Aktuálne farské oznamy týkajúce sa farnosti Poprad – Veľká

3. nedeľa v cezročnom období (23.1.2022)

 • Liturgický kalendár
Pondelok24.1.Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Utorok25.1.Obrátenie sv. apoštola PavlaSviatok
Streda 26.1.Sv. Timoteja a Títa, biskupovspomienka
Štvrtok27.1.Sv. Angely MericiĽub. spomienky
Piatok28.1.Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa CirkviSpomienka
Sobota 29.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotuĽub. spomienky
Nedeľa30.1.4. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú podľa vyhlášky v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe. Max. počet v kostole je 100 ľudí. Presnejšie informácie si môžete pozrieť vo výveske alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcii lavíc.
 • V dnešnú nedeľu (23.1.) je o 14:00 duchovná obnova farnosti. Dá sa prísť osobne, alebo sa s nami spojiť cez online prenos. (link je „tu“ )
 • Podobne je dnes Ekumenická pobožnosť o 15:30 v konkatedrále. Bude prenášaná aj online cez YouTube farnosti Poprad.
 • V utorok (25.1.) o 20:00 je možnosť pripojiť sa na farské stretnutie Synody o synodalite. Témou je: Vyjadrenie názoru. Tí, ktorí by sa chceli pridať a doteraz tak neurobili prosíme, aby sa prihlásili na: fara.poprad-velka@saleziani.sk (ostatným link pošleme automaticky). Alternatívou je pozrieť si video a texty doma a zaslať odpovede na mailovú adresu farnosti, alebo priamo do diecézneho centra na Spišskej kapitule. Video a texty nájdete na našej stránke v článku Synoda pre každého.
 • Budúcu nedeľu (30.1.) vás pozývame na Don Bosco Show. O 15:30 budeme vysielať na našom Youtube kanáli. V pondelok 31.1. vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 17:00.
 • Ešte je možné objednať si vzácnu knihu o krstiteľniciach na Spiši s Názvom Pramene večnej blaženosti. Pozrieť si ju môžete v sakristii i zapísať sa do zoznamu na objednanie. Cena knihy je 25 eur.
 • Vo výveske (alebo tu) si môžete prečítať pozvánku na DOD z Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Poprade.

________

Ďalšie info:

 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzitým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

 • O živote, podnetoch našej farnosti a podobne o príprave na sviatosti nájde v článkoch na stránke: salezianipoprad.sk v časti Farnosť Poprad – Veľká. Sme otvorení pre pripomienky i spoluprácu.  Konkrétne pre jednotlivé sviatosti slúži „vetva“ pastorácia:

Krst

Birmovanie

Prvé sväté prijímanie

Sviatosť zmierenia

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok17.1.Sv. Antona, opátaSpomienka
Utorok18.1.Féria
Streda 19.1.Féria
Štvrtok20.1.Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv. Šebastiána, mučeníkaĽub. spomienky
Piatok21.1.Sv. Agnesy, panny a mučeniceSpomienka
Sobota 22.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu alebo sv. Vincenta, diakona a mučeníkaĽub. spomienky
Nedeľa23.1. 3. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho SlovaSlávnosť
 • Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Sväté omše a pastoračné podujatia sú od stredy 12.1. podľa novej vyhlášky:

Sme stále v režime OP, treba mať so sebou potvrdenie a rešpektovať službu pri vstupe do kostola. Max. počet účastníkov v kostole je 100.

Presnejšie informácie o účasti na sv. omšiach i na pastoračných podujatiach (aj o možnostiach pre nezaočkovaných) si môžete pozrieť vo výveske (tu) alebo pri vstupe do kostola.

Ďakujeme za ohľaduplnosťpomoc pri dezinfekcii lavíc.

