Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

26. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  2.10. Svätých anjelov strážcov  Spomienka
 Utorok  3.10. — Féria
 Streda  4.10. Sv. Františka z Assisi Spomienka
 Štvrtok  5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľubov. spomienka
 Piatok  6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľubov. spomienka
 Sobota  7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka
 Nedeľa  8.10. 27. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu 1.10. o 14:30. 
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude v nedeľu 8.10. o 16:00 – začneme v kostole.
 • Dnešná nedeľa (1.10.) je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:00 bude v kostole pobožnosť 1. nedele. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedáme v stredu až piatok od 17:30. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší na december bude v utorok 3.10. od 15:00-17:00 na fare, a potom ak zostanú voľné miesta, po večerných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • Duchovná obnova pre dospelých – najmä pre tých, čo sú zaneprázdnení, aby mohli trochu stíchnuť a načerpať Božiu pomoc, bude vo štvrtok 12.10. po večernej sv. omši (približne od 19:10-20:15).
 • Október je mesiac svätého ruženca a misijný mesiac. V kostole sa budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Modlitbu ruženca budú viesť jednotlivé skupiny, spoločenstvá a rodiny. Preto vás prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý nájdete na nástenke vo vchode do kostola.
 • Pozvánka na stretká (v orlovni)
  • Deti od 1. do 4. ročníka majú stretká v soboty od 16:30 do 17:45.
  • Dievčenské stretká od 5. do 8.ročníka sú v pondelky od 16:30.
  • Čas chlapčenských stretiek od 5. do 8. ročníka je v nedeľu o 16:30.
 • Výstava s názvom Krása Boha v prírode. Autorom je pán Valent Kokoruďa. Vernisáž výstavy bude v túto nedeľu (1.10.) po sv. omši o 9:30. 
 • Je dobré mať čas stretnúť sa po sv. omši. Po svätej omši o 7:00 a 9:30 vás pozývame do orlovne na dobrú kávu alebo aspoň na malé stretnutie pre budovanie spoločenstva bratov a sestier Božej rodiny.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva chcú prijať(3) Eduard Daňo (syn Eduarda a Kamily r. Ivanovej) bývajúci v Košiciach a Lucia Lompartová (dcéra Pavla a Gabriely r. Kravčíkovej) bývajúca v Poprade-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.
 • Podpora bohoslovca. Náš bohoslovec – Kobenan Constant KRA, ktorý študuje v Pobreží Slonoviny bude na budúci rok vysvätený za kňaza. Každý rok mu posielame podporu na štúdiá. Milodar môžete odovzdať osobne sakristii alebo v obálke s napísaným úmyslom do pokladničky – pod chórom, ktorá je určená na milodary na strechu orlovne. Pomáhajme mu aj svojimi modlitbami.
 • Ďakujeme Bohu známym darcom za milodar na strechu orlovne a potreby Cirkvi v hodnote 150 eur. Tiež ďakujeme našim majstrom a dobrodincom za pomoc pri dokončovaní omietok a maľoviek kostola. Všetkým srdečné „Pán Boh požehnaj“.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Duchovná obnova pre dospelých slúži na stretnutie sa s Kristom v spoločenstve veriacich, ktorí hľadajú čas pre vnútornú konverziu, pre upratanie si „vlastnej izby“ a k priblíženiu sa k evanjeliovým hodnotám. Súčasťou je krátka katechéza a adorácia v tichu – pre vnútorný rozhovor s Ježišom. Pre tých, čo majú trochu času je možné na záver podeliť sa o to, čo ich oslovilo. Slúži najmä tým dospelým, ktorí nemajú čas, starajú sa o deti alebo majú veľa povinností. V tomto roku budú tieto obnovy 1-krát do mesiaca spravidla v 2. štvrtok v mesiaci po večernej sv.omši (približne v čase od 19:10-20:15). Tiež bude vyhlásená v oznamoch.
 • Pre mladých a birmovancov. Godzone tour. 23.10. v Prešove. Viac tu.
 • Katarínsky ples. Aj tento rok sa pripravuje Katarínsky ples. Ples sa uskutoční 25.11. Pozvaní sú všetci (mladí, starší). Bližšie informácie o prihlasovaní, mieste a čase vám poskytneme v najbližších týždňoch. Tešíme sa na spoločný čas s vami.
 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
 • Modlitbový úmysel na október (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.
  • Úmysel našej farnosti: Za to, aby sa čím viacerí presvedčili o kráse života s Bohom, a aby sa rodiny stávali miestom pokoja, modlitby a prijatia.
 • Vtip (nechce sa im): Stretnú sa dvaja rybári na Dunaji. Jeden sa pýta druhého: “Je tu dobrá voda?” “Veľmi dobrá” vraví druhý. “Vôbec sa tým rybám z nej nechce von!”

25. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 25.9. — Féria
 Utorok 26.9. — Féria
 Streda 27.9. Sv. Vincenta de Paul Spomienka
 Štvrtok 28.9. Sv. Václava, mučeníka, ab. sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov mučeníkov Ľubov. spomienky
 Piatok 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
 Sobota 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Nedeľa  1.10. 26. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu 24.9. aj na budúcu 1.10. o 14:30. 
 • Celodenná adorácia. V pondelok 25.9. bude celodenná adorácia od 8:00 do večernej sv. omši. Pre zabezpečenie celého času prosíme, aby ste sa zapísali do pripraveného zoznamu vo vchode do kostola.
 • Budúca nedeľa (1.10.) je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:00 bude pobožnosť 1. nedele.
 • Október je mesiac svätého ruženca a misijný mesiac. V kostole sa budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Modlitbu ruženca budú viesť jednotlivé skupiny, spoločenstvá a rodiny. Preto vás prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý nájdete na nástenke vo vchode do kostola.
 • Pozvánka na stretká (v orlovni)
  • Deti od 1. do 4. ročníka majú stretká v soboty od 16:30 do 17:45.
  • Dievčenské stretká od 5. do 8.ročníka sú v pondelky od 16:30.
  • Čas chlapčenských stretiek od 5. do 8. ročníka je v nedeľu o 16:30.
 • V orlovni od 1.10. bude výstava s názvom Krása Boha v prírode. Autorom je pán Valent Kokoruďa. Vernisáž výstavy bude budúcu nedeľu po sv. omši o 9:30. (1.10.).
 • Po svätej omši o 7:00 a 9:30 vás pozývame do orlovne na dobrú kávu alebo aspoň na malé stretnutie pre budovanie spoločenstva bratov a sestier Božej rodiny.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva chcú prijať(2) Eduard Daňo (syn Eduarda a Kamily r. Ivanovej) bývajúci v Košiciach a Lucia Lompartová (dcéra Pavla a Gabriely r. Kravčíkovej) bývajúca v Poprade-Veľkej. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Koho voliť (30.9.)? Ľudí s hodnotami. Hodnotou je múdrosť, kultivovanosť a čestnosť kandidovaných a nezištná služba pre „polis“ – spoločenstvo občanov… Hodnotou je odmietnutie ideológií (napr. fašizmu a komunizmu…), hodnotou je hájenie záujmov Slovenska, hodnotou je názor na manželstvo ako zväzok muža a ženy a rešpektovanie práva rodičov na slobodné rozhodovanie o náboženskej či sexuálnej výchove svojho dieťaťa, hodnotou je úcta k ľudskej bytosti a ochrana jej života od počatia po prirodzenú smrť, hodnotou je vnímanie Slovenska v jeho komplexnosti a dbanie o rozvoj regiónov, hodnotou je zachovanie občianskeho charakteru štátu a jeho inštitúcií… https://www.facebook.com/forumkrestanskychinstitucii
 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
 • Modlitbový úmysel na september: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh pastoračného roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip (čo je smola) – Dedko, prosím ťa, keď ma hodíš naspäť do mora, splním ti tri želania.
  Dedko berie rybku na pekáč a hovorí jej: – Máš smolu, ja som kúzelný dedko.

24. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad slávení:

 Pondelok 18.9. — Féria
 Utorok 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Streda 20.9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
 Štvrtok 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Sviatok
 Piatok 22.9. — Féria
 Sobota 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza Spomienka
 Nedeľa 24.9. 25. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 17.9. a 24.9. o 14:30 v skupinách.
 • Brigáda na vypratávaní pôjdu orlovne – ako príprava na opravu strechy, bude v sobotu 23.9. o 9:00. Vítaní sú chlapi a tiež chlapci birmovanci. Vhodné je mať rukavice, rúško a dobrú náladu. Občerstvenie pripravíme.
 • Pozvánka na stretká ( v orlovni)
  • Deti od 1.do 4. ročníka budú mať stretká v soboty od 16:30 do 17:45.
  • Dievčenské stretká od 5.do 8.ročníka budú bývať v pondelky od 16:30 -17:45.
  • Čas chlapčenských stretiek od 5.do 8 ročníka sa dohodne dnes po 16:30.
 • Pozývame do orlovne po rannej sv omši o 7:00 a 9:30 na malé stretnutie pri dobrej káve. Nech sa nám darí podeliť o radosť a pobudovať vzťahy bratov a sestier Božej rodiny.
 • Ohlášky:
  •  Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť(3) Tomáš Michlík (syn Emila a Anny r. Labašovej) bývajúci vo farnosti Poprad-Matejovce a Jana Burešová (dcéra Richarda a Jany r. Dugasovej) bývajúca v Poprade-Veľkej.
  • Podobne(1) Eduard Daňo (syn Eduarda a Kamily r. Ivanovej) bývajúci v Košiciach a Lucia Lompartová (dcéra Pavla a Gabriely r. Kravčíkovej) bývajúca v Poprade-Veľkej.
  • Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Prosba nášho diakona Andreja Dominika s informáciou, ako sa pokračuje na výskume histórie našej farnosti v tomto článku.  
 • Ráchelina vinica – 27.-29.10.2023 plánovaná v Košickom kraji – Viac o mieste, prihlasovaní a o tejto uzdravujúcej ceste z bolesti po potrate nájdete na stránke www.rachel.rodinabb.sk  alebo aj v článku TU.
 • Ponuka duchovných cvičení od bratov Palotínov: Duchovné cvičenia po umelom potrate – 13. – 15. 11. 2023.
 • Modlitbový úmysel na september (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh školského roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip (pohotovosť): Jedného dňa sa jeden z prelátov odvážil položiť pápežovi Benediktovi XIV. otázku, ktorú považoval za dôvernú a delikátnu, nehovoriac o trápnej: – Vaša Svätosť, ako je to, že moja brada je už šedivá a moje vlasy sú stále čierne? Pápež vysvetlil: – Je to ľahké. Používal si viac svoje ústa ako hlavu.

