Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Stretká v Poprade – Veľkej

Stretká v našej farnosti rozvíjajú naše spoločenstvo.

Cítiš sa na to? Stačí si vybrať a pripojiť sa:

Deťúrence
Mix 6-11 rokov

Motorčovia
Chlapci 10-16 rokov

Sväté pažravice
Dievčatá 10-16 rokov

Birmovanci
Dievčatá a chlapci

Animátori
Dievčatá a chlapci

Mamky

Stretko Geriatria

Zbor