Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

1. adventná nedeľa (A)

 • Liturgický prehľad týždňa
 Pondelok 28.11. — Féria
 Utorok 29.11. — Féria
 Streda 30.11. Sv. Ondreja, apoštola Sviatok
 Štvrtok 1.12. — Féria
 Piatok 2.12. — Féria
 Sobota 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
 Nedeľa 4.12. 2. Adventná nedeľa Slávnosť
 • Zbierka na Charitu je v dnešnú nedeľu po sv. omšiach. Vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Rorátne (Mariánske) sväté omše budú bývať počas adventu v utorky a piatky ráno o 6:00. Nezabudnite si priniesť svoje lampáše a zažaté srdcia. (Po 17.12. čas sv. omší zostane, ale zmení sa ich tematika na blízku vianočnú prípravu.)
 • Deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej začneme od utorka 29.11. pri svätých omšiach.
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 1.12. o 17:30 (téma 30 min,. o 18:00 spoločné podelenie v orlovni, o 18:30 je sv. omša a po nej adorácia).
 • Prvopiatkový týždeň – spovedáme v stredu a piatok od 17:30., vo štvrtok od 18:00. Sv. omše v prvý piatok budú o 6:00 (rorátna) a v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou, v nedeľu bude pobožnosť 1. nedele o 14:00 po nej bude adventné stretnutie spoločenstva Svätého ruženca v orlovni.
 • Adventný predaj kníh bude v orlovni po nedeľných sv. omšiach 2. a 3. adventnú  nedeľu.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ :-) pozývame na posedenie v orlovni.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Ples 2022. Vďaka všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave a peknej atmosfére plesu. Spomienku na ples nájdete v článku na našej stránke ( TU) aj s možnosťou pozrieť si fotky.
 • Plesová výmena kabátov – ak by ste si doma všimli, že kabát, ktorý ste si po plese doniesli so sebou domov nie je váš, určite potešíte majiteľa, ak ho prinesiete do orlovne pri kostole, alebo na faru – jeden sa už vrátil a čaká na svojho pána alebo pani.
 • Zapisovanie úmyslov svätých omší na február bude 1. decembrový utorok (6.12.) medzi 15:00-17:00 na fare. Potom ak zostanú voľné termíny, bude možnosť po večerných svätých omšiach v sakristii.
 • Stretnutie birmovancov bude 9.12. – začneme večernou svätou omšou o 18:30, po ktorej budeme pokračovať v orlovni (posledným stretnutím záverečnej fázy predprípravy).
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 11.12. o 16:00 v kostole.
 • Nezabudnime na adventnú prípravu doma. Krásne sú stretnutia rodiny pri adventnom venci, pri čítaní Božieho slova a modlitbe. K adventu patrí aj tréning konanie dobra, aby to, čo robíme, bolo na Božiu oslavu  a  ale aj konaním dobrých skutkov, ktoré skrášľujú srdcia tých, ktorí chcú privítať Ježiša na Vianoce. Aký darček pripravíme Ježišovi na Vianoce (bude mať narodky)? Tu je jeden ti na rodinnú liturgiu pri adventnom venci (klikni a otvor) v nedeľu. A tu je krátke video o Adventnom očakávaní.
 • Vtip: (ranné náhlenie do školy) – Mami, to vajíčko nie je čerstvé… – Netáraj, len jedz! – Aj zobáčik?

34. nedeľa v cezročnom období (Slávnosť Krista Kráľa)

