Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

Palmová nedeľa (Kvetná nedeľa)

Pondelok  3.4. Pondelok svätého týždňa Féria
 Utorok  4.4. Utorok svätého týždňa Féria
 Streda  5.4. Streda svätého týždňa Féria
 Štvrtok  6.4. Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) 
 Piatok  7.4. Piatok utrpenia a smrti Pána (Veľký piatok) 
 Sobota  8.4. Svätá sobota (Biela sobota) 
 Nedeľa  9.4. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána  Slávnosť
 • Minulú  nedeľu 26.3. bola Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Srdečné Pán Boh zaplať za vyzbieraných 1050 eur. Podobne ďakujeme za 100 eur na kostol od príbuzných zosnulej p. Márii Knižkovej. Na Veľkonočnú nedeľu bude ofera. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 2.4. o 14:30 animujú členovia hospodárskej rady (ak bude priaznivé počasie, budeme ju mať vonku). Na Veľký piatok bude krížová cesta v kostole o 15:00.
 • Písanie úmyslov sv. omší na jún bude v utorok od 15:00 – 17:00. Potom po sv. omšiach ak zostanú voľné miesta.
 • Spovedanie chorých, ku ktorým chodievame na 1. piatok, alebo aj tých, ktorých prihlásite v sakristii kostola, bude v stredu 5.4..
 • Na Veľký piatok zachovávame prísny pôst. Od 14.  roku života sa zdržujú všetci od mäsitých pokrmov a od 18. do 60. roku je pôst od mäsitých pokrmov s možnosťou iba raz dosýta sa najesť.
 • Obrady a sväté omše počas Veľkonočného trojdnia a Veľkej noci.
06.4. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)
  
07.4. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvály
 o 15:00 krížová cesta
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…      
  
08.4. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20  posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             
 o 19:30 Veľkonočná vigília
  
09.4. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše
  
10.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!)
 • Služba pri adorácii. Adorácia na Zelený štvrtok bude po sv. omši tichá do 21.00.Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu bude adorácia pri Božom hrobe. Vo vchode do kostola je tabuľka, kde vás prosíme, aby ste sa zapísali – aby sme zabezpečili celý čas adorácie piatkovej i sobotňajšej.
 • Požehnávanie veľkonočných jedál bude večer po obradoch na Svätú (Bielu) sobotu a ráno po sv. omši o 7:00.
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Príbeh našej farníčky Márii Lesičkovej z misií v Tanzánii “Krôčik po krôčiku kráčam v dôvere” si môžete prečítať v aktuálnom čísle katolíckych novín (alebo tu v odkaze).
 • Podnety na Svätý týždeň:
  •  Aby sme prežili Svätý týždeň čo najlepšie: uvažovať, modliť sa a konať, odporúčame pomôcku uverejnenú v aktuálnom čísle katolíckych novín: Svätý týždeň v mojom živote ( 1.časť2. časť)
  • Výchovná pomoc rodičom – s názvom digitálni rodičia – kde si môžete vypočuť zaujímavé podcasty a tipy pre výchovu detí vo svete sietí a internetu – vtipne a múdro 😊
  • Tehlička – saleziánska pôstna zbierka sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Viac v online brožúrke s názvom Angola.
  • Na Veľký piatok 7.4. bude krížová cesta aj na Kvetnici. Začne o 10:00 hod. pri saleziánskej chate. Budú ju viesť naši novici.
 • Výlet na Veľkonočný utorok 11.4. Pozývame mladých aj rodiny na Veľkonočný výlet do Slovenského Raja. Trasa: Letanovce, Let. mlyn, Prielom Hornádu, Kláštorská roklina, Kláštorisko a späť. Odchod vlaku je 8:44 hod., lístok smer Letanovce si kupuje každý sám. Ak počasie dovolí, budeme mať hore aj sv. omšu. Predpokladaný návrat vlakom o 16:16 hod.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianipoprad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Pútnické Taliansko. Pozvánka na púť od otca Ľuboslava Hromjáka. Kto by mal záujem od 8.6.-15.6. o púť po Talianskych pútnických miestach. Nech sa páči. Program nájdete TU v odkaze.
 • Modlitbový úmysel na apríl
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.
 • Chvály – mladí z Veľkej vás pozývajú na modlitbu chvál v piatok vo Veľkonočnej oktáve (14.4..2023) o 20:00 do farského kostola sv. Jána Apoštola a Evanjelistu (farský kostol).
 • Vtip: Janko, rád chodíš do školy? – Áno. A tiež z nej rád chodím, ale nemám rád, keď tam medzitým musím zostať.
 • Hádanka na Kvetnú nedeľu (pre deti): Na halúzku vyšli pritúliť sa myšky. Slniečko im pošušky hladká sivé kožúšky. Čo je to? (aktainhab)

