5. pôstna nedeľa (17.3.2024)

 Pondelok   18.3. — Féria
 Utorok   19.3. Sv. Jozefa, Ženícha preblahoslavenej Panny Márie Slávnosť
 Streda   20.3.  Féria
 Štvrtok   21.3. — Féria
 Piatok   22.3. — Féria
 Sobota   23.3.  — Féria
 Nedeľa  24.3.Palmová nedeľa Slávnosť
 • Pobožnosti krížových ciest cez pôst máme v našej farnosti v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. V túto nedeľu (17.3.) animuje krížovú cestu hospodárska rada (17.3.) – v prípade priaznivého počasia sa pôjde von, v piatok 22.3.  animujú krížovú cestu birmovankyne a na Kvetnú (Palmovú) nedeľu, mladí našej farnosti. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4. 2024.
 • V uplynulú nedeľu sme sa stretli pri “pôstnej polievke” – v rámci dobročinnej zbierky „Podeľme sa“. Ďakujeme tímu z farskej rady a farskej charity, ktorí sa postarali o dobrú polievku a prostredie, v ktorom sme sa mohli stretnúť. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí prispeli rodinám a ľuďom, ktorí každý mesiac zápasia, aby im vyšlo na základné potraviny. Vyzbieralo sa 912,50 eur. Všetkých darcov nech Pán odmení.
 • V dnešnú nedeľu (17.3.) po sv. omšiach je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Adorácia rodičov a za rodiny birmovancov – bude vo štvrtok 21.3. po večernej sv. omši. (v čase medzi 19:00 – 20:00). Pozvaní sme všetci, aby sme rástli v osobnom vzťahu s Pánom.
 • Spovedanie pred Veľkou nocou bude v našom kostole v sobotu 23.3. od 10:00-11:30. Prosíme všetkých, ktorí môžu, nech využijú túto príležitosť, bude spovedať viac kňazov. Nech sa čím viacerí zúčastníme blízkej prípravy na Veľkonočné Trojdnie s čistým srdcom, aby Pán mohol účinne konať v nás i cez nás.
 • Duchovná obnova pre birmovancov a mladých bude v stredu 27.3.. Začneme sv. omšou o 18:30 a po nej budeme pokračovať programom duchovnej obnovy.
 • Brožúrky edície „Viera do vrecka“ s názvom „Niet cesty späť“ – o súčasnej situácii v Cirkvi si môžete zakúpiť pri vchode do kostola za 2,50 eur.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a zaujímavé aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.
 • PRE MLADÝCH. Pozývame mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční  v sobotu 6.4.2024 na Spišskej Kapitule. Z Popradu pôjdeme spoločne autobusom. Príspevok na celé podujatie aj s cestou je 10€. Viac info na našom webe TU.
 • Modlitbový apoštolát v marci (TU – na celý rok):
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.
  • Vo farnosti: Aby sme sa dobre pripravili na farské misie a čím viac ľudí prijalo pozvanie.
 • Vtip (úsmev muža na sebou – Mark Twain)  „Keď som mal štrnásť, môj otec bol taký nevzdelaný, že som ho sotva vystál. Keď som však dorástol a mal som dvadsaťjeden, udivilo ma, čomu všetkému sa za tých sedem rokov naučil.“

Veľkonočné obrady v kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej

28.3. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)O 14:00 nácvik miništrantov v orlovni
   
29.3. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvályO 10:00 nácvik miništrantov
 o 15:00 krížová cesta 
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…     
   
30.3. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20            posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             O 16:00 nácvik miništrantov
 o 19:30 Veľkonočná vigília 
   
31.3. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše 
   
1.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!)