Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 Pondelok   20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Utorok   21.5. Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov Ľubovoľ. spomienka
 Streda   22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok   23.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Sviatok
 Piatok   24.5. Slávnosť Panny Márie pomocnice kresťanov Slávnosť u SDB
 Sobota   25.5.  Sv. Bédu Ctihodného, kňaza uč. Cirkvi, Sv. Gregora VII., pápeža, Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny, Prehl. Panny Márie v sobotu Ľubovoľ. spomienky
 Nedeľa  26.5. 8. Nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Najsvätejšej Trojice Slávnosť

Srdečné poďakovanie

všetkým, ktorí ste prispeli príprave slávnosti 1. sv. prijímania. Ďakujeme rodičom, za pekné zapojenie sa do prípravy svojich detí, do prípravy slávnosti i priestorov kostola, našim hudobníkom a spevákom za hudobné sprevádzanie; kostolníkom, kvetinárkam a rodičom za výzdobu kostola a okolia. Všetkým, ktorí ste modlitbou a pomocou sprevádzali celý kurz prípravy detí na prijatie Pána Ježiša. Nech radosť priateľstva s Ježišom ďalej rastie.

Od pondelka začína obdobie cez rok

Namiesto modlitby „Raduj sa Nebies Kráľovná“ sa modlievame znovu „Anjel Pána“. Touto modlitbou pozdravujeme našu Nebeskú Matku, Pannu Máriu a snažíme sa zosúladiť svoj život s Jej životom. V kresťanskej tradícii sa modlievame túto modlitbu ráno, na obed a večer.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici Kresťanov

– si môžete každý deň pozrieť a modliť cez video-pomôcku na našej stránke https://salezianipoprad.sk/deviatnik-k-panne-marii-pomocnici/ .

Odpust – Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

Na budúcu nedeľu 26.5. bude v oratóriu na Juhu slávnostná sv.- omša o 11:00, po nej občerstvenie a program so súťažami. Nech sa páči, ste srdečne pozvaní.

Do pozornosti

dávame Časopis don Bosco (zdarma), aby ste mali trochu vhľadu do života saleziánov na Slovensku a Vieru do vrecka (2,50) – ktorá sa venuje tentoraz vesmíru a jeho odkazu pre nás. Nájdete ich na stolíku vzadu v kostole pod chórom.

Zbierka na masmédiá,

ktorá bola minulú nedeľu, vyniesla 839,35 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Tiež ďakujeme ružencovému spoločenstvu za milodar na potreby farnosti 336 eur a Bohu známym darcom za 150 eur a 250 eur od rodín Gallovičovej a Švagerkovej pri príležitosti sobáša na kostol a strechu orlovne.

—  oznamy s odkazmi:

 • Organový koncert bude v sobotu 1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.
 • Najbližšie stretnutie birmovancov bude 2.6. vo zvyčajnom čase. (okrem skupinových zmien, ktoré sú už dohodnuté).
 • Nové zloženie komunity. Od 1. júla bude v našej komunite nové zloženie spolubratov. Novým správcom farnosti bude don Ladislav Miko, ktorý príde z Košíc a do formačnej zostavy pribudne don František Čunderlík, ktorý príde z Humenného. Don Dominik Vinš bude direktorom komunity v Hodoch a don Peter Barina posilní Žilinskú pastoračnú komunitu. Zmeny sa uskutočnia postupne po dokončení rozbehnutých aktivít.
 • Letné tábory. Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/Prihlášky na prímestský tábor už sú (TU cez preklik na našej stránke)birmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej bude v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
  • Katechézka s úlohou na 8. týždeň (link):  Odpustenie a Eucharistia. Nie krik, ubližovanie, obviňovanie,… ale láskavé odpustenie a modlitba, …, aby sa podarilo zmierenie a porozumenie. Pozri aj príbeh o odpúšťaní o sv. Štefanovi Sk 6,..-7,60. Úloha: Nezabudnem používať slová „odpusť mi prosím“. Každý deň zakončím spytovaním svedomia a ľútosťou nad svojimi hriechmi.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 •  Vtip (snaživá pani učiteľka) Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? Janko je ticho a pani učiteľka o minútu povie: Máš pravdu, Tichý oceán.

7. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok   13.5. Preblahosl. Panny Márie Fatimskej Ľubovoľ. spomienka
 Utorok   14.5. Sv. Mateja, apoštola Sviatok
 Streda   15.5. — Féria
 Štvrtok   16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
 Piatok   17.5. — Féria
 Sobota   18.5.  Sv. Jána I., pápeža a mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  19.5. Nedeľa Zoslania Ducha Svätého Slávnosť

Ku Dňu matiek

Všetko najlepšie, milé mamy, nech si vás Pán vedie, žehná a chráni.

