Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – sv.omša bude aj online (18:30)

Aby mohol byť s nami všade, vstúpil (vystúpil) na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní do Neba… Toto znie silno predovšetkým v situácii, keď ho nemôžeme sviatostne prijať kvôli rozličným obmedzeniam – je s nami a môžeme Ho prijať aspoň duchovne. No zaznieva to ešte silnejšie vtedy, keď si uvedomíme, že pri každej sv. omši, na ktorej sme prítomní, nám Ježiš dáva svoje Telo a Krv za pokrm. Najprv prijme naše dary – to, čo mu prinášame, ako obetu… a potom sa nám daruje cez tieto premenené dary, aby sme mali účasť na Jeho živote a láske. Deje sa to po celom svete… Nemusíme cestovať do krajov na blízkom východe, môžeme ho stretnúť reálnym a skutočným spôsobom u nás – v našom kostole.

Kto by nemohol prísť na sv. omšu z rozličných dôvodov, pozývame ho aspoň do spoločenstva cez online sv. omšu. Je to lepšie, ako nič. Pomáha nám to modliť sa spolu a očisťovať si svoju túžbu po Bohu od iných ponúk. Pomáha nám to pripomínať si náš kostol, miesto nášho domova – našej Božej rodiny – farnosti.

Nezabudnime, že stále platia aktuálne protiepidemiologické opatrenia. V tomto čase si môžete pozrieť rozpis sv. omší a aj tých online na našej stránke. O 18:00 sa modlíme sv. ruženec každý deň za skončenie hrozby koronavírusu a dôsledkov epidémie i opatrení. Ak môžme, tak sa pridajme v tomto čase do tohto celosvetového hnutia modlitby so Svätým Otcom.

(pozn. Spovedáme aj pri každej sv. omši, okrem pondelka.)

Link na dnešnú sv. omšu (13.5.2021) o 18:30: https://www.youtube.com/watch?v=Y_EE-9J09SY -na našom YouTube kanáli: Saleziáni Poprad.

Pár slov k evanjeliu na Nedeľu Dobrého pastiera (D. obnova)

Čo spasí svet? Dobro, či Krása?

Nestačí byť dobrým a ani krásnym… potrebujeme Krásu, ktorá sa predstavuje v dnešnom evanjeliu.

Totiž naše investície bez tejto Krásy sú iba zbytočnou námahou, alebo nerozumnou márnotratnosťou.

Ježiš povedal: „Ja som pastier – ten krásny (gr. kalos). Pekný pastier položí svoj život za ovce.

Čo je opakom tejto krásy? Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí
prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach…

Ja som pastier – ten krásny. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec
a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce… aby mali život…, ktorý mám ja – ten, ktorý ma spája s Otcom.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Stádo, ktoré nie je zneužívané, ale má účasť na živote Pastiera.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja
ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som
dostal od môjho Otca.“

Ak máte trochu času a trochu odvahy, nech sa páči, tu môžete odhaliť viac.

Majme čas – pokojne sa modlime za tých, ktorých si Pán volá do duchovného povolania.

Tu si môžete stiahnuť brožurku – sú tu pekné modlitby a zamyslenia na každý deň.

Ktovie, možno Ti Pán pripravil krásny život, ktorý naznačuje to, čo bude v nebi…

…a ponúka Ti všetko, aby si to mohol krásne ukázať svetu.

Liturgia domácej cirkvi na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Nedeľa je deň Pána. Tento deň mu patrí…, pretože nás má rád. Ponúka nám, čo mu patrí… On je Boh…

Dnešná nedeľa (2. veľkonočná) je mimoriadna nedeľa. Máme slávnosť Božieho milosrdenstva. Ježiš ponúka viac, ako si vieme predstaviť a aj pre tých, nad ktorými “lámeme palicu”.

Pozvime milosrdného Ježiša do svojej rodiny, spoločenstva….

Tu je aj námet pre liturgiu domáceho spoločenstva cirkvi. – ako pozvať Jeho milosrdenstvo…

Poobede o 15:00 je možnosť byť účastnými na online adorácii s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu.

Duchovné cvičenia – obnova

Čo tak prežiť záverečný čas pôstu duchovnejšie a obnoviť sa?

Milí priatelia, bratia a sestry. V tomto čase fungovania v štýle “online” prinášate sami podnety a delíte sa s nami. Tešíme sa, že sme spoločenstvom veriacich, rodín, farnosti a patríme do krásnej Cirkvi. Pravdaže s mnohými ranami a jazvami, ale neustále oživovaným Duchom Svätým. Ináč, ak by sme boli odkázaní na svoju krehkú ľudskosť, by sme sa asi nedostali ani do historických záznamov. Takže máme schopnosť regenerácie – sme schopní obnovy vďaka pôsobeniu Ducha Svätého a dokonca máme aj ponuku nadobudnúť stratený život. Toto všetko máme možnosť získať, pokým máme na to čas – teda pred odchodom do večnosti. Preto je potrebné strážiť si čas na duchovnú obnovu… Preladiť sa od svojho ja k Ty – k zdroju života, pravdy, dobroty a lásky – k Bohu.

Jednou z možností ako sa obnoviť je aj táto ponuka. Tentokrát sa pokúsime využiť bohatú ponuku duchovných cvičení, ktoré už boli v TV Lux a budú na rádiu Lumen. Podľa svojich možností si naplánujme čas na počúvanie i stíchnutie, aby Pán mohol viesť s nami dialóg v tichu. On je pri obnove ten najdôležitejší.

Aby ste nemuseli veľa hľadať, tak na tomto mieste nájdete linky, cez ktoré sa môžete prekliknúť do tém. Prajeme vám požehnaný čas duchovnej obnovy. Počúvajte toľko, koľko môžete a stihnete vložiť do dialógu s Pánom Ježišom:

Bolo a je k dispozícii v archíve TV LUX:

Sv. Jozef – chlap, ktorý poznal mozole (archív TV LUX) – o. Jozef Luscoň sdb (15.3.2021)

Sv. Jozef a jeho portrét vo svätom Písme – o. Jozef Jančovič (16.3.2021)

Žiť v ústraní ako sv. Jozef o. b. Jozef Haľko (17.3.2021)

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti o. Jozef Kováčik (18.3.2021)

Ponuka z minulého roku:

Kroky viery – kamene kričia, alebo pozývajú? o.b. Stanislav Stolárik (z minulého roku 17.3.2020)

Kroky viery – energetická sila Eucharistie o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 18.3.2020)

Kroky viery – Panna Mária Eucharistická žena o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 19.3.2020)

Od štvrtku 25.3. na Rádiu Lumen:

25. 03. 2021 / 20:00 – 21:30 – 14. Duchovné cvičenia RL (I.) (duchovné cvičenia a pobožnosť Krížovej cesty s exercitátorom o. Mariánom Bublincom)

26.3. 2021 / 20:00 -23:00 14. Duchovné cvičenia RL (II.) (duchovné cvičenia s exercitátorom o. Mariánom Bublincom )

(RÁDIO LUMEN NAŽIVO – streaming)

Liturgia domácej cirkvi na 5. pôstnu nedeľu

Liturgia domácej cirkvi na 5.pôstnu nedeľu (rok „B“) Rodina – pole pšeničných zŕn.

Môžete si pozrieť aj toto spracovanie pre menších.

_____________________________________________________

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa (25.marec) dávame rodinám do pozornosti edukatívnu hru Neviditeľný človek, ktorá prináša zaujímavosti z prvých 20 týždňov života. Hra pozýva objavovať, skúmať, žasnúť. Prináša fakty doplnené obrazom a rôzne možnosti použitia. Použiteľné v rodinách, na stretkách, v školách, ako spôsob oznámenia tehotenstva či dar pre rodiny očakávajúce prírastok.

Viac o hre Neviditeľný človek nájdete na webovej stránke http://www.neviditelnyclovek.sk

Popolcová streda – začiatok pôstnej doby s konkrétnymi návrhmi

Tento rok začal vzácny – milostivý čas – pôstