Hlavná kategória pre všetky články, ktoré budú patriť do farnosti Poprad – Veľká

Koncert zboru Con Moto Slovakia

V sobotu 26. novembra 2022 sa po večernej sv. omši konal koncert zboru “dirigentov a hudobných nadšencov Slovenska” pod vedením dirigenta Jiřího Slovíka. Koncertom sa podarilo dôstojne doplniť pocit radosti, ktorý máme vždy so začínajúcim obdobím adventu.

Hudobníci naprieč rôznymi žánrami od sakrálnych skladieb cez gospel, a-cappellový spev až po Suchoňovu skladbu “Aká si mi krásna, ty rodná zem moja” krásnym spôsobom vyjadrili motiváciu svojho spevu, ktorým je oslava nášho Pána. Sprievodné slovo počas koncertu mala altistka Soňa Grestyová, ktorá tiež pretlmočila texty skladieb v anglickom jazyku. Jeden z textov bol zvlášť sugestívny, preto spolu s nádhernými tónmi dlho rezonoval v srdci poslucháčov: “…. aj keď neustále padám kvôli svojim slabostiam, to jediné, po čom túžim, je vstať a nasledovať teba, Pane Ježišu…”

Ako sme sa dozvedeli, zbor bude 2. – 4. januára 2023 hosťovať na Evanjelickej fare vo Veľkej, preto azda budeme mať ešte možnosť počuť ich počas novoročného koncertu v Evanjelickom kostole. Pre tých, ktorí chcú o zbore vedieť viac, odporúčame pozrieť si web stránku www.conmotoslovakia.wordpress.com.

p. Judita B.

Adventné vence

26.11.2022

Po troch rokoch sa znova podarilo vo farnosti (v orlovni) vytvoriť peknú atmosféru okolo výroby adventných vencov. Niečo cez 50 párov šikovných rúk sa vystriedalo od 15:00 do 18:00 pri stoloch s vetvičkami, ozdobami a rôznymi pomôckami, aby si si pripravili adventný veniec, ktorý bude každému doma pripomínať, že je čas prípravy na 2. príchod Ježiša i na oslavu Jeho narodenín.

Všetko sme začali modlitbou a požehnaním, aby toto stretnutie upevnilo radosť v príprave na Vianoce a posilnilo vzťahy v našej farnosti. Nech všetci vnímajú, že nežijeme iba pre seba, ale sme ochotní deliť sa o čas a dobro, čo máme.

Ďakujeme p. Jankovi Kokoruďovi, jeho veselej rodinke a Paťovi Budzákovi, ktorí sa pripravili dostatočné množstvo čečiny i podkladov na vence Veru, bez nich by to také pekné nebolo. Tiež ďakujeme tímu z pastoračnej rady, ktorý vytváral rodinnú atmosféru prijatia a radosti. Bolo to vnímať aj cez napečené koláčiky a chutné nápoje, no hlavne úsmev a láskavé slová.

Tieto adventné vence sme potom v nedeľu pri svätých omšiach požehnali, aby nám pomáhal príhovor Cirkvi, ktorá nás spája do spoločenstva – jednej veľkej Božej rodiny.

Ak by ste si chceli pozrieť ako bolo, nech sa páči tu, cez album tohto podujatia.

DVsdb

1. adventná nedeľa (A)

