dievčat a ničia sa tým, že si nechávajú robiť plastické operácie. 

Ak je vaša sebaistota len na základe týchto skutočností a nevediete duchovný život, potom nemáte pochopenie pre večný život. Žijete, akoby ste boli len telom a mali len svojich päť zmyslov. Určite to vytvára veľkú neistotu. 

Keď žijeme eucharistickým životom, dosiahneme naplnenie lásky. Je to život úspešný, ako by povedal Carlo, pretože sme na prvé miesto postavili Boha. Môžete získať Nobelovu cenu, ale bez dosiahnutia tohto cieľa ste zlyhali.

·        Čo sa stane, ak budeme žiť bez duchovného života?

Z dlhodobého hľadiska takýto život spôsobuje veľké problémy. Prečo vidíme medzi mladými ľuďmi toľko depresií? Pretože sa nevenujú hodnotám a nemajú duchovný pohľad. Nekladú si žiadne otázky, chcú sa len zabávať a žijú len pre márne potešenie. Takto sa problémy utlmujú, ale keď sa stane niečo vážne, je to katastrofa. Nie sú na nič pripravení, nedokážu nájsť odpovede, ktoré by mali nejaký zmysel.

Odpovede, ktoré majú zmysel, vám môže dať len Kristus. On jediný zomrel a bol vzkriesený. Ako povedal svätý Pavol: “Ak by nebolo vzkriesenia, potom je naša viera márna.” (1 Kor 15, 13-14).

·        Aký vplyv má podľa vás nadmerné používanie smartfónov a technológií na ľudí?

Čoraz častejšie vidím deti, ktoré nemajú v očiach žiadne svetlo. Možno je to preto, že trávia toľko času s videohrami a smartfónmi. Zdá sa, že sú bez života. Carlo si to všimol u niekoľkých detí, ktoré poznal a ktoré sa neustále venovali hrám.

Nedávno sa môj manžel prechádzal v Assisi pred veľkým hradom. Narazil na skupinu tínedžerov, bolo ich asi 60, ktorí sedeli v úplnom tichu. Nikto sa medzi sebou nerozprával. Všetci pozerali do svojich telefónov. Manžel urobil fotografiu a poslal mi ju, bolo to naozaj znepokojujúce.

Vďaka tomu chápeme, že tieto nástroje nám berú aj krásu vzťahu. Nezabúdajme, že Trojica je vzťah: Otec, Syn a Duch Svätý. Sme stvorení na to, aby sme boli vo vzájomnom vzťahu. Keď nám to technológia berie, je to proti našej prirodzenosti. Niet divu, že to spôsobuje problémy, dokonca aj tie psychické. 

·        Myslíte si, že všetky technológie, ktoré dnes máme, odvádzajú pozornosť od modlitby, čo spôsobuje aj fakt, že sa ľudia menej modlia?

Carlo hovorieval, že čas sa nesmie strácať na veci, ktoré Boh nechce. Každá minúta, ktorá uplynie, je o minútu menej pre naše osobné posvätenie. Preto maximalizujme svoj čas pre večnosť.

·        Ako Carlo používal svoj mobilný telefón?

Keď Carlo žil, nemali sme smartfóny, ale mali sme Messenger (on si Messenger vypínal). Skutočnosť je taká, že bol nesmierne zaneprázdnený všetkými svojimi aktivitami, výstavami a prácou katechétu, kedy nemal času nazvyš. Svoj mobilný telefón teda používal minimálne. 

·        Čo si Carlo myslel o videohrách?

Carlo dostal PlayStation, keď mal 8 rokov. Čítal o deťoch v USA, ktoré skončili na klinikách na „detoxikácii“, pretože ich závislosť od videohier dosiahla krajnú hranicu. U niektorých sa objavili problémy s epilepsiou. Preto sa veľmi skoro rozhodol, že sa bude hrať len jednu hodinu týždenne. Vynútil si to a vždy to dodržiaval. To svedčí o cnosti striedmosti, ktorá je jednou zo siedmich cností, podľa ktorých Cirkev vyhlasuje niekoho za svätého. Cnosť striedmosti nám hovorí, aby sme správne využívali tieto dobré veci. Takže aj PlayStation, Xbox, Gameboy ak nie sú príliš násilné (pretože existujú hry, ktoré sú podľa mňa satanské) môžu byť aj pozitívne. 

Carlo by však povedal: „Nemôžeme sa nechať zotročiť týmito technológiami. Musíme ich mať pod kontrolou.”

Keďže sme inteligentní a stvorení na Boží obraz, musíme technológie ovládať. Ak vám tieto veci berú slobodu, stávajú sa nástrojmi diabla. Mládež si potom nevytvára vzťahy s inými ľuďmi a nemajú ani sekundu na to, aby sa modlili alebo premýšľali.

·        Čo poviete rodičom, ktorých deti opustili vieru?

Svätý Ján Bosco hovorieval, že keď máte malú rastlinku a vidíte, že rastie krivo, musíte ju narovnať malými drevenými paličkami. Je to oveľa ťažšie urobiť, keď rastlinka vyrástla. Potrebujete zvláštnu milosť. 

Chybou mnohých rodičov je, že sa denne nemodlia so svojimi deťmi, keď sú malé, a to ráno a večer, pred jedlom, alebo sa s deťmi nemodlia ruženec. Rodičia musia byť prvými katechétmi. Mali by čítať biblické príbehy a príbehy svätýchMusia hovoriť o schválených zjaveniach Cirkvi, ako sú Fatima, Lurdy a Pontmain.