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 21.11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
 Utorok 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
 Streda 23.11. Sv. Klimenta I. , pápeža a mučeníka ab. sv. Kolumbána, opáta Ľubov. spomienky
 Štvrtok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov Spomienka
 Piatok 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Ľubov. spomienka
 Sobota 26.11. Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľubov. spomienka
 Nedeľa 27.11. 1. Adventná nedeľa Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň všetkým, ktorí sa zapájate do života Božej rodiny a stávate sa darom pre druhých. Podobne ďakujeme našim vysokoškolákom a všetkým, ktorí sa postarali o prípravu farského plesu.
 • 23.11. bude tzv. Červená streda. V tento deň sa modlíme za bratov a sestry, ktorí trpia kvôli viere v Krista, ale aj za tých, ktorí prenasledujú. Po večernej svätej omši si budeme môcť vypočuť svedectvo (20 min.)  Tonyho Friča, ktorý bol pôsobil ako novinár a pomáhal prenasledovaným kresťanom v Iraku a Sýrii pri presune na Slovensko.
 • 26.11. – v sobotu o 15:00 pozývame najmä rodiny s deťmi do orlovne, kde si môžete pripraviť adventný veniec. Čečinu a podklady (na vence) máme objednané, ozdoby si môžete priniesť svoje. Adventné vence potom budeme požehnávať pri nedeľných svätých omšiach.
 • 26.11. v sobotu bude večernú sv. omšu sprevádzať zbor Con moto Slovakia a po nej bude koncert s dobrovoľným príspevkom. Srdečne ste pozvaní.
 • 27.11. – v prvú adventnú nedeľu bude zbierka na Charitu po svätých omšiach. Vyslovujeme vopred srdečné Pán Boh odmeň.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ :-) pozývame na posedenie v orlovni. Adventný predaj kníh bude v orlovni až po sv. omšiach od 2. adventnej nedele.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Dnešnú nedeľu je 37. svetový deň mládeže. Tento sviatok ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1985.
 • Rorátne (Mariánske) sväté omše budú bývať počas adventu v utorok a piatok ráno o 6:00. Nezabudnite si priniesť svoje lampáše a zažaté srdcia. (Po dátume 17.12. čas sv. omší zostane, ale zmení sa ich tematika na blízku vianočnú prípravu.)
 • Časopis Don BOSCO dnes. Môžete si vyzdvihnúť pri vchode do kostola, alebo si pozrieť aj na webe (TU). Je to časopis pre našich dobrodincov, ale aj tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o saleziánskej charizme a činnosti viac.
 • Vtip: – Moja žena má veľmi zlú pamäť. Veľmi! Sťažoval sa starec svojmu priateľovi. – Nič si nepamätá? – Horšie! Na nič nezabudne…

33. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad slávení
 Pondelok 14.11. — Féria
 Utorok 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľubov. spomienka
 Streda 16.11. Sv. Margity Škótskej; sv. Gertrúdy, panny Ľubov. spomienky
 Štvrtok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka
 Piatok 18.11. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľubov. spomienka
 Sobota 19.11. Preblahoslavenej Panny Márie Ľubov. spomienka
 Nedeľa 20.11. 34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň za 100 eur od Bohu-známych darcov na kostol a potreby farnosti. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa staráte o priestory i o život spoločenstva farnosti vo Veľkej.
 • Stretnutie rodičov a detí v príprave na 1. sv. prijímanie je v (dnešnú) nedeľu 13.11. o 16:00.
 • Stretnutie pastoračnej rady bude v utorok 15.11. po sv. omši. Ak by ste mali otázky na pastoračnú radu, alebo návrhy ohľadom pastorácie – teda rozvíjania života našej farnosti, budeme radi, ak sa ozvete, či už jednotlivým radcom alebo správcovi našej farnosti.
 • Upratovanie kostola majú v piatok 18.11. po sv. omši naši birmovanci.
 • Katarínsky ples. Pozývame vás na Katarínsky ples, ktorý bude budúcu sobotu 19.11. 2022. Z kapacitných dôvodov vás chceme poprosiť, aby ste sa prihlásili najneskôr do pondelka večera, kedy už potrebujeme uzavrieť počty.  (Miesto: v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Začneme sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod.. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti. Organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.)
 • Dnes je svetový deň chudobných. Vzadu pod chórom si môžete zobrať obrázky s modlitbou nového svätého saleziána Artemide Zatti-ho, patróna chudobných a chorých, i nových povolaní. Modlime sa, aby sme žili naplno svoje povolanie a vedeli slúžiť našim trpiacim bratom a sestrám (Tu je o ňom krátky film). Tiež ďakujeme všetkým, ktorí ste osobne vnímaví pre chudobných bratov a sestier v našej farnosti a tiež tým, ktorí pracujú v rôznych charitatívnych službách vrátane našej farskej charity.
 • Káva a iné. Po svätých omšiach o 7:00 a 9:30 vás aj „bez pozvania“ 😊 pozývame na posedenie v orlovni.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Život a potrebné vedomosti kresťana dnes. Milí veriaci, viacerí ste vyjadrili, že by bolo dobré mať niečo vo farnosti, kde by sme mohli rásť v poznaní svojej viery, ktorá sa dá žiť. Ako odovzdávať vieru svojim deťom, ako ju žiť doma, v práci… Niektorým by sa zišlo pokročiť v príprave na sviatosti (napr. sviatosť birmovania, alebo manželstvo). V súčasnosti riešime formát a čas tohto stretnutia. Kto by mal záujem, jednoducho sa ozvite na fare, alebo cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Časopis Don BOSCO dnes. Môžete si vyzdvihnúť pri vchode do kostola, alebo si pozrieť aj na webe (TU). Je to časopis pre našich dobrodincov, ale aj tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o saleziánskej charizme a činnosti viac.
 • Červená streda 23.11. – deň modlitieb za prenasledovaných bratov a sestry kvôli viere. V tento deň sa budeme modliť za tých, čo sú prenasledovaní a i za tých, ktorí prenasledujú. (viac info na https://acnslovensko.sk/cervena-streda/ )
 • Koncert speváckeho zboru Con moto Slovakia. Spevácky zbor CON MOTO SLOVAKIA bude 26.11. 2022 doprevádzať sv. omšu (18:30) a po nej bude mať koncert. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske kostola.
 • Niečo pre slobodných katolíkov – ktorí si hľadajú životného partnera. Pozri stránku https://www.katrande.org/ . Nezabúdajme, že Pán je ten, ktorý povolanie dáva a volá do spolupráce na životnej ceste. Bez modlitby – komunikácie s Ním to nejde.
 • Vtip: – V jednom z maltských kostolov môžete vidieť repliku bomby, ktorá počas Druhej svetovej vojny padla do kostola cez strechu a nevybuchla. Zariadila to Božia prozreteľnosť. Kostol navštívil nemec, ktorý neverí v zázraky  a s posmešným úškrnom kladie otázku: – Čože? Vy ste takí naivní? Vy naozaj veríte, keď táto bomba nevybuchla, že to bol nejaký Boží zázrak? Malťan odpovedal stoicky: – Samozrejme, že nie. Domnievam sa, že je to otázka nízkej kvality práce nemeckých výrobcov bômb a nemeckej techniky. ( Z histórie ku vtipu .)

32. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok  7.11. — Féria
 Utorok  8.11. — Féria
 Streda  9.11. Výročie Lateránskej baziliky Sviatok
 Štvrtok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok 11.11. Sv. Martina z Tours, hlavného patróna diecézy Sviatok
 Sobota 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka
 Nedeľa 13.11. 33. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Srdečné Pán Boh odmeň za 300 eur na kostol a potreby Cirkvi od rodín Ihnačákovej a Ganzarčíkovej a rodiny Gondovej.
 • Dnes v nedeľu o 14:00 (6.11.) – bude pobožnosť 1. nedele v mesiacipo nej bude stretnutie matiek ruží spoločenstva sv. ruženca.
 • Zapisovanie úmyslov na sväté omše na január 2023 bude v utorok (8.11.) počas úradných hodín medzi 15:00- 17:00 a potom po svätých omšiach v sakristii kostola.
 • Stretnutie hospodárskej rady bude v stredu 9.11. po sv. omši v orlovni.
 • Stretnutie rodičov a detí v príprave na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu 13.11. o 16:00.
 • Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci je do 8.11. za týchto podmienok: nábožne navštíviť cintorín raz denne (od 1.11.-8.11.) a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Katarínsky ples. Milí veriaci, pozývame vás na Katarínsky farský ples, ktorý bude v sobotu 19.11. 2022 v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Ples sa začne sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti, organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Život a potrebné vedomosti kresťana, pre život dnes. Milí veriaci, viacerí ste vyjadrili, že by bolo dobré mať niečo vo farnosti, kde by sme mohli rásť v poznaní svojej viery, ktorá sa dá žiť. Ako odovzdávať vieru svojim deťom, ako ju žiť doma, v práci… Niektorým by sa zišlo pokročiť v príprave na sviatosti (napr. sviatosť birmovania, alebo manželstvo). V súčasnosti riešime formát a čas tohto stretnutia. Kto by mal záujem, jednoducho sa ozvite na fare, alebo cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk
 • Dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.
 • Červená streda 23.11. – deň modlitieb za prenasledovaných bratov a sestry kvôli viere. V tento deň sa budeme modliť za tých, čo sú prenasledovaní a i za tých, ktorí prenasledujú. (viac info na https://acnslovensko.sk/cervena-streda/ )
 • Vtip: – Je polnoc. Pán Sosna klope na dvere suseda Nováka: „Susedko, už sa ti podarilo vyriešiť synovu domácu úlohu z matematiky?“ – „Práve som ju dokončil“ – „A  dáš opísať?“
 • A ešte jeden (aktuálny): Rozhovor so žiakmi druhého a tretieho ročníka o správaní sa na cintoríne. – Ako sa máme správať na cintoríne? – Musíme byť ticho. – A prečo by sme mali byť ticho? – aby sme nikoho nezobudili!

31. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 31.10. — Féria
 Utorok 1.11. Slávnosť všetkých svätých Slávnosť
 Streda 2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Spomienka
 Štvrtok 3.11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 4.11. Karola Boromejského, biskupa Spomienka
 Sobota 5.11. Preblahosl. Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 6.11. 32. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Zbierka z misijnej nedele vyniesla 1659 eur, všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. V dnešnú nedeľu (30.10.) po všetkých svätých omšiach je ešte možnosť podporiť Pápežské misijné dielo cez kúpu čokoládky (odporúčaná cena je 1 euro, polovica ide na podporu misií).
 • Srdečné Pán Boh zaplať za 150 eur na kostol od rodín Štolcovej, Urbanovej.
 • Sv. omše na Slávnosť všetkých svätých 1.11. (utorok) budú ako v nedeľu (7:00, 9:30, 11:00, 18:30). Spovedáme pri svätých omšiach. Pobožnosť na cintoríne pri starom kríži bude o 15:00 (v utorok 1.11.).
 • 2.11. na spomienku na všetkých verných zosnulých (streda) o 17:00 a o 18:30. Sv. omša o 18:30 bude za duše v očistci a za prijatie tých detí, ktorým nebolo umožnené narodiť sa (najmä ich matkami a ich rodinami) – za všetkých zranených umelým alebo spontánnym potratom. (viac info na www.sviecka.forumzivota.sk)
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 3.11. Začneme v kostole o 17:30 témou, po nej bude krátke podelenie v orlovni. O 18:30 bude sv. omša  a adorácia s možnosťou sviatosti zmierenia. Srdečne Vás pozývame zladiť svoje srdce s Pánom.
 • Na prvý piatok spovedáme od 17:30. Sv. omše budú aj ráno: v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30 s pobožnosťou fatimskej soboty.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok (4.11.) na sv.omši v kostole a po nej pokračujeme v orlovni.
 • Upratovanie kostola. Pripomíname, že tento mesiac 5.11. upratujú kostol rodičia prvoprijímajúcich a 19.11. birmovanci. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do upratovania nášho kostola.
 • Katarínsky ples. Milí veriaci, pozývame vás na Katarínsky farský ples, ktorý bude v sobotu 19.11. 2022 v priestoroch reštaurácie Cin-Cin na Velickom námestí. Ples sa začne sv. omšou vo farskom kostole o 17:00 hod. Radi by sme vytvorili peknú rodinnú atmosféru v rámci našej farnosti, organizačne ples zastrešujú naši mladí vysokoškoláci. Cena lístka je 40 eur a bude možné si ho rezervovať/zakúpiť u don Ľuboša Stebnického. Kontakt: 0911 911004, mail: stebnicky@saleziani.sk.

To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Čas pre duše v očistci (možnosť získania úplných odpustkov pre ne):
  • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  • Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
  • Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
 • Fórum života pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“
 • Stretnutie rodičov a provoprijímajúcich bude najbližšie 13.11. o 16:00. (začneme v kostole spolu).
 • Dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.
 • Vtip: – Mama, čo ti mám kúpiť na narodeniny? – Postačí mi, keď sa budeš dobre učiť. – Tak, ja ti predsa len niečom kúpim…

30. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 24.10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 25.10.Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, biskupaSviatok
 Streda 26.10. — Féria
 Štvrtok 27.10.  Féria
 Piatok 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok
 Sobota 29.10. Prebl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 30.10. 31. nedeľa v cezročnom období – výročie posviacky chrámu Slávnosť
 • (Oznam na sobotu 22.10. : Koncert spevokolu Con moto Slovakia a sprevádzanie sv. omše 22.10. o 18:30 sa ruší zo zdravotných dôvodov viacerých členov spevokolu.)
 • Dnešná nedeľa 23.10. je  misijnou nedeľou. Tento rok je zbierka po svätých omšiach (23.10.) venovaná na misie farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Časť zbierky pôjde na saleziánske misie. Srdečne Vám Pán Boh odmeň za zmierňovanie ľudského utrpenia i za šírenie evanjelia.
  • Budúcu nedeľu (30.10.) po všetkých svätých omšiach budete môcť podporiť Pápežské misijné dielo cez kúpu čokoládky (odporúčaná cena je 1 euro, polovica ide na podporu misií).
 • Srdečné Pán Boh zaplať za 100 eur  na kostol od členov rodiny zosnulej pani Pichnarčíkovej. Taktiež ďakujeme dobrodincom, ktorí sa zapojili do prác na kostole, v orlovni i v okolí. Všetkých nech Pán odmení.
 • Zmena času na zimný bude z 29.10. na 30.10.; o 3:00 sa posúva čas späť na 2:00. (… budeme spať trochu dlhšie 😊).
 • Rozpis na 1.piatkový týždeň (bude ten ďalší) a podmienky získania úplných odpustkov pre duše v očistci si môžete pozrieť v oznamoch vo výveske alebo cez našu stránku.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi) —