23. nedeľa v období cez rok

Liturgický prehľad:

 Pondelok 11.9. — Féria
 Utorok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Streda 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Štvrtok 14.9. Povýšenie sv. kríža Sviatok
 Piatok 15.9. Sedembolestnej Panny Márie Slávnosť
 Sobota 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Spomienka
 Nedeľa 17.9. 24. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Máme vymenovaného nového diecézneho otca biskupa, bude ním o. František Trstenský, v súčasnosti dekan Kežmarku. Sprevádzajme ho modlitbou.
 • Zbierka na Diecézny katechetický úrad vyniesla minulú nedeľu 690,20 €. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Tiež srdečne ďakujeme za milodar na kostol a strechu orlovne od Bohu-známych darcov v hodnote 700,- eur.
 • Poďakovanie za Deň farnosti patrí všetkým obetavým farníkom mladým i dospelým, ktorí pripravili stany, navarili guláš, nachystali pohostenie, program pre deti i dospelých, spracovali plánovanie na nastávajúci školský rok do Farských zvestí a pomohli pri jeho rozdávaní, aby ste si mohli nájsť spôsob ako sa zapojiť do života farnosti. Ďakujeme všetkým, čo sa podelili o to, čo priniesli, či to už bol koláč, dobrá náladu, slovo povzbudenia a svoj čas. Špeciálne chceme poďakovať skupine Smaily, ktorí priniesli radosť a povzbudenie cez svoje vystúpenie a tiež klubu Veličanov, ktorý nám poskytol stany a miesta na sedenie. pravdepodobne ste si všimli, že to nebolo iba stretnutie ľudí, ale spoločenstvo, o ktoré sa aj s počasím staral náš Nebeský Otec. Ďakujeme najmä Jemu, za krásne spoločenstvo, do ktorého nás pozval rozvíjať vzťahy cez dary, ktorými nás obdaroval.
 • Nedeľná sv. omša o 11:00, ktorá je zameraná na účasť detí a prvoprijímajúcich je znova od tejto nedele 10.9.. Deti si môžu po svätej omši prísť do sakristie po zošity, ktoré im budú pomáhať sledovať nedeľnú sv. omšu i ohlasovať radostnú zvesť z toho, čo objavili.
 • Medzinárodná výstava, ktorú založil bl. Carlo Acutis je v našej farnosti v orlovni do 10.9., teda končí v túto nedeľu. Využime príležitosť oživiť si skutočnosť, že Eucharistia je základom pre náš život.
 • Blahorečenie rodiny Ulmovcov. V nedeľu (10.9.) je v Poľsku blahorečenie rodiny Ulmovcov aj s ich nenarodeným dieťatkom. Je to veľká udalosť a jedinečná v histórii. V texte oznamov v druhej časti je aj odkaz pre bližšie informácie.
 • Pozývame do orlovne po rannej sv omši o 7:00 a 9:30 k dobrej káve. Nech sa nám darí podeliť o radosť a pobudovať vzťahy bratov a sestier Božej rodiny.
 • Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 17.9. o 14:30 v skupinách.
 • Brigáda na vypratávaní pôjdu orlovne – ako príprava na opravu strechy, bude v sobotu 23.9. o 9:00. Vítaní sú chlapi a tiež chlapci birmovanci. Vhodné je mať rukavice, rúško a dobrú náladu. Občerstvenie pripravíme.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva(3) chcú prijať Dominik Horník (syn Štefana a Tatiany r. Korženovej) pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Daniela Girašková (dcéra Ľubormíra a Zuzany r. Držiakovej) pochádzajúca z farnosti Východná.
  •  Podobne(2) Tomáš Michlík (syn Emila a Anny r. Labašovej) bývajúci vo farnosti Poprad-Matejovce a Jana Burešová (dcéra Richarda a Jany r. Dugasovej) bývajúca v Poprade-Veľkej.
  • Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pozvánka pre manželov – aby mohli vo svojom dare manželstva rásť osobne i v spoločenstve. 13.9.2023 o 20:00 bude online prezentácia, stačí sa prihlásiť a pripojiť. Viac v odkaze TU.
 • Pobožnosť pri kríži. Na sviatok povýšenia Svätého kríža 14.9. 2023 bude o 17:00 stretnutie a pobožnosť pri kríži na starej ceste do Svitu pri červenej „vachtárni“.
 • Prosba nášho diakona Andreja Dominika s informáciou, ako sa pokračuje na výskume histórie našej farnosti v tomto článku.  
 • Ráchelina vinica – 27.-29.10.2023 plánovaná v Košickom kraji – Viac o mieste, prihlasovaní a o tejto uzdravujúcej ceste z bolesti po potrate nájdete na stránke www.rachel.rodinabb.sk  alebo aj v článku TU.
 • Ponuka duchovných cvičení od bratov Palotínov
  • Duchovné cvičenia pre bezdetných manželov – 18. – 20. 9. 2023.
  • Duchovné cvičenia po umelom potrate – 13. – 15. 11. 2023.
 • Modlitbový úmysel na september (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh školského roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip ( Re-klama): – Manželka manželovi: „Pozri zlatko, reklama neklame! Po vypraní je košeľa naozaj snehovo biela!“ – „Mal som ju radšej, keď bola kockovaná!“

22. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 4.9. — Féria
 Utorok 5.9. — Féria
 Streda 6.9. — Féria
 Štvrtok 7.9. Ssv. Marka, Melichara a Štefana – Košických mučeníkov Spomienka
 Piatok 8.9. Narodenie Panny Márie Sviatok
 Sobota 9.9. Sv. Petra Clavera, Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 10.9. 23. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Zbierka na Diecézny katechetický úrad je v túto v nedeľu (3.9.) po sv. omšiach. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za milodar na strechu orlovne od Bohu známych darcov v hodnote 2050,- eur.
 • Deň farnosti slávime v túto nedeľu 3.9.:
  • Poobede o 14:00 bude pobožnosť 1.nedele v kostole.
  • Program vo farskej záhrade začne o 14:30. Veľmi dobré je priniesť si svoje misky na guláš, a vítané sú koláčiky na podelenie, no najdôležitejšie je prísť – deti, mladí i dospelí, rodičia, starí rodičia i seniori.
  • Deti, ktoré si vypĺňali pracovný list s názvom Moje prázdniny v kostole nech si ho prinesú na poobedný program, vylosujeme výhercov.
  • Radi sa stretneme aj s rodinami prvoprijímajúcich i birmovancov.
 • Nedeľná sv. omša zameraná na účasť detí o 11:00 bude znova od budúcej nedele 10.9..
 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis je v našej farnosti v orlovni do 10.9.. Prístupná je po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).
 • Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.
 • Zapisovanie intencií na november bude v utorok 5.9. v kancelárii medzi 15:00-17:00 a potom po sv. omšiach (ak budú voľné termíny).
 • Prosbu o pomoc pri skúmaní histórie našej farnosti v rámci diplomovej práce nášho diakona Andreja Dominika nájdete v texte oznamov v 2. časti. Určite bude rád ak sa podľa možnosti zapojíte. Užitočné to bude aj pre našu farnosť.
 • Skúsenosť darovať svoje čas a sily. Pozvánka pre tých, čo nemajú ešte 30-dsať. “Saleziánske misie a Savio o.z.” – pozývame mladých ľudí do 30 rokov s obetavým srdcom a ochotou pre službu v rozvojových krajinách na ďalší ročník misijnej prípravy. Po úspešnom absolvovaní vás vyšleme do Kene, Tanzánie a iných krajín. Bližšie info a prihlášku nájdete na www.savio.sk Zaregistruj sa čo najskôr.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva(2) chcú prijať Peter Šimko (syn Mariána a Evy r. Ľorkovej) z farnosti Poprad-Matejovce a Lenka Poliačiková (dcéra Romana a Viery r. Jakubčákovej) z farnosti Poprad -Veľká.
  •  Podobne Dominik Horník (syn Štefana a Tatiany r. Korženovej) pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Daniela Girašková (dcéra Ľubormíra a Zuzany r. Držiakovej) pochádzajúca z farnosti Východná.
  •  Podobne(1)Tomáš Michlík (syn Emila a Anny r. Labašovej) bývajúci vo farnosti Poprad-Matejovce a Jana Burešová (dcéra Richarda a Jany r. Dugasovej) bývajúca v Poprade-Veľkej.
  • Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pobožnosť pri kríži. Na sviatok povýšenia Svätého kríža 14.9. 2023 bude o 17:00 stretnutie a pobožnosť pri kríži na starej ceste do Svitu pri červenej „vachtárni“.
 • Púť do Medžugoria. Účastníkom prišli do mailu už pokyny. Odchod autobusu je v nedeľu 10.9 o 13:00 od kostola.
 • Diakon Andrej Dominik v akademickom roku 2023/2024 píše diplomovú prácu na tému Farári a kapláni farnosti Poprad-Veľká v 20. storočí. Preto sa na vás veriacich obracia s prosbou o pomoc, aby by ste svoje spomienky a svedectvá o kňazoch pôsobiacich v našej farnosti doma spísali (ručne alebo v počítači) alebo nahrali audionahrávku a zaniesli na farský úrad alebo zaslali na e-mailovu adresu: addo.ddominik@gmail.com. Ak máte doma starších príbuzných, ktorí si určite pamätajú viac, bude rád, ak im v tejto práci pomôžete, a tak aj spoločne objavíte korene a niekdajší život nášho farského spoločenstva. Svedectvá sa môžu týkať rôznych oblastí, napr. ich život čností, kázanie, príprava na sviatosti, spôsob vedenia farnosti, život na fare, spoločenský život; ale i rôzne zážitky, ako si daných kňazov pamätáte.

Myslime najmä na týchto kňazov v našich modlitbách, aby ich Pán odmenil za ich námahu pri odovzdávaní pokladu viery a sami sa usilujme odovzdávať vieru druhým.

V našej farnosti pôsobili títo kňazi:

Farári:

Karol Pollák (1884-1911)              *3. 11. 1816 Levoča, + 22. 1. 1911 Poprad-Veľká

Alexander Boharčík (1911-1952)  *21. 12. 1869 Gánovce, +26. 10. 1956 Poprad-Veľká

Gabriel Chlebák (1952-1955)        *5. 10. 1911 Podolínec, +27. 2. 2001 Poprad-Veľká

Vladimír Študent (1996-2004)       *21. 2. 1944 Skalica, +2. 12. 2017 Galanta

Administrátori in spiritualibus:

Jakub Láng (1908-1909)                *17. 7. 1870 Mlynica, +2. 2. 1916 Bušovce

Michal Stanko (Sztankó) (1909-1911) *14. 10. 1883 Iliašovce, +30. 11. 1943 Stará Ľubovňa

Kapláni:

Andrej Háber (1902-1903)                *19.11.1877 Nižné Lapše, +15.7.1953 Slovenská Ves

Eugen (Eleuterius) Papp (1903-1906)*15.4.1877 Tisovec, +29.12.1956 Čenčice

Vincent Malinaj (1906-1908)      *12.2.1882, Vyšné Lapše, +22.6.1970 Partizánska Ľupča (Piešťany?)

Viktor Millan (1906)                         *27.12.1879 Ružomberok, + 24.3.1938 Spišská Kapitula

Jozef Hohol (1908)                       *5.3.1882 Podolínec, + 4.7.1942 Sabinov (pochovaný v Podolínci)

František Šofranko (1944-1947)   *19. 10. 1914 Stráže, + 3. 12. 1973 Haligovce

Martin Mikulec (1947-1953)             *9. 11. 1919 Ludrová, +14. 12. 2005 Ludrová (Štiavnička)

Ján Prno (1941-1943)                        *30. 5. Ľuborča 1913, + 24. 2. 1989 Pezinok (pochovaný  v Ľuborči)

 • Blahorečenie rodiny Ulmovcov.10.9. bude v Poľsku blahorečená rodina Ulmovcov aj s ich nenarodeným dieťatko. Je to veľká udalosť a jedinečná v histórii. Viac informácii nájdete TU.
 • Katechézy Dobrého pastiera. Aj tento školský rok Vašim deťom ponúkame program Katechézy Dobrého pastiera. Zúčastňovať sa ich môžu deti už od 3 rokov. Katechézy prebiehajú raz týždenne popoludní v priestoroch pastoračného centra v Poprade na Nábreží Jána Pavla II.15. Prihlasovanie a viac informácii získate mailom na:  katechezydp.poprad@gmail.com alebo na čísle 0908 645 417.
 • Modlitbový úmysel na september: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
  • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
  • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh pastoračného roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.
 • Vtip (vysvetlenie): – Muž vysvetľuje žene, čo je ofsajd: „To máš tak, ako keby si bola v obchode skôr ako predavačka.“

21. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgický slávení:

 Pondelok 28.8. Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi Spomienka
 Utorok 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
 Streda 30.8. — Féria
 Štvrtok 31.8. — Féria
 Piatok 1.9. — Féria
 Sobota 2.9. Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 3.9. 22. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

Zbierka na Diecézny katechetický úrad bude v nedeľu 3.9.. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh zaplať.

Budúci týždeň je prvopiatkový. V piatok bude sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu bude pobožnosť o 14:00. Spovedáme pri sv. omšiach a v stredu, štvrtok, piatok od 17:30.

Bodka za prázdninami v Levoči bude 31.8.´23 pre chlapcov zo saleziánskych stredísk a farností. Pozývame chlapcov, ktorí sú vo veku od 4. ročníka a vyššie, aby prišli s nami poďakovať za prázdniny, našli si chvíľku na modlitbu s možnosťou sviatosti zmierenia, na spoločné slávenie eucharistie a spoločné stretnutie v saleziánskom štýle radosti a tvorivosti. Na Mariánsku Levočskú horu odchádza autobus z Veľkej od fary-saleziánskeho domu o 7:45.  Program na Hore končí o 16:00.

Deň farnosti oslávime v nedeľu 3.9.. Pri sv. omšiach začneme modlitbou k Duchu Svätému – na začiatok školského roka. Poobede o 14:00 bude pobožnosť 1.nedele v kostole. Program vo farskej záhrade začne o 14:45. Veľmi dobré je priniesť si svoje misky na guláš, a vítané sú koláčiky na podelenie, no najdôležitejšie je prísť – deti, mladí i dospelí, rodičia, starí rodičia i seniori.

Nedeľná sv. omša o 11:00 bude až od 10.9..

Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis je v našej farnosti v orlovni do 10.9.. Prístupná je po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).

Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.

Úradné hodiny počas zvyšku prázdnin nebudú. V prípade potreby nás kontaktujete na t.č. 0919 147 900 alebo na farskom maili: fara.poprad-velka@saleziani.sk.

Prosbu o pomoc pri skúmaní histórie našej farnosti v rámci diplomovej práce nášho diakona Andreja Dominika nájdete v texte oznamov v 2. časti. Určite bude rád ak sa podľa možnosti zapojíte. Užitočné to bude aj pre našu farnosť.