A posledná vec: Nevzdávajte sa. Keď rodičia krstia svoje deti, prisahajú pred Bohom, že ich budú vychovávať v kresťanskej viere. 

Minule som v kostole videla pani, ktorá ma zastavila, aby mi povedala, že jej dcéry vo veku 16 a 14 rokov už nechcú chodiť do kostola a kňaz jej povedal, aby ich nenútila. To je chyba. Tento kňaz totiž zrejme neverí, že aj keď tínedžeri chodia na omšu v zlej nálade a bez toho, aby chceli, náš Pán vždy koná vo sviatostiach. Predovšetkým, kým naše deti nedovŕšia 18 rokov, musíme nad nimi uplatňovať určitú autoritu. Keď dovŕšia 18 rokov, môžu sa rozhodnúť, čo budú robiť, dovtedy ich však priveďte na svätú omšu. Táto pani úplne rezignovala, akoby už neostávalo nič iné a to nie je správne.

·        Akým ďalším chybám by sa mali rodičia vyhnúť?

Rodičia sa musia naučiť povedať „nie“. Stále hovoriť „áno“ je chyba. Je vedecky dokázané, že dospievajúci ešte nie sú úplne vyvinutí. Ich mozog je stále vo fáze vývoja so synapsiami, ktoré ešte nie sú úplne prepojené. 

Ďalším problémom je, keď sa tínedžeri zapájajú do randenia príliš skoro. Našou úlohou je vychovávať a viesť naše deti. 

Smartfóny, internet a televízia nemôžu byť opatrovateľkami detíMať deti znamená prinášať obete. To málo času, ktoré mám, im musím venovať a tráviť s nimi kvalitný čas. Možno nie je dôležitá kvantita času, ale kvalita.

Rodičia nechávajú svoje deti na internete už od šiestich rokoch. Chápete, že vzhľadom na pornografiu, ktorá existuje na internete, je to deštruktívne. V Taliansku urobili štúdiu, podľa ktorej sa na ňu pozerajú deti od 6 a 7 rokov až do 16 rokov: 80 % z nich sa pozerá na pornografické stránky. Premýšľajte o tom, ako ich to ničí.

Rodičia sa musia naučiť, ako obmedziť internet pomocou systémov, ktoré kontrolujú stránky, na ktoré naše deti chodia. Rodičia sa musia prebudiť, pretože sa zdá, že mnohí sú ako „Šípková Ruženka“ v lese. Toľko rodičov nie je schopných čeliť tejto technológii, kedy mnohých zastihli nepripravených. V právnom systéme existuje príslovie: „Nevedomosť nie je ospravedlnením“. To isté platí aj pre vzdelávanie našich detí. 

Rodičia musia byť pozornejší, stratili sme schopnosť používať rozum. Rodičia sú prvými vychovávateľmi. Nemôžete len tak poslať svoje deti na faru a myslieť si, že tam sa vyrieši každý problém.

Zdroj: Mother of Soon-to-Be-Saint Carlo Acutis Offers Tips for Catholic Parents| National Catholic Register (ncregister.com)

Z angl. originálu preložila: Jesika Senderáková

prevzaté: slovenskydohovorzarodinu.sk

Desiata nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  10.6. — Féria
 Utorok  11.6. Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
 Streda  12.6. — Féria
 Štvrtok  13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok  14.6. — Féria
 Sobota  15.6.  Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 16.6. 11. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Informácia o blahorečení Jána Havlíka

Príbeh s názvom nezlomný, informácie o blahorečení a rôzne materiály na spoznanie tohto krásneho príkladu vernosti môžete nájsť na stránke janhavlik.sk alebo aj na letáčikoch pri vstupe do kostola.

 Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký tábor

nájdete na našom webe – na stiahnutie (TU – https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/).

Ohlášky

sviatosť manželstva(3) chcú prijať Patrik Pekarčík (syn Jaroslava a Marty r. Majerčákovej) pochádzajúci z Popradu VeľkejViktória Ferraz de Arruda Salvador (dcéra Tanie Marie Ferraz de Arruda Salvador a Vanderlei Maschietto Salvador) narodená v Piracicaba v Brazílii, bývajúca v PP-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

Sviatosť kňazstva(3) (2.stupeň) prijme Andrej Dominik (syn Petra a Marty, r. Havrančíkovej) pochádzajúci z Popradu – Veľkej. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Za nášho diakona sa modlime.

Kňazská vysviacka

Autobus na kňazskú vysviacku 15.6. pôjde v sobotu o 8:00 spred fary. Potrebné je zapísať sa do zoznamu v sakristii kostola. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky.

Primície

Primičná sv. omša bude v nedeľu 16.6. o 10:00.

Na svätú omšu pozývame všetkých farníkov, pretože ide o mimoriadnu slávnosť celej farnosti. Hoci v kostole budú rezervované miesta pre rodinu, kňazov, asistenciu a účinkujúcich, z jednej a druhej strany kostola budú obrazovky aj s ozvučením. Budú pripravené lavičky a môžete si priniesť aj svoje pútnické stoličky. Čo sa týka parkovania, domácich prosíme, aby parkovali doma.

Sprievod s asistenciou pôjde z domu primicianta na Scherfelovej o 9:30.

Po svätej omši bude pre účastníkov svätej omše pripravené občerstvenie vo farskej záhrade a pre pozvaných hostí v reštaurácií v Prestige. Primiciantovi budeme gratulovať až po občerstvení.