 • V dnešnú nedeľu (16.1.) je stretnutie birmovancov o 16:30 bude online, link sme poslali mailom. (Komu neprišiel, treba sa ozvať.)
 • V utorok (18.1) po sv.omši o 18:15 je stretnutie farskej rady.
 • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi – začína v sobotu 22.1.. Brožúrky na tento deviatnik si môžete vyzdvihnúť pri vstupe do kostola. Modlievať sa ho budeme aj na záver sv. omše pred požehnaním.
 • Budúcu nedeľu (23.1.) vás pozývame na dve silné stretnutia:
  • Duchovná obnova farnosti o 14:00 – bude možnosť prísť do kostola, alebo si ju pozrieť online (tu) . (téma 20 min., adorácia na tichý rozhovor s Pánom do 15:00, počas adorácie je možnosť aj sviatosti zmierenia.)
  • Ekumenická pobožnosť bude o 15:30 v konkatedrále.
 • V sakristii sa už môžete zapísať do zoznamu záujemcov o púť do Ríma, ktorú by sme chceli v priaznivých okolnostiach uskutočniť od 18. júna do 25. júna 2022.
 • Podobne si môžete objednať vzácnu knihu o krstiteľniciach na Spiši s Názvom Pramene večnej blaženosti. Pozrieť si ju môžete v sakristii i zapísať sa do zoznamu – na objednanie. Cena knihy je 25 eur.
 • Text domácej liturgie pre Nedeľu Božieho slova, si môžete stiahnuť na tomto mieste v oznamoch na našej stránke.

___________________

Plány vo farnosti (info k púti do Ríma)

 • Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu na audiencii. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

3. nedeľa po narodení Pána – Krst Pána (9.1.2022)

Pondelok10.1.Féria
Utorok11.1.Féria
Streda 12.1.Féria
Štvrtok13.1.Sv. Hilára, biskupa a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Piatok14.1.Féria
Sobota 15.1.Preblahoslavenej Panny Márie v sobotuĽub. spomienka
Nedeľa16.1.2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍSlávnosť
Dnešnou nedeľou (9.1.) končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie.
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov. Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sú schopné sa preukázať certifikátom o výnimke a negatívnym testom.
(viac v revidovanej vyhláške, ktorú nájdete na tomto mieste)

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad: v nedeľu o 9:30

 • Prihlasovanie na sv. omše

Prihlasuje sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • V dnešnú nedeľu (9.1) je stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 online. Link sme už poslali mailom.  

 • V túto nedeľu (9.1) alebo v utorok 11.1. na online stretnutí pokračujeme v Synode o synodalite Cirkvi 2. témou. Teda budú dve možnosti v nedeľu o 18:00 a v utorok o 20:00. Treba sa prihlásiť pre získanie prihlasovacieho linku a hesla na adrese farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk

 • Intencie na marec zapisujeme v utorok medzi 15:00- 17:00 na fare, potom po sv. omšiach v kostole.

 • Budúcu nedeľu (16.1.) je stretnutie birmovancov o 16:30 online.

 • Pekná správa z Pápežských misijných diel – video z Trojkráľovej koledy, ktoré nahrávali mladí v našom kostole získalo víťazné ocenenie. Pozrieť si ho môžete medzi článkami na našej stránke.

2. Nedeľa po narodení Pána (2.1. 2022)

Pondelok3.1.Najsvätejšieho mena JežišĽub. spomienka
Utorok4.1.Féria
Streda  5.1.Féria
Štvrtok6.1.Zjavenie PánaSlávnosť
Piatok7.1.Prvý piatok v mesiaciSpomienka
Sobota8.1Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeníkSpomienka
Nedeľa9.13. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – Krst Krista PánaSlávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov. Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sú schopné sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
(revidované vydanie vyhlášky nájdete na tomto mieste na našej stránke v oznamoch)

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad: 6.1. a 9.1. o 9:30

 • Prihlasovanie na sv. omše

Prihlasuje sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

Nové termíny na prihlasovanie sa budú zverejňovať v pondelok medzi 10:00 – 11:00. Zmenu sme dali po konzultácii s technikmi – aby sme im umožnili prežiť pokojnejšiu nedeľu.

