Hlavná kategória pre všetky články, ktoré budú patriť do farnosti Poprad – Veľká

Synoda pre každého

3. téma: Vyjadrenie názoru

Uverejnené 18.1.2022

Podklady k 3. téme synodálnych konzultácií, ktorá má názov „Vyjadrenie názoru“. Podklady tentokrát spracoval o. Ľuboš Laškoty, člen Diecézneho synodálneho tímu Spišskej diecézy. Videospracovanie si môžete pozrieť tu
A tu je text, ktorý môžete použiť pri zamýšľaní sa nad touto témou.

Povzbudzujeme všetkých k hľadaniu odpovedí v atmosfére modlitby, v ktorej očakávajme svetlo práve od Božieho Ducha, ktorého vanutie túžime pocítiť v Cirkvi dnes. Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí nám už zaslali podnety k predchádzajúcim dvom témam a povzbudzujeme aj ostatných, ktorí sú zapojení v tomto procese ako jednotlivci, aby tak urobili po každej téme. Veľmi nám to uľahčí prácu pri spracovávaní tém. (mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk )

Uverejnené 19.12.2021:

2.téma Synody o synodalite: Počúvanie (Cez koho počúvam-e Boha? Môže hovoriť aj cezo mňa?)

Sprievodné video

Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do 1. témy. Stále je možnosť zapojiť sa a poslať mail s odpoveďami na 4 otázky z 1. stretnutia (sú v závere prezentácie). Ak by bolo potrebné ich dovysvetľovať, stačí sa ozvať :-) Po spracovaní odpovedí výsledky (návrhy) zašleme diecéznemu koordinátorovi.

Uverejnené 14.12.2021:

1.téma Synody o synodalite: Spoločníci na ceste (S kým kráčam-e spoločne?)

Prezentácia z 1. stretnutia

Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili, že patria do našej farnosti a zapojili sa.

Tu je video k prvej téme

Uverejnené 30.11. 2021:

Pokračujeme v objavovaní. Tu si môžeme vypočuť a uvažovať o pozvaní do synody – aby sme si osvojili o čo v nej ide

Uverejnené 18.11. 2021

Postupne zverejňujeme materiály o synode, ktorá sa venuje synodalite Cirkvi. Týka sa to každého z nás, ktorí do Cirkvi patríme.

 1. V prvom rade sme pozvaní modliť sa, aby sme neprepadli klaňaniu sa svojim predstavám, ale sme sa otvorili pre vzájomné počúvanie i pre impulzy Ducha Svätého. Teda začíname.

Pre začiatok si stačí preštudovať i premodliť dokument Vademecum spolu s Prípravným dokumentom.

Diecézny koordinátor dp. Patrik Taraj a prípravný tím z našej diecézy nám ponúka aj prezentáciu o tom, čo synoda je a čo nie je, čo je jej cieľom a aké kroky sú pred nami.

Buďme kreatívni, aby sa zapojilo čo najviac ľudí z našej farnosti, alebo z nášho okolia. Prosme si o dar ohľaduplnej vnímavosti a tvorivosti, odvahy i počúvania, aby sme zachytili, čo nám chce Duch Svätý povedať, cez týchto ľudí – na čo upriamiť našu pozornosť. Pokúsme sa podnety zachytiť a spracovať do výstupov (záverov). Hľadajme teda múdrosť medzi starými, novosť medzi mladými, ale aj potreby a bolesť medzi zranenými a núdznymi.

Spôsob našich stretnutí resp. komunikácie bude závisieť od súčasných pandemických obmedzení. V tomto čase nám zostáva mailová forma komunikácie: fara.poprad-velka@saleziani.sk

Časom pridáme ďalšie informácie

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok17.1.Sv. Antona, opátaSpomienka
Utorok18.1.Féria
Streda 19.1.Féria
Štvrtok20.1.Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv. Šebastiána, mučeníkaĽub. spomienky
Piatok21.1.Sv. Agnesy, panny a mučeniceSpomienka
Sobota 22.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu alebo sv. Vincenta, diakona a mučeníkaĽub. spomienky
Nedeľa23.1. 3. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho SlovaSlávnosť
 • Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú od stredy 12.1. podľa novej vyhlášky:

Sme stále v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe do kostola. Max. počet účastníkov v kostole je 100.