Ďakujeme

rodinám Bekešovej, Vitkovej, Chovancovej  za milodary spolu 300 eur, na kostol a strechu orlovne. Srdečné im Pán Boh odmeň.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

 • Medzinárodný Deň otcov – je 3. júnovú nedeľu – tento rok 16.6..
 • Birmovka bude 19.10. v konkatedrále v Poprade. Tento termín sa týka tých, ktorí budú pripravení –  záverečná príprava v jednotlivých mesiacoch od júna do októbra je v bodoch, ktoré sme poslali mailom.
 • Vysviacka nášho adoptovaného bohoslovca. Tento týždeň sme dostali správu od rektora seminára Panny Márie v Guessihio, Pobrežie Slonoviny o vysviacke otca Kobenana Constanta KRA, ktorého sme sprevádzali modlitbou a podporou počas prípravy a štúdii v seminári. Vysvätený bol 8.7.2024 v katedrále Sainte Odlile v Bondouku. Spomeňme si naňho v modlitbe.
 • Pomôžeme? Od 1.6. 2024 bude spustená hlasovacia stránka Poklady Slovenska. Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 50 000 eur na reštaurovanie, bude prebiehať od 1. do 15. júna 2024 na www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/správe. V našej diecéze ide o vstupný portál na Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo o Oltárny obraz v Strážach.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
 • Vtip (o domýšľavosti detí) Malý Jožko hovorí pani učiteľke: – Pani učiteľka, nechcem Vás strašiť, ale môj otec povedal, že ak domov donesiem ešte jednu pätorku, niekto dostane poriadny výprask…

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Dnes (7.6.2024) je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Historické a geografické centrum úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa nachádza v Paray-le-Monial, malej dedinke vo Francúzsku, kde v rokoch 1647 až 1690 žila svätá Mária Margita Alacoque. V roku 1673 sa jej zjavil Pán Ježiš a odovzdal jej posolstvo – obraz Boha, ktorý bol v ostrom kontraste k jansenistickým tendenciám tohto storočia. V celej Cirkvi sviatok Božského Srdca Ježišovho zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856.

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu

Mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.  Božia prozreteľnosť na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu použila svätú Margitu Máriu Alacoque (+ 1690). Ľudstvu odovzdala rôzne mystické zážitky a videnia. Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná.

Podmienky sú (splň si ich poctivo):

 1. Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
 2. Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.
 3. Pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca.
 4. Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému).
 5. Vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo.

Dvanásť prisľúbení pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce Ježišovo:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
 3. Poteším ich v trápeniach.
 4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
 5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vymazané.
 12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil pápež Pius IX. v roku 1856. O 33 rokov neskôr Pápež Lev XIII. povýšil tento sviatok na stupeň 1. triedy a zároveň schválil litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Osobitnú úctu k Božskému srdcu mal aj svätý pápež Ján Pavol II., počas svojej služby vo veľkej miere hovoril o význame novej evanjelizácie v živote katolíckej cirkvi. Napísal: „Kristovo Srdce musí byť uznané ako srdce Cirkvi: On nás volá k obráteniu, ku zmiereniu. On je ten, ktorý vedie čisté srdcia a tých, ktorí hľadajú spravodlivosť na ceste blahoslavenstiev. Je to on, ktorý rozohňuje spoločenstvo údov jedného tela. Je to on, ktorý nám umožňuje, aby sme sa držali evanjelia a prijali prísľub večného života. Je to on, ktorý nás vysiela na misiu. Dialóg s Ježišovým Srdcom rozširuje ľudské srdce v globálnom meradle.“

 Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu

Sv. Margita Mária Alacoque napísala modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu, a tak môžeme denne zasväcovať svoj život Srdcu Krista.

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, buď jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia, lekárom mojej krehkosti a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som na Teba nikdy nezabudol(a). Amen.

Zdroj: https://www.radiomaria.sk/prislubenia-pre-tych-ktori-si-ctia-bozske-srdce-jezisovo/ a https://www.tkkbs.sk/view.php?

Skúsenosť so stretnutia s mocou Božského Srdca: https://modlitba.sk/exorcista-sa-stretava-s-mocou-najsvatejsieho-srdca-jezisovho/

Deviata nedeľa v cezročnom období

 Pondelok   3.6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Utorok   4.6. — Féria
 Streda   5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
 Štvrtok   6.6. Sv. Norberta, biskupa, (1. štvrtok v mesiaci) Ľubovoľ. spomienka
 Piatok  7.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, (1. piatok) Slávnosť
 Sobota   8.6. Nepoškvrneného srdca preblahosl. Panny Márie Spomienka
 Nedeľa  9.6. Desiata nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Zapisovanie úmyslov na sv. omše v auguste

bude v utorok 4.6. v kancelárii farského úradu medzi 15:00-17:00. Potom, ak budú voľné úmysly, v sakristii kostola po sv. omši.

Pobožnosť prvej nedele a stretnutie birmovancov

sú  dnes v nedeľu (2.6.) vo zvyčajnom čase. Pobožnosť je v kostole o 14:00 a birmovanci sa stretajú v časoch podľa skupín.

Prvopiatkový týždeň

je napriek tomu, že už bola 1. sobota a dnes je 1. nedeľa. To znamená, že budeme spovedať v stredu až v piatok večer od 17:30. Okrem prvého piatku je v tento deň aj Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 18:30.

V sobotu (8.6.) – je spomienka na Nepoškvrnené srdce Panny Márie

Sv. omša z tejto spomienky bude v sobotu ráno o 7:30.

Mystagógia k Eucharistii

začala tento rok od 1.6. a bude do 7.6. (Slávnosti Božského Srdca Ježišovho). Budeme ju prežívať s prvoprijímajúcimi deťmi pri večerných sv. omšiach o 18:30 (v túto nedeľu o 11:00). Každý deň si pripomenieme nejakú časť zo svätej omše, aby nám nezovšednela a pokúsime sa trochu hlbšie vstúpiť do jej tajomstva aj so svätými kamarátmi.

Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký tábor

nájdete na našom webe – na stiahnutie (TU). Na prímestský tábor sú ešte voľné miesta. Prihlasovanie na birmovanecký tábor sa rozbieha od tejto nedele 2.6. a končí 30.6.. Nech sa páči.

Ohlášky

sviatosť manželstva(2) chcú prijať Patrik Pekarčík (syn Jaroslava a Marty r. Majerčákovej) pochádzajúci z Popradu VeľkejViktória Ferraz de Arruda Salvador (dcéra Tanie Marie Ferraz de Arruda Salvador a Vanderlei Maschietto Salvador) narodená v Piracicaba v Brazílii, bývajúca v PP-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

Sviatosť kňazstva(2) (2.stupeň) prijme Andrej Dominik (syn Petra a Marty, r. Havrančíkovej) pochádzajúci z Popradu – Veľkej. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Za nášho diakona sa modlime.

Kňazská vysviacka a primície

Autobus na kňazskú vysviacku 15.6. pôjde v sobotu o 8:00 spred fary. Záujemcovia sa môžu už zapísať do zoznamu v sakristii kostola. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky. Primičná sv. omša bude v nedeľu 16.6. o 10:00. Úmysel sv. omše, ktorá bola plánovaná na 11-tku sa odslúži o 10:00.

Stretnutie farskej rady a zástupcov mladých

– pre prípravu primícií budeme mať v utorok 4.6. po večernej sv. omši.

Umelecký večer

V rámci roka kresťanskej kultúry vás pozývame na umelecký večer s názvom: Áno? – sólo pre dvoch. Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v Dome kultúry Poprad – v piatok 7.6. o 19:30. Vstupné je 10 eur, rezervácia na adrese: palkodanko@gmail.com 

Informácia o blahorečení Jána Havlíka

Príbeh s názvom nezlomný, informácie o blahorečení a rôzne materiály na spoznanie tohto krásneho príkladu vernosti môžete nájsť na stránke janhavlik.sk alebo aj na letáčikoch pri vstupe do kostola.

Ďakujeme

všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy oltárikov na Slávnosť Božieho Tela a Krvi. Aj keď tento rok počasie neprialo, predsa to, čo konáme z lásky, Pán vidí a odmení. Ďakujeme rodinám Zbiňovcovej, Komiňákovej a Javorskej za milodary v sume 300 eur na kostol a strechu orlovne. Nech všetkých Pán odmení.

—  oznamy s odkazmi a ďalšie:

 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele ponúka krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu: Ak by ste plagát nemali alebo qr kód by vám nefungoval, tak sa môžete pridať cez nasledovný odkaz:
  • Katechézka s úlohou na 10. týždeň. Láska, svetlo. Robotník si zaslúži svoju mzdu. Aké bude moje vysvedčenie? Aké dobré vlastnosti majú tvoji spolužiaci… Máš ich rád? Ako im to môžeš prejaviť? Ako môžeš byť svetlo pre druhých? Si ako zápalka, alebo ako svieca?
 • Pomôžeme? Od 1.6.2024 bude spustená hlasovacia stránka Poklady Slovenska. Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 50 000 eur na reštaurovanie, bude prebiehať od 1. do 15. júna 2024 na www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/správe. V našej diecéze ide o Vstupný portál na Bazilike sv. Kríža v Kežmarku.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
 • Vtip (deti bývajú aj pozorné )  – Jurko, prečo chodíš každé ráno neskoro do školy? – Pretože, pani učiteľka, na rohu je značka s upozornením: Škola – spomaliť rýchlosť!

Nedeľa – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

 Pondelok   27.5. Sv. Augustína z Canterbury Ľubovoľ. spomienka
Utorok   28.5. — Féria
 Streda   29.5. Sv. Pavla VI. pápeža Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok  30.5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť
 Piatok   31.5. — Féria
 Sobota  1.6. Sv. Justína, mučeníka, 1. sobota v mesiaci Spomienka
 Nedeľa 2.6. Deviata nedeľa v cezročnom období (1. nedeľa v mesiaci) Slávnosť

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

bude vo štvrtok 30.5.. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7:00 a večer o 17:30 (o hodinu skôr, ako bývajú večerné sv. omše).  Na záver večernej sv. omše bude Eucharistická procesia s požehnaním. Procesia pôjde okolo kostola. Deti si môžu pripraviť košíky s lupeňmi, ktoré budú potom sypať v sprievode vonku pred Eucharistiou okolo kostola.

Jednotlivé oltáriky pripravia ako po minulé roky: pri orlovni rodiny prvoprijímajúcich, pri kríži z druhej strany kostola budú mať oltárik rodiny (farnosti), pri Mariánskom stĺpe mladí a pri Lurdskej jaskyni naši seniori. Oslávme Pána Ježiša, ktorý nám v Eucharistii daroval seba, aby sme mali účasť na Jeho živote – láske.

Kancelária v nasledujúcom týždni nebude

– z dôvodu Provinciálnej kapituly saleziánov. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo farského úradu 0919 147 900.

Začiatok mesiaca jún

V sobotu (1.6.) bude sv. omša o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou a v nedeľu (2.6.) bude o 14:00 pobožnosť 1. nedele v mesiaci.

Organový koncert 

bude v sobotu 1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.

Najbližšie stretnutie birmovancov

je 2.6. vo zvyčajnom čase.

Ohlášky

sviatosť manželstva chcú prijať Patrik Pekarčík (syn Jaroslava a Marty r. Majerčákovej) pochádzajúci z Popradu VeľkejViktória Ferraz de Arruda Salvador (dcéra Tanie Marie Ferraz de Arruda Salvador a Vanderlei Maschietto Salvador) narodená v Piracicaba v Brazílii, bývajúca v PP-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

Sviatosť kňazstva (2.stupeň) prijme Andrej Dominik (syn Petra a Marty, r. Havrančíkovej) pochádzajúci z Popradu – Veľkej. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Za nášho diakona modlime.

Autobus na kňazskú vysviacku 15.6.

pôjde v sobotu o 8:00 spred fary. Záujemcovia sa môžu už zapísať do zoznamu v sakristii kostola. Vhodné je zobrať si pútnické stoličky.

Umelecký večer

V rámci roka kresťanskej kultúry vás pozývame na umelecký večer s názvom: Áno? – sólo pre dvoch. Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v Dome kultúry Poprad – v piatok 7.6. o 19:30. Vstupné je 10 eur, rezervácia na adrese: palkodanko@gmail.com  

Vyhlásenie KBS k európskym voľbám

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

—  oznamy s odkazmi:

 • Stretnutie farskej rady a zástupcov mladých – pre prípravu primícií budeme mať stretnutie v utorok 4.6. po večernej sv. omši.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
  • Katechézka s úlohou na 9. týždeň „Eucharistia – Zázrak: Pán Ježiš uzdravoval… Ako liečil Ježiš? Uzdravoval mocným slovom a niekedy aj dotykom. Ježiša môžeme aj my počúvať a prijímať, aby sme sa stávali svätými a čoraz viac sa mu podobali. Výzva: tento týždeň budem ďakovať za dar zdravia, ak môžem, všimnem si, komu z chorých alebo núdznych môžem pomôcť a ak ma trápi hriech poprosím o odpustenie alebo ak už môžem, tak pôjdem na svätú spoveď.
 • Modlitbový apoštolát v júni (TU – na celý rok – úmysly Svätého Otca a biskupov na Slovensku):
  • Vo farnosti: Za tých, ktorí prijali alebo prijmú sviatosť kňazstva, ale aj za nové povolania do kňazstva i zasväteného života.
 • Vtip (ani nevieš, že vieš) Móricko, vymenuj dve zámená! – Kto? Ja? – Výborne, píšem ti jednotku.

Prvé sväté prijímanie vo Veľkej

19. mája 2024 – na Sviatok zoslania Ducha Svätého bola v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Záverečnú bezprostrednú prípravu sme odštartovali púťou do Levoče (11.5.), kde sme si prosili o Božiu ochranu a sprevádzanie Panny Márie, Ježišovej a našej Nebeskej mamy. Aj my chceme mať účasť na radostiach našej Mamy a jednou z jej najväčších je, že máme otvorené a pripravené srdce pre Ježiša a chceme odpovedať na Jeho lásku svojim životom.

Zo slávnosti prinášame pár momentiek:

Na slávnosť sa deti i rodičia pekne pripravili. Vyzdobili kostol, skrášlili okolie, uplietli veniec – ktorý vyjadruje vzájomnú jednotu spoločenstva Cirkvi – ľudí s Bohom. Nech sa táto jednota rozvíja naďalej. Každý objavil, že môže rásť v poznaní Božej lásky cez modlitbu, sv. omše, Božie slovo, dobré skutky, spoznávanie spoločenstva i učenia Cirkvi… Je toho tak veľa, čo nám Pán pripravil a ešte len pripraví :-)

Link, kde bude možné fotografie zo slávnosti nájsť pošleme akonáhle bude k dispozícii.

Niečo nás ešte čaká.

Čaká nás slávnosť Božieho Tela a Krvi (30.5. o 17:30 – o hodinu skôr ako bývajú sv.omša bežne). Bude aj malá procesia s oltárikmi.

Tiež nás čaká aj mystagógia. Rodičov povzbudzujeme, aby sa podarilo prísť na každé stretnutie od 1.-7.6.. Nech sa upevní naše priateľstvo s Ježišom i poznanie daru, na ktorom máme účasť. Tento rok sme ju nemohli zaradiť hneď po slávnosti prvého svätého prijímania, lebo nám do toho vošla škola s programom školy v prírode. Škoda. Učíme sa však komunikovať a včas si urovnať hierarchiu hodnôt. Čo je viac ako Ježiš? Asi to nie je ešte také jednoduché preniesť do praxe. Preto si opakujeme, Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav naše srdce, podľa svojho srdca.

Ježiš chce byť uprostred všetkého čo prežívame a máme… aby sa nič dobré z nášho života nestratilo a všetko, čo máme, aby sa premenilo na to, čo zostane pre nebo…

Na spoločnej fotke na záver je obrázok na tabuli napravo… Biely štvorček v strede je Ježiš… ostatné – tie farebné sú potrebné a dôležité veci pre život. Bez neho sa minú, s Ním sa stanú užitočnými pre večnosť.

Deviatnik k Duchu Svätému alebo aspoň modlitba

Dnes (18.5.2024) skončí deviatnik k Duchu Svätému. Vo farnosti sme sa ho modlili za pokoj vo svete, za našu farnosti a špeciálne za birmovancov a prvoprijímajúcich.

Zajtra je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a o 11:00 budú rodiny prvoprijímajúcich prežívať slávnostnú radosť z toho, že ich deti nastúpia do ďalšej etapy ich života – budú mať plnú účasť na Eucharistii. Nech sa im darí v radostnom rozvíjaní priateľstva s Ježišom a nech to pocíti celé ich okolie.