 • Sv. omše na Slávnosť všetkých svätých 1.11. (utorok) budú ako v nedeľu (7:00, 9:30, 11:00, 18:30). Spovedáme pri svätých omšiach. Pobožnosť na cintoríne pri starom kríži bude o 15:00 (v utorok 1.11.).
 • 2.11. na spomienku na všetkých verných zosnulých (streda) o 17:00 a o 18:30. Sv. omša o 18:30 bude za duše v očistci a za prijatie tých detí, ktorým nebolo umožnené narodiť sa (najmä ich matkami a ich rodinami) – za všetkých zranených umelým alebo spontánnym potratom. (viac ponúk a info na www.sviecka.forumzivota.sk )
 • Duchovná obnova farnosti bude vo štvrtok 3.11. Začneme v kostole o 17:30 témou, po nej bude krátke podelenie v orlovni. O 18:30 bude sv. omša  a adorácia s možnosťou sviatosti zmierenia. Srdečne Vás pozývame zladiť svoje srdce s Pánom.
 • Na prvý piatok spovedáme od 17:30. Sv. omše budú aj ráno: v piatok o 7:00 a v sobotu o 7:30 s pobožnosťou fatimskej soboty.
 • Stretnutie birmovancov bude v piatok (4.11.) na sv.omši v kostole a po nej pokračujeme v orlovni.
 • Čas pre duše v očistci (možnosť získania úplných odpustkov pre ne):
  • V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  • Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  • Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
 • Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
 • Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“
 • Vtip: – Pán doktor, tomu pacientovi na 8-čke sa už polepšilo. Už rozpráva. – A čo hovorí? – Že sa cíti horšie.

29. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 17.10.  Sv. Ignáca Antiochijského Spomienka
 Utorok 18.10. Sv. Lukáša, Evanjelistu Sviatok
 Streda 19.10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov mučeníkov, alebo Sv. Pavla od Kríža, kňaza Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok 20.10. — Féria
 Piatok 21.10. — Féria
 Sobota 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, alebo Preblahosl. Panny Márie Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa 23.10. 30. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • dnešnú nedeľu (16.10.) bude šarkaniáda. Stretávame sa v nedeľu pri kostole o 14.00, odkiaľ pôjdeme spoločne na Turničku. Nezabudnite si priniesť šarkany, čakajú vás aj rôzne súťaže a hry, ktoré pre vás pripravujú naši animátori. (V prípade nepriaznivého počasia sa termín presunie o týždeň). 
 • V utorok 18.10. pozývame rodičov a vychovávateľov, aby zapojili deti do spoločnej modlitby sv. ruženca. V tento deň sa modlia deti sv. ruženec za jednotu a mier vo svete. Viac sa dozviete na stránke www.miliondeti.sk .
 • V sobotu 22.10. bude sprevádzať večernú sv. omšu spevokol Con moto Slovakia. Po svätej omši bude krátky koncert.Program si môžete pozrieť vo výveske kostola (alebo na stránke TU)
 • Budúca nedeľa 23.10. je  misijnou nedeľou. Tento rok bude zbierka po svätých omšiach (23.10.) venovaná na misie farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Srdečne Vám Pán Boh odmeň za zmierňovanie ľudského utrpenia. (Tu sú linky videí: na video 1, video 2, video 3, ktoré vám môžu priblížiť kúsok práce v týchto farnostiach).
 • Srdečné Pán Boh odmeň Bohu-známym darcom za milodar na opravu kostola a orlovne v hodnote 200,-eur.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Fotografie kostola. Pri realizácii monografie nášho kostola, by sme chceli poprosiť veriacich z Veľkej, ktorí disponujú fotografiami nášho kostola z 20. storočia. Radi by sme si ich zapožičali a následne vrátili. Fotografie by mohli byť hlavne zo slávení sviatosti a stretnutí veriacich /výlety, spevokol, brigády, fara, záhrada, kostol/, z ktorých by sme vedeli odprezentovať našu činnosť a ako vyzeral kostol niekedy.
 • Púť do Svätej Zeme. Po komunikácii s cestovnou kanceláriou sme termín púte potvrdili na 29.5. – 5.6.2023.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (29.5. – 5.6.2023)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  • Púť do Medžugorie (september 2023???)
  • Príprava pastoračného roka (záver augusta)  
  • Deň farnosti 3.9.2023
 • Vtip: Prečo má veverička chvost vzadu? Lebo veverička je vpredu.

28. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 10.10. — Féria
 Utorok 11.10. Sv. Jána XXIII., pápeža Ľubovoľ. spomienka
 Streda 12.10. — Féria
 Štvrtok 13.10. — Féria
 Piatok 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 15.10. Sv. Terézie od Ježiša (z Avily) Spomienka
 Nedeľa16.10.  29. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • V dnešnú nedeľu (9.10.) je svätorečený Artemide Zatti, salezián, koadjútor, vychovávateľ, lekárnik, – brat, ktorý bol hrdinský v starostlivosti o chudobných a chorých. Priamy prenos z Ríma o 10:15 prenáša TV-Lux.
 • V októbri sa v kostole modlievame ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Vo vchode do kostola je zoznam, kde sa môžete zapísať ako manželia, rodina či spoločenstvo. Srdečne vás pozývame zapojiť sa.
 •  Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu budú v exercičnom dome v Prešove 13.-16.10.2022. Prosíme o modlitbu, aby tento čas strávený s Pánom priniesol dobré ovocie. (Info u p. Márii Bolisegovej 0948 003 647).
 • V sobotu 22.10. bude sprevádzať večernú sv. omšu spevokol Con moto Slovakia. Po svätej omši bude krátky koncert. Program si môžete pozrieť vo výveske kostola (alebo na stránke TU).
 • Ďakujeme Bohu-známym dobrodincom na podporu opráv kostola a Orlovne v hodnote 250 eur. 
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Nedeľa 23.10. je  misijnou nedeľou. Tento rok bude zbierka po svätých omšiach (23.10.) venovaná na misie farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Srdečne Vám Pán Boh odmeň za zmierňovanie ľudského utrpenia.
 • Fotografie kostola. Pri realizácii monografie nášho kostola, by sme chceli poprosiť veriacich z Veľkej, ktorí disponujú fotografiami nášho kostola z 20. storočia. Radi by sme si ich zapožičali a následne vrátili. Fotografie by mohli byť hlavne zo slávení sviatosti a stretnutí veriacich /výlety, spevokol, brigády, fara, záhrada, kostol/, z ktorých by sme vedeli odprezentovať našu činnosť a ako vyzeral kostol niekedy.
 • Púť do Svätej Zeme. Po komunikácii s cestovnou kanceláriou sme termín púte potvrdili na 29.5. – 5.6.2023.
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad) (termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu.                 V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10. – exercičný dom v Prešove.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (29.5. – 5.6.2023)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  •  Púť do Medžugorie (september 2023???)
  • Príprava pastoračného roka (záver augusta)  
  • Deň farnosti 3.9.2023
 • Vtip: Kontrola technického stavu bicykla: – V zadnom kolese nemáte vzduch! – Viem, ale chýba mi iba trochu, na spodku

27. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 3.10. — Féria
 Utorok 4.10. Sv. Františka Assiského Spomienka
 Streda 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľubovoľ. spomienka
 Piatok 7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka
 Sobota 8.10. Panny Márie Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 9.10.  28. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Minulý štvrtok bola duchovná obnova farnosti. Tému si môžete pozrieť aj na našej stránke (TU).
 • Dnes – v nedeľu (2.10.)  bude o 14:00 pobožnosť 1. nedele. Tento týždeň je 1. piatok v mesiaci, spovedať budeme v stredu až piatok už od 17:30. Sv. omša v piatok bude aj o 7:00.
 • V októbri sa v kostole budeme modlievať ruženec každý deň o 18:00 na úmysly našej farnosti i vaše osobné úmysly. Spoločnou modlitbou sv. ruženca môžeme získať aj úplné odpustky za splnenia potrebných podmienok. Pozývame v jednotlivé dni viesť modlitbu ruženca rodiny alebo spoločenstvá. V piatok skupiny detí a mladých a v soboty členov ružencového spoločenstva. Prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamu na nástenke pri vstupe do kostola.
 • Stretnutie farskej rady bude 4.10. 2022. Začneme sv. omšou o 18:30 pri ktorej zložia sľub členovia novej hospodárskej rady. Po sv. omši budeme pokračovať v orlovni 1. stretnutím oboch rád.
 • Intencie na december zapisujeme cez úradné hodiny v utorok (15:00-17:00) a potom až v stredu po večernej sv. omši.
 • V piatok 7.10. máme stretnutie birmovancov. Začneme v kostole modlitbou ruženca o 18:00, potom budeme pokračovať sv. omšou a stretnutím.
 • Budúcu nedeľu 9.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov o 16:00. Začneme v kostole.
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu budú v exercičnom dome v Prešove 13.-16.10.2022. Prihlásiť sa môžete u pani Márii Bolisegovej (0948 003 647, počet miest 20).
 • Fotografie kostola. Pri realizácii monografie nášho kostola, by sme chceli poprosiť veriacich z Veľkej, ktorí disponujú fotografiami nášho kostola z 20. storočia. Radi by sme si ich zapožičali a následne vrátili. Fotografie by mohli byť hlavne zo slávení sviatosti a stretnutí veriacich /výlety, spevokol, brigády, fara, záhrada, kostol/, z ktorých by sme vedeli odprezentovať našu činnosť a ako vyzeral kostol niekedy.
 • Púť do Svätej Zeme. Po komunikácii s cestovnou kanceláriou sme termín púte potvrdili na 29.5. – 5.6.2023.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Peter Urban bývajúci vo farnosti Poprad VeľkáStanislava Šebestová pochádzajúca z farnosti Hozelec (filiálka Švábovce). Podobne sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva Richard BaňasPopradu-VeľkejAndrea Škvareková zo Spišskej Belej. Kto by poznal nejakú prekážku nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 •  V sobotu 8.10. 2022 budú pri saleziánskej chate na Kvetnici preteky v cyklokrose. Chlapci budú súťažiť v troch vekových kategóriách. Viac sa dozviete v pozvánke na našej stránke
 • Začala príprava saleziánskej rodiny na 100. výročie prítomnosti saleziánov na Slovensku. Viac na 100.saleziani.sk
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
 • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad) (termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu.                 V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole – prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10. – exercičný dom v Prešove
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (29.5. – 5.6.2023)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  •  Púť do Medžugorie (september 2023???)
 • Príprava pastoračného roka (záver augusta) a Dňa farnosti 3.9.2023

Pár pozvánok spoza hraníc našej farnosti:

 • Výstava “Dary pápežov Slovensku”. Informujeme vás o otvorení výstavy “Dary pápežov Slovensku”, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023. Plagát s informáciami nájdete vo výveske kostola.
 • Víkendová oáza pre bezdetné páry. Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022. Plagát s informáciami nájdete TU (alebo vo výveske kostola).
 • Vtip: Počuli ste, ako dnes v kostole chrápal Kovalský? Niečo strašné. – Počul som. Zobudil ma.

26. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 26.9.Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľubovoľ. spomienka
 Utorok 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka
 Streda28.9.Sv. Václava, mučeníka ab. sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok 29.9. Ssv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
 Piatok 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Sobota  1.10.  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) Spomienka
 Nedeľa  2.10.  27. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za 100 eur na kostol. Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Voľby do pastoračnej a hospodárskej farskej rady. Zvolení a menovaní sú títo radcovia (poradie je abecedné podľa mena):

Do pastoračnej rady:

1Jana Globinovská
2Jozef Petrenčík
3Ľuboš Stebnický (SDB)
4Mária Bolisegová
5Mária Hujsiová
6Mária Šelengová
7Mária Tomková
8Martina Dominiková
9Sestra Amabilis (OSF)
10Sestra Timotea (SNPM)
11Štefánia Banášová
12Tomáš Maguth
13Zuzana Kostolníková

Do hospodárskej rady:

1Jozef Brejčák
2Jozef Švagerko
3Klaudius Burger
4Martin Šimonov
5Ondrej Paciga
6Peter Dominik
7Peter Nadžady
8Slavomír Kiska
9Štefan Horník
  

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb do farskej rady a aj vám, ktorí ste prijali voľbu alebo menovanie. Zápisnica z volieb sa ukladá do farského archívu a zoznam radcov sa posiela na dekanát i na biskupský úrad. Najbližšia farská rada bude spoločná 4.10.2022 (utorok) po večernej sv. omši.