Presnejšie informácie o účasti na sv. omšiach i na pastoračných podujatiach (aj o možnostiach pre nezaočkovaných) si môžete pozrieť vo výveske (tu) alebo pri vstupe do kostola.

Ďakujeme za ohľaduplnosťpomoc pri dezinfekcii lavíc.

 • V dnešnú nedeľu (16.1.) je stretnutie birmovancov o 16:30 bude online, link sme poslali mailom. (Komu neprišiel, treba sa ozvať.)
 • V utorok (18.1) po sv.omši o 18:15 je stretnutie farskej rady.
 • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – začína v sobotu 22.1.. Brožúrky na tento deviatnik si môžete vyzdvihnúť pri vstupe do kostola. Modlievať sa ho budeme aj na záver sv. omše pred požehnaním.
 • Budúcu nedeľu (23.1.) vás pozývame na dve silné stretnutia:
  • Duchovná obnova farnosti o 14:00 – bude možnosť prísť do kostola, alebo si ju pozrieť online (tu) . (téma 20 min., adorácia na tichý rozhovor s Pánom do 15:00, počas adorácie je možnosť aj sviatosti zmierenia.)
  • Ekumenická pobožnosť bude o 15:30 v konkatedrále.
 • V sakristii sa už môžete zapísať do zoznamu záujemcov o púť do Ríma, ktorú by sme chceli v priaznivých okolnostiach uskutočniť od 18. júna do 25. júna 2022.
 • Podobne si môžete objednať vzácnu knihu o krstiteľniciach na Spiši s Názvom Pramene večnej blaženosti. Pozrieť si ju môžete v sakristii i zapísať sa do zoznamu – na objednanie. Cena knihy je 25 eur.
 • Text domácej liturgie pre Nedeľu Božieho slova, si môžete stiahnuť na tomto mieste v oznamoch na našej stránke.

___________________

Plány vo farnosti (info k púti do Ríma)

 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

Dobrá Novina 2021 a Trojkráľová koleda 2022 súťaž

Títo mladí nielenže naspievali a poslali video do súťaže, ale sa aj dostali medzi víťazov :-) (aktualizované 8.1.2022)

“Kolednícka akcia Dobrá novina a Pápežské misijné diela v tomto čase organizujú 2. ročník súťaže v speve trojkráľových a vianočných piesní pod názvom Trojkráľová koleda. Súťaž sa uskutoční v e-priestore a je určená hlavne pre deti, ale aj pre všetky vekové kategórie…” (Viac tu )

Aj z našej farnosti máme zastúpenie v koledníckej súťaži.

Poznáte ich? Pozrite a vypočujte si ich:

Súťažné video: 15. Farnosť: Poprad – Veľká

Ak by ste váhali, či sú všetci z našej farnosti, prezradíme, že niektorí boli vypomáhať z inej :-) Ale sú nám blízki – pretože chodia do oratka na Juhu.

Tú sú mená všetkých: Gabriel a Ester Biesovci, Matúš Mahút a setry Radka a Lenka Horákové.

Ďakujeme :-)

Vrámci Dobrej Noviny 2021 nezaváhali ani naši mladší koledníci, ktorých sprevádzali animátorky Norika Kovalčíková, Daniela Husáková a Žofka Muchová.

Tento rok to bolo kvôli obmedzeniam skromnejšie, koledovalo sa iba po 2 svätých omšiach na Božie narodenie (25.12.).

Vyzbieralo sa 268 eur, ktoré sme už poslali na účet Dobrej Noviny. Stále sa však dá prispieť a podporiť skvelé projekty tam, kde to potrebujú.