 • Liturgický prehľad týždňa
 Pondelok 28.11. — Féria
 Utorok 29.11. — Féria
 Streda 30.11. Sv. Ondreja, apoštola Sviatok
 Štvrtok 1.12. — Féria
 Piatok 2.12. — Féria
 Sobota 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
 Nedeľa 4.12. 2. Adventná nedeľa Slávnosť
 • Zbierka na Charitu je v dnešnú nedeľu po sv. omšiach. Vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Rorátne (Mariánske) sväté omše budú bývať počas adventu v utorky a piatky ráno o 6:00. Nezabudnite si priniesť svoje lampáše a zažaté srdcia. (Po 17.12. čas sv. omší zostane, ale zmení sa ich tematika na blízku vianočnú prípravu.)
 • Deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej začneme od utorka 29.11. pri svätých omšiach.
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 1.12. o 17:30 (téma 30 min,. o 18:00 spoločné podelenie v orlovni, o 18:30 je sv. omša a po nej adorácia).
 • Prvopiatkový týždeň – spovedáme v stredu a piatok od 17:30., vo štvrtok od 18:00. Sv. omše v prvý piatok budú o 6:00 (rorátna) a v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou, v nedeľu bude pobožnosť 1. nedele o 14:00 po nej bude adventné stretnutie spoločenstva Svätého ruženca v orlovni.
 • Adventný predaj kníh bude v orlovni po nedeľných sv. omšiach 2. a 3. adventnú  nedeľu.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ :-) pozývame na posedenie v orlovni.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Ples 2022. Vďaka všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave a peknej atmosfére plesu. Spomienku na ples nájdete v článku na našej stránke ( TU) aj s možnosťou pozrieť si fotky.
 • Plesová výmena kabátov – ak by ste si doma všimli, že kabát, ktorý ste si po plese doniesli so sebou domov nie je váš, určite potešíte majiteľa, ak ho prinesiete do orlovne pri kostole, alebo na faru – jeden sa už vrátil a čaká na svojho pána alebo pani.
 • Zapisovanie úmyslov svätých omší na február bude 1. decembrový utorok (6.12.) medzi 15:00-17:00 na fare. Potom ak zostanú voľné termíny, bude možnosť po večerných svätých omšiach v sakristii.
 • Stretnutie birmovancov bude 9.12. – začneme večernou svätou omšou o 18:30, po ktorej budeme pokračovať v orlovni (posledným stretnutím záverečnej fázy predprípravy).
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 11.12. o 16:00 v kostole.
 • Nezabudnime na adventnú prípravu doma. Krásne sú stretnutia rodiny pri adventnom venci, pri čítaní Božieho slova a modlitbe. K adventu patrí aj tréning konanie dobra, aby to, čo robíme, bolo na Božiu oslavu  a  ale aj konaním dobrých skutkov, ktoré skrášľujú srdcia tých, ktorí chcú privítať Ježiša na Vianoce. Aký darček pripravíme Ježišovi na Vianoce (bude mať narodky)? Tu je jeden ti na rodinnú liturgiu pri adventnom venci (klikni a otvor) v nedeľu. A tu je krátke video o Adventnom očakávaní.
 • Vtip: (ranné náhlenie do školy) – Mami, to vajíčko nie je čerstvé… – Netáraj, len jedz! – Aj zobáčik?

Červená streda

23.11.2022

Deň modlitieb a spomienok pre prenasledovaných kresťanov. Tento deň sme si pripomenuli to, na čo nesmieme zabudnúť. Teda máme odpúšťať, ale nie zabudnúť, lebo zábudlivosť dáva šancu opakovať hrozné omyly. … šancu zabudnúť, že iba s Božou pomocou vieme prejsť niektoré skúšky a pokušenia. Nesmieme zabudnúť, že je niečo “viac” ako pominuteľnosť – tým “viac” je večnosť.

Mnohé chrámy a pamiatky zalialo červené svetlo (pozri TU), aby sa ľudia pýtali “Prečo?” Skôr ako bude neskoro… aby si spomenuli a mali šancu obísť pokušenie žiť v klamstve a ubližovaní v znásilňovaní pravdy, dobra a krásy. Nedávno uvedení film Slobodní (pozri www.filmslobodni.sk ) nám hovorí o minulosti – ktorú si ešte ľudia pamätajú. Niektorí si chcú pamätať, lebo poznajú hodnotu slobody a Božieho Slova… a nebezpečenstvo ideológií, ktoré sa v novom šate ukazujú aj dnes. Je v nich veľa klamstva a ponúk žiť ticho v kompromisoch. … Aj kvôli nim žije 300 000 000 kresťanov v utrpení pre svoju vieru (pozri acnslovensko.sk ).