5.pôstna nedeľa

Liturgický týždeň

Pondelok  27.3. — Féria
 Utorok  28.3.  Féria
 Streda  29.3. — Féria
 Štvrtok  30.3.  Féria
 Piatok  31.3. — Féria
 Sobota  1.4. — Féria
 Nedeľa 2.4. Palmová (Kvetná) nedeľa  Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave Slávnosti vigílie Zvestovania Pána po liturgickej, logistickej i hmotnej stránke. Osobitne pánovi Bucovi, ktorý nám vyrobil nový Boží hrob, pánovi Švagerkovi, ktorý zabezpečil renováciu oltárnych dosiek, pánovi Volákovi, ktorý zabezpečil osvetlenie a všetkým, ktorí strávili pár pekných hodín pri uvažovaní, tvorbe a zariaďovaní tohto miesta a zabezpečovaní relikvií. Na našej stránke pribudol nový článok, kde si môžete prečítať viac o tomto našom novom Božom hrobe a relikviári.
 • V dnešnú nedeľu 26.3. je Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • V utorok 28.3. po večernej svätej omši je stretnutie hospodárskej rady.
 • Duchovná obnova farnosti pred Veľkým týždňom bude vo štvrtok 30.3. o 17:30. Srdečne ste pozvaní. (Téma, stíšenie a podelenie je v čase od 17:30 – 18:25, potom je sv. omša a po nej krátka adorácia.)
 • Spovedanie pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti budúcu sobotu 1.4. od 10:00- 11:30. Pokúsme sa dobre pripraviť a využiť tento čas milosti.
 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 26.3. o 14:30 majú mladí, 31.3. o 17:50 vedú birmovankine a v nedeľu 2.4. o 14:30 členovia hospodárskej rady (ak bude priaznivé počasie, budeme ju mať vonku).
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ Jána Pavla II. v Poprade bude 3.4. od 9:00-15:00  a 4.4. od 9:00-16:00 a 5.4. od 12:00-17:00.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Výchovná pomoc rodičom – s názvom digitálni rodičia – cez túto stránku sa môžete dostať k podcastom, ktoré sú vtipné i užitočné pre výchovu detí vo svete sietí a internetu.
  • Viac informácii o Zbierke na pomoc pre utečencov nájdete TU
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.
 • Pozor zmeny púte do Svätej zeme. Z dôvodu zrušenia letu do Tel Avivu podľa pôvodného programu, je potrebné posunúť termín o dva dni, na termín od 31.5. – 7.6.2023. Zmení sa aj letisko na Piešťany. Tu je zmenený program púte.
 • Vtip: Manželská hádka: „Keď som si ťa brala, musela som byť slepá a hluchá!“ – hnevá sa manželka. – Vidíš, miláčik, z akých vážnych chorôb si sa pri  mne vyliečila…
 • Hádanka: Koľko ide husí jedna za druhou? (irt)

4. pôstna nedeľa – Nedeľa radosti

Liturgický prehľad

Pondelok  20.3. Sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie Slávnosť
 Utorok  21.3. — Feria
 Streda  22.3. — Feria
 Štvrtok  23.3. — Feria
 Piatok  24.3. — Feria
 Sobota  25.3. Zvestovanie Pána Slávnosť
 Nedeľa 26.3. 5. pôstna nedeľa Slávnosť

Oznamy

 • Krížové cesty. Krížovú cestu v túto nedeľu 19.3. vedú rodičia birmovancov. V prípade priaznivého počasia bude vonku. Stretneme sa pred kostolom, začiatok je o 14:30. V piatok 24.3. o 17:50 – v kostole, majú krížovú cestu na starosti rodičia prvoprijímajúcich. V nedeľu 27.3. o 14:30 vedú krížovú cestu mládežníci.
 • Stretnutie birmovancov bude v túto (dnešnú) nedeľu 19.3. o 16:00.
 • V stredu 22.3. po večernej svätej omši je stretnutie pastoračnej rady.
 • Nový Boží hrob – relikviár. V piatok 24.3. 2023 na vigíliu Zvestovania Pána budú s nami sláviť večernú sv. omšu o. rektor a niekoľkí bohoslovci zo Spišského seminára. Prinesú nám relikviu Carla Acutisa a povedia niečo o tomto novom patrónovi mladých. Po večernej sv. omši požehnáme nový relikviár a Boží hrob.
 • Chvály. Po piatkovej svätej omši 24.3. približne o 19:30 budú viesť naši mladí v kostole pôstne chvály.
 • Sv. omša zo Slávnosti Zvestovania Pána bude v piatok (24.3.) večer a v sobotu  (25.3.) o 7:30. Ranná sv. omša v sobotu bude obetovaná na úmysel za uzdravenie rodín a dar prijatia všetkých detí – narodených i nenarodených.
 • Info  o púti do Krakowa – Lagiewnikov. Rádio Lumen organizuje opäť po troch rokoch púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikov. Púť sa uskutoční v sobotu 6.5.2023. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali v sakristii. Podrobné informácie (program, cena, odchod i čas návratu) budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.
 • Info o púti do Medžugoria nájdete TU v našich oznamoch alebo vo výveske. Plánujeme ju na september od 10.9.-16.9.2023. Prihlasovanie je v sakristii kostola.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.
 • Zmena času. O týždeň sa mení čas v noci z 25.-26.marca. O 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00. (vstávame o hodinu skôr).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Zahalené kríže. Od 5. pôstnej nedele (26.3.) do Veľkého Piatku (Piatok utrpenia Pána) sú kríže zahalené.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v utorok 28.3. po večernej sv. omši.
 • Duchovná obnova farnosti pred Veľkým týždňom bude vo štvrtok 30.3. o 17:30. Srdečne ste pozvaní. (téma, stíšenie a podelenie je čase od 17:30 – 18:25, potom je sv. omša a po nej krátka adorácia.)
 • Iné pozvánky na púte. Pre tých, ktorí majú záujem ísť na nejakú púť ale nemôžu ísť s nami, ponuky na púte nájdete aj na adrese pute.sk alebo vo výveske pred kostolom.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Viac informácii o Zbierke na pomoc pre utečencov nájdete TU
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

 • Vtip: Ide dedko k doktorovi a ten sa ho pýta: „Robievate nejaký nebezpečný šport?“ A dedko odpovedá: „Občas nesúhlasím s manželkou.“
 • Hádanka: Ak ho nakŕmiš, tak ožije, ak ho napojíš, tak zomrie. Čo je to? (ňeho)

3. pôstna nedeľa (10. výročie pp. Františka)

