Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

13. nedeľa v cezročnom období (C)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
 Streda 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov Slávnosť
 Štvrtok 30.6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 1.7. Prvý piatok v mesiaci  Féria
 Sobota 2.7. Návšteva preblahoslavenej Panny Márie Sviatok
 Nedeľa 3.7.  14. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnešnú nedeľu (26.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Poďakovanie na konci školského roka – Te Deum – za dary a dobrodenia, bude v rámci sv. omší na slávnosť sv. Petra a Pavla na záver pred požehnaním. Sv. omše na túto slávnosť budú o 7:00, o 17:00 a o 18:30.
 • Rozlúčka s don Pavlom Niznerom, ktorý odchádza do komunity v Novej Dubnici, bude v oratóriu v nedeľu 26.6. (dnes) o 15:00 (pri dobrom guláši) a vo Veľkej bude na sv. omši v stredu o 18:30.
 • 11-tka cez prázdniny nebude. Cez prázdniny sväté omše od 1.7. do 31.8. budú tak, ako cez rok okrem nedeľnej sv. omše, ktorá býva o 11:00.
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za milodar na kostol v hodnote 50 eur.
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú(2)Tomáš Klembara pochádzajúci z Popradu-Matejoviec a Zuzana Glajzová z Popradu-Veľkej. Podobne (1): Martin MečárDominika Galliková momentálne bývajúci v Malom Slavkove. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • X. svetové stretnutie rodín v Ríme. Všetky aktuality o 10. svetovom stretnutí rodín v Ríme a v diecézach je možné nájsť na oficiálnej stránke www.svetovestretnutierodin.sk a na Facebooku a Youtube Rady KBS pre rodinu, ktoré sú pravidelne aktualizované.
 • Ponuka resp. veľmi pekné povzbudenie (TU) , ako žiť sviatosť manželstva a spolupatričnosť v Božej rodine – vo farnosti (na Slovensku sa rozvíja tento spôsob pomaly 10 rokov).
 • Po sv. omši o 9:30 vás pozývame na kávu v orlovni (všimli ste si? 😊)
 • Odovzdávanie misijných krížov. Farnosti Veľkej sa týka správa a video zo slávnosti (TU) odovzdávania misijných krížov. Táto udalosť v nás vzbudzuje radosť i vďačnosť za tých, ktorí počúvajú Pánov hlas a odpovedajú naň veľkodušne. Sprevádzajme našich misijných dobrovoľníkov v modlitbe (najmä Majku Lesičkovú).
 • Púť do Ríma. Ďakujeme za zorganizovanie púte do Ríma p. Ing. Jozefovi Švagerkovi a za úžasné sprevádzanie doc. o. Ľuboslavovi Hromjákovi. Dúfame, že čoskoro pribudne na našej stránke článok, aby sme sa podelili so zážitkom i s ostatnými.
 • Púť do Levoče. Program púte do Levoče do 27.6. – 3.7. nájdete TU
 • Pomoc pre Ukrajinky v požehnanom stave. Kontaktné čísla a informácie nájdete na stránke: https://www.uawomen.sk/
 • Desatoro na prázdniny:

1.  Keď cestuješ, rozlúč sa s rodičmi a známymi, ale nie  s Nebeským Otcom.

2.  Nezabudni si nabaliť dôležité veci, doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu,  Sv. písmo.

3.  Vezmi  si také topánky, ktoré by ťa v nedeľu priviedli do kostola.

4.  Chodiac po horách i dolinách, mestách i dedinkách nestrať cestu k Bohu.

5.  Na turistike pomôže pri zablúdení kompas. Pri „poblúdení“ určite pomôže   modlitba.

6.  Dbaj o žalúdok, ale súčasne aj o dušu, aby neboli hladné.

7.  Nos proti slnku okuliare tak, aby ti neclonili pri pohľade na Boha.

8.  Nemaj smeti v batožine, ale ani v duši.

9.  Rozdávaj okolo seba úsmev a radosť namiesto hrešenia a hundrania.

10. Z prázdnin sa vráť oddýchnutý, zdravý a lepší!

12. nedeľa v cezročnom období (C)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 20.6. — Féria
 Utorok 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníkaSpomienka
 Streda 22.6. Sv. Pavla z Noly, biskupa alebo sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov  Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok 23.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
 Piatok 24.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Slávnosť
 Sobota 25.6. Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
 Nedeľa 26.6.  13. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Sv. omše 23.6. ráno o 7:00 aj večer o 18:30 budú zo Slávnosti sv. Jána Krstiteľa a sv. omše 24.6. ráno 7:00 a večer o 18:30 budú zo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za milodar na kostol v hodnote 50 eur. Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúcu nedeľu (26.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú(1)Tomáš Klembara pochádzajúci z Popradu-Matejoviec a Zuzana Glajzová z Popradu-Veľkej. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.
 • 3. júnová nedeľa (19.6.) patrí oslave Dňa otcov. Ockovia, všetko najlepšie, nech je Nebeský Otec na vás hrdý, lebo tento dar máte od Neho. 

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • Rozlúčka s don Palim Niznerom. 29.6. 2022 na Slávnosť sv. Petra a Pavla sa pri večernej sv. omši v našej farnosti lúči don Pavol Nizner, ktorý odchádza do saleziánskej komunity v Novej Dubnici. Vďaka za jeho pôsobenie a prítomnosť.
 • 11-tka cez prázdniny nebude. Cez prázdniny sväté omše od 1.7. do 31.8. budú tak, ako cez rok okrem nedeľnej sv. omše, ktorá býva o 11:00.
 • Sv. omše online nateraz nevysielame. Výnimky resp. zmenu oznámime cez oznamy.
 • Už ste videli kaplnku v noviciáte vo Veľkej? TU je niečo o nej. Viac, saleziáni osobne 😊.
 • Namiesto vtipu tip (, aby si sa mohol smiať po dovolenke a prázdninách):

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 Pondelok 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Utorok 14.6. — Féria
 Streda 15.6. — Féria
 Štvrtok 16.6.Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť
 Piatok 17.6. — Féria
 Sobota 18.6. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 19.6.  12. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Dnes (v nedeľu 12.6.) je stretnutie rodín prvoprijímajúcich. O 15:00 začneme modlitbou v kostole, pokračovať budeme na farskom dvore. 
 • Sv. omše na Slávnosť Božieho Tela budú vo štvrtok ráno o 7:00 a večer o 17:30 (teda o hodinu skôr ako bývajú sv. omše večer). Po sv. omši bude eucharistická procesia ku 4 oltárikom okolo kostola. (1. pri orlovni pripravia deti (rodiny s prvoprijímajúci), 2. pri kríži na severnej časti kostola rodiny, 3. pri stĺpe Nepoškvrnenej Panny Márie – mladí a 4. pri „Lurdskej jaskyni“ – seniori.)
 • Tento týždeň je prihlasovanie detí z našej farnosti na 1. sväté prijímanie (záver 2. ročníka). Treba prísť osobne na faru: rodičia s dieťaťom cez úradné hodiny (15:00-17:00) 14. alebo 16. júna. Pre urýchlenie si predtým vyplňte  online formulár – prihlášku (TU je). Ak nemôžete prísť, je možné dohodnúť si včas iný termín. Príprava – začína v septembri 2022. Dátum zverejníme vo farských oznamoch. (Formulár prihlášky a ďalšie info nájdete na našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/eucharistia/ )
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: (3) Matúš Maličký z Popradu a Jana Zemanová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • X. Svetové stretnutie rodín v Ríme (22.-26.6.2022). Od 13. do 19.6. si môžete pozrieť 7 katechéz k tomuto podujatiu. Viac na stránke svetovestretnutierodin.sk ( katechézky budú na TV Lux v pondelok – nedeľu o 12:15 alebo o 12:30 na FB rady rodiny pri KBS)
 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa bude tento rok konať v nedeľu 26. júna 2022.
 • Vtip – Je neskoro večer. Policajt zastaví istú osobu na bicykli. – Keď nemáte osvetlený bicykel, musíte zostúpiť z bicykla a viesť ho pešo. – Skúšala som to, ale ani vtedy mi nesvietil. 