Ohlášky:

 • Sviatosť manželstva(1) chcú prijať Peter Šimko (syn Mariána a Evy r. Ľorkovej) z farnosti Poprad-Matejovce a Lenka Poliačiková (dcéra Romana a Viery r. Jakubčákovej) z farnosti Poprad -Veľká.
 • Podobne Dominik Horník (syn Štefana a Tatiany r. Korženovej) pochádzajúci z farnosti Poprad-Veľká a Daniela Girašková (dcéra Ľubormíra a Zuzany r. Držiakovej) pochádzajúca z farnosti Východná. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

Diakon Andrej Dominik v akademickom roku 2023/2024 píše diplomovú prácu na tému Farári a kapláni farnosti Poprad-Veľká v 20. storočí. Preto sa na vás veriacich obracia s prosbou o pomoc, aby by ste svoje spomienky a svedectvá o kňazoch pôsobiacich v našej farnosti doma spísali (ručne alebo v počítači) alebo nahrali audionahrávku a zaniesli na farský úrad alebo zaslali na e-mailovu adresu: addo.ddominik@gmail.com. Ak máte doma starších príbuzných, ktorí si určite pamätajú viac, bude rád, ak im v tejto práci pomôžete, a tak aj spoločne objavíte korene a niekdajší život nášho farského spoločenstva. Svedectvá sa môžu týkať rôznych oblastí, napr. ich život čností, kázanie, príprava na sviatosti, spôsob vedenia farnosti, život na fare, spoločenský život; ale i rôzne zážitky, ako si daných kňazov pamätáte. Myslime najmä na týchto kňazov v našich modlitbách, aby ich Pán odmenil za ich námahu pri odovzdávaní pokladu viery a sami sa usilujme odovzdávať vieru druhým.

V našej farnosti pôsobili títo kňazi:

 • Farári:
  • Karol Pollák (1884-1911)              *3. 11. 1816 Levoča, + 22. 1. 1911 Poprad-Veľká
  • Alexander Boharčík (1911-1952)  *21. 12. 1869 Gánovce, +26. 10. 1956 Poprad-Veľká
  • Gabriel Chlebák (1952-1955)        *5. 10. 1911 Podolínec, +27. 2. 2001 Poprad-Veľká
  • Vladimír Študent (1996-2004)       *21. 2. 1944 Skalica, +2. 12. 2017 Galanta
 • Administrátori in spiritualibus:
  • Jakub Láng (1908-1909)                *17. 7. 1870 Mlynica, +2. 2. 1916 Bušovce
  • Michal Stanko (Sztankó) (1909-1911) *14. 10. 1883 Iliašovce, +30. 11. 1943 Stará Ľubovňa
 • Kapláni:
  • Andrej Háber (1902-1903)            *19.11.1877 Nižné Lapše, +15.7.1953 Slovenská Ves
  • Eugen (Eleuterius) Papp (1903-1906)*15.4.1877 Tisovec, +29.12.1956 Čenčice
  • Vincent Malinaj (1906-1908)        *12.2.1882, Vyšné Lapše, +22.6.1970 Partizánska Ľupča (Piešťany?)
  • Viktor Millan (1906)                     *27.12.1879 Ružomberok, + 24.3.1938 Spišská Kapitula
  • Jozef Hohol (1908)                       *5.3.1882 Podolínec, + 4.7.1942 Sabinov (pochovaný v Podolínci)
  • František Šofranko (1944-1947)  *19. 10. 1914 Stráže, + 3. 12. 1973 Haligovce
  • Martin Mikulec (1947-1953)         *9. 11. 1919 Ludrová, +14. 12. 2005 Ludrová (Štiavnička)
  • Ján Prno (1941-1943)                    *30. 5. Ľuborča 1913, + 24. 2. 1989 Pezinok (pochovaný  v Ľuborči)

Upratovanie kostolaTU nájdete k nahliadnutiu rozpis. Počítame aj s novou posilou.

Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti s plánom cesty nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť. Ešte potrebujeme zopár účastníkov (5-6), aby sa púť mohla zrealizovať.

Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie. Ako na to, nájdete info TU.

Katechézy Dobrého pastiera. Aj tento školský rok Vašim deťom ponúkame program Katechézy Dobrého pastiera. Zúčastňovať sa ich môžu deti už od 3 rokov. Katechézy prebiehajú raz týždenne popoludní v priestoroch pastoračného centra v Poprade na Nábreží Jána Pavla II.15. Prihlasovanie a viac informácii získate mailom na:  katechezydp.poprad@gmail.com alebo na čísle 0908 645 417.

Modlitbový úmysel na september: (Tu sú ostatné)

 • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.
 • Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.
 • Úmysel farnosti: Za spoluprácu s Duchom Svätým a dobrý rozbeh pastoračného roka. Aby si všetci uvedomovali spoluzodpovednosť na budovaní domácej cirkvi – svojej rodiny a tiež na budovaní Božej rodiny na konkrétnom území – farnosti.

Vtip (zmysel pre humor):  – V zubárskom kresle sedí vydesený muž: – Pán doktor, ešte jedna otázka. Ste si istý, že dokážete vytrhnúť zub bezbolestne? – No nie vždy. Pred týždňom som si napríklad pri vyťahovaní zuba vykĺbil ruku.

20. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár:

 Pondelok 21.8. Sv. Pia X., pápeža Spomienka
 Utorok 22.8. Preblahosl. Panny Márie Kráľovnej Spomienka
 Streda 23.8. Sv. Ruženy Limskej, panny Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola Sviatok
 Piatok 25.8. Sv. Ľudovíta, alebo Sv. Jána Kalazanského Ľubovoľ. spomienky
 Sobota 26.8. Preblahosl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 27.8. 21. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis je od 16.8. do 10.9. v našej farnosti v orlovni. Otvorená bude po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).
 • Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.
 • Úradné hodiny počas zvyšku prázdnin nebudú. V prípade potreby nás kontaktujete na t.č. 0919 147 900 alebo na farskom maili: fara.poprad-velka@saleziani.sk.
 • Ohlášky
  • Sviatosť manželstva (3) chcú prijať Šimon Balog (syn Dušana a Adriany r. Majkrákovej) pochádzajúci z Košíc a bývajúci v Bratislave a Lucia Bukovinová (dcéra Šimona a Zdenky r. Doľákovej) pochádzajúca z farnosti Poprad -Veľká a bývajúca v Bratislave. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti s plánom cesty nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Ako ovplyvňuje závislosť  – alebo čo s tým. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON. Všimnite si zaujímavé podujatie v septembri – v Poprade.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitebné úmysly na jednotlivé mesiace sú TU
 • Univerzita tretieho veku (UTV). Katolícka univerzity v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie.  Ponúka vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):
  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

 • Vtip (upratovanie a knihy):  – Dvanásťročná Katka príde na návštevu ku kamarátke. Nájde ju čítať knihu vo vzorne upratanej izbe. Prekvapene sa spýta: – Zuzka, čo ti nejde internet?

19. nedeľa v cezročnom období

Prehľad liturgických slávení:

 Pondelok 14.8 Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka Spomienka
 Utorok 15.8. Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie Slávnosť
 Streda 16.8. Sv. Štefana Uhorského Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 17.8. — Féria
 Piatok 18.8. Sv. Heleny Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 19.8. Sv. Jána Eudesa, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 20.8. 20. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Ďakujeme novomanželom Matúšovi a Alexandre, rodine Gajanovej a Bohu známym darcom spolu za 400 eur na potreby kostola a farnosti. Všetkým vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.
 • V utorok na prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, budú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:30.
 • Horlivosť na dlhé trate je ďalšou z brožúrok zo série prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov Slovensko. Bude k dispozícii po nedeľných sv. omšiach v túto a budúcu nedeľu (cena 2,50 €).
 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis bude od 16.8.-10.9. v našej farnosti v orlovni. Otvorená bude po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900).
 • Školské pomôcky. Po sv. omšiach v orlovni (vrámci výstavy „Eucharistické zázraky“) si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok nové zošity a školské potreby, ktoré dostala naša farská charita darom. Výťažok bude použitý na opravu strechy orlovne.
 • Tento týždeň bude duchovná obnova a tábor pre birmovancov (16.8.-20.8.). Prosíme o modlitby za toto podujatie, pre birmovancov a ich rodiny, aby mali srdce pripravené pre dary, ktoré im Pán chystá.
 • Úradné hodiny počas zvyšku prázdnin nebudú. V prípade potreby nás kontaktujete na t.č. 0919 147 900 alebo na farskom maili: fara.poprad-velka@saleziani.sk.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva(2) chcú prijať Šimon Balog (syn Dušana a Adriany r. Majkrákovej) pochádzajúci z Košíc a bývajúci v Bratislave a Lucia Bukovinová (dcéra Šimona a Zdenky r. Doľákovej) pochádzajúca z farnosti Poprad -Veľká a bývajúca v Bratislave. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Možnosť podeliť sa o dobro. Vo vchode do kostola nájdete stojan s časopismi a letákmi. Nech sa páči, ponuka v ňom je pre vás. Zoberte si noviny, či letáky, v ktorých sa dozviete okrem iného, ako sa šíri dobro. Nájdete tam aj informácie, ako môžete konkrétne zmierniť bolesť a utrpenie našich bratov a sestier. Ak môžete, pridajte sa.
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti s plánom cesty nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Ako ovplyvňuje závislosť – alebo čo s tým. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON. Všimnite si zaujímavé podujatie v septembri – v Poprade.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na august: (Tu sú ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca:  Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
  • Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
  • Úmysel farnosti: Za birmovancov a ich blízkych, aby si našli čas na posilnenie vzťahu s Bohom a oživili svoj vzťah k Eucharistii. Za duchovnú obnovu birmovancov.
 • Vtip (hádanka):  – Viete, ako sa volá človek, ktorý má jemné ruky? – Rukojemník.

18. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 7.8 Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov, alebo Sv. Kajetána, kňaza  Ľubovoľ. spomienky
 Utorok 8.8. Sv. Dominika, kňaza Spomienka
 Streda 9.8. Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy Sviatok
 Štvrtok 10.8.  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  Sviatok
 Piatok 11.8.  Sv. Kláry, panny Spomienka
 Sobota 12.8. Sv. Jany Františky de Chantal  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 13.8. 19. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za 150 eur na kostol a potreby farnosti.
 • Zastupovanie. Od 7.-11.8. budeme na komunitnej dovolenke. Zastupovať nás budú spolubratia saleziáni, ktorí budú v tomto čase v našom dome vo Veľkej. Úradné hodiny nebudú. Ak by ste však potrebovali niečo súrne, budú k dispozícii na t.č. 0919 147 900.
 • Zapisovanie intencií na október bude v utorok 8.8. po večernej sv.omši v sakristii kostola resp. aj v stredu a štvrtok, ak zostanú voľné termíny.
 • Duchovná obnova a tábor pre birmovancov bude od 16.8.-20.8.. Birmovancom sme poslali spresňujúce informácie, ktoré nájdu vo svojich mailových schránkach. Prosíme o modlitby pre birmovancov a ich rodiny, aby mali srdce pripravené pre dary, ktoré im Pán chystá.
 • Upratovanie kostola. Vo vestibule si všimnite nový rozpis upratovania nášho farského kostola. Ak by bolo potrebné urobiť zmeny, prosím ohláste sa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa veľkodušne staráte o toto naše posvätné miesto.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Šimon Balog (syn Dušana a Adriany r. Majkrákovej) pochádzajúci z Košíc a bývajúci v Bratislave a Lucia Bukovinová (dcéra Šimona a Zdenky r. Doľákovej) pochádzajúca z farnosti Poprad -Veľká a bývajúca v Bratislave. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis bude od 16.8.-10.9. v našej farnosti v orlovni. Otvorená bude po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900). Pozývame vás zastaviť sa a dovoliť svojmu srdcu, aby žaslo nad tým, čo Pán robí, aby nám daroval vieru a presvedčil o Jeho láske k nám.
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie. Ako na to, nájdete info TU. Dajte vedieť aj svojim známym z našej farnosti – ak by ste o niekom vedeli, kto sa ešte nestihol prihlásiť.
 •  Ako ovplyvňuje závislosť – alebo čo s ňou. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON. Všimnite si zaujímavé podujatie v septembri – v Poprade.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na august: (Tu sú aj ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca:  Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
  • Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
  • Úmysel farnosti: Za birmovancov a ich blízkych, aby si našli čas na posilnenie vzťahu s Bohom a oživili svoj vzťah k Eucharistii. Za duchovnú obnovu birmovancov.
 • Vtip (poznaj svoje dieťa):  Manželka hovorí manželovi: „Poznáš tohto človeka na tomto obrázku?“ – „Áno.“ – „Tak nezabudni, dnes ho o 16:00 prevezmeš zo škôlky.“

17. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad:

 Pondelok 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza Spomienka
 Utorok  1.8. Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Streda  2.8. Sv. Euzébia Vercellského, biskupa alebo Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok  3.8. Prvý štvrtok v mesiaci Féria
 Piatok  4.8.  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; Prvý piatok v mesiaci Spomienka
 Sobota  5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme; Prvá sobota v mesiaci  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  6.8. 18. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Porciunkulové odpustky (v čase od popoludnia 1.8. do večera 2.8.) sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí modlitbu Otče náš a Verím v Boha počas návštevy farského kostola, františkánskeho kostola, katedrálneho chrámu alebo baziliky menšej.  
 • Prvopiatkový týždeň. Tento týždeň spovedáme v stredu, štvrtok a piatok od 17:30. V piatok je sv. omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu 6.8. je pobožnosť 1. nedele o 14:00.
 • Spovedanie chorých po domoch. V piatok a v sobotu bude plánovanie komunity saleziánov. Z tohto dôvodu spovedanie chorých po domoch bude už vo štvrtok.
 • Ohlášky:
  •  Sviatosť manželstva prijmú(3) Ľubomír Pour (syn Ľubomíra a Zdenky r. Tatkovskej) bývajúci v Batizovciach a Dominika Urdzíková (dcéra Marka a Gabriely r. Urbanovej) bývajúca vo farnosti Poprad-Veľká. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pozvánka do Zákamenného. Dňa 5.augusta 2023 sa uskutoční celodiecézna ďakovná púť v Zákamennom z príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Púť začne Fatimskou pobožnosťou a modlitbou posvätného ruženca o 9.30 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, Spišský diecézny administrátor spolu s emeritným pomocným spišským biskupom Mons. Andrejom Imrichom a postulátorom Kauzy blahorečenia Petrom Jurčagom. V homílií sa prihovorí vzácny hosť z Ríma P.  Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Relátor Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý má na starosti Rímsku fázu procesu blahorečenia. Rádio Lumen zabezpečí priamy prenos celej diecéznej slávnosti. Srdečne pozývame všetkých do Zákamenného. 
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Na našom webe (tomto linku) si môžete pozrieť pár spomienok a fotiek z prímestského tábora vo Veľkej.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Výchova a sebavýchova. Video od Maxa Kašparů, záznam z Kongresu rodín na tému „Labyrint vzťahov a cesta von“.
 • Ako ovplyvňuje závislosť – alebo čo s tým. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na august (Tu sú ostatné):
  • Úmysel Svätého Otca:  Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
  • Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
  • Úmysel farnosti: Za birmovancov a ich blízkych, aby si našli čas na posilnenie vzťahu s Bohom a oživili svoj vzťah k Eucharistii. Za duchovnú obnovu birmovancov.
 • Vtip (poučný): Aj v nebi sú stupne. Stalo sa, že v nebi sa ocitli pán  farár  a  babka, jeho farníčka, ale ona bola na vyššom   stupni   svätosti   i nebeských výhod ako on. Pán farár sa čuduje a ne­zdrží sa: „Babka, ako to, že vy ste sa tak vysoko do­stali?“ Babka odpovedá: „Pán fa­rár, ja som len to robila, čo ste vy hovorili…“