Pondelok  13.3. — Feria
 Utorok  14.3. — Feria
 Streda  15.3. — Feria
 Štvrtok  16.3. — Feria
 Piatok  17.3. — Feria
 Sobota  18.3. — Feria
 Nedeľa  19.3. 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti Slávnosť
 • Ďakujeme členom ružencového spoločenstva, ktorí prispeli na kostol a potreby farnosti  sumou 482,- eur a podobne dobrodincom (r. Kurňavová, r. Falisová, r. Gurová) za 200 eur na potreby kostola. Ďakujeme animátorom, ktorí sa podelili o prázdninový čas a pripravili popoludnie deťom na prázdninách a tiež všetkým, ktorí sa zapájate do života našej farnosti.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi je v túto nedeľu 12.3. o 16:00 (po krížovej ceste).
 • Krížové cesty. V piatok 17.3. o 17:50 – v kostole, majú krížovú cestu na starosti birmovanci – chlapci. V nedeľu 19.3. o 14:30 vedú krížovú cestu rodičia birmovancov. Táto krížová cesta bude pri vhodnom počasí vonku. Stretneme sa pri kostole.
 • Tento týždeň si spomeňme v modlitbe na pápeža Františka, z príležitosti 10.výročia jeho pontifikátu (13.3.2013-2023).
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 19.3. o 16:00.
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Tento ročník má za cieľ pomoc novému saleziánskemu stredisku v Huambo (v Angole), v ktorom potrebujú rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete v online brožúrke s názvom Angola.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).
 • Nový Boží hrob – relikviár. V piatok 24.3. 2023 pri večernej sv. omši požehnáme relikviár a nový Boží hrob.
 • Podnety na pôst (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • Informácia o našich bohoslovcoch. Naša farnosť má momentálne dvoch bohoslovcov. Jedného poznáme osobne – Andreja Dominika a druhého sprostredkovane Kobenana Constanta Cra. Náš adoptovaný bohoslovec Kobenan Contant bol po pastoračnej stáži vysvätený za diakona a pokračuje v štúdiách a príprave na kňazstvo. Andrej Dominik bude ordinovaný na diakona 15.6. 2023. Podporujme ich modlitbou a pomocou, aby na ceste svojho povolania vytrvalo rástli.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Zmena času. O dva týždne sa mení čas v noci z 25.-26.marca. O 2:00 sa posúvajú hodiny na 3:00. (vstávame o hodinu skôr).
 • Vtip: Pri kontrole hovorí colník turistke: „Pani, musíte si predĺžiť pas.“ „Dobre, ale potom sa mi zmestí do kabelky?“
 • Hádanka: Ako sa s pomocou vody dá získať svetlo?  onko ťymu

2. pôstna nedeľa

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok  6.3. — Feria
 Utorok  7.3. — Feria
 Streda  8.3. — Feria
 Štvrtok  9.3. — Feria
 Piatok  10.3. — Feria
 Sobota  11.3. — Feria
 Nedeľa  12.3. 3. pôstna nedeľa   Slávnosť

Oznamy:

 • Zbierka na charitu vyniesla minulú nedeľu 1605,- eur a na kostol prispeli Bohu známi darcovia sumou 150 eur, srdečné Pán Boh odmeň všetkým darcom.
 • Úmysly sv. omší na máj zapisujeme v utorok v kancelárii farského úradu od 15:00-17:00 a potom po sv. omšiach.
 • Popoludnie pre deti bude v stredu o 14:00 v orlovni. V rámci jarných prázdnin si animátori pripravili popoludnie hier, na ktoré vás srdečne pozývajú.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Pozrite si vo vchode do kostola, ktoré skupiny farnosti sú pozvané animovať krížovú cestu. Kto by bol ochotný spolupracovať na príprave, nech sa zapíše, alebo skontaktuje so správcom farnosti. V piatok 10.3. sa predmodlievajú miništranti a v nedeľu 12.3. rodiny a spoločenstvá.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude v nedeľu 12.3. o 16:00 (po krížovej ceste).
 • Tehlička je saleziánska pôstna zbierka, ktorá sa nesie v tomto roku v hesle „Vzdelaním proti chudobe a za lepším životom“. Tento ročník má za cieľ pomoc novému saleziánskemu stredisku v Huambo (v Angole), v ktorom potrebujú rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie. Pokladnička pod chórom je v našom kostole určená práve na túto pomoc.  Zaujímavé informácie o krajine, ale aj rôzne aktivity na prežívanie pôstu nájdete pri východe z kostola v brožúrke s názvom Angola.
 • Do pozornosti dávame aj časopis Don Bosco dnes, ktorý sa okrem aktuálnej Tehličky a života saleziánskej rodiny venuje zaujímavým témam: jarné upratovanie, stopy po surfovaní na internete, alebo únave, za ktorou sa skrýva lenivosť,… Zoberte si ho vo vchode do kostola, je pripravený pre vás (zdarma 😊).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).
 • Podnety na pôst, modlitbu a almužnu (prosme Ducha Svätého, aby nás viedol):
  • Zapojiť sa do Tehličky pre misie. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • Informácia o našich bohoslovcoch. Naša farnosť má momentálne dvoch bohoslovcov. Jedného poznáme osobne – Andreja Dominika a druhého sprostredkovane Kobenana Constanta Cra. Náš adoptovaný bohoslovec Kobenan Contant bol po pastoračnej stáži vysvätený za diakona a pokračuje v štúdiách a príprave na kňazstvo. Andrej Dominik bude ordinovaný na diakona 15.6. 2023. Podporujme ich modlitbou a pomocou, aby na ceste svojho povolania vytrvalo rástli.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ).
  • Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Vtip: „Rozprávajú sa dvaja zverolekári, ktorí skončili operáciu slona. Prvý hovorí: – Dnes nám to išlo skvele. Dokonca sme si tam nezabudli ani žiadne chirurgické nástroje. Druhý hovorí: – Áno, nezabudli… ale kde je sestrička?
 • Hádanka: Od vekov je na nebi a predsa ani rok nemá. (caisem)