Nedeľa – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 6.6. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
 Utorok 7.6. — Féria
 Streda 8.6. — Féria
 Štvrtok 9.6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Sviatok
 Piatok 10.6. — Féria
 Sobota 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
 Nedeľa 12.6.  Najsvätejšej Trojice Slávnosť
 • Dnes končí veľkonočné obdobie.
 • Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu vyniesla 865,- eur.  Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Ďakujeme aj Bohu známym darcom za milodar na kostol v hodnote 150 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Stretnutie Synody o synodalite (posledná téma) bude (dnes) po pobožnosti 1. nedele, ktorá je o 14:00 a tiež bude možnosť v utorok po večernej sv. omši. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). 
 • Brigáda pokračuje, potrebujeme natrieť dosky s olejom, kto by mal záujem a chuť nech sa prihlási.
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na august bude v utorok na farskom úrade v čase úradných hodín medzi 15:00 – 17:00. Potom bude možnosť po večerných sv. omšiach.
 • Púť do Ríma. Máme ešte dve voľné miesta. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii, alebo u pána farára. Stretnutie pútnikov prihlásených na púť do Ríma bude v piatok 10.6.2022 po večernej sv. omši.
 • Budúcu nedeľu (12.6.) bude stretnutie rodín prvoprijímajúcich. O 15:00 začneme modlitbou v kostole, pokračovať budeme na farskom dvore.  
 • Prihlasovanie na ďalšiu prípravu na 1. sv. prijímanie je v júni (v závere 2. ročníka). Okrem vypísania  online formulára – prihlášky (TU je) je potrebné, aby rodičia s dieťaťom prišli osobne na stretnutie  s kňazom, ktorý vedie prípravu. Najlepšie cez úradné hodiny (15:00-17:00) 14. alebo 16. júna. Iný čas je potrebné dohodnúť si vopred. Príprava – začína v septembri 2022. Dátum zverejníme vo farských oznamoch. (Formulár prihlášky a ďalšie info nájdete na našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/eucharistia/ )
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: (3)Tomáš Zindler bývajúci v Pustějove (ČR) a Zuzana Slotová z Popradu Veľkej. (2)Podobne Matúš Maličký z Popradu a Jana Zemanová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.       

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti —

 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť TU (Slovenská verziatext s notami).  Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Do pozornosti dávame zaujímavé krátke katechézky (Ego_sum_studio.sk klikni TU) pre deti a mladých, ktoré si môžete pozrieť cez Youtube.
 • Vtip – V kostole mamka po prvýkrát povzbudzuje malého Maťka k modlitbe ruženca. Doma sa zvykli spolu modliť desiatok ráno i večer. – Ale ja predsa nie som v pyžame!