Deviatnik k slávnosti Zoslania Ducha Svätého

– sa modlievame na záver sv. omší pred požehnaním.

Najbližšie stretnutie birmovancov

je 12.5. vo zvyčajnom čase.

Slávnosť prvého sv. prijímania

bude budúcu nedeľu 19.5. pri sv. omši o 11:00. Prosíme, aby tí, ktorí zvyknú chodievať na túto sv. omšu, si zvolili iný čas sv. omše, kostol bude vyhradení iba pre členov rodín prvoprijímajúcich detí.

Do pozornosti

dávame Časopis don Bosco (zdarma), aby ste mali trochu vhľadu do života saleziánov na Slovensku a Vieru do vrecka (2,50) – ktorá sa venuje tentoraz vesmíru a jeho odkazu pre nás. Nájdete ich na stolíku vzadu v kostole pod chórom.


Zbierka na masmédiá

V túto nedeľu (12.5.) bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

Nové zloženie komunity:

Od 1. júla bude v našej komunite nové zloženie spolubratov. Novým správcom farnosti bude don Ladislav Miko, ktorý príde z Košíc a do formačnej zostavy pribudne don František Čunderlík, ktorý príde z Humenného. Don Dominik Vinš bude direktorom komunity v Hodoch a don Peter Barina posilní Žilinskú pastoračnú komunitu. Zmeny sa uskutočnia postupne po dokončení rozbehnutých aktivít.

—  oznamy s odkazmi:

 • Film Fatima. V pondelok 13.mája je Ľubovoľná spomienka Panny Márie Fatimskej. O posolstve Panny Márie Fatimskej je aj film FATIMA, ktorého slovenskú verziu vydala naša televízia LUX. Tento film si môžte  v pondelok 13.5.2024 prísť pozrieť po večernej sv. omši do našej Orlovne pri kostole. Posolstvo Panny Márie z Fatimy je dobrým pokračovaním tém, ktoré sme mali možnosť počúvať počas Farských misií v našej farnosti. (info o filme TU)
 • Odpust – Slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov bude v oratku v nedeľu 26.5. o 11.00  Srdečne ste pozvaní.
 • Letné tábory. Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/Prihlášky na prímestský tábor a birmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej budú v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy, tak tu je link z ďalšej katechézky s úlohou:
  • Katechézka s úlohou na 7. týždeň (link): Vďačnosť… iba jeden uzdravený z malomocenstva prišiel poďakovať… Melchizedech – priniesol obetu vďaky za pomoc a víťazstvo Abraháma… Aké dary používame pri obete sv. omše my? Chlieb a víno – za to, čo sme dostali a čo nám Pán podaroval… a že nás Ježiš vyslobodil od zlého a vykúpil nás z hriechov…. Úloha: Preži týždeň vďačnosti – pozri na kríž a poďakuj Ježišovi za to, čo je dobré v tvojom živote, …rodinu i celý život a povedz Ježišovi, že ho miluješ.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 • Vtip (logika je v poriadku, ale…): Mami, v Barbine je vybitá batéria, neplače. – Tak ju dobi! – Aby plakala?

6. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok  6.5. Sv. Dominika Sávia Sviatok (u SDB)
 Utorok  7.5. Prosebný deň Féria
 Streda  8.5. Prosebný deň Féria
 Štvrtok  9.5. Nanebovstúpenie Pána Slávnosť- prik. sviatok
 Piatok 10.5.Sv. Jána z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi; Začína Novéna k Duchu Svätému,                                                Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 11.5.  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 12.5. 7. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
Prosebné dni
Nasledujúce dni – pondelok, utorok  alebo streda sú prosebné za úrodu. (záväzný je jeden).

Zapisovanie úmyslov na sv. omše na júl.
V utorok 7.5. bude zapisovanie úmyslov na sv. omše na júl medzi 15:00-17:00 na farskom úrade a potom ak to bude aktuálne bude možnosť v sakristii kostola po sv. omšiach.
 
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú o 7:00, 17:00 a 18:30.
 