Viac tu: https://www.dobranovina.sk/podporim/

Ďakujeme :-)

3. nedeľa po narodení Pána – Krst Pána (9.1.2022)

Pondelok10.1.Féria
Utorok11.1.Féria
Streda 12.1.Féria
Štvrtok13.1.Sv. Hilára, biskupa a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Piatok14.1.Féria
Sobota 15.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa16.1.2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍSlávnosť
Dnešnou nedeľou (9.1.) končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie.
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov. Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sú schopné sa preukázať certifikátom o výnimke a negatívnym testom.
(viac v revidovanej vyhláške, ktorú nájdete na tomto mieste)

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad: v nedeľu o 9:30

 • Prihlasovanie na sv. omše

Prihlasuje sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • V dnešnú nedeľu (9.1) je stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 online. Link sme už poslali mailom.  

 • V túto nedeľu (9.1) alebo v utorok 11.1. na online stretnutí pokračujeme v Synode o synodalite Cirkvi 2. témou. Teda budú dve možnosti v nedeľu o 18:00 a v utorok o 20:00. Treba sa prihlásiť pre získanie prihlasovacieho linku a hesla na adrese farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk

 • Intencie na marec zapisujeme v utorok medzi 15:00- 17:00 na fare, potom po sv. omšiach v kostole.

 • Budúcu nedeľu (16.1.) je stretnutie birmovancov o 16:30 online.

 • Pekná správa z Pápežských misijných diel – video z Trojkráľovej koledy, ktoré nahrávali mladí v našom kostole získalo víťazné ocenenie. Pozrieť si ho môžete medzi článkami na našej stránke.

2. Nedeľa po narodení Pána (2.1. 2022)

Pondelok3.1.Najsvätejšieho mena JežišĽub. spomienka
Utorok4.1.Féria
Streda  5.1.Féria
Štvrtok6.1.Zjavenie PánaSlávnosť
Piatok7.1.Prvý piatok v mesiaciSpomienka
Sobota8.1Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeníkSpomienka
Nedeľa9.13. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – Krst Krista PánaSlávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov. Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sú schopné sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
(revidované vydanie vyhlášky nájdete na tomto mieste na našej stránke v oznamoch)

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad: 6.1. a 9.1. o 9:30

 • Prihlasovanie na sv. omše

Prihlasuje sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

Nové termíny na prihlasovanie sa budú zverejňovať v pondelok medzi 10:00 – 11:00. Zmenu sme dali po konzultácii s technikmi – aby sme im umožnili prežiť pokojnejšiu nedeľu.

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší. Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Novoročná ofera

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bola novoročná ofera. Vyzbieralo sa 668,26 eur. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 • Tento týždeň spovedáme pri svätých omšiach (okrem pondelka).
 • Sv. omše 6.1. na Slávnosť Zjavenia Pána budú ako v nedeľu.
 • V prvý piatok v mesiaci bude sv.omša aj ráno o 7:00
 • Prvá sobota tento mesiac už bola – no sv. omša bude aj v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.
 • Budúcu sobotu je spomienka na bl. Titusa Zemana. Na stránke saleziánipoprad.sk beží aj deviatnik, do ktorého sa môžete zapojiť.
 • Rozpis upratovania a služby pri sv. omšiach

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľate upratovaní kostola, čím prispievate k dôstojnému sláveniu svätých omší a bohoslužieb. Vo vchode je nový rozpis služieb. Prosím skontrolujte si termíny, tiež pozývame do služby všetkých, ktorí môžete. 

Podobne ďakujeme za spoluprácu v službe pri čítaniach, alebo vo vchode do kostola. V sakristii je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať.