1. pôstna nedeľa

Liturgický prehľad

Pondelok  27.2. Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa CirkviFeria
 Utorok  28.2. —Feria
 Streda  1.3. —Feria
 Štvrtok  2.3. —Feria
 Piatok  3.3. —Feria
 Sobota  4.3. Sv. Kazimíra Feria
 Nedeľa  5.3. 2. pôstna nedeľa  Slávnosť

Oznamy

 • Zbierka na charitu je v túto – prvú pôstnu nedeľu po sv. omšiach.
 • Jarné kántrové dni sú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu, z toho záväzný je jeden. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia.
 • Prvopiatkový týždeň. V stredu a piatok spovedáme už od 17:30.  V prvý piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v prvú sobotu o 7:30. Budúcu nedeľu je namiesto pobožnosti 1. nedele krížová cesta o 14:30.
 • Krížové cesty sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Pozrite si vo vchode do kostola, ktoré skupina farnosti sú pozvané animovať krížovú cestu. Kto by bolo ochotný spolupracovať na príprave, nech sa zapíše, alebo skontaktuje so správcom farnosti. V piatok 3.3. sa predmodlievajú deti zo základnej školy (4.-7.ci) a v nedeľu 5.3. členovia ružencového spoločenstva.
 • Duchovná obnova farnosti. Vo štvrtok je duchovná obnova o 17:30 pre farníkov – začíname v kostole a po prednáške je chvíľa na podelenie a stíšenie,potom je sv. omša a tiež možnosť priať sviatosť zmierenia.  
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Vo štvrtok – pred duchovnou obnovou bude o 16:30  stretnutie s riaditeľom Awertouru p. Maštrlom, kde si povieme organizačné pokyny k púti.
 • Deň otvorených dverí Základnej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade bude 15.3. od 15:00-16:30. Budúci prváci sú srdečne pozvaní. Viac informácii nájdete vo výveskách kostola a alebo na stránke školy (TU).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Podnety na pôst:
  • Prosiť Ducha Svätého, aby nás vyviedol na púšť (možno mediálnu, alebo ďaleko od chladničky, či mobilu, alebo sietí…), aby sme si prehĺbili vzťah s Nebeským Otcom… ,aby sa prihovoril nášmu srdcu.
  • Prečítať si brožúrku Radostne a s nádejou (je vhľadom do charizmy dona Bosca a saleziánov a tiež súčasťou prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko – v sakristii kostola je už len zopár kusov za výhodnú cenu).
  • Sledovať zamyslenia nad Božím slovom FORTYforYOU
  • Prísť na duchovnú obnovu vo štvrtok 17:30, ktorá bude mať názov: Nevzdávať sa.
  •  Zapojiť sa do Tehličky. Tento rok pomáhame misii v Angole. Viac sa môžete dozvedieť o tejto krajine, ale aj o mnohých inšpiráciách, čo robiť na prehĺbenie radosti a nádeje TU v online brožúrke.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Modlitbový úmysel na marec
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.
 • Vtip (pôstny): „Ten Ferdiš v tej truhle vyzerá veľmi dobre“. – „Bodaj by tak nevyzeral, už tri dni nepije.“
 • Hádanka (nie je to vaše dieťa) : Má to uší a nepočúva. Čo je to? (ceinrh)

7. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

Pondelok  20.2. — Feria
 Utorok  21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubovoľ. spomienka
 Streda  22.2. Popolcová streda 
 Štvrtok  23.2. Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
 Piatok  24.2. — Feria
 Sobota  25.2. Alojza Versígliu biskupa a Kalixta, kňaza saleziánov mučeníkov  Spomienka
 Nedeľa  26.2. 1. pôstna nedeľa   Slávnosť