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší. Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Novoročná ofera

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bola novoročná ofera. Vyzbieralo sa 668,26 eur. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 • Tento týždeň spovedáme pri svätých omšiach (okrem pondelka).
 • Sv. omše 6.1. na Slávnosť Zjavenia Pána budú ako v nedeľu.
 • V prvý piatok v mesiaci bude sv.omša aj ráno o 7:00
 • Prvá sobota tento mesiac už bola – no sv. omša bude aj v sobotu o 7:30 s Fatimskou pobožnosťou.
 • Budúcu sobotu je spomienka na bl. Titusa Zemana. Na stránke saleziánipoprad.sk beží aj deviatnik, do ktorého sa môžete zapojiť.
 • Rozpis upratovania a služby pri sv. omšiach

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľate upratovaní kostola, čím prispievate k dôstojnému sláveniu svätých omší a bohoslužieb. Vo vchode je nový rozpis služieb. Prosím skontrolujte si termíny, tiež pozývame do služby všetkých, ktorí môžete. 

Podobne ďakujeme za spoluprácu v službe pri čítaniach, alebo vo vchode do kostola. V sakristii je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať.

 • Požehnanú trojkráľovú vodu si budete môcť zobrať po sv. omšiach 6.1.. Požehnávanie príbytkov odporúčame urobiť si ako rodina spoločne doma. Modlitbu požehnania domu si môžete stiahnuť aj na tomto mieste: TU . Ak by ste chceli, aby vám príbytok požehnal kňaz – prosíme, aby ste sa zapísali v sakristii – osobne sa vám ozve a dohodne.
 • Program na január

  2.1. (nedeľa) – Pobožnosť prvej nedele o 14:00 v kostole.

  9.1. (nedeľa) – Stretnutie prvoprijímajúcich bude o 16:30 online

9.1. (v nedeľu) alebo 11.1. (v utorok) na online stretnutí pokračujeme v Synode o synodalite Cirkvi 2. témou. Teda budú dve možnosti v nedeľu o 18:00 a v utorok o 20:00. Treba sa prihlásiť pre získanie prihlasovacieho linku a hesla na adrese farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk

16.1. (nedeľa) – Stretnutie birmovancov o 16:30 online.

23.1. (nedeľa) – Duchovná obnova pre farnosť. Témy sú z Roku rodiny. Začíname o 15:00 online.

30.1. (nedeľa) – Slávnosť dona Bosca popoludní: Don Bosco Show online (čas spresníme).

 • Prehľad štatistiky a hospodárenia v roku 2021 si môžete pozrieť vo výveske kostola, alebo na tomto mieste

Nedeľa Svätej rodiny (26.12.2021)

Nedeľa SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Pondelok27.12.Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – OdpustSlávnosť
Utorok28.12.Sv. neviniatok, mučeníkovSviatok
Streda29.12.5. deň v oktáve narodenia Pána (Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka spomienka) 
Štvrtok30.12.6. deň v oktáve narodenia Pána
Piatok31.12.7. deň v oktáve narodenia Pána 
Sobota1.1.SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKYSlávnosť
Nedeľa2.1.DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNASlávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

Novotou je, že sa môžu pridať aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
(revidované vydanie vyhlášky nájdete na tomto mieste )

Na sv. omše je potrebné prihlásiť sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše PP – Veľká

Pri svätých omšiach je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad:

V Odpustovú slávnosť v pondelok 27.12. o 17.00.

Na slávnosť Bohorodičky 1.1. a v nedeľu 2.1. o 9.30

(1.1. sú sv. omše ako v nedeľu)

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Dobrá novina

V tomto čase je ešte možné prispieť na Dobrú novinu. Letáky so šekom nájdete vo vchode do kostola. Podobne možnosť je aj cez stránku dobranovina.sk

 • Odpust

V pondelok 27.12. je odpust. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer slávnostná o 17.00. Kazateľ bude o. Robert Neupauer zo Spišskej Kapituly absolvent Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a odborník na tému manželstva a rodiny.

 • Poďakovanie na konci roka

V piatok (31.12) bude  o 17.00 h.  sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba Bože chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  Večer od 23.00 h. bude v kostole adorácia a o polnoci novoročné požehnanie.      

 • Plnomocné odpustky

Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Toto platí aj prostredníctvom sledovania živého vysielania sv. omší.

 • Novoročná ofera

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1.1.) bude pri všetkých sv. omšiach novoročná ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

 • Rozpis upratovania

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľate upratovaní kostola, čím prispievate k dôstojnému sláveniu svätých omší a bohoslužieb. Vo vchode je nový rozpis služieb (aj tu). Prosím skontrolujte si termíny, tiež pozývame do služby všetkých, ktorí môžete.    

 • Pastiersky list

z dnešnej nedele si môžete prečítať aj tu.            

4. adventná nedeľa (19.12.2021)

Pondelok20.12.Féria
Utorok21.12.Féria
Streda 22.12.Féria
Štvrtok 23.12.Féria
Piatok 24.12.Féria
Sobota25.12.Narodenie Pánaslávnosť
Nedeľa26.12.1. nedeľa po narodení Pána. Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Jozefa a Márie slávnosť
 • Sväté omše

Aj ďalší týždeň fungujeme v režime OP. Do tejto kategórie patria aj deti do 12 rokov. Na sv. omše je potrebné prihlásiť sa cez stránku salezianipoprad.sk, v odkaze Sväté omše

Potrebné je dodržiavať hygienické opatrenia (ROR).

Pondelok až nedeľu sú sv. omše o 18.30 (okrem 24.12.)

21.12. (utorok) je sv. omša aj o 6.00

24.12. o 7.00, vigília narodenia Pána je o 16.00, omše v noci sú o: 20.30, 22.00 a 24.00

25.12. sú sv. omše ako v nedeľu

Sv. omše online z Veľkej budú na Youtube Saleziáni Poprad:

Polnočná na Narodenie Pána 24.12. o 24.00, 25.12. a 26.12. o 9.30

Odpustová sv. omša v pondelok 27.12. o 17.00.

 • Sv. prijímanie

Pre tých, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžete prísť na sv. prijímanie na záver sv. omší, ktoré bývajú o cez týždeň 18:30 a v nedele a slávnosti o 9:30. Na štedrý deň o 16:00.

Všetkých povzbudzujeme, aby ste si nachádzali čas na domácu liturgiu – teda na stretnutie s Pánom pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova.

 • Spovedanie

Spovedáme v pondelok až štvrtok od 16.30 – 19.00 v orlovni. Nezabúdajme na hygienické usmernenia.

 • Dobrá novina

Koledníci Dobrej Noviny budú koledovať na Slávnosť Božieho narodenia (25.12.) na záver sv. omší o 9:30 a 11:00.

 • Pozvánka na Synodu o synodalite – pre každého pokrsteného

Stretneme sa v túto nedeľu (19.12.) o 16:30. Večerná hodinka o synodalite Cirkvi bude online cez aplikáciu zoom. Je to čas spoločnej modlitby, krátkeho zamyslenia nad Božím Slovom a vzájomného podelenia na otázky, ktoré nás sprevádzajú 1. témou.

Aby sme vám mohli poslať link a prihlasovacie heslo, prosíme o prihlásenie na mailovej adrese: fara.poprad-velka@saleziani.sk.

Materiály k synode nájdete aj na našej stránke v článku: Pozvanie na synodu pre teba.