Púť rodín, detí a prvoprijímajúcich do Levoče 11.5.
V príprave na 1. sv. prijímanie sa dostávame do záverečnej časti. Čaká nás Misijná púť detí do Levoče i preskúšanie. Pôjdeme spolu s rodinami. Odchod autobusu bude v sobotu 11.5. o 8:00 spred fary. Účastnícky poplatok spolu s cestovným je 5,- eur. Prinesieme aj obetný dar: hygienické potreby, ktoré odovzdáme núdznym cez Spišskú katolícku Charitu. Potrebné je zapísať sa do zoznamu v sakristii kostola – do 5.5. (program púte nájdeme tu)
 
Celodenná adorácia
bude v sobotu 11.5.. Začne o 7:30 a skončí pred večernou sv. omšou. Prosíme, zapíšte sa do zoznamu, aby bol celý čas adorácie zabezpečený. Adoráciu môžeme obetovať za potreby našej diecézy, za prvoprijímajúcich, novokňazov a tých, ku ktorým nás Pán posiela.
 
Mesiac máj
V mesiaci máj sa budeme 10 min. pred sv. omšou modlievať loretánske litánie.
 
Najbližšie stretnutie birmovancov
bude 12.5. vo zvyčajnom čase.
 
Letné tábory.
Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/. Prihlášky na prímestský táborbirmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej budú v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 
Zbierka na masmédiá
Budúcu nedeľu 12.5. bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.
 
 
 
—  oznamy s odkazmi:
Organový koncert bude1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.

Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 
Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy tak tu sú linky na katechézky s úlohami:
Katechézka s úlohou na 5. týždeň (preklik cez link 5.) Chlieb, ktorý nás posilňuje a posilňuje jednotu s Bohom i našimi blízkymi; úloha: Budem prinášať pokoj a zmierenie do svojho okolia. Napr. ak niekoho nahnevám alebo ublížim mu, poprosím o odpustenie. Alebo sa za niekoho kto je v nepokoji pomodlím…
Katechézka s úlohou na 6. týždeň (preklik cez link 6.) Vzdanie úcty Pánu Bohu; úloha: Pri modlitbe sa budem snažiť o dôstojnosť – tak aby to vyjadrovalo úctu k Pánovi.

Dieťa a výchova: MUDr. Martin Jan Stránský (neurológ, Yale University) – link: Sociálne siete sú ako kasíno (hlúposť, úzkosť a depresia a súvislosť s používaním sociálnych sietí, mobil, internet; koľko hodín denne a v akom veku, a kedy je to OK?)
 
Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 
Spomienky a sviatky svätých v máji (– pozri ich krátke životopisy TU)
 
Vtip (starý, ale dobrý).  Medveď sa rozhodne emigrovať do Nemecka. Cestou stretne zajaca. A ten sa pýta, že kam ide. A on na to, že do Nemecka. Zajac na to:
„Tak ma zober so sebou.“ Medveď si ho strčí do vrecka na košeli. Na hranici sa ho colník pýta. „Kam ideš?“ „Ale, za kamarátmi do Nemecka“. „A čo máš v tom vrecku?“ Medveď si tľapne po vrecku a hovorí, „Ale, iba fotku od zajaca.“

5. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok   29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi   a patrónky Európy Sviatok
 Utorok   30.4. Sv. Pia V., pápeža Ľubovoľ. spomienka
 Streda   1.5. Sv. Jozefa, robotníka Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok   2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok   3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
 Sobota   4.5.  Sv. Floriána, mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  5.5. 6. Veľkonočná nedeľa Slávnosť

Národná púť

 • Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024. Autobus je obsadený,
 • Ďalšie informácie: cena 15 eur – môžete osobneodovzdať pani Šelengovej alebo pani Tomkovej, odchod autobusu o 4:00 spred fary a príchod okolo 19:00.

Púť rodín, detí a prvoprijímajúcich do Levoče 11.5.

V príprave na 1. sv. prijímanie sa dostávame do záverečnej časti. Čaká nás Misijná púť detí do Levoče i preskúšanie. Pôjdeme spolu s rodinami. Odchod autobusu bude v sobotu 11.5. o 8:00 spred fary. Účastnícky poplatok spolu s cestovným je 5,- eur. Prinesieme aj obetný dar: hygienické potreby, ktoré odovzdáme núdznym cez Spišskú katolícku Charitu. Potrebné je zapísať sa do zoznamu v sakristii kostola. (program púte nájdeme tu)

Prvopiatkový týždeň

V stredu, štvrtok a piatok spovedáme od 17:30. V 1. piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v prvú sobotu o 7:30. Pobožnosť prvej nedele je o 14:00.

Farská rada

Stretnutie farskej rady – pastoračnej i hospodárskej bude v utorok 30.4. po sv. omši.

Mesiac máj

V mesiaci máj sa budeme 10 min. pred sv. omšou modlievať loretánske litánie.