 • Požehnanú trojkráľovú vodu si budete môcť zobrať po sv. omšiach 6.1.. Požehnávanie príbytkov odporúčame urobiť si ako rodina spoločne doma. Modlitbu požehnania domu si môžete stiahnuť aj na tomto mieste: TU . Ak by ste chceli, aby vám príbytok požehnal kňaz – prosíme, aby ste sa zapísali v sakristii – osobne sa vám ozve a dohodne.
 • Program na január

  2.1. (nedeľa) – Pobožnosť prvej nedele o 14:00 v kostole.

  9.1. (nedeľa) – Stretnutie prvoprijímajúcich bude o 16:30 online

9.1. (v nedeľu) alebo 11.1. (v utorok) na online stretnutí pokračujeme v Synode o synodalite Cirkvi 2. témou. Teda budú dve možnosti v nedeľu o 18:00 a v utorok o 20:00. Treba sa prihlásiť pre získanie prihlasovacieho linku a hesla na adrese farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk

16.1. (nedeľa) – Stretnutie birmovancov o 16:30 online.

23.1. (nedeľa) – Duchovná obnova pre farnosť. Témy sú z Roku rodiny. Začíname o 15:00 online.

30.1. (nedeľa) – Slávnosť dona Bosca popoludní: Don Bosco Show online (čas spresníme).

 • Prehľad štatistiky a hospodárenia v roku 2021 si môžete pozrieť vo výveske kostola, alebo na tomto mieste

Rodinná láska (Pastiersky list 26.12.2021)

„Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“

(Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny 26.12.2021)

klikni na obrázok a môžeš si pastiersky list vypočuť od otca biskupa Mons. Jána Kuboša.

Milovaní bratia a sestry!

Cirkev, ako rodina Božích detí, upiera svoj duchovný pohľad počas Vianoc na rodinu. Každý rok slávime sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa. Je tomu tak aj v dnešný deň, keď sviatok sv. Štefana ustupuje sviatku svätej Nazaretskej rodiny. Veď Boh sa rozhodol vstúpiť do tohto sveta v rodine a prostredníctvom rodiny. Vo viere, že dieťa je darom z neba, prijali Jozef a Mária Božieho Syna. Urobili tak vo chvíli, keď povedali Bohu svoje „áno“: Mária pri zvestovaní v Nazarete (porov. Lk 1, 38) a sv. Jozef po tom, čo sa mu vo sne zjavil Pánov anjel (porov. Mt 1, 20). Nebolo to pre nich vôbec jednoduché. Dokázali to len preto, lebo uverili, že Boh má s ich životmi oveľa väčší plán, ako si to predstavovali oni. Povedať „áno“  vo viere v Boží zámer a v jeho prozreteľnosť vždy prináša do života rodiny požehnanie a pokoj, a to aj vo chvíľach skúšok, kríz a ťažkostí, ktorými si viac alebo menej prechádza každé manželstvo a rodina.

Dnešné evanjelium nám ponúka viacero podnetov na zamyslenie. Pristavme sa pri týchto troch: putovanie, strach a bolesť a napokon aspekt spoločenstva.

Svätá rodinu putuje na veľkonočné sviatky do Jeruzalema tak, ako tomu bolo každý rok u Židov zvykom. Vieme, že púte sú neodmysliteľnou súčasťou prežívania aj našej viery. Putovať znamená kráčať, znamená to byť na ceste spolu s Bohom, smerom k Bohu. Takto putovali aj svätí manželia Jozef a Mária. Kráčali spolu s Ježišom, vediac o ňom, že je Božím Synom, smerujúc k Bohu Otcovi na stretnutie s ním do Jeruzalemského chrámu.