 • Nový Rímsky misál

Od 1.1.2022 budeme používať 3. slovenské vydanie Rímskeho misála. Pri večerných sv. omšiach si postupne priblížime zmeny a zároveň aj duchovne pripravíme na túto novosť, aby z nej plynul očakávaný duchovný úžitok. (Tu si môžete pozrieť prehľad základných zmien a viac na stránke: https://liturgia.kbs.sk/ )

 • Odpust

V pondelok 27.12. je odpust. Sv. omše sú ráno o 7.00 a večer slávnostná o 17.00. Kazateľ bude o. Robert Neupauer zo Spišskej Kapituly absolvent Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme a odborník na tému manželstva a rodiny.

 • Ďakujeme

Práce na orlovni pokračujú. Ďakujeme rodine Slimákovej a spoločnosti Pro populo a.s. za rezivo na rekonštrukciu podlahy a stropu pre opravovanú časť orlovne. Tiež ďakujeme za ochotné ženy, ktoré zareagovali na výzvu minulý týždeň a napiekli zdravotníkom vianočné pečivo. Z Veľkej sa podarilo pripraviť 84 balíčkov. Všetkým dobrodincom srdečné Pán Boh odmeň.

3. adventná nedeľa (12.12.2021)

Tretia ADVENTNÁ NEDEĽA – GAUDETE

Pondelok13.12.Sv. Lucie, panny a mučeniceSpomienka
Utorok14.12.Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa CirkviSpomienka
Streda 15.12.Féria
Štvrtok 16.12.Féria
Piatok 17.12.Féria
Sobota18.12.Féria
Nedeľa19.12.ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA slávnosť
 • Na kostol prispeli rodiny Pompova, Tomajkova a Bohu-známi darcovia v sume 200 eur, Srdečné im Pán Boh odmeň.
 • Od piatku 10.12. je úprava režimu sv.omši (podľa vyhlášky revidovanej 10.12.2021)
  • Podmienky – režim – pre “očkovaných a prekonaných” (OP) s povinnosťou preukázať sa pred vstupom do kostola potvrdením. (Kapacita je max. 30 ľudí.) Deti do 12. rokov sa považujú za OP.
  • Nezabudnite sa prihlásiť cez online formulár na stránke salezianipoprad.sk , v ktorom nájdete prihlasovanie rozdelené na Poprad Veľká a úplne dole Oratko Juh.
  • Vstup na sv. omšu je 15 minút pred začiatkom.
  • Online prenos – v nedele a slávnosti o 9:30 (Veľká) a o 10:30 (oratko) – na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad. Nezabudnite zakliknúť  “odber aktívny”.
 • Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omše, sv. prijímanie možno prijať aj individuálne od pondelka do soboty po večerných svätých omšiach, približne v čase od 19:05 – 19:15. a v nedeľu  po sv. omši, približne v čase od 10:30 – 10:45.
 • Veľmi odporúčame, aby hlavne v týchto časoch obmedzení rodiny slávili doma s deťmi liturgiu domácej Cirkvi – prečítali si Božie slovo, podelili sa o to, čo sa dozvedeli, spolu sa zmierili, ďakovali i prednášali prosby.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme na požiadanie v orlovni – v časoch sv. omší okrem pondelka.
 • Dnes (12.12.) máme stretnutie prvoprijímajúcich online o 16:30. Prihlasovacie údaje ste dostali v maily.
 • Pozývame vás na online stretnutie v utorok o 19:30 s názvom Večerná hodinka o synodalite Cirkvi.  Spojíme sa cez aplikáciu zoom – aby sme sa vzájomne podelili a počúvali. Aby sme vám mohli poslať link a prihlasovacie heslo, prosíme o prihlásenie na mailovej adrese: fara.poprad-velka@saleziani.sk. Ak by ste mali záujem, materiály k synode nájdete aj na našej stránke v článku: Pozvanie na synodu pre teba.
 • Úmysly sv. omší na február je ešte možné zapísať si v sakristii kostola po sv. omšiach.
 • Pozývame na Zájazd do Ríma. Presnejšie informácie sú zverejnené na nástenke v závere oznamov.
 • Budúcu nedeľu máme v pláne vianočný predaj kníh po doobedných sv. omšiach. Či bude, spresníme počas týždňa v oznamoch.