Oznamy:

 • Srdečne Pán Boh odmeň za milodary na kostol a potreby farnosti z krstu Niny Želonkovej 100 eur a za 406 eur od členov Ružencového spoločenstva.
 • Zbierka na katolícku charitu bude na budúcu – prvú pôstnu nedeľu po sv. omšiach.
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu (19.2.) o 14:30.
 • Viera do vrecka. Tento rok vychádza veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – v rámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6-tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – je k dispozícii po nedeľných svätých omšiach. (Cena 2,50 eur – u nás.)
 • Streda 22.2. je Popolcová streda. Začína Veľkopôstne obdobie. Sv. omše budú v tento deň ráno o 7:00 a večer o 18:30.
 • Prísny pôst zachovávame nasledovne: Od 14 rokov života sa treba zdržiavať mäsitých jedál. Tí, ktorí dovŕšili 18. rok života a majú menej ako 60 rokov, okrem toho jedia iba trikrát za deň, z toho len raz dosýta. Medzi týmito tromi jedlami nejeme nič, ani ovocie, či sladkosti. Starších ako 60 rokov sa opäť týka iba pôst od mäsa.
  • Aj deti vedieme k pôstu. Učíme ich zriekať sa vhodným spôsobom – premeraným veku, aby sa ich srdce mohlo lepšie zamerať na Božie veci – na lásku k Bohu a k blížnym. Pôstom získavame čas a prostriedky pre konanie dobra našim blížnym.
  • Pre deti ponúkame interaktívny materiál „Farebný pôst“ – na cestu od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Každý deň pôstu môžeme spolu s deťmi naplniť farbami radostnej pomoci. K dispozícii je na stolíku pod chórom.
 • Pobožnosť krížových ciest bude v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30. Vo vchode do kostola nájdete na nástenke rozpis krížových ciest, kde sa môžete napísať ako spoločenstvo, alebo rodina na ich prípravu. Niektoré nedeľné krížové cesty – na nástenke sú označené – budú vonku (ak počasie dovolí), miesto oznámime včas.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • O pôste: Štyridsaťdňový pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V Rímskokatolíckej cirkvi sa začína tzv. Popolcovou stredou. V tento deň je nariadený prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

      S Popolcovou stredou je spätý špeciálny úkon: kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň a prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).

Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od Popolcovej stredy do začiatku večernej omše na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok.   https://www.lumen.sk/aktualita/popolcova-streda.html

 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU ). Vo vchode do kostola – kde sú časopisy, nájdete hárky na 2% pre Slovenskú katolícku charitu a ďalšie právnické subjekty.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás navštívi pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Hádanka (namiesto vtipu):   „Pridáš, menšie je, uberieš, väčšie je. Čo je to?“  

6. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad slávení

Pondelok  13.2. — Feria
 Utorok  14.2. — Feria
 Streda  15.2. — Feria
 Štvrtok  16.2. — Feria
 Piatok  17.2. Siedmich zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie Ľubov. spomienka
 Sobota  18.2. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubov. spomienka
 Nedeľa  19.2. 7. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy na sobotu 11.2.

 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Čistota srdca a závislosti. Na stretnutie organizované pre dospelých na tému výchovy k čistote a so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.

Oznamy na nedeľu 12.2. (a nasledujúci týždeň)

 • Viera do vrecka. Tento rok bude vychádzať veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – vrámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – je k dispozícii už túto budúcu nedeľu po svätých omšiach. (Cena 2,50 eur – u nás.)
 • Korčuľovanie – v nedeľu od 14.30 bude otvorená ľadová plocha na farskom dvore.
 • Stretnutie 1. prijímajúcich s prípravou na 1. sviatosť zmierenia bude v túto nedeľu 12.1. o 16:00.
 • Výročná farská adorácia – bude 15.2. v čase od 14:00 do 18:20. Prosíme zapíšte sa do zoznamu vo vchode do kostola, aby sme zabezpečili služby počas adorácie.
 • Stretnutie birmovancov bude budúcu nedeľu (19.2.) o 14:30.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (alebo priamo cez odkaz TU )
 • Podporiť pomoc saleziánov pre ľudí postihnutých zemetrasením v Sýrii môžete cez odkaz v (tomto) článku na stránke našej misijnej organizácie Savio.
 • Podobne biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach (charita.sk) .