O každej kresťanskej rodine môžeme povedať, že je pútnikom na ceste smerom k cieľu, ktorý jej zjavuje láska. Na počiatku každého manželstva a rodiny stojí láska, ktorá pozýva muža a ženu vykročiť na celoživotnú púť, na cestu sebadarujúcej lásky. V láske muža a ženy je prítomné volanie Lásky, volanie Boha, ktorému nedokážu odolať a stanú sa manželmi. Preto môžeme o manželstve povedať, že je povolaním. Vieme, že platne uzatvorené manželstvo sa medzi dvoma pokrstenými stáva nielen prirodzeným, ale aj nadprirodzeným zväzkom, teda sviatosťou. Sviatosť to nie je nejaká „vec“ alebo „magická sila“, ale je to sám Kristus, prítomný vo zväzku lásky muža a ženy. Ježiš, ktorého snúbenci pozývajú do svojho spoločenstva, ide im v ústrety, kráča s nimi, posväcuje ich manželskú lásku a cez nich ju sprítomňuje deťom, rodine, svetu i Cirkvi (porov. Amoris Laetitia 73). Takto sa kresťanskí manželia stávajú účinným znamením jeho prítomnosti na tejto zemi. Podobne, ako Panna Mária a sv. Jozef, aj vy, milí manželia, máte vďaka sviatosti manželstva medzi sebou, vo vašej láske, prítomného Ježiša. Chcem vás preto povzbudiť: otvorte sa vo viere tejto jeho tajomnej prítomnosti! Ježiš chce byť Vaším spoločníkom na ceste, chce Vašu lásku uzdravovať, zdokonaľovať, zušľachťovať a posväcovať (porov. GS 49). Kráčajte spolu s ním smerom k nebeskému Otcovi. Rodinná láska je povolaná kráčať cestou svätosti.

Druhou skutočnosťou, na ktorú upriamuje pozornosť dnešné evanjelium, je bolesť a strach. Prežívali ich Božia Matka i sv. Jozef, keď sa im dvanásťročný Ježiš stratil. Viem, že mnohých z Vás sa bolesť zo straty milovanej osoby bytostne dotýka. O to viac na Vás dolieha smútok a pocit prázdnoty v tieto sviatočné dni. Ponajprv Vás chcem uistiť o mojich modlitbách za Vás i za všetkých, ktorí nás v uplynulých mesiacoch predišli do večnosti, či už následkom pandémie alebo iných okolností. Zároveň Vás chcem povzbudiť, aby ste tak ako Panna Mária a sv. Jozef, hoci s bolesťou, no nikdy neprestali hľadať Ježiša. V tieto dni nie všetci môžeme byť v Božom chráme a sláviť vianočné sviatky spolu. Nehľadajme však vinníkov medzi nami, ale v pandémii. Nedovoľme, aby nás horlivosť za Božie veci postavila navzájom proti sebe. Usilujme sa a pokúsme sme sa vyjsť z tejto pandémie lepší a nie horší. Jozef nezvaľoval vinu na Máriu; ani Mária nezasypala Jozefa výčitkami, keď sa im stratil Ježiš. – Nemôžeme ísť síce všetci na sv. omšu, predsa všetci sa môžeme s Ježišom stretnúť v jeho slove. Mnohí učení muži, keď počúvali dvanásťročného Ježiša „žasli nad jeho rozumnosťou“ (Lk 2, 47). Ježišovo slovo má moc vniesť svetlo do tmy našich dní a vzťahov. Je to slovo, ktoré, ak podľa neho žijeme, robí z nás ľudí múdrych a rozumných. V neposlednom rade sa môžeme s Ježišom stretnúť a duchovne ho prijímať v osobnej či spoločnej rodinnej modlitbe a vo vzájomnej láske. Každá kresťanská rodina je malou domácou cirkvou, pretože uprostred nej je živý Kristus. V sebadarovaní členom svojej rodiny stávajme sa vzácnejším, hodnotnejším darom pre Ježiša.

Poslednou, treťou skutočnosťou, na ktorú chcem poukázať v súvislosti s dnešným evanjeliom, je aspekt spoločenstva: Svätá rodina neputovala do Jeruzalema sama. Bola súčasťou sprievodu ľudí. Spolu s ňou boli na ceste aj ich príbuzní a známi. To poukazuje na dôležitý ekleziálny rozmer každej kresťanskej rodiny. „Cirkev je dobrom pre rodinu (a) rodina je dobrom pre Cirkev“ (AL 87). Súčasná doba nás čím ďalej tým viac uisťuje, že Cirkev žije a prežije v zdravých a svätých rodinách. Zároveň je zrejmé, že nie je dobré byť rodine samej. Cesta nasledovania Ježiša, cesta viery, ktorou chcú mnohé rodiny kráčať, a ku ktorej pozývam všetky rodiny, je čoraz náročnejšia. Putovať, a tak sa stávať svätými, znamená kráčať v ústrety Pravde – teda niekedy kráčať aj proti prúdu. Oveľa ľahšie sa však kráča spoločne ako osamote. Chcem vám preto všetkým poďakovať, ak ste sa rozhodli zapojiť do synodálneho procesu, cez ktorý nás sv. otec pozýva kráčať spolu.

Zároveň práve v dnešný deň pozývam všetok Boží ľud Spišskej diecézy, spolu s jeho pastiermi, zapojiť sa do duchovnej prípravy na nadchádzajúce X. celosvetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v dňoch od 22. do 26. júna budúceho roku v Ríme. Pápež František vyzýva diecézy po celom svete spojiť sa v prežívaní svetového stretnutia rodín slávením „Týždňa rodiny“ v diecéze. V našej diecéze budeme „Týždeň rodiny“ prežívať v nadväznosti na celosvetové stretnutie v Ríme, a to v dňoch od 26. júna do 3. júla 2022, počas púte na Mariánskej hore. Pozývam Vás všetkých duchovne sa pripraviť na túto udalosť vo vašich farnostiach v nasledujúcich mesiacoch. Motto celej prípravy znie: „Rodinná láska – povolanie a cesta svätosti.“Na webovej stránke svetovestretnutierodin.sk je možné nájsť katechézy a ďalšie materiály pre stretnutia spoločenstiev rodín vo farnostiach, k čomu Vás chcem povzbudiť, či už to budú stretnutia online formou, alebo osobne, ak to pandemická situácia dovolí.

Drahí bratia a sestry!

Hľadajme spoločne Ježiša v našich rodinách i v našich farnostiach. Kráčajme spolu, kráčajme spolu s Ním a otvorme sa Mu, nech nás naplní Jeho pokoj a dobro, radosť a vzájomná jednota, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme.

Na príhovor Svätej nazaretskej rodiny nech Vás Pán napĺňa potrebnými milosťami nielen v týchto sviatočných dňoch, ale aj každý deň nastávajúceho roka.

A požehnanie všemohúceho Boha + Otca + i Syna + i Ducha Svätého  nech zostúpi na Vás a zostane vždy s Vami.

+ Ján Kuboš

diecézny administrátor Spišskej diecézy

Nedeľa Svätej rodiny (26.12.2021)

Nedeľa SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Pondelok27.12.Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – OdpustSlávnosť
Utorok28.12.Sv. neviniatok, mučeníkovSviatok
Streda29.12.5. deň v oktáve narodenia Pána (Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka spomienka) 
Štvrtok30.12.6. deň v oktáve narodenia Pána
Piatok31.12.7. deň v oktáve narodenia Pána 
Sobota1.1.SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKYSlávnosť
Nedeľa2.1.DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNASlávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
(revidované vydanie vyhlášky nájdete na tomto mieste )

Na sv. omše je potrebné prihlásiť sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad:

V Odpustovú slávnosť v pondelok 27.12. o 17.00.

Na slávnosť Bohorodičky 1.1. a v nedeľu 2.1. o 9.30

(1.1. sú sv. omše ako v nedeľu)

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Dobrá novina

V tomto čase je ešte možné prispieť na Dobrú novinu. Letáky so šekom nájdete vo vchode do kostola. Podobne možnosť je aj cez stránku dobranovina.sk

 • Odpust

V pondelok 27.12. je odpust. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer slávnostná o 17.00. Kazateľ bude o. Robert Neupauer zo Spišskej Kapituly absolvent Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a odborník na tému manželstva a rodiny.