Poďakovanie za zbierku na seminár

Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyniesla spolu 1871,93 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  oznamy s odkazmi:

 • Najbližšie stretnutie birmovancov je 12.5. vo zvyčajnom čase.
 • Celodenná adorácia bude v sobotu 11.5.. Začne o 7:30 a skončí pred večernou sv. omšou.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 • Vtip (dobrosrdečný Janko).  Janko kupuje každý deň tabletky na schudnutie. Teta lekárnička sa ho zo zvedavosti pýta: – Janko, to je pre mamičku? – Nie, teta. Pre zajačiky. Keby pribrali, ocko by ich zarezal…

4. Veľkonočná – Nedeľa Dobrého Pastiera

 Pondelok   22.4. — Féria
 Utorok   23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka
 Streda   24.4. Sv. Juraja, mučeníka ab. Sv. Fidéla zo Sigmaringenu Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok   25.4. Sv. Marka, evanjelistu Sviatok
 Piatok   26.4. — Féria
 Sobota   27.4.  —  Féria
 Nedeľa  28.4.5. Veľkonočná nedeľa Slávnosť

Farské misie

 • Dnes (21.4.) farské misie končia.  Sv. omše sú v dnešný deň o 7:00, 9:30 a o 15:00. Úmysly písané na 11:00 a 18:30 budú odslúžené počas sv. omše o 15:00.
 • Srdečná vďaka pátrom redemptoristom – misionárom, ktorí nás sýtili Božím Slovom a celou starostlivosťou po celý týždeň. Ďakujeme misijnému tímu z Rieky života, ktorí sa prišli deliť o vieru na školách i vo farnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí darovali svoje schopnosti a čas, aby pomohli peknému priebehu misií a všetkým, ktorí otvorili srdce Pánovi, aby mohol konať. Nech všetkých Pán odmení a požehná. (V 2. časti sú odkazy k jednotlivým témam.)
 • Podporiť misionárov a ich misijné dielo môžete vzadu v kostole do označenej pokladničky pod chórom.

Nedeľa Dobrého Pastiera

 • V túto nedeľu (21.4.) je po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.
 • Tiež sa modlime za nové kňazské a duchovné povolania.
 • Poďakovanie rektora Spišského seminára: Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule
 • Posolstvo Svätého Otca Františka na 61. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Národná púť

 • Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024.
 • Autobus je obsadený,
 • Ďalšie informácie: cena 15 eur – od pondelka môžete osobne dať pani Šelengovej alebo pani Tomkovej, odchod autobusu o 4:00 spred fary a príchod okolo 19:00.

Ohlášky3

 • Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Miloš Gallovič (syn Petra a Terézie r. Dzúrikovej) pochádzajúci z Popradu a Pavla Mária Švagerková (dcéra Jozefa a Viery r. Šterbákovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej.
 • Podobne, Viliam Kačír (syn Petra a Alžbety r. Grigerovej) pochádzajúci zo Smižian a Miroslava Lichvariková (dcéra Miroslava a Melánie r. Harabinovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej.
 • Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  oznamy s odkazmi:

 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.
 • Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
  • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
  • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.
 • Vtip (ocka neoklameš).  Jožko hovorí: – V škole klamú! – Prečo si myslíš, že vás klamú? Pýta sa mama. – Lebo včera učiteľ tvrdil, že voda je bez zápachu, bez chuti, bez farby a že sa nedá rozoznať. To nie je pravda! Nalial som dnes otcovi do piva dva deci vody a on to hneď spoznal…

3. Veľkonočná nedeľa – farské misie

Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera – modlime sa za nové kňazské a duchovné povolania. Tiež bude po sv. omšiach (21.4.) zbierka na kňazský seminár.

Farské misie (od soboty 13.4. o 18:00 do nedele 21.4. o 15:00). Pozrime si program a časy sv. omší a stretnutí. Modlime sa za ne, zúčastňujme sa osobne a pozývajme aj našich susedov a známych. Misie vo farnosti sú časom, keď môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. Využime dobre tento čas. Prenos ONLINE  pre tých, čo nemôžu prísť osobne. Počas misií sa pokúsime prenášať sv. omše cez náš YouTube kanál Saleziani Poprad (link + klikni na odber).

Príhovor otca biskupa: Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František. V našej farnosti sa vyzbieralo 977,- eur, ktoré sme poslali cez darcovský portál DONIO.SK .

Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024. V sakristii je tabuľka, do ktorej sa záujemci môžu zapísať. Ďalšie informácie – cena, odchod a príchod budú včas oznámené.