V tomto príspevku ponúkame aj modlitby k Duchu Svätému z deviatníka, ktorý vytvorilo spoločenstvo ACN. Duch Svätý obnovuje a spája v Božej láske tých, ktorí sa pre ňu otvárajú i tých, ktorých obklopuje svojou trpezlivou, tvorivou a dobrotivou láskou. Modlime sa toľko, koľko len môžeme:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Príď, Duch Svätý, Duch lásky!

Príď, Duch Svätý, Duch lásky!

Ty rozširuješ naše srdcia. Oslobodzuješ nás od sebectva a sebaľútosti.

Dvíhaš náš pohľad od zeme k nebu.

Pripomínaš nám, že máme v nebesiach Otca, ktorý nás nesmierne miluje

a poslal k nám na svet svojho jediného Syna, aby sme stále mali po svojom boku pomocníka.

Upriamuješ nás na potreby našich bratov a sestier.

Zapáľ naše srdcia, aby sme Boha milovali nadovšetko a blížnym v núdzi ochotne pomáhali.

Zjednoť nás s Bohom i medzi sebou navzájom.

Amen.

„Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.“

To platí aj pre Jarný slnečný dom, detský domov v brazílskom meste Fortaleza. Modlíme sa, aby detské srdcia boli naplnené Božou láskou.

2. deň

Príď, Duch Svätý, Duch radosti!

Príď, Duch Svätý, Duch radosti!

Uvoľňuješ nám putá strachu a dovoľuješ dušiam, aby si oddýchli.

Zaháňaš zúfalstvo a znovu dávaš silu podlomeným kolenám.

Príď a zostaň s nami.

Keď si s nami, tiene ustupujú svetlu,

duše nám plesajú ako Ján Krstiteľ, keď jeho matka začula Máriin pozdrav,

napĺňa nás radosť ako betlehemských pastierov, keď v jasliach našli Spasiteľa,

srdcia nám horia ako srdcia emauzských učeníkov, keď stretli Vzkrieseného.

Zahrň nás Božou radosťou.

Obnov naše myšlienky, slová a skutky, aby sme boli svedkami večnej radosti.

Amen.

„K šťastiu stačí tak málo…“

Radosť nie je výsadou bohatých, ale Božím darom pre každého – i pre týchto seminaristov vo východoindickom štáte Džhárkhand.

3. deň

Príď, Duch Svätý, Duch pokoja!

Príď, Duch Svätý, Duch pokoja!

Si darom zmŕtvychvstalého Ježiša.

Keď nás zneistí niečo nepredvídané, Ty upokojuješ naše srdcia.

Bezpečne nás vedieš na púti života k nášmu večnému cieľu.

Dávaš istotu nášmu tápaniu.

Z nepriateľov robíš spojencov, pomstu premieňaš na odpustenie.

Národy učíš, ako hovoriť jazykom vzájomného rešpektu, a pomáhaš im prekonávať nedorozumenia.

Premeň aj naše srdcia, aby sme chceli porozumieť ostatným.

Daruj nám ochotu zrieknuť sa svojich práv voči blížnym v záujme mieru.

Dovoľ nám žiť v súlade s tebou, s našimi blížnymi i so sebou samými.

Urob nás nástrojmi tvojho pokoja.

Amen.

Kardinál Dieudonné Nzapalainga CSSp a hlavný predstaviteľ islamskej komunity imám Kobine Layama.

Obaja sa zasadzujú za mierové spolunažívanie rôznych náboženstiev v Stredoafrickej republike.

4. deň

Príď, Duch Svätý, Duch zhovievavosti!

Príď, Duch Svätý, Duch zhovievavosti!

Máš s nami toľkú trpezlivosť!

Keď si nevšímame tvoje klopanie na naše srdcia, ty čakáš.

Keď od druhých požadujeme to, čo ani sami nedokážeme splniť, zostávaš voči nám láskavý.

Keď pohár našej trpezlivosti pretečie a žiadame o prísne potrestanie druhých, pripomínaš nám, aby sme boli zhovievaví.

Svojou božskou trpezlivosťou predvídaš i to dobro, ktoré ešte nedokážeme vykonať:

si k nám zhovievavý a chceš nás krok za krokom viesť k veľkosti, ktorú môžeme dosiahnuť s tvojou milosťou.

Dovoľ nám učiť sa od teba.

Daruj nám trpezlivosť s našimi blížnymi, aby dokázali prekonávať samých seba.

Daj nám trpezlivosť aj so sebou samými, aby sme videli svoje skutočné sily a nepreceňovali sa.

Amen.

Keď sa chcú misionári pôsobiaci v odľahlých oblastiach, ktoré nemajú vybudovanú infraštruktúru, dostať ku komunitám veriacich, potrebujú najmä trpezlivosť.

Príkladom je farnosť Canaria v Peru.

5. deň

Príď, Duch Svätý, Duch láskavosti!

Príď, Duch Svätý, Duch láskavosti!

Tak ako ranné slnko zalieva krajinu láskavým svetlom, tak sa ty stretávaš s celým stvorením.

Miluješ všetky stvorenia. Veď inak by si ich, Duch Stvoriteľ, nepovolal k životu.

A nadovšetko miluješ človeka.

Jeho si utvoril na obraz teba, trojjediného Boha.

Stávaš sa naším blízkym priateľom.

Keď sme skľúčení, utešuješ nás.

Keď strácame chuť do každodennosti, prebúdzaš v nás novú radosť zo života.