__________

 • Plány vo farnosti. Pozývame na Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu audiencia. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka – plne očkovaný. Zájazd sa uskutoční ak okolnosti dovolia.)

2. adventná nedeľa (5.12.2021)

Pondelok6.12.Sv. Mikuláša, biskupaĽubov. spomienka
Utorok7.12.Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvispomienka
Streda 8.12.Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny MárieSlávnosť
Štvrtok 9.12.Sv. Jána DiegaĽubov. spom.
Piatok 10.12.Preblahoslavenej Panny Márie LoretánskejĽubov. spom.
Sobota11.12.Sv. Damaza I. pápežaĽubov. spom.
Nedeľa12.12.TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudeteslávnosť
 • Od 10.12. 2021 ZMENA – na sv. omše je potrebné sa prihlásiť – max. počet 30 osôb (v režime OP). Viac info nájdete tu.
 • Spovedanie – priebežne pri sv. omšiach v “orlovni” okrem pondelka. (Individuálna pastorácia).
 • Zbierka na charitu

Minulú nedeľu zbierka vyniesla 492 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Zbierku ešte možno podporiť počas nasledujúceho týždňa najlepšie priamo na č.ú; IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071910 alebo cez šeky, ktoré nájdete vo vestibule kostola.

 • Sv. omše v lockowne sú iba bez účasti verejnosti ( v režime individuálnej pastorácie) do vyhlásenia ďalších zmien:
 • Online sv. omše z farského kostola vo Veľkej a z kaplnky oratória Poprad – Juh vysielame od pondelka do piatku o 18:00v nedeľu o 9:30 z Veľkej a o 10.30 z oratória. (Nájdete ich na youtube pod „saleziani poprad“ )
 • Úmysly sv. omší budú odslúžené v ten deň, na ktorý boli prijaté.
 • Sv. prijímanie možno prijať individuálne (bez zhromažďovania sa)

od pondelka do soboty 18:30 – 19:00.

v nedeľu od 10:30 – 11:00.

 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme na požiadanie v orlovni – najlepšie pred večernou sv. omšou od 17:30 – 17:50.
 • Adventná príprava je základom pre požehnané prežívanie Vianoc. Ponuky pre jej naplánovanie prinášame na našej stránke.
 • Deviatnik ku sv. Jozefovi. Rok sv. Jozefa končí práve na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8.12. Tento deviatnik sa modlíme aj v rámci sv. omší online.
 • Dnešnú nedeľu (5.12.) je stretnutie birmovancov online o 16:30. Ak ešte niekomu neprišiel mail s prihlasovacím linkom a heslom, pravdepodobne ste neposlali odpoveď na posledný mail. Treba sa ozvať.
 • Budúcu nedeľu (12.12) je stretnutie online s prvoprijímajúcimi a rodičmi o 16:30. Mail s prihlasovacím linkom pošleme.
 • Synoda o synodalite Cirkvi pokračuje prvou témou. Materiály sme už zverejnili v článku Pozvanie na synodu pre Teba. Podobne čoskoro zverejníme v tomto článku aj spôsob a čas nášho prvého stretnutia.
 • Úmysly sv. omší na február budeme zapisovať telefonicky v utorok 7.12. od 15:00 – 17:00.

 • Kde na strednú školu? Pre hľadajúcich odpoveď ponúkame pozrieť si Strednú odbornú školu Sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Ponúka vzdelanie a výchovu v saleziánskom duchu v odboroch autoopravár, stolár, murár a grafik digitálnych médií. Viac na www.sjoroza.sk
 • Plány vo farnosti. Pozývame na Zájazd do Ríma spojený s návštevou Svätého Otca v nedeľu na Anjel Pána na námestí sv. Petra a v stredu audiencia. Medzi tým návšteva najvýznamnejších cirkevných a kultúrnych pamiatok Ríma. Termín: od 18. júna do 25. júna 2022, predpokladaná cena zájazdu 390 €, v cene je doprava, mestská doprava, mestské poplatky a sprievodca. ubytovanie v centre Ríma s raňajkami, 1x spoločná večera. (Podmienka: osoby musia byť plne očkované. Zájazd sa uskutoční, ak okolnosti dovolia.)

 

1. adventná nedeľa (28.11.2021)

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Pondelok29.11.féria
Utorok30.11.Sv. Ondreja, apoštolaSviatok
Streda 1.12.féria
Štvrtok 2.12.féria
Piatok 3.12.Sv. Františka Xaverského, kňazaspomienka
Sobota4..12.Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sv. Barbory panny a mučeniceĽubov. spomienky
Nedeľa5.12.DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA slávnosť
 • Zbierka na charitu

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile.

Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jesennej zbierky, ktorá je ohlásená na 1. adventnú nedeľu, teda 28. novembra 2021.

Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov najlepšie priamo na č.ú; IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071910

viac na: https://www.facebook.com/diecezaspisska/photos/a.106363528382094/150860077265772/?type=3&theater

 • Sv. omše v lockdowne sú iba bez účasti verejnosti ( v režime individuálnej pastorácie).
  • Online sv. omše z farského kostola vo Veľkej a z kaplnky oratória Poprad – Juh vysielame od pondelka do piatku o 18:00v nedeľu o 9:30 z Veľkej a o 10.30 z oratória. (Nájdete ich na youtube pod „saleziani poprad“ )
  • Úmysly sv. omší budú odslúžené v ten deň, na ktorý boli prijaté.
  • Sv. prijímanie možno prijať individuálne (bez zhromažďovania sa)
   • od pondelka do soboty 18:30 – 19:00.
   • v nedeľu od 10:30 – 11:00.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme na požiadanie v orlovni – najlepšie pred večernou sv. omšou od 17:30 – 17:50. V tento týždeň pred prvým piatkom sme k dispozícii v stredu, štvrtok a piatok od 17:00 – 18:30. Dôležité je, aby sa nevytvárali rady a skupinky – teda, aby sa zachovali protipandemické a hygienické opatrenia.)
 • Adventná príprava je základom pre požehnané prežívanie Vianoc. Ponuky pre jej naplánovanie prinášame v článku Advent a ponuky na našej stránke.
 • V pondelok 29.11. začíname deviatnik ku sv. Jozefovi. Rok sv. Jozefa končí práve na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8.12. Tento deviatnik sa budeme modliť aj v rámci sv. omší online.
 • Duchovná obnova 28.11. 2021 (v 1. adventnú nedeľu) – bude iba online.
  • o 16:00 bude „online stretko pri káve na fare“, pre vzájomné podelenie sa o podnety a skúsenosti z obnovy. Spojíme sa prostredníctvom aplikácie zoom, ktorú si nainštalujte do mobilného telefónu alebo počítača. Aby sme vám mohli poslať heslo a prihlasovací link prosíme, aby ste sa čím skôr prihlásili cez mail: fara.poprad-velka@saleziani.sk

Nedeľa Krista kráľa (21.11.2021)

Pondelok22.11.Sv. Cecílie, panny a mučeniceSpomienka
Utorok23.11.Sv. Klementa I., pápeža a muč., Sv. Kolumbána, opátaĽub. spom.
Streda24.11.Sv. Ondreja Dunc Laka, kňaza a spoločníkov, mučeník.Spomienka
Štvrtok25.11.Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeniceĽub. spom.
Piatok26.11.Féria
Sobota27.11.Panny MárieĽub. spom.
Nedeľa28.11.1. Adventná nedeľaSlávnosť

OD 25.11. je lockdown…. teda nasledujúce oznamy sú už neaktuálne. Požehnanie adventných vencov urobíme po nedeľnej sv. omši o 9:30 (bude iba online), po ktorej môžete individuálne prísť ku kostolu na sv. prijímanie a tiež priniesť adventný veniec.