 • Poďakovanie na konci roka

V piatok (31.12) bude  o 17.00 h.  sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  Večer od 23.00 h. bude v kostole adorácia a o polnoci novoročné požehnanie.      

 • Plnomocné odpustky

Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Toto platí aj prostredníctvom sledovania živého vysielania sv. omší.

 • Novoročná ofera

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bude pri všetkých sv. omšiach novoročná ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

 • Rozpis upratovania

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľate upratovaní kostola, čím prispievate k dôstojnému sláveniu svätých omší a bohoslužieb. Vo vchode je nový rozpis služieb (aj tu). Prosím skontrolujte si termíny, tiež pozývame do služby všetkých, ktorí môžete.    

 • Pastiersky list

z dnešnej nedele si môžete prečítať aj tu.            

Na záver Adventu i pre Vianoce

Je pekné deliť sa o dary a dobro, ktoré máme. Nech všetkých Pán požehnáva v nasledovaní príkladu Márie, ktorá sa delí o radosť s Alžbetou … i s nami. Ďakujeme aj rodinke Karkoškovcov, skupine Smaily i tým, ktorí nezabúdajú na tých, ktorí potrebujú pomoc… Ďakujeme za “domáci Vianočný koncert”. (ťukni na obrázok)

4. adventná nedeľa (19.12.2021)

Pondelok20.12.Féria
Utorok21.12.Féria
Streda 22.12.Féria
Štvrtok 23.12.Féria
Piatok 24.12.Féria
Sobota25.12.Narodenie Pánaslávnosť
Nedeľa26.12.1. nedeľa po narodení Pána. Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Jozefa a Márie slávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov. Na sv. omše je potrebné prihlásiť sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše

Potrebné je dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Pondelok až nedeľu sú sv. omše o 18.30 (okrem 24.12.)

21.12. (utorok) je sv. omša aj o 6.00

24.12. o 7.00, vigília narodenia Pána je o 16.00, omše v noci sú o: 20.30, 22.00 a 24.00

25.12. sú sv. omše ako v nedeľu

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad:

Polnočná na Narodenie Pána 24.12. o 24.00, 25.12. a 26.12. o 9.30

Odpustová sv. omša v pondelok 27.12. o 17.00.

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší, ktoré bývajú o cez týždeň 18:30 a v nedele a slávnosti o 9:30. Na štedrý deň o 16:00.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Spovedanie

Spovedáme v pondelok až štvrtok od 16.30 – 19.00 v orlovni. Nezabúdajme na hygienické usmernenia.

 • Dobrá novina

Koledníci Dobrej Noviny budú koledovať na Slávnosť Božieho narodenia (25.12.) na záver sv. omší o 9:30 a 11:00.

 • Pozvánka na Synodu o synodalite – pre každého pokrsteného

Stretneme sa v túto nedeľu (19.12.) o 16:30. Večerná hodinka o synodalite Cirkvi bude online cez aplikáciu zoom. Je to čas spoločnej modlitby, krátkeho zamyslenia nad Božím Slovom a vzájomného podelenia na otázky, ktoré nás sprevádzajú 1. témou.

Aby sme vám mohli poslať link a prihlasovacie heslo, prosíme o prihlásenie na mailovej adrese: fara.poprad-velka@saleziani.sk.

Materiály k synode nájdete aj na našej stránke v článku: Pozvanie na synodu pre teba.

 • Nový Rímsky misál

Od 1.1.2022 budeme používať 3. slovenské vydanie Rímskeho misála. Pri večerných sv. omšiach si postupne priblížime zmeny a zároveň aj duchovne pripravíme na túto novosť, aby z nej plynul očakávaný duchovný úžitok. (Tu si môžete pozrieť prehľad základných zmien a viac na stránke: https://liturgia.kbs.sk/ )

 • Odpust

V pondelok 27.12. je odpust. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer slávnostná o 17.00. Kazateľ bude o. Robert Neupauer zo Spišskej Kapituly absolvent Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a odborník na tému manželstva a rodiny.

