• Kaplnka: Panny Márie, Pomocnice Kresťanov, v ktorej sa dá kedykoľvek zastaviť a stretnúť so živým Bohom: počas otváracích hodín oratka
  • Sviatosť zmierenia: duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom: počas otváracích hodín oratka
  • Duchovné obnovy pre mladých1x/mesiac, zvyčajne dva termíny počas víkendu, na ktoré sa treba vopred prihlásiť u zodpovedného saleziána alebo online
  • Duchovné obnovy pre rodičov1x/mesiac, zvyčajne v nedeľu poobede, treba sa vopred prihlásiť u zodpovedného saleziána
  • Duchovné cvičenia: počas jarných prázdnin pre SŠ, pre VŠ a rodičov podľa záujmu a dohody so SDB