V našom kostole sme si pri svätej omši pripomenuli svedectvo tých, ktorí spoznali pravdu, podľa nej žili a nezriekli sa jej, lebo vedeli, že bez nej sa žiť hodnotný život nedá…

Krátky úryvok zo slávnej obhajoby Silvestra Krčméryho, ktorú po dvojročnom týraní predniesol dňa 24. júna 1954 na súde v Trenčíne:
„Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda.
Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť.
Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.“

Krčméry mal v čase prejavu 29 rokov. Odsúdený bol na 14 rokov…

Po svätej omši priniesol svedectvo z prenasledovania kresťanov na blízkom východe Tony Frič, novinár a zamestnanec Spišskej Charity.

Najsilnejšie zazneli slová jedného prenasledovaného kresťana v Iraku, pri otázke, prečo neodíde, keď je v ohrození života. – “Sme tu doma, kam by sme šli? Tu treba svedčiť o Kristovi, aby ľudia uverili, že je živý!”

Kiež by sme žili tak, aby bolo vnímať prítomnosť Krista v nás i cez nás.

Tu je zopár záberov, zo stretnutia s Tonym:

Farský Katarínsky ples

19.11.2022

Po troch rokoch „kovidovej“ prestávky sa naši vysokoškoláci podujali obnoviť tradíciu farského Katarínskeho plesu. Pre novosť a ku spokojnosti všetkých našli miesto, ktoré je ku kostolu bližšie – a aj ku fare – vlastne takmer jej susedstve – priamo v Reštaurácii Cin-cin.

Oslavu sme začali v kostole svätou omšou (o 17:00), ktorá nám svojim liturgickými textami pripomenula poslednú nedeľu v cirkevnom roku – Nedeľu Krista Kráľa. On je skutočným dôvodom našej radosti a bez neho každá radosť končí iba smútkom. Takže dôvod k plesaniu je ;-)

Účasť na plese bola vzhľadom na kapacitu miesta hojná (90 účastníkov). Podľa vyjadrenia samotných hostí – nálada výborná. Mnohí by boli zostali do rána, keby v zmluve nebola bodka stanovená na 3:00.

Mladí – teda stredoškoláci i vysokoškoláci úsmevne prekvapili dvoma scénkami. Tí mladší vtipne vyjadrili ako vnímajú život vo farnosti, niektorých farníkov a spolubratov saleziánov. Vysokoškoláci, ktorí sa rozbehli do sveta za štúdiami, sa podelili o zážitky z cestovania vlakom a z spolucestujúcich, ktorí nedokážu zakryť svoju neopakovateľnú originalitu.

Dídžej a hudba boli na úrovni. Pre starších hudba trochu hlasná, ale k spokojnosti všetkých. Nad ránom tí mladší pekne poupratovali sálu a hybaj domov na rýchly odpočinok – niektorí aj na ďalšiu nedeľnú svätú omšu. Veľmi pekné bolo, že animátori nenechali detskú svätú omšu (o 11:00) bez spevu a doprovodu… aby deti mali radosť a slávnosť nezostala bez spevu a radosti.

Korunovácia na kráľovnú a kráľa plesu prebehla po náročnom rozhodovaní tanečnej poroty. Predsa sa však musí uznať, že právom kráľovské koruny získali manželia Petrenčíkovci.

Kuriozitou tohto plesu bola záverečná výmena kabátov, ktorá doteraz ešte neskončila. V orlovni na vešiaku máme jeden kabát, ktorý si účastníčka plesu odniesla domov nie ako cenu z tomboly, ale ako nutnosť ochrany pred mrazom. Jej vlastný kabát si našiel nového vlastníka, aj keď veríme, že možno o tom ani nevie.

Milí hostia nášho posledného plesu, chceme vás poprosiť – pozrite si doma kabáty (tie tmavé). Ak by ste nemali svoj, príďte si ho vymeniť napr. v nedeľu po svätej omši do orlovne.