 • Ďakujeme

Práce na orlovni pokračujú. Ďakujeme rodine Slimákovej a spoločnosti Pro populo a.s. za rezivo na rekonštrukciu podlahy a stropu pre opravovanú časť orlovne. Tiež ďakujeme za ochotné ženy, ktoré zareagovali na výzvu minulý týždeň a napiekli zdravotníkom vianočné pečivo. Z Veľkej sa podarilo pripraviť 84 balíčkov. Všetkým dobrodincom srdečné Pán Boh odmeň.

3. adventná nedeľa (12.12.2021)

Tretia ADVENTNÁ NEDEĽA – GAUDETE

Pondelok13.12.Sv. Lucie, panny a mučeniceSpomienka
Utorok14.12.Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa CirkviSpomienka
Streda 15.12.Féria
Štvrtok 16.12.Féria
Piatok 17.12.Féria
Sobota18.12.Féria
Nedeľa19.12.ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA slávnosť
 • Na kostol prispeli rodiny Pompova, Tomajkova a Bohu-známi darcovia v sume 200 eur, Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Od piatku 10.12. je úprava režimu sv.omši (podľa vyhlášky revidovanej 10.12.2021)
  • Podmienky – režim – pre “očkovaných a prekonaných” (OP) s povinnosťou preukázať sa pred vstupom do kostola potvrdením. (Kapacita je max. 30 ľudí.) Deti do 12. rokov sa považujú za OP.
  • Nezabudnite sa prihlásiť cez online formulár na stránke salezianipoprad.sk , v ktorom nájdete prihlasovanie rozdelené na Poprad Veľká a úplne dole Oratko Juh.
  • Vstup na sv. omšu je 15 minút pred začiatkom.
  • Online prenos – v nedele a slávnosti o 9:30 (Veľká) a o 10:30 (oratko) – na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad. Nezabudnite zakliknúť  “odber aktívny”.
 • Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omše, sv. prijímanie možno prijať aj individuálne od pondelka do soboty po večerných svätých omšiach, približne v čase od 19:05 – 19:15. a v nedeľu  po sv. omši, približne v čase od 10:30 – 10:45.
 • Veľmi odporúčame, aby hlavne v týchto časoch obmedzení rodiny slávili doma s deťmi liturgiu domácej Cirkvi – prečítali si Božie slovo, podelili sa o to, čo sa dozvedeli, spolu sa zmierili, ďakovali i prednášali prosby.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme na požiadanie v orlovni – v časoch sv. omší okrem pondelka.
 • Dnes (12.12.) máme stretnutie prvoprijímajúcich online o 16:30. Prihlasovacie údaje ste dostali v maily.
 • Pozývame vás na online stretnutie v utorok o 19:30 s názvom Večerná hodinka o synodalite Cirkvi.  Spojíme sa cez aplikáciu zoom – aby sme sa vzájomne podelili a počúvali. Aby sme vám mohli poslať link a prihlasovacie heslo, prosíme o prihlásenie na mailovej adrese: fara.poprad-velka@saleziani.sk. Ak by ste mali záujem, materiály k synode nájdete aj na našej stránke v článku: Pozvanie na synodu pre teba.
 • Úmysly sv. omší na február je ešte možné zapísať si v sakristii kostola po sv. omšiach.
 • Pozývame na Zájazd do Ríma. Presnejšie informácie sú zverejnené na nástenke v závere oznamov.
 • Budúcu nedeľu máme v pláne vianočný predaj kníh po doobedných sv. omšiach. Či bude, spresníme počas týždňa v oznamoch.

__________

 • Plány vo farnosti. Pozývame na Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu audiencia. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)