______________

 • Stále platí dodržiavanie hygienických opatrení (ROR) a povinný zoznam účastníkov (možnosť prihlásenie bude na našej stránke v časti Sväté omše).
 • Pre nezaočkovaných je možné vysluhovanie sviatostí iba individuálne – po dohode. V nedeľu je možné prísť individuálne na sv. prijímanie o 10:40 k bočnému (južnému) vchodu do kostola.
 • Pre zaočkovaných a tých, čo prekonali Covid platia tieto pravidlá (režim OP):
  • potrebné je mať pri sebe k nahliadnutiu potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid 19 – bez neho nie je možné byť účastným na sv. omši v interiéri kostola;
  • Potvrdenie o zaočkovaní platí 1 rok od kompletného zaočkovania. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 – platí 180 dní; prípadne ak má osoba 1 dávku vakcíny a vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania Covidu potvrdeného RT-PCR3;
  • Deti do 2 rokov sa môžu zúčastniť bez podmienok
  • Deti od 2 – 12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48 h Ag, 72 hodín PCR/LAMP)
 • Sv. omše budú v tomto rozvrhu
  • všetky budú v režime OP
  • od pondelka do soboty o 18:30
  • v piatok bude aj o 12:00
  • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
 • Pre toho, kto sa kvôli opatreniam nemôže zúčastniť na sv. omši platí dišpenz. Nezabudnime, že napriek tomu je potrebné nedeľu sláviť ako deň Pána. Vhodná je aspoň spoločná modlitba a podelenie sa o Božie Slovo. V nedele vysielame sv. omše o 9:30.
 • Prosíme o pomoc v službe kontroly potvrdení pri jednotlivých sv. omšiach pri vstupe do kostola. Kto môže, nech sa prihlási v sakristii kostola. Kostol otvoríme až pri nástupe služby ¼ hodiny pred sv. omšou, tiež neprichádzajme neskoro, aby sme nevyrušovali.
 • Ďakujeme za ohľaduplnosť a pomoc pri dezinfekcií lavíc. Tiež nezabúdajme na lekárov, zdravotníkov i  krehkých ľudí, ktorí sa dostávajú do ohrozenia svojho života kvôli ľudskej ľahostajnosti a egoizmu. Očkovanie je v súčasnosti prejavom lásky voči blížnym.
 • Budúcu nedeľu (1.adventnú) bude zbierka na katolícku charitu.
 • Rozbiehame aj farskú charitu – aby sme našli cestu ku každému, kto je v núdzi a vedeli sa podeliť o to, čo vo farnosti máme. Postupne vytvárame komunikačný priestor na stránke https://www.facebook.com/charitavelka/ a tiež môžete komunikovať aj cez mailovú adresu: charitavelka@gmail.com. Ak by ste mali nejaký nápad alebo pripomienku, pokojne sa ozvite.
 • Budúcu nedeľu – budeme požehnávať adventné vence. Môžete si ich priniesť na nedeľnú sv. omšu – vrátane sobotnej večer.
 • Nezabúdajme na možnosť pomôcť dušiam v očistci – možnosť je predlžená do konca novembra. Podmienky nájdete vo výveske alebo na našej stránke.
 •  Príhovor biskupov k mladým na 36. svetový deň mládeže:

        Drahí mladí.

V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar. 

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

         Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň! 

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať. 

Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. 

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami. 

Vaši biskupi Slovenska

Pieseň na záver :-) – z dnešného sviatku