Ohlášky(2): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Miloš Gallovič (syn Petra a Terézie r. Dzúrikovej) pochádzajúci z Popradu a Pavla Mária Švagerková (dcéra Jozefa a Viery r. Šterbákovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Podobne, Viliam Kačír (syn Petra a Alžbety r. Grigerovej) pochádzajúci zo Smižian a Miroslava Lichvariková (dcéra Miroslava a Melánie r. Harabinovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  oznamy s odkazmi:

 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.
 • Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
  • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
  • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.
 •  Vtip (deti sú pohotové, no niekedy viac rodičia). Malý bystrý chlapček vyvádzal od rána a večer už otec nevládal. Chytil ho a chcel mu dať po zadku. Vtom mu synček hovorí: „Otecko, ale v kostole hovorili, že telo je chrámom Ducha Svätého, preto ho nesmieš biť!“  A otec na to: „Ale po sakristii môžem.“

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 Pondelok   8.4. Zvestovanie Pána Preložená slávnosť z 25.3.
 Utorok   9.4. — Féria  
 Streda   10.4.  Féria
 Štvrtok   11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Spomienka
 Piatok   12.4. — Féria
 Sobota   13.4.  Sv. Martina I., pápeža (Začíname farské misie o 18:00 privítaním misionárov a sv. omšou) Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  14.4.3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť

Nedeľa Božieho milosrdenstva (7.4.)

 • Dnešnou nedeľou Božieho milosrdenstva (7.4.) končí Veľkonočná oktáva.
 • Adorácia s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu bude o 14:30 s možnosťou získať úplné odpustky.
 • Pozývame na ňu aj našich birmovancov. Po adorácii budú pokračovať stretká birmovancov.
 • Pre hlbšie poznanie pozri: https://www.milosrdenstvo.sk/

Misie vo farnosti

 • Do piatku pokračujeme v deviatniku k Duchu Svätému (link je aj tu), ktorý obetujeme za farské misie. Pred požehnaním na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu k Duchu Svätému.
 • Misie vo farnosti sú časom, keď môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietnite toto pozvanie.
 • Farské misie začnú v sobotu 13.4.. Misionárov privítame v sobotu 13.4. na sv. omši o 18:00.
 • Pozrite si program, ktorý je zverejnený na našej stránke (TU), alebo v tlačenej podobe v našich Farských zvestiach, či na lístkoch na stolíku pod chórom, alebo v blízkej budúcnosti v časopise Veľká.
 • Farské rady a organisti budú mať organizačné stretnutie v utorok 9.4. po večernej sv. omši.

3. etapa pastoračného projektu

 • Minulú nedeľu sme začali 3. etapu pastoračného plánu Ježišovej cesty do Emauz.
 • Počas tejto etapy sa snažíme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a novými spôsobmi objavovať možnosti, ako byť aktívnou súčasťou každej svätej omše.  
 • Rodiny s deťmi si môžu zobrať pozvánku (A6), ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Prosíme, všimnite si, že pozvánka obsahuje návod, ako môžete prinášať osobné obetné dary. Kamienky, o ktorých hovorí pozvánka, môžete priniesť na nedeľnú sv. omšu a vložiť do misky, ktorá bude za stĺpom, kde je krstiteľnica. Spolu s chlebom a vínom budú našim obetným darom na nedeľnej sv. omši.
 • Pre prvoprijímajúcich (ale aj staršie deti) máme špeciálnu pomôcku – stierací plagát, ktorú vám odovzdáme v sakristii. Návod ako na to, nájdete TU.
  • prvý qr kód vám otvorí túto katechézku s úlohou – alebo ak vám nejde načítať qr kód, skúste TENTO LINK

Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024. V sakristii je tabuľka, do ktorej sa záujemci môžu zapísať. Ďalšie informácie – cena, odchod a príchod budú včas oznámené.

Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú prijať:

 • Miloš Gallovič (syn Petra a Terézie r. Dzúrikovej) pochádzajúci z Popradu a Pavla Mária Švagerková (dcéra Jozefa a Viery r. Šterbákovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej.
 • Podobne, Viliam Kačír (syn Petra a Alžbety r. Grigerovej) pochádzajúci zo Smižian a Miroslava Lichvariková (dcéra Miroslava a Melánie r. Harabinovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  oznamy s odkazmi:

– Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.

– Vyhlásenie Mons. Františka Trstenského k tragédii počas diecézneho stretnutia mládeže. Možnosť vyjadriť solidaritu a pomoc rodinám pozostalým a obetiam môžete aj cez darcovský portál Donio (TU)

– Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.

– Úplné odpustky v nedeľu Božieho milosrdenstva môžu získať veriaci, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a v duši sú odvrátení od akéhokoľvek hriechu a zúčastnia sa adorácie (alebo pobožnosti) ku cti Božieho milosrdenstva, pomodlia sa Otče náš, Verím v Boha a zvolanie: „Ježišu dôverujem Ti“. (základné podmienky sú sviatosť zmierenia – alebo byť v stave milosti posväcujúcej,  prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).