Keď sa previníme, odpúšťaš nám a môžeme začať nanovo.

Nech na nás dopadajú lúče tvojej láskavosti, aby sme ju vyžarovali aj na iných.

Amen.

Znakom láskavého postoja je úprimný úsmev, ako vidieť na misionárkach z bolívijskej arcidiecézy Cochabamba.

6. deň

Príď, Duch Svätý, Duch dobroty!

Príď, Duch Svätý, Duch dobroty!

Svoju silu odhaľuješ, keď sa nad nami zmilúvaš a ochraňuješ nás.

Rád prejavuješ svoju priazeň celému stvoreniu a zmierňuješ všetky útrapy.

V tvojich očiach sú poslední rovnako vzácni ako prví.

Každému chceš udeliť rovnakú odmenu večného života.

Slnko svojej zhovievavosti nechávaš vychádzať nad dobrými i zlými.

Tak často prehliadaš ľudskú nevďačnosť a neustále nám podávaš svoju dobrotivú ruku.

Dýchaj v nás, Duch dobroty!

Len tak sa aj my dokážeme dobrotivo správať k svojim blížnym.

Daj, aby sme sa inšpirovali tvojou dobrotou a otvorili naše srdcia pre potreby blížnych.

Amen.

Dobrota a srdečnosť nepotrebujú slová, prúdia od srdca k srdcu. Sestra Agnes v objatí so ženou žijúcou pri kenskom jazere Turkana.

7. deň

Príď, Duch Svätý, Duch vernosti!

Príď, Duch Svätý, Duch vernosti!

Nezabúdaš na nás, hoci často nemyslíme na Boha a ideme vlastnými cestami.

Zaujímaš sa o nás, hoci často nežiadame o Božie vedenie a nechceme plniť Božie prikázania.

Neopúšťaš nás, keď opúšťame Boha, lebo nemôžeš poprieť sám seba.

Už dávno si vryl naše mená do dlaní nášho nebeského Otca.

On nás v krste prijal za svoje deti.

Stali sme sa bratmi a sestrami jeho Syna a tvojím príbytkom, Duch Svätý.

Trváš na svojej nezlomnej láske k nám.

Zostúp na nás a daruj i nám verné srdcia.

Amen.

Po druhej svetovej vojne umožnila nadácia ACN prostredníctvom „pojazdných kaplniek“ vysídleným Nemcom

verne žiť podľa katolíckej viery aj v diaspórach severného Nemecka.

8. deň

Príď, Duch Svätý, Duch miernosti!

Príď, Duch Svätý, Duch miernosti!

Neprihováraš sa nám v búrkach, zemetraseniach ani ohni, ale jemným, tichým šepotom.

Ak ťa odmietame, nehľadáš pomstu.

Tým, ktorí ťa urážajú, neustále dávaš novú šancu.

Učíš nás nasledovať Ježiša, ktorý svojich mučiteľov nepreklínal, ale modlil sa za nich.

Naplň nás, ty Duch miernosti.

V sparne nášho hnevu nás ovlažuj.

Daj nám dar sebaovládania a rozvážnosti – nech nesúdime, ale zmierujeme.

Pretvor naše srdcia podľa Ježišovho tichého a pokorného srdca, aby aj o nás platilo:

“Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.”

Amen.

Vzorom miernosti sú kresťania z Ninivskej planiny v severnom Iraku: modlia sa za islamistov, ktorí v rokoch 2014 – 2016

zničili a znesvätili ich chrámy. Kňaz Thabet Mansur v kostole Mar Addai v meste Karamleš.

9. deň

Príď, Duch Svätý, Duch zdržanlivosti!

Príď, Duch Svätý, Duch zdržanlivosti!

Oslobodzuješ náš od naviazanosti na materiálne veci.

Pomáhaš nám používať tie pominuteľné tak, aby sme nestratili večné.

Učíš nás vzdávať sa dobrého, aby sme získali niečo ešte lepšie.

Povzbudzuješ mladých, aby si zachovali predmanželskú čistotu.

Posilňuješ manželov, aby si boli verní celý život.

Upevňuješ odhodlanie kňazov a rehoľníkov žiť v celibáte pre nebeské kráľovstvo.

Prebuď v nás radosť zo zdržanlivosti.

Veď nás k tomu, aby sme sa zriekli pôžitkov, ktoré nás držia v zajatí.

Prebuď v nás túžbu po nebi. Potom v tomto svete zakúsime, že menej môže byť viac.

Amen.

Páter Werenfried van Straaten OPraem už od roku 1947 vyzýval na štedrosť voči kresťanom v núdzi.

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 Pondelok   20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Utorok   21.5. Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov Ľubovoľ. spomienka
 Streda   22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok   23.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Sviatok
 Piatok   24.5. Slávnosť Panny Márie pomocnice kresťanov Slávnosť u SDB
 Sobota   25.5.  Sv. Bédu Ctihodného, kňaza uč. Cirkvi, Sv. Gregora VII., pápeža, Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny, Prehl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  26.5. 8. Nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Najsvätejšej Trojice Slávnosť

Srdečné poďakovanie

všetkým, ktorí ste prispeli príprave slávnosti 1. sv. prijímania. Ďakujeme rodičom, za pekné zapojenie sa do prípravy svojich detí, do prípravy slávnosti i priestorov kostola, našim hudobníkom a spevákom za hudobné sprevádzanie; kostolníkom, kvetinárkam a rodičom za výzdobu kostola a okolia. Všetkým, ktorí ste modlitbou a pomocou sprevádzali celý kurz prípravy detí na prijatie Pána Ježiša. Nech radosť priateľstva s Ježišom ďalej rastie.