FOTO:

Pre sprítomnenie sú k dispozícii fotky v albume: “Farský ples 2022” (heslo je známe: fotovelka – pozor nie „fotovoltaika“) a v ešte jednom “farebnom”: Farský ples 2022 PP-Veľká (klikni na linky – text v kurzíve a otvor).

DVsdb

P.S.: Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi darmi do tomboly a tiež tým, ktorí popri všetkom stihli napiecť koláčiky, aby bolo dostatok energie i radosti z ich chutí na celú noc.

34. nedeľa v cezročnom období (Slávnosť Krista Kráľa)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 21.11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
 Utorok 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
 Streda 23.11. Sv. Klimenta I. , pápeža a mučeníka ab. sv. Kolumbána, opáta Ľubov. spomienky
 Štvrtok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov Spomienka
 Piatok 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Ľubov. spomienka
 Sobota 26.11. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľubov. spomienka
 Nedeľa 27.11. 1. Adventná nedeľa Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň všetkým, ktorí sa zapájate do života Božej rodiny a stávate sa darom pre druhých. Podobne ďakujeme našim vysokoškolákom a všetkým, ktorí sa postarali o prípravu farského plesu.
 • 23.11. bude tzv. Červená streda. V tento deň sa modlíme za bratov a sestry, ktorí trpia kvôli viere v Krista, ale aj za tých, ktorí prenasledujú. Po večernej svätej omši si budeme môcť vypočuť svedectvo (20 min.)  Tonyho Friča, ktorý bol pôsobil ako novinár a pomáhal prenasledovaným kresťanom v Iraku a Sýrii pri presune na Slovensko.
 • 26.11. – v sobotu o 15:00 pozývame najmä rodiny s deťmi do orlovne, kde si môžete pripraviť adventný veniec. Čečinu a podklady (na vence) máme objednané, ozdoby si môžete priniesť svoje. Adventné vence potom budeme požehnávať pri nedeľných svätých omšiach.
 • 26.11. v sobotu bude večernú sv. omšu sprevádzať zbor Con moto Slovakia a po nej bude koncert s dobrovoľným príspevkom. Srdečne ste pozvaní.
 • 27.11. – v prvú adventnú nedeľu bude zbierka na Charitu po svätých omšiach. Vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ :-) pozývame na posedenie v orlovni. Adventný predaj kníh bude v orlovni až po sv. omšiach od 2. adventnej nedele.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Dnešnú nedeľu je 37. svetový deň mládeže. Tento sviatok ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1985.
 • Rorátne (Mariánske) sväté omše budú bývať počas adventu v utorok a piatok ráno o 6:00. Nezabudnite si priniesť svoje lampáše a zažaté srdcia. (Po dátume 17.12. čas sv. omší zostane, ale zmení sa ich tematika na blízku vianočnú prípravu.)
 • Časopis Don BOSCO dnes. Môžete si vyzdvihnúť pri vchode do kostola, alebo si pozrieť aj na webe (TU). Je to časopis pre našich dobrodincov, ale aj tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o saleziánskej charizme a činnosti viac.
 • Vtip: – Moja žena má veľmi zlú pamäť. Veľmi! Sťažoval sa starec svojmu priateľovi. – Nič si nepamätá? – Horšie! Na nič nezabudne…

Stretnutie horliteliek ružencového spoločenstva.

Stretnutie horliteliek (matiek) ruží ružencového bratstva sa uskutočnilo v prvú nedeľu v mesiaci november (6.11.2022). Ružencové bratstvo vo Veľkej má 12 ruží. Ruža má 20 členov, ktorí sa modlia ako spoločenstvo celý ruženec (každý má na starosti modlitbu 1 desiatku). Jedna ruža môže byť neúplná.

Po dlhšom čase – vlastne prvýkrát po “covidovom” období prišiel návrh na stretnutie a tiež, aby sme sa pozreli na kondíciu takého veľkého spoločenstva, ktoré vo Veľkej nemá obdoby.