7. veľkonočná nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 30.5. — Féria
 Utorok 31.5. — Féria
 Streda 1.6. Sv. Justína, mučeníka Spomienka
 Štvrtok 2.6. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov Ľubovoľná spomienka
 Piatok 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov,  1. piatok v mesiaci Ľubov. spomienka
 Sobota 4.6.1.sobota v mesiaci Féria
 Nedeľa 5.6.  Zoslanie Ducha Svätého Slávnosť
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédia.
 • Dnes (v nedeľu) je slávnosť prvého svätého prijímania počas sv. omše o 11:00. Modlime sa za deti a ich rodiny, aby rozvíjali priateľstvo s Ježišom a aby sme aj my vedeli urobiť krok k týmto deťom i rodinám, aby sa cítili v tejto farnosti prijatí.
 • Stretnutie Synody o synodalite bude po večernej sv. omši v utorok 31.5. v Orlovni.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate a povzbudzujeme aj tých, čo sa doteraz nezapojili. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Čaká nás ďalšia téma (TU je).
 • Tento týždeň je prvý piatok. Spovedáme pri sv. omšiach (okrem pondelka) a v stredu, štvrtok a piatok začíname od 17:30 (v spovedelniciach v kostole). V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00, v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou. V nedeľu je pobožnosť 1. nedele o 14:00 s malým agapé po nej (ak prinesiete niečo na ochutnanie 😊 )
 • Ďakujeme rodine Kuchtovej za milodar na kostol v hodnote 150 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie je v júni (v závere 2. ročníka). Okrem vypísania  online formulára – prihlášky (TU je) je potrebné, aby rodičia s dieťaťom prišli osobne na stretnutie  s kňazom, ktorý vedie prípravu. Najlepšie cez úradné hodiny 14. alebo 16. júna. Iný čas je potrebné dohodnúť si vopred. Príprava – začína v septembri 2022. Dátum zverejníme vo farských oznamoch. (Formulár prihlášky a ďalšie info nájdete na našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/eucharistia/ )
 • Ohlášky: Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: (2)Tomáš Zindler bývajúci v Pustějove (ČR) a Zuzana Slotová z Popradu Veľkej. (1)Podobne Matúš Maličký z Popradu a Jana Zemanová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť TU (Slovenská verzia, text s notami).  Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Letné tábory a akcie – nájdete na našej stránke v odkaze pod oznamami LETO 2022, postupne budeme na tomto mieste pridávať aj prihlášky na stiahnutie.
 • Do pozornosti dávame zaujímavé krátke katechézky (Ego sum studio sk) pre deti a mladých, ktoré si môžete pozrieť cez Youtube. Napríklad vieme, aký je rozdiel medzi ľahkým a ťažkým hriechom? (TU)
 • (Vtip – Ak máte dobrý, tak pošlite 😊 )