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Národný týždeň manželstva je od 13.-19.2.2023 (tento). Všetkým manželom prajeme radosť z ich krásneho povolania. Do pozornosti dávame podnety zo stránky ntm.sk , alebo vztahovo.sk , a iné zaujímavé linky TU.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia 22.2.2023. (Pobožnosť krížových ciest bude v piatky o 17:50 a v nedele o 14:30)
 • Vtip (niečo o „pevnej“ vôli…)  „Mám pevnú, vôľu. Čo chcem, to zjem!“ …  

5. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

 Pondelok  6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov Spomienka
 Utorok  7.2. — Feria
 Streda  8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho; alebo Sv. Bakhity, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok  9.2. — Feria
 Piatok  10.2. Sv. Školastiky, panny Spomienka
 Sobota  11.2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej Ľubov. spomienka
 Nedeľa  12.2. 6. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme dobrodincom za milodar na kostol 100 eur. Tak isto všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a osláv sviatku dona Bosca. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Dnes (v nedeľu 5.2.)  je pobožnosť 1. nedele v mesiaci. O 13:30 je modlitba sv. ruženca, na ktorú pozývajú spoločenstvá, ktoré sa modlili deviatnik pred Vianocami s názvom „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Touto modlitbou chceme  poďakovať i prosiť o ochranu a pomoc pre naše rodiny. O 14:00 nasleduje pobožnosť 1. nedele a po nej bude agapé v orlovni.
 • Úmysly sv. omší na apríl budeme zapisovať po svätých omšiach v sakristii kostola od utorka 7.2.. Farská kancelária z dôvodu komunitnej revízie v nasledujúci týždeň nebude. V súrnych prípadoch nás kontaktujte telefonicky.
 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Čistota srdca a závislosti. Na stretnutie organizované pre dospelých na tému výchovy k čistote a so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.
 • Stretnutie 1. prijímajúcich s prípravou na 1. sviatosť zmierenia bude budúcu nedeľu 12.1. o 16:00.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (TU)

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov —

 • Viera do vrecka. Tento rok bude vychádzať veľmi cenná edícia o saleziánskej spiritualite – vrámci prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. V 6tich dieloch na pokračovanie (jeden za dva mesiace) sa dozviete, v čom vnímame prínos tejto charizmy pre nás všetkých. Vrele vám ju odporúčame. 1. diel s názvom Radostne a s nádejou – bude k dispozícii už na budúcu nedeľu po svätých omšiach.
 • Spomienka sv. Bakhity – 8. február. Slovenská katolícka charita pozýva 8.februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
 • Diecézny výstup mladých. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2023. Viac informácii sa dozviete na www.komisia.sk
 • Národný týždeň manželstva bude 13.-19.2.2023. Milí manželia, čo tak si niečo pripraviť pre vzájomné povzbudenie, alebo aj pre iných manželov? Inšpiráciu môžete nájsť aj na stránke ntm.sk .
 • Najbližšie stretnutie birmovancov bude 19.2. o 14:30.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Modlitbový úmysel na február – Za otvorenosť farnosti pre všetkých (viac TU)
 • Vtip (úprimnosť…) Môj milý Móricko, od tej doby, čo som sa s Tebou rozišla, nemôžem spať. Môžeš mi, prosím, odpustiť a zabudnúť na celé to nedorozumenie? To, že nie si so mnou, mi láme srdce. Teba mi už nik nemôže nahradiť. Milujem ťa z celého srdca. Tvoje Káčatko. P.S.: Blahoželám k výhre toho jackpotu.

4. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení

 Pondelok30.1. Feria
 Utorok31.1.Sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže Sviatok
 Streda  1.2. Feria
 Štvrtok  2.2.Obetovania Pána Sviatok
 Piatok  3.2.Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka ab. sv. Oskára, biskupaĽubov. spomienky
 Sobota  4.2.Panny Márie v sobotuĽubov. spomienka
 Nedeľa  5.2.5. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť

Oznamy

 • Ďakujeme dobrodincom z rodiny Kunovej za milodar na kostol 100 eur. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Don Bosco Show. Mladí z Veľkej i oratória z Juhu pripravili oslavu dona Bosca svojim kultúrnym vystúpením na túto nedeľu 29.1. o 15:30. Miesta v Dome kultúry je potrebné rezervovať si podľa prihlasovacieho formulára na našom webe. Vstupné je dobrovoľné.
 • Slávnosť dona Bosca. Svätá omša 31.1. bude o 17:00 vo farskom kostole. Príďte s nami osláviť tento pekný sviatok. Po sv. omši bude agapé, na ktoré ste srdečne pozvaní. (V ten deň sv. omša nebude v oratóriu na Juhu a ani o 18:00 u nás vo Veľkej.)
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedáme okrem bežných časov aj v stredu a v piatok od 17:30. Vo štvrtok od 18:30 (od 17:30 je duchovná obnova farnosti). Sv. omše sú v 1.piatok aj o 7:00, v 1.sobotu o 7:30.
 • V nedeľu (5.2.)  je pobožnosť 1. nedele v mesiaci. O 13:30 je modlitba sv. ruženca, na ktorú pozývajú spoločenstvá, ktoré sa modlili deviatnik pred Vianocami s názvom „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Touto modlitbou chceme  poďakovať i prosiť o ochranu a pomoc pre naše rodiny. O 14:00 nasleduje pobožnosť 1. nedele a po nej bude agapé v orlovni.
 • Vo štvrtok 2.2. bude sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Tento sviatok začneme duchovnou obnovou farnosti o 17:30, o 18:00 bude podelenie v orlovni, a o 18:30 bude sv.omša. Na začiatku sv. omše bude požehnanie sviec, môžete si priniesť aj svoje sviece. Po sv. omši bude ešte krátka adorácia.
 • Nedeľa Katolíckej univerzity. Posledná januárová nedeľa, tohto roku 29. januára 2023, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. List rektora nájdete v druhej časti oznamov (v závere).

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, ktoré nájdete v tejto ďalšej časti oznamov —

 • Záväzok birmovanca. V túto nedeľu birmovanci odovzdávajú spolu s obetnými darmi pri svätých omšiach svoj osobný záväzok. Tu (na našej stránke v oznamoch) si môžete pozrieť znenie záväzku – vyjadruje ochotu žiť dar viery a pripravovať sa na dary Ducha Svätého. Prosíme o modlitbu za birmovancov a ich rodiny i za všetkých, čo objavujú katolícku vieru a snažia sa podľa nej aj žiť.
 • Spomienka sv. Bakhity – 8. február. Slovenská katolícka charita pozýva 8.februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.
 • Na stretnutie pre dospelých na tému výchovy k čistote so svedectvami o ceste k slobode od nezvládnutej žiadostivosti vás pozývame v sobotu 11.2. o 17:00 do orlovne.
 • Spoločné vysluhovanie pomazania chorých. Pre chorých, ktorí ešte vedia prísť do kostola bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v sobotu 11.2. o 11:00.
 • Diecézny výstup mladých. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2023. Viac informácii sa dozviete na www.komisia.sk
 • Národný týždeň manželstva bude 13.-19.2.2023. Milí manželia, čo tak si niečo pripraviť niečo pre vzájomné povzbudenie, alebo aj pre iných manželov? Inšpiráciu môžete nájsť aj na stránkehttps://www.ntm.sk/ .
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. (Pozor zmena!) Dňa 2.3. 2023 vo štvrtok o 16:30 (pred mesačnou duchovnou obnovou farnosti) nás chce navštíviť pán Vladimír Maštrla, riaditeľ Awertouru, aby sme si povedali organizačné pokyny k púti.
 • Vtip – (Zo školy) – Alkoholom sa dezinfikujú rany. Pozor, nie otvorené ústa.
 • List Rektora katolíckej univerzity v Ružomberku 29.1.2023

Štúdium na  Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna, pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny, neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si, že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.  

Jaroslav Demko (rektor KU v Ružomberku)