Ku Sviatku Božieho milosrdenstva:

Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva (Den. 505).

Carlova kvapka krvi. 9.5. 2024 Viac TU: https://kapitula.sk/kvapka_krvi/

– Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.

– Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):

 • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
 • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
 • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.

– Upratovanie kostolacelý rozpis upratovania od 20.1.-28.6.2024 je TU.

– KBS schválila inštrukciu o hudobnej zložke svätých omší za účasti detí a mládeže.

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Pondelok   1.4. — Féria
 Utorok   2.4. — Féria  
 Streda   3.4.  Féria
 Štvrtok   4.4. — Féria
 Piatok   5.4. — Féria
 Sobota   6.4.  —  Féria
 Nedeľa  7.4.2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva Slávnosť

Poďakovanie. Všetkým, čo pomohli pripraviť dôstojné slávenie Veľkonočného Trojdnia srdečná vďaka a všetkých zúčastnených nech Pán požehná a obdaruje veľkonočnou radosťou.

Dnešnou nedeľou začína slávenie Veľkonočnej oktávy, ktorá končí budúcou nedeľou, nedeľou Božieho milosrdenstva (7.4.).

Adorácia s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu bude o 14:30 (7.4.). Pozývame na ňu aj našich birmovancov. Po adorácii budú pokračovať stretká birmovancov.

Vo štvrtok 4.4. začíname deviatnik k Duchu Svätému (TU), ktorý budeme obetovať za farské misie. Pred požehnaním na záver sv. omše sa pomodlíme modlitbu k Duchu Svätému. Farské misie začnú v sobotu 13.4.. Modlime sa za ne, nájdime si čas na program misií a pozývajme aj našich susedov.

Túto nedeľu sa začína 3. etapa pastoračného plánu Ježišovej cesty do Emauz. Počas tejto etapy budeme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a novými spôsobmi objavovať možnosti, ako byť aktívnou súčasťou každej svätej omše.

 • Na tento účel sme pre rodiny s deťmi (aj staršími) pripravili špeciálne pozvánky (A6), ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Prosíme, všimnite si, že pozvánka obsahuje návod, ako môžete prinášať osobné obetné dary. Boh má moc premieňať všetko v našom živote. Stačí mu to dať. Slávenie Eucharistie je pre nás kresťanov miestom premeny. Nech radosť z vykúpenia prenikne naše životy a spojí ich s Kristovou dokonalou obetou! Kamienky, o ktorých hovorí pozvánka, môžete priniesť na nedeľnú sv. omšu a vložiť do misky, ktorá bude za stĺpom, kde je krstiteľnica. Spolu s chlebom a vínom budú našim obetným darom na nedeľnej sv. omši.
 • Pre prvoprijímajúcich (ale aj staršie deti) máme špeciálnu pomôcku – stierací plagát, ktorú vám odovzdáme v sakristii. Viac o nej píšeme v druhej časti oznamoch.

Mladých pozývame na stretnutie s otcom biskupom pod názvom 99+1. Uskutoční sa v sobotu 6.4. Viac nájdete článku na našej stránke. https://salezianipoprad.sk/ideme-na-diecezne-stretnutie-mladeze/

Tento týždeň máme aj prvopiatkový týždeň. Spovedanie bude v stredu – piatok od 17:30. V piatok je sv.omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30. V utorok od 15:00-17:00 zapisujeme úmysly sv. omší na jún. (Ak zostanú voľné úmysly, budeme zapisovať v sakristii aj po sv. omšiach.)

PASTIERSKY LIST o. BISKUPA na VEĽKONOČNÚ NEDEĽU (video)

—  oznamy s odkazmi:

 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.
 • Základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 3. do 8. apríla 2024 v budove školy. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v propagačných letákoch vzadu v kostole, na propagačnom plagáte alebo na webovej stránke Základnej školy sv. Jána Pavla II.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Úplné odpustky v nedeľu Božieho milosrdenstva môžu získať veriaci, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a v duši sú odvrátení od akéhokoľvek hriechu a zúčastnia sa adorácie (alebo pobožnosti) ku cti Božieho milosrdenstva, pomodlia sa Otče náš, Verím v Boha a zvolanie: „Ježišu dôverujem Ti“. (základné podmienky sú sviatosť zmierenia – alebo byť v stave milosti posväcujúcej,  prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).
 • Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. 
  • Dieťa si ju v jednotlivé nedele nájde načítaním QR-kódu, ktorý objaví po zotrení príslušného okienka, a ktorý sa zároveň ukáže ako vzácny drahokam
  • Zakaždým, keď splní úlohu pre daný týždeň, bude môcť odkryť malé drahokamy, ktoré sú pri veľkom drahokame s QR kódom, ktorý si odkrylo. 
  • Okrem toho, pod „slnkom monštrancie“ sú veľké políčka (na “nohe”), ktoré po zotretí opäť odhalia QR-kód, ktorý skrýva biblické príbehy o Eucharistii alebo príbeh o patrónoch prvoprijímajúcich detí. Tie sú na cvičenie a rozvíjanie čností s pomocou patrónov prvoprijímajúcich detí. Môžeš ich odkrývať spolu s tými okolo hostie, alebo si ich odlož na neskôr – dohodni sa s rodičmi. Veríme, že tento plagát nám poslúži v najbližšie obdobie, aby sme si priblížili vzácny Ježišov dar – Eucharistiu. (Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom).
 • Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.
 • Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
  • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
  • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.
 • Spevy a Hudba na detských a mládežníckych sv. omšiach. KBS schválila inštrukciu o hudobnej zložke svätých omší za účasti detí a mládeže.
 • Vtip  (…Ježiš asi nebol baník.) – Vieš, čo dostane baník, keď zomrie? – 3 dni voľna nad zemou a potom späť do podzemia…

Palmová nedeľa (Kvetná) 24.3.2024

 Pondelok   25.3. — (Slávnosť zvestovania Pána sa prekladá na pondelok 8.4.) Féria
 Utorok   26.3. — Utorok Svätého týždňa Féria  
 Streda   27.3. — Streda Svätého týždňa Féria
 Štvrtok   28.3. — Zelený Štvrtok (večer začína Veľkonočné Trojdnie) Féria
 Piatok   29.3. — Piatok utrpenia Pána Féria
 Sobota   30.3.  —  Féria
 Nedeľa  31.3.Nedeľa Pánovho ZmŔtvychvstania Slávnosť

Pobožnosť krížovej cesty bude v túto nedeľu o 14:00, ktorú animujú mladí a vo Veľký piatok o 15:00, ktorú animuje farská rada. Kto by mal záujem, je možnosť ísť na Kvetnicu, kde bude krížová cesta na Veľký piatok o 10:00 (od saleziánskej chaty).

V pondelok (25.3.) sme pozvaní opätovne pripojiť sa k Svätému Otcovi pp. Františkovi, ktorý obnoví zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie celú Cirkev, ľudstvo a osobitne Ukrajinu a Rusko. Toto zasvätenie bude vrámci sv. omše v pondelok po sv. prijímaní modlitbou zasvätenia.

Duchovná obnova pre birmovancov a mladých bude v stredu 27.3.. Začneme sv. omšou o 18:30 a po nej budeme pokračovať programom duchovnej obnovy s možnosťou sviatosti zmierenia.

Na Veľký piatok zachovávame pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok môžeme získať

 • Vo Štvrtok Pánovej večere počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti pri modlitbe alebo speve Ctíme túto Sviatosť slávnu.
 • V Piatok utrpenia Pána počas slávnostného liturgického úkonu poklony Svätému krížu.
 • Pri slávení Veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov.

Bdenie pri Božom hrobe začne po piatkových obradoch a záver bude pred Vigíliou Veľkej noci. Vo vchode je tabuľka na zabezpečenie adorácie pri Božom hrobe. Prosíme veriacich, aby sa zapísali tak, aby sme zabezpečili prítomnosť počas celej poklony.

Minulú nedeľu (17.3.) bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyzbieralo sa 1201,05 eur. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.

Brožúrky edície „Viera do vrecka“ s názvom „Niet cesty späť“ – o súčasnej situácii v Cirkvi si môžete zakúpiť pri vchode do kostola za 2,50 eur.

Základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 3. do 8. apríla 2024 v budove školy. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v propagačných letákoch vzadu v kostole, na propagačnom plagáte alebo na webovej stránke Základnej školy sv. Jána Pavla II.

Veľkonočné obrady vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej

28.3. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)O 14:00 nácvik miništrantov v orlovni
   
29.3. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvályO 10:00 nácvik miništrantov
 o 15:00 krížová cesta 
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…      
   
30.3. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20            posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             O 16:00 nácvik miništrantov
 o 19:30 Veľkonočná vigília 
   
31.3. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše 
   
1.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!) 
Požehnanie veľkonočných jedál: Po sv. omši na Vigíliu (sobota večer) a po sv, omši na Nedeľu Zmŕtvychvstania (7:00)

—  oznamy s odkazmi:

Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.