Stretnutie začalo spoločnou pobožnosťou 1. nedele v mesiaci, ktorá býva pravidelne (mesačne) o 14:00 v kostole. Po nej sa stretli horliteľky jednotlivých ruží v orlovni. Nechýbalo ani malé agapé a družné podelenie sa, medzi iným, aj o stave jednotlivých spoločenstiev-ruží. Vzišli otázky, ako postupne pomôcť členom viac sa zapojiť do spoločenstva, aby rástlo ako skutočná rodina bratov a sestier, ktorí sa vedia podeliť o prežívanie svojej viery i o uskutočňovaní svojho povolania.

Veľmi potrebné je postupne si preštudovať a ozrejmiť stanovy bratstva svätého ruženca, aby milosti, ktoré sú spojené s členstvom v ružencovom bratstve mohli ich členovia aj naplno čerpať.

Na stránke Dominikánskeho Mariánskeho centra (dcm.sk) nájdeme dokument, ktorý sa zaoberá reformou ružencových bratstiev a aj spôsobom, ako a prečo ju urobiť. (Tu je dokument – Ctrl+klik)

Zatiaľ sme urobili prvé kroky:

 1. Na stretnutí si horliteľky zvolili matku ružencového spoločenstva (p. Máriu Švagerkovú) vo Veľkej aj s dvoma zástupkyňami- tajomníčkami (p. Evu Schmidtovú a p. Emu Gejdošovú). Týmto si pripomíname s vďačnosťou službu pani Babejovej, ktorá doteraz – pokým vládala, zastrešovala spoločenstvo ruženca vo Veľkej.
 2. Pripomíname členom ružencového bratstva, že je potrebné aspoň raz do mesiaca sa stretnúť na spoločnej modlitbe – či už v prvú sobotu v mesiaci, alebo v prvú nedeľu v mesiaci.
 3. Spomenuli sa iniciatívy podpory svätého ruženca, odoberanie časopisu Svätý ruženec, kalendára, modlitbu na spoločné úmysly, posilňovanie spoločenstva bratov a sestier vo farnosti, … účasť na pomoci vo výzdobe kostola a lurdskej kaplnky (p. Babejová a p. Brejčáková).
 4. Agapé po pobožnosti 1. nedele – pozývame členov jednotlivých ruží – najbližšie pozývame 4.12. 2022 a 1.1. 2023. Potom budú v jednotlivé prvé nedele stretnutia ruží podľa dohodnutého kalendára.
 5. Jeden z najdôležitejších úmyslov pre ruže – svätého ruženca je prosba za obnovenie života viery v rodinách – aby sme svoju vieru spoznávali, žili i odovzdávali.

Viac o Ružencovom bratstve nájdete na tejto stránke: https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/co-je-ruzencove-bratstvo/

33. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad slávení
 Pondelok 14.11. — Féria
 Utorok 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Streda 16.11. Sv. Margity Škótskej; sv. Gertrúdy, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka
 Piatok 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľubov. spomienka
 Sobota 19.11. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubov. spomienka
 Nedeľa 20.11. 34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň za 100 eur od Bohu-známych darcov na kostol a potreby farnosti. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o priestory i o život spoločenstva farnosti vo Veľkej.
 • Stretnutie rodičov a detí v príprave na 1. sv. prijímanie je v (dnešnú) nedeľu 13.11. o 16:00.
 • Stretnutie pastoračnej rady bude v utorok 15.11. po sv. omši. Ak by ste mali otázky na pastoračnú radu, alebo návrhy ohľadom pastorácie – teda rozvíjania života našej farnosti, budeme radi, ak sa ozvete, či už jednotlivým radcom alebo správcovi našej farnosti.
 • Upratovanie kostola majú v piatok 18.11. po sv. omši naši birmovanci.
 • Katarínsky ples. Pozývame vás na Katarínsky ples, ktorý bude budúcu sobotu 19.11. 2022. Z kapacitných dôvodov vás chceme poprosiť, aby ste sa prihlásili najneskôr do pondelka večera, kedy už potrebujeme uzavrieť počty.  (Miesto: v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Začneme sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod.. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti. Organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.)
 • Dnes je svetový deň chudobných. Vzadu pod chórom si môžete zobrať obrázky s modlitbou nového svätého saleziána Artemide Zatti-ho, patróna chudobných a chorých, i nových povolaní. Modlime sa, aby sme žili naplno svoje povolanie a vedeli slúžiť našim trpiacim bratom a sestrám (Tu je o ňom krátky film). Tiež ďakujeme všetkým, ktorí ste osobne vnímaví pre chudobných bratov a sestier v našej farnosti a tiež tým, ktorí pracujú v rôznych charitatívnych službách vrátane našej farskej charity.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ 😊 pozývame na posedenie v orlovni.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Život a potrebné vedomosti kresťana dnes. Milí veriaci, viacerí ste vyjadrili, že by bolo dobré mať niečo vo farnosti, kde by sme mohli rásť v poznaní svojej viery, ktorá sa dá žiť. Ako odovzdávať vieru svojim deťom, ako ju žiť doma, v práci… Niektorým by sa zišlo pokročiť v príprave na sviatosti (napr. sviatosť birmovania, alebo manželstvo). V súčasnosti riešime formát a čas tohto stretnutia. Kto by mal záujem, jednoducho sa ozvite na fare, alebo cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Časopis Don BOSCO dnes. Môžete si vyzdvihnúť pri vchode do kostola, alebo si pozrieť aj na webe (TU). Je to časopis pre našich dobrodincov, ale aj tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o saleziánskej charizme a činnosti viac.
 • Červená streda 23.11. – deň modlitieb za prenasledovaných bratov a sestry kvôli viere. V tento deň sa budeme modliť za tých, čo sú prenasledovaní a i za tých, ktorí prenasledujú. (viac info na https://acnslovensko.sk/cervena-streda/ )
 • Koncert speváckeho zboru Con moto Slovakia. Spevácky zbor CON MOTO SLOVAKIA bude 26.11. 2022 doprevádzať sv. omšu (18:30) a po nej bude mať koncert. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske kostola.
 • Niečo pre slobodných katolíkov – ktorí si hľadajú životného partnera. Pozri stránku https://www.katrande.org/ . Nezabúdajme, že Pán je ten, ktorý povolanie dáva a volá do spolupráce na životnej ceste. Bez modlitby – komunikácie s Ním to nejde.
 • Vtip: – V jednom z maltských kostolov môžete vidieť repliku bomby, ktorá počas Druhej svetovej vojny padla do kostola cez strechu a nevybuchla. Zariadila to Božia prozreteľnosť. Kostol navštívil nemec, ktorý neverí v zázraky  a s posmešným úškrnom kladie otázku: – Čože? Vy ste takí naivní? Vy naozaj veríte, keď táto bomba nevybuchla, že to bol nejaký Boží zázrak? Malťan odpovedal stoicky: – Samozrejme, že nie. Domnievam sa, že je to otázka nízkej kvality práce nemeckých výrobcov bômb a nemeckej techniky. ( Z histórie ku vtipu .)

32. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok  7.11. — Féria
 Utorok  8.11. — Féria
 Streda  9.11. Výročie Lateránskej baziliky Sviatok
 Štvrtok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok 11.11. Sv. Martina z Tours, hlavného patróna diecézy Sviatok
 Sobota 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka
 Nedeľa 13.11. 33. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň za 300 eur na kostol a potreby Cirkvi od rodín Ihnačákovej a Ganzarčíkovej a rodiny Gondovej.
 • Dnes v nedeľu o 14:00 (6.11.) – bude pobožnosť 1. nedele v mesiacipo nej bude stretnutie matiek ruží spoločenstva sv. ruženca.
 • Zapisovanie úmyslov na sväté omše na január 2023 bude v utorok (8.11.) počas úradných hodín medzi 15:00- 17:00 a potom po svätých omšiach v sakristii kostola.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v stredu 9.11. po sv. omši v orlovni.
 • Stretnutie rodičov a detí v príprave na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu 13.11. o 16:00.
 • Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci je do 8.11. za týchto podmienok: nábožne navštíviť cintorín raz denne (od 1.11.-8.11.) a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Katarínsky ples. Milí veriaci, pozývame vás na Katarínsky farský ples, ktorý bude v sobotu 19.11. 2022 v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Ples sa začne sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti, organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Život a potrebné vedomosti kresťana, pre život dnes. Milí veriaci, viacerí ste vyjadrili, že by bolo dobré mať niečo vo farnosti, kde by sme mohli rásť v poznaní svojej viery, ktorá sa dá žiť. Ako odovzdávať vieru svojim deťom, ako ju žiť doma, v práci… Niektorým by sa zišlo pokročiť v príprave na sviatosti (napr. sviatosť birmovania, alebo manželstvo). V súčasnosti riešime formát a čas tohto stretnutia. Kto by mal záujem, jednoducho sa ozvite na fare, alebo cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.
 • Červená streda 23.11. – deň modlitieb za prenasledovaných bratov a sestry kvôli viere. V tento deň sa budeme modliť za tých, čo sú prenasledovaní a i za tých, ktorí prenasledujú. (viac info na https://acnslovensko.sk/cervena-streda/ )
 • Vtip: – Je polnoc. Pán Sosna klope na dvere suseda Nováka: „Susedko, už sa ti podarilo vyriešiť synovu domácu úlohu z matematiky?“ – „Práve som ju dokončil“ – „A  dáš opísať?“
 • A ešte jeden (aktuálny): Rozhovor so žiakmi druhého a tretieho ročníka o správaní sa na cintoríne. – Ako sa máme správať na cintoríne? – Musíme byť ticho. – A prečo by sme mali byť ticho? – aby sme nikoho nezobudili!

Duchovná obnova farnosti (3.11.)

Vo štvrtok 3.11. začala v kostole o 17:30 pravidelná mesačná duchovná obnova pre našich farníkov.

Spoločne sme začali v kostole. Pozvanie prijalo niečo vyše 20 účastníkov.

Tento školský rok sa inšpirujeme textami, ktoré tvoria saleziáni vrámci prípravy našich spoločenstiev a diel na 100.výročie príchodu saleziánov na Slovensko.

Téma bola o povolaní, ktoré je aktuálne po celý život. Teda nie iba v mladosti. Pán nás povoláva do spolupráce každý deň a neváha povolať aj do veľkých misií – ako to bolo v prípade Mojžiša, alebo Eliáš, či don Cagliera… Boh počíta s každým. Každého volá do spolupráce na budovaní Božej rodiny. Súčasný pápež František pripomína aktuálnosť témy povolania pre každého z nás…

“Mladosť je skôr stav srdca než vek. A teda starobylá inštitúcia, akou je Cirkev, sa v rozličných fázach svojich veľmi dlhých dejín môže obnovovať a znova sa stať mladou. Vskutku, v najtragickejších chvíľach svojich dejín sa cíti povolaná vrátiť sa k podstate svojej prvej lásky” (EG 34).

Tu je úvodné video

a Tu pár myšlienok v prezentácii.

Na záver pár otázok pre všetkých dospelých farníkov. Aj my dnes sme povolaní – objavovať cesty k mladým a spolu s nimi cesty do budúcnosti.

·Ako je to s tvojou flexibilitou a pružnosťou ? (Indikátor: koľkokrát sa ospravedlňuješ svojím vekom?)

·Je tvoje zmýšľanie mladé alebo staré? (Čo s tým?)

·Hľadáš, čo by si ešte mohol spraviť pre mladých alebo už len konštatuješ, že si voľakedy už toho spravil dosť?

Po krátkom podelení (o 18:00) sme mali svätú omšu a adoráciu, aby Pán mohol konať v srdci každého.

P.S.:

Špeciálne povolanie v týchto dňoch vnímajú viacerí – žiť sväto – teda v súlade s Pánom a v láske pre duše v očistci…. a dúfame, že čoskoro aj pre ostatných ľudí, ktorých stretáme, tam, kde sme a aj v našej prvej misii – doma i vo farnosti.