 • Duchovná obnova pre manželov a dospelých. Bude v tento štvrtok (29.9.) o 17:30 v kostole. Po prednáške bude krátke podelenie sa v orlovni. O 18:30 bude sv. omša a po nej adorácia. Od 18:30 bude možnosť pristúpiť aj ku sviatosť zmierenia. Vrele ju odporúčame všetkým, ktorí chcú duchovne rásť.
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu budú v exercičnom dome v Prešove 13.-16.10.2022. Prihlásiť sa môžete u pani Márii Bolisegovej (0948 003 647, počet miest 20).
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Peter Urban bývajúci vo farnosti Poprad VeľkáStanislava Šebestová pochádzajúca z farnosti Hozelec (filiálka Švábovce). Podobne sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva Richard BaňasPopradu-VeľkejAndrea Škvareková zo Spišskej Belej. Kto by poznal nejakú prekážku nech ju oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.
 • Púte. Zisťujeme záujem o púť do Svätej zeme, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci apríl alebo máj 2023.  Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii. Tiež by sme radi pripravili púť do Medžugoria  – v septembri. Možnosť je prihlásiť sa aj vo farnosti Poprad, v ktorej organizujú púť do Svätej Zeme od 16.2. do 23.2.2023. (Viac na ich stránke)
 • V sobotu 8.10. 2022 budú pri saleziánskej chate na Kvetnici preteky v cyklokrose. Chlapci budú súťažiť v troch vekových kategóriách. Viac sa dozviete v pozvánke na našej stránke.
 • Pozvánka na kávu. V nedele po sv. omši o 7:00 a 9:30 vás srdečne pozývame na kávu a malú chvíľku budovania farského spoločenstva. ( Po sv. omši o 7:00 bude možnosť stretnúť sa aj s kňazom saleziánom don Ericom Mairurom, ekonómom východoafrickej saleziánskej provincie – Tanzánia, Keňa, Južný Sudán a Sudán. V Tanzánii je v súčasnosti aj naša farníčka Mária Lesičková ako misijná dobrovoľníčka.)

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Začala príprava saleziánskej rodiny na 100. výročie prítomnosti saleziánov na Slovensku. Viac na 100.saleziani.sk
 • Prihlasovania a prípravy na prijatie sviatostí + niečo z kalendára farnosti. V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti:
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bolo v nedeľu 11.9. o 16:00 – začiatok v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad; termíny stretnutí o 16:00: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., Nácvik a príprava 19.5., 20.5; Slávnosť 21.5., Mystagógia: 22.5.-28.5., Slávnosť Božieho Tela a Krvi 8.6.)
  • Príprava birmovancov (termíny): V 1. polroku mesačné stretnutia: 9.9., 7.10., 4.11., 9.12., + po každom stretku si do 2 týždňov dohodne skupinka na fare konzultáciu. V 2. polroku začína kurz „Vyvolený“: Bude spravidla každú druhú nedeľu: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. (Palmová nedeľa), 22.4. – sobota – výlet birmovanci, 7.5.,  4.6., 18.6., Teen-tábor (birmovanecký) tábor: 21.-25.8.2023
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Duchovné obnovy pre rodiny a farníkov budú bývať spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom. Začiatok o 17:30 v kostole prednáška s možnosťou podelenia sa v orlovni, krátka svätá omša a adorácia po nej s možnosťou sviatosti zmierenia. (Termíny: 29.9.2022, 3.11., 1.12., 2.2.2023,  2.3., 30.3., 4.5., 1.6.)
 • Duchovné cvičenia pre manželov a farskú rodinu 13.-16.10.2022.
 • Tábory, púte a pobyty pre deti a mladých:
  • Púť do Svätej zeme (apríl, máj???)
  • Púť (do Levoče 1.-2.7.)
  • Pobytové tábory 3-7.7. (chlapčenský a dievčenský)
  • Prímestský tábor 17.-21.7.
  • Lisabon (Svetové stretnutie mládeže 31.7.- 6.8.)
  • Teen- tábor + birmovanci (21.8.-25.8.2023)
  • Bodka za prázdninami v Levoči (pre chlapcov 31.8.)
  • Púť do Medžugorie (september 2023???)
 • Príprava pastoračného roka (záver augusta) a Dňa farnosti 3.9.2023

Pár pozvánok spoza hraníc našej farnosti:

 • Výstava “Dary pápežov Slovensku”. Informujeme vás o otvorení výstavy “Dary pápežov Slovensku”, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023. Plagát s informáciami nájdete vo výveske kostola.
 • Víkendová oáza pre bezdetné páry. Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022. Plagát s informáciami nájdete TU (alebo vo výveske kostola).
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na neustále páchanie podvodov na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend. Viac informácií nájdete na výveske a na týchto odkazoch:

 • Vtip: Stanko dokončuje vymenovanie hriechov: – …  loptou  som rozbil susedovi okno. Kňaz sa pýta: – Čo na to povedal tvoj sused? – Mám vynechať škaredé slová? – Samozrejme. – Tak potom nepovedal nič .