Niečo z misií, alebo od nás pre iných – https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32364. Skúsenosť Márii Lesičkovej v Tanzánii.

Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.

2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.

Pozvánka pre mladých od diecézneho biskupa. Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis a na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišskej diecézy. Váš biskup František

Modlitbový apoštolát v marci (TU – na celý rok):

Upratovanie kostolacelý rozpis upratovania od 20.1.-28.6.2024 je TU.

5. pôstna nedeľa (17.3.2024)

 Pondelok   18.3. — Féria
 Utorok   19.3. Sv. Jozefa, Ženícha preblahoslavenej Panny Márie Slávnosť
 Streda   20.3.  Féria
 Štvrtok   21.3. — Féria
 Piatok   22.3. — Féria
 Sobota   23.3.  — Féria
 Nedeľa  24.3.Palmová nedeľa Slávnosť
 • Pobožnosti krížových ciest cez pôst máme v našej farnosti v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. V túto nedeľu (17.3.) animuje krížovú cestu hospodárska rada (17.3.) – v prípade priaznivého počasia sa pôjde von, v piatok 22.3.  animujú krížovú cestu birmovankyne a na Kvetnú (Palmovú) nedeľu, mladí našej farnosti. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4. 2024.
 • V uplynulú nedeľu sme sa stretli pri “pôstnej polievke” – v rámci dobročinnej zbierky „Podeľme sa“. Ďakujeme tímu z farskej rady a farskej charity, ktorí sa postarali o dobrú polievku a prostredie, v ktorom sme sa mohli stretnúť. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí prispeli rodinám a ľuďom, ktorí každý mesiac zápasia, aby im vyšlo na základné potraviny. Vyzbieralo sa 912,50 eur. Všetkých darcov nech Pán odmení.
 • V dnešnú nedeľu (17.3.) po sv. omšiach je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Adorácia rodičov a za rodiny birmovancov – bude vo štvrtok 21.3. po večernej sv. omši. (v čase medzi 19:00 – 20:00). Pozvaní sme všetci, aby sme rástli v osobnom vzťahu s Pánom.
 • Spovedanie pred Veľkou nocou bude v našom kostole v sobotu 23.3. od 10:00-11:30. Prosíme všetkých, ktorí môžu, nech využijú túto príležitosť, bude spovedať viac kňazov. Nech sa čím viacerí zúčastníme blízkej prípravy na Veľkonočné Trojdnie s čistým srdcom, aby Pán mohol účinne konať v nás i cez nás.
 • Duchovná obnova pre birmovancov a mladých bude v stredu 27.3.. Začneme sv. omšou o 18:30 a po nej budeme pokračovať programom duchovnej obnovy.
 • Brožúrky edície „Viera do vrecka“ s názvom „Niet cesty späť“ – o súčasnej situácii v Cirkvi si môžete zakúpiť pri vchode do kostola za 2,50 eur.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a zaujímavé aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.
 • PRE MLADÝCH. Pozývame mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční  v sobotu 6.4.2024 na Spišskej Kapitule. Z Popradu pôjdeme spoločne autobusom. Príspevok na celé podujatie aj s cestou je 10€. Viac info na našom webe TU.
 • Modlitbový apoštolát v marci (TU – na celý rok):
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.
  • Vo farnosti: Aby sme sa dobre pripravili na farské misie a čím viac ľudí prijalo pozvanie.
 • Vtip (úsmev muža na sebou – Mark Twain)  „Keď som mal štrnásť, môj otec bol taký nevzdelaný, že som ho sotva vystál. Keď som však dorástol a mal som dvadsaťjeden, udivilo ma, čomu všetkému sa za tých sedem rokov naučil.“

Veľkonočné obrady v kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej

28.3. Štvrtok Pánovej večereo 18:30 sv. omša (po nej tichá adorácia do 21:00)O 14:00 nácvik miništrantov v orlovni
   
29.3. Piatok utrpenia Pánao   8:00 posvätné čítanie a ranné chvályO 10:00 nácvik miništrantov
 o 15:00 krížová cesta 
   o 15:30 obrady utrpenia a smrti Pána, po nich adorácia pri Božom hrobe…     
   
30.3. Svätá sobotaod 8:00 – 19:20            posvätné čítanie a ranné chvály, po nich adorácia pri Božom hrobe.                                             O 16:00 nácvik miništrantov
 o 19:30 Veľkonočná vigília 
   
31.3. Nedeľa Zmŕtvychvstania Pánao 7:00, 9:30, 11:00, 18:30 sväté omše 
   
1.4. Veľkonočný pondeloko 7:00 a 9:30 sväté omše (večerná nie je!)