Duchovné ponuky

  • Kaplnka: Panny Márie, Pomocnice Kresťanov, v ktorej sa dá kedykoľvek zastaviť a stretnúť so živým Bohom: počas otváracích hodín oratka
  • Sviatosť zmierenia: duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom: počas otváracích hodín oratka
  • Duchovné obnovy pre mladých1x/mesiac, zvyčajne jeden termín počas víkendu, na ktorý sa treba vopred prihlásiť u zodpovedného saleziána alebo online
  • Duchovné obnovy pre rodičov1x/mesiac, zvyčajne v stredu podvečer, treba sa vopred prihlásiť u zodpovedného saleziána
  • Duchovné cvičenia: zvyčajne počas jarných prázdnin pre SŠ, pre VŠ a rodičov podľa záujmu a dohody so SDB

Don Bosco

ORATKO je

  • DOM (stretká, mládežnícke večery)
  • IHRISKO (hry, turnaje)
  • ŠKOLA (kde sa učia ako vychádzať s druhými, práca s mládežou)
  • KOSTOL (miesto stretnutia s Bohom (kaplnka, duchovné obnovy, príprava na sviatosti))