Od pondelka začína obdobie cez rok

Namiesto modlitby „Raduj sa Nebies Kráľovná“ sa modlievame znovu „Anjel Pána“. Touto modlitbou pozdravujeme našu Nebeskú Matku, Pannu Máriu a snažíme sa zosúladiť svoj život s Jej životom. V kresťanskej tradícii sa modlievame túto modlitbu ráno, na obed a večer.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici Kresťanov

– si môžete každý deň pozrieť a modliť cez video-pomôcku na našej stránke https://salezianipoprad.sk/deviatnik-k-panne-marii-pomocnici/ .

Odpust – Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

Na budúcu nedeľu 26.5. bude v oratóriu na Juhu slávnostná sv.- omša o 11:00, po nej občerstvenie a program so súťažami. Nech sa páči, ste srdečne pozvaní.

Do pozornosti

dávame Časopis don Bosco (zdarma), aby ste mali trochu vhľadu do života saleziánov na Slovensku a Vieru do vrecka (2,50) – ktorá sa venuje tentoraz vesmíru a jeho odkazu pre nás. Nájdete ich na stolíku vzadu v kostole pod chórom.

Zbierka na masmédiá,

ktorá bola minulú nedeľu, vyniesla 839,35 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Tiež ďakujeme ružencovému spoločenstvu za milodar na potreby farnosti 336 eur a Bohu známym darcom za 150 eur a 250 eur od rodín Gallovičovej a Švagerkovej pri príležitosti sobáša na kostol a strechu orlovne.

—  oznamy s odkazmi:

 • Organový koncert bude v sobotu 1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.
 • Najbližšie stretnutie birmovancov bude 2.6. vo zvyčajnom čase. (okrem skupinových zmien, ktoré sú už dohodnuté).
 • Nové zloženie komunity. Od 1. júla bude v našej komunite nové zloženie spolubratov. Novým správcom farnosti bude don Ladislav Miko, ktorý príde z Košíc a do formačnej zostavy pribudne don František Čunderlík, ktorý príde z Humenného. Don Dominik Vinš bude direktorom komunity v Hodoch a don Peter Barina posilní Žilinskú pastoračnú komunitu. Zmeny sa uskutočnia postupne po dokončení rozbehnutých aktivít.
 • Letné tábory. Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/Prihlášky na prímestský tábor už sú (TU cez preklik na našej stránke)birmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej bude v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
  • Katechézka s úlohou na 8. týždeň (link):  Odpustenie a Eucharistia. Nie krik, ubližovanie, obviňovanie,… ale láskavé odpustenie a modlitba, …, aby sa podarilo zmierenie a porozumenie. Pozri aj príbeh o odpúšťaní o sv. Štefanovi Sk 6,..-7,60. Úloha: Nezabudnem používať slová „odpusť mi prosím“. Každý deň zakončím spytovaním svedomia a ľútosťou nad svojimi hriechmi.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 •  Vtip (snaživá pani učiteľka) Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? Janko je ticho a pani učiteľka o minútu povie: Máš pravdu, Tichý oceán.

Kázne, za ktoré komunisti väznili kaplána z Veľkej, Martina Mikulca

Naši starozákonní bratia, Židia, vyvíjajú obrovské úsilie na to, aby termín „holokaust“ poznala mladá generácia, dokonca aj malé deti. Opakovane a mnohorakými spôsobmi vysvetľujú, ako došlo k tomu, že holokaust sa stal zvráteným dôsledkom nacistického režimu. Sú si vedomí toho, že pokiaľ by v tejto oblasti nevzdelávali mladé generácie, filozofia nacizmu by sa mohla opäť stať príťažlivou pre niektorú z budúcich generácií.

V tom nám Židia majú byť príkladom. Komunistický režim bol rovnako zvrátený a krutý k tým, ktorí ho neakceptovali, keďže potláčal základné slobody človeka a bol v rozpore s kresťanskými princípmi života.  Za jediných skutočných odporcov komunistický režim pokladal veriacich ľudí, zvlášť silnú a početnú katolícku cirkev. Duchovenstvo, rehoľníkov, ale aj veriacich laikov preto väznil, mučil a vraždil na základe falošných súdnych procesov,  alebo aj bez nich.

Jedným z väznených kňazov bol tiež kaplán vo Veľkej, Martin Mikulec. Jeho kázne v písomnej podobe sa nachádzali v archívoch Štátnej bezpečnosti. Odtiaľ ich získal a s pomocou pani Marty Valčuhovej, ktorá ich prepísala, skompiloval do svojej zaujímavej diplomovej práce s názvom Otcovia viery náš diakon, Andrej Dominik. Vďaka nemu si kázne teraz môžeme prečítať aj my ostatní. Ich cenou je utrpenie kňaza, ktorý nás rovnako ako náš Pán povzbudzuje k životu v pravde a k uvedomeniu si pokladu viery, ktorý sme dostali.

kázne sú v odkazoch pod obrázkami – klikni na nadpisy

 1. kázeň: Deň matiek: Aká má byť kresťanská matka?
 2. kázeň: Rodičia a škola.
 3. kázeň: Buďme horliví vo viere, ba ochotní za vieru aj trpieť.    
 4. kázeň: Slúžiť jednému Pánovi!            
 5. kázeň: Pastiersky úrad Cirkvi (1)                                         
 6. kázeň: Pastiersky úrad Cirkvi (2)
 7. kázeň: Príčina a následky nevery
 8. kázeň: Ako užívať hmotné majetky
 9. kázeň: Pred voľbami