6. veľkonočná nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 23.5. Prosebný deň za úrodu
 Utorok 24.5. Panny Márie Pomocnice kresťanovSlávnosť (u saleziánov)
 Streda 25.5. Sv. Bédu ctihodného, kňaza, sv. Magdalény de Pazzi, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok 26.5. Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok) Slávnosť
 Piatok 27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľubov. spomienka
 Sobota 28.5. — Féria
 Nedeľa 29.5. 7. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • V dnešnú nedeľu (22.5.)  je duchovná obnova pre farnosť o 14:30. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich a birmovancov. (Začneme v kostole a posledná časť bude v orlovni. Bude mať 3 časti: Predstavenie témy, adorácia, podelenie sa. Predpokladaný záver bude cca o 16:00. Kto by mal záujem o rozhovor s kňazom, alebo sviatosť zmierenia, bude možnosť v závere, alebo v dohodnutom termíne.)
 • Budúci týždeň sú prosebné dni za úrodu. Záväzný je jeden, v našej farnosti ho budeme sláviť v pondelok.
 • V utorok máme Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Srdečne ste pozvaní osláviť tento sviatok spolu s nami saleziánmi na sv. omši o 18:30.
 • Sväté omše na slávnosť Nanebovstúpenia Pána (prikázaný sviatok) sú ráno o 7:00, o 17:00 a o 18:30.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.
 • Budúcu nedeľu bude slávnosť prvého svätého prijímania počas sv. omše o 11:00. Za prvoprijímajúcich a ich rodiny sa modlime. Tých, čo zvyknú chodievať na sv. omšu o 11:00 prosíme, aby ste nechali priestor kostola pre prvoprijímajúcich a ich najbližších príbuzných.
 • Práce na oprave kostola a Orlovne sa znovu rozbiehajú. Väčšia investícia nás čaká pri výmene strešnej krytiny na Orlovni. Príspevky na opravu môžete dávať do označenej pokladničky pod chórom, alebo cez platobný terminál. Tiež budeme potrebovať pomoc dobrovoľníkov pri jednoduchších prácach. Najbližšie pri natieraní dosiek, ktoré budú použité na rožnú miestnosť v Orlovni (“sypanec”). Dosky sú na fare, štetce a náter máme, potrebujeme iba ochotných ľudí. Kto môže, nech sa prihlási v sakristii kostola alebo na farskom telefónnom čísle 0919 147 900. Max. počet na jednu brigádu sú 4 ľudia najlepšie v poobedných alebo večerných hodinách.
 • Ďakujeme rodine Geľatkovej za milodar na kostol v hodnote 100 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Ohlášky (1): Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: Tomáš Zindler bývajúci v Pustějove (ČR) a Zuzana Slotová z Popradu Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Stretnutie Synody o synodalite bude po večernej sv. omši v utorok 31.5. v orlovni.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate a povzbudzujeme aj tých, čo sa doteraz nezapojili. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky 6. témy (tu si môžete stiahnuť). Na dvere nám klope 7.-dma téma (tu je).
 • Modlitby otcov. Pozývame otcov na spoločnú modlitbu za svoje rodiny a potrebné úmysly. Stretávame sa v orlovni v utorky po sv. omši. Srdečne ste vítaní. (O čom to je, nájdete  TU)
 • Detská kampaň „Hviezdy do Tmy“ (Nie je iba pre prvoprijímajúcich). Sme povolaní prinášať svetlo tam, kde je tma. Sme povolaní naučiť to seba i deti. Tu sa o nej dozviete viac https://hviezdydotmy.sk
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť TU (Slovenská verzia, text s notami).  Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Dni Spišského Jeruzalema 27.-29.5. 2022 (TU)
 • Letné tábory a akcie – nájdete na našej stránke v odkaze pod oznamami LETO 2022, postupne budeme na tomto mieste pridávať aj prihlášky na stiahnutie.
 • (Vtip – „čo sa vieme naučiť ľahko?“): V sklade uhlia nahnevaný majster kričí na nového zamestnanca: už tu pracujete mesiac a stále neviete rozoznať uhlie od koksu! Za mesiac ste sa nič nenaučili. – Ale už som sa niečo naučil. Už viem, že tona má 900 kíl.

5. Veľkonočná nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
 Utorok 17.5. — Féria
 Streda 18.5. Sv. Jána I., pápeža a mučeníka Ľubov. spomienka
 Štvrtok 19.5. — Féria
 Piatok 20.5. Sv. Bernardína Sienského, kňaza Ľubov. spomienka
 Sobota 21.5. Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov  mučeníkov Ľubov. spomienka
 Nedeľa 22.5. 6. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • Zbierka na seminár minulú nedeľu vyniesla 1228,- eur. Podľa dohody s biskupským úradom ju delíme na dve časti. 628,-eur sme poslali na seminár na Spiši a 600,- eur na saleziánsky seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na celodennej adorácii. Naďalej vás povzbudzujeme k modlitbe i k pokániu predovšetkým za pokoj vo svete. Dnes v nedeľu  (15.5.) sa začína deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov za pokoj vo svete. Každý deň bude postupne uverejňovaný na našej stránke. Tiež sa ho bude budeme modliť v našom kostole. (Tu nájdete link na úvodné video). Slávnosť Panny Márie Pomocnice bude v utorok 24.5..
 • Duchovná obnova pre farnosť bude budúcu nedeľu (22.5.) o 14:30. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich a birmovancov. (Začneme v kostole a posledná časť bude v orlovni. Bude mať 3 časti: Predstavenie témy, adorácia, podelenie sa. Predpokladaný záver bude cca o 16:00. Kto by mal záujem o rozhovor s kňazom, alebo sviatosť zmierenia, bude možnosť v závere, alebo v dohodnutom termíne.) Časť bude prebiehať online (TU)
 • Ohlášky (2): Na prijatie sviatosti manželstva sa pripravujú: Roman Pekarčík z Popradu Veľkej a Kornélia Ficuová z Čiernej nad Tisou. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.
 • Dnes je Medzinárodný deň rodiny (viac tu), všetkým prajeme radosť zo všetkých členov rodiny i z objavovania blízkosti Ježiša, ktorý sa rozhodol prebývať v každej rodine, aby mohla byť krásna.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Modlitby otcov. Pozývame otcov na spoločnú modlitbu za svoje rodiny a potrebné úmysly. Stretávame sa v orlovni v utorky po sv. omši. Srdečne ste vítaní. (O čom to je, nájdete  TU)
 • Detská kampaň „Hviezdy do Tmy“ (Nie je iba pre prvoprijímajúcich). Sme povolaní prinášať svetlo tam, kde je tma. Sme povolaní naučiť to seba i deti. Tu sa o nej dozviete viac https://hviezdydotmy.sk
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky 6. témy (tu si môžete stiahnuť). Na dvere nám klope 7.-dma téma (tu je).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť TU (Slovenská verzia, text s notami).  Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Dni Spišského Jeruzalema 27.-29.5. 2022 (TU)
 • Letné tábory a akcie – nájdete na našej stránke v odkaze pod oznamami LETO 2022, postupne budeme na tomto mieste pridávať aj prihlášky na stiahnutie.
 • (Vtip):Terka, ide sa na nákup! Manžel mi dal kreditku. – A pin dal? – Čo by pindal…

4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 9.5. — Féria
 Utorok 10.5. Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Streda 11.5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Ľubov. spomienka
 Štvrtok 12.5. Sv. Nerea a Achila, mučeníkov, sv. Pankráca, muč. Ľubov. spomienky
 Piatok 13.5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej,                              Sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky sestier saleziánok Ľubov. spomienky
 Sobota 14.5. Sv. Mateja, apoštola Sviatok
 Nedeľa 15.5. 5. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • Dnes (8.5.) je zbierka na seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň.
 • Celodenná adorácia farnosti bude 11.5. (streda) od 9:00 – do 18:15. Aby sme zabezpečili službu počas celého dňa prosíme, aby ste sa zapísali do tabuľky vo vchode do kostola.
 • Intencie na júl zapisujeme v kancelárii farského úradu v utorok od 15:00-17:00 a potom po večerných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • Zdieľame radosť a vďačnosť za rozmáhajúce sa spoločenstvo modlitby. Tento týždeň si v piatok (13.5.) pripomenieme Pannu Máriu, ktorá sa zjavovala vo Fatime a pripomínala, že svet pre zastavenie vojny potrebuje modlitbu a pokánie. Tento mesiac sa modlievame pred svätými omšami Loretánske litánie o 18:15. Veľmi povzbudzujeme aj deti a mladých, aby sa pridali, tak ako len môžu. Využime príležitosti na spoločnú modlitbu v kostole, v rodine i spoločenstvách.
 • Srdečne ďakujeme všetkým, čo sa zapojili do hmotnej zbierky pre Ukrajinu. Naplnili sme cez 20 veľkých (banánových) krabíc (spolu s oratkom na Juhu). Všetko sme odviezli do centrálneho skladu v Prešove, odkiaľ poputuje k ľuďom, ktorý sa dostali do stavu biedy a ohrozenia života.
 • Ohlášky(3): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Matúš Piatrov pochádzajúci z Domaník – farnosť Hontianske Nemce a Lenka Horáková z farnosti Poprad – Veľká. Podobne Branislav Balík z Nižnej Šebastovej a Linda Bendžalová z Popradu – Veľkej. Tiež (1): Roman Pekarčík z Popradu Veľkej a Kornélia Ficuová z Čiernej nad Tisou. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Milé mamy, všetko najlepšie k dnešnému Dňu matiek. Vďaka za všetko, čo ste darovali vo svojom živote svojim deťom z lásky. Vďaka, že učíte svoje deti ako žiť, komunikovať, a ako milovať Pána Boha i ľudí. Vďaka za vaše úsmevy, slzy a každé gesto, cez ktoré sa môže tomuto svetu zjavovať Božia láska. Nech si vás Pán odmení, chráni a žehná.
 • Modlitby otcov. Pozývame otcov na spoločnú modlitbu za svoje rodiny a potrebné úmysly. Stretávame sa v orlovni v utorky po sv. omši. Srdečne ste vítaní. (O čom to je, nájdete  TU)
 • Detská kampaň „Hviezdy do Tmy“ (Nie je iba prvoprijímajúcich!). Sme povolaní prinášať svetlo tam, kde je tma. Sme povolaní naučiť to seba i deti. Tu sa o nej dozviete viac https://hviezdydotmy.sk
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Dni Spišského Jeruzalema 27.-29.5. 2022 (TU)
 • Letné tábory a akcie – nájdete na našej stránke v odkaze pod oznamami LETO 2022, postupne budeme na tomto mieste pridávať aj prihlášky (na stiahnutie).
 • (Vtip – Ach, ten jazyk!):Hanko, keď sme boli mladé, boli sme veru krásne,… hlavne ja. A teraz sme staré a škaredé, …hlavne ty.

3. veľkonočná nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Utorok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
 Streda 4.5. Sv. Floriána, mučeníka Ľubov. spomienka
 Štvrtok 5.5. 1. štvrtok v mesiaci Féria
 Piatok 6.5. Sv. Dominika Savia, 1. piatok v mesiaci Sviatok (u SDB)
 Sobota 7.5. 1. sobota v mesiaci, Ľubov. spomienka
 Nedeľa 8.5. 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera Slávnosť
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. O 14:00 je pobožnosť 1. nedele. Po nej o 14:30 pozývame farníkov do orlovne na kávu a podelenie na témy zo Synody o synodalite. Srdečne ste všetci pozvaní. 10 tém (TU sú), o ktorých je súčasná Synoda, nájdete aj s niektorými postrehmi na našej stránke (TU). Modlime sa, uvažujeme, zdieľajme sa, kráčajme spolu.
 • Na budúcu nedeľu (8.5.) bude zbierka na seminár.
 • Tento týždeň pokračujeme v koordinovanej hmotnej zbierke pre Ukrajinu. Od pondelka do stredy medzi 18:00 – 18:30 v orlovni (možno aj v nedeľu 1.5. v nedeľu pred sv. omšami od 9:00- 9:30 a od 10:30 – 11:00). Zbierame tieto konkrétne veci: 

hotové jedlá v konzervách
– prací prostriedok v prášku (max. 1-1,5kg)
– sáčkové polievky /vifonky

 • Vstupujeme do mariánskeho mesiaca – pred svätými omšami sa budeme modlievať Loretánske litánie (o 18:15). Budeme ich obetovať za dar pokánia a oživenia života viery v našej farnosti, za prvoprijímajúcich a za pokoj vo svete – zvlášť na Ukrajine.
 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Vo štvrtok venujeme adoráciu na tento úmysel. Pri nej možno získať aj úplné odpustky.
 • Máme prvopiatkový týždeň. Okrem bežného spovedania pri sv. omšiach, spovedáme  v stredu, štvrtok a piatok od 17:30. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30 s fatimskou pobožnosťou.
 • (Aktualizácia: akcia sa ruší – odkladá sa na 24.6. do oratória) …. V sobotu 7.mája pozývame celú saleziánsku rodinu, mladých, rodiny s deťmi na deň Dominika Savia na Kvetnici pri saleziánskej chate. Program začne sv. omšou o 12:00 vonku a bude pokračovať dobrým gulášom a poobedňajším programom pre deti a rodičov v areáli chaty, ktorý pripravujú naši animátori. Tešíme sa na stretnutie s vami. V prípade nepriaznivého počasia akcia nebude.
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 8.5. o 16:30. Tešíme sa na záverečnú prípravu i na púť detí na Levočskú horu, ktorá bude 14.5..
 • Ohlášky(2): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Matúš Piatrov pochádzajúci z Domaník – farnosť Hontianske Nemce a Lenka Horáková z farnosti Poprad – Veľká. Podobne Branislav Balík z Nižnej Šebastovej a Linda Bendžalová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Úmysly na sv. omše na júl budeme písať v utorok 10.5. (utorok po 1. piatku).
 • Modlitby otcov. Pozývame otcov na spoločnú modlitbu za svoje rodiny a potrebné úmysly. Stretávame sa v orlovni v utorky po sv. omši. Srdečne ste vítaní. (O čom to je, nájdete  TU)
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Dňa 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti! Kto bude môcť, môže sa tejto svätej omše zúčastniť, alebo aspoň pridať svoju modlitbu.
 • Najbližšia celodenná adorácia  bude 11.5. (streda) od 9:00 – do 18:15.
 • Dni Spišského Jeruzalema 27.-29.5. 2022 (TU)
 • (Vtip)  Muž sa chváli žene: – Našiel som spôsob, aby žena mi urobila všetko, čo chcem. – Povedz. -Nepoviem. -Povedz. – Nepoviem. – Prosím ťa pekne, povedz mi! – A urobíš všetko, čo chcem?

2. Veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 •  Liturgický prehľad
 Pondelok 25.4. Sv. Marka, evanjelistu Sviatok
 Utorok26.4. Utorok,  Veľkonočné obdobie Féria
 Streda 27.4. Streda,  Veľkonočné obdobie Féria
 Štvrtok 28.4. Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza Ľubov. spomienky
 Piatok 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Sviatok
 Sobota 30.4. Sv. Pia V., pápeža Ľubov. spomienka
 Nedeľa 1.5. 3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
 • 2. Veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. O 15:00 v „Hodinu Božieho milosrdenstva“ bude adorácia za dar pokoja a mieru, zmierenia a obrátenia.
 • Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Stretnutie birmovancov bude 29.4. na svätej omši (18:30) a po nej v Orlovni.
 • Od 25.4. do 1.5. sa naša farnosť predstaví v TV Lux v rámci krátkeho dokumentu s názvom „Týždeň s farnosťou“. V našej farnosti sa v ten týždeň zapojíme do modlitby za katolícke masmédiá. TV LUX odvysiela spomínaný dokument v pondelok (25.4.) ráno po modlitbe posvätného ruženca zhruba o 8:10. Následne viackrát za deň počas celého týždňa. (Archív: https://www.tvlux.sk/archiv/relacia/tyzdezz-s )
 • Ohlášky(1): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Matúš Piatrov pochádzajúci z Domaník – farnosť Hontianske Nemce a Lenka Horáková z farnosti Poprad – Veľká. Podobne Branislav Balík z Nižnej Šebastovej a Linda Bendžalová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.
 • Povzbudenie od otcov biskupov: „Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Prvoprijímajúci. Najbližšie stretnutie bude 8.5. o 16:30. Tešíme sa na záverečnú prípravu a púť detí na Levoču, ktorá bude 14.5.(môžu aj celé rodiny)
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Vtip (neviem, prečo mi prišiel na um pri úvahe o milosrdenstve) : Po manželskej hádke žena odchádza: – Aby si vedel, idem k mame! – Tak si choď… – Ale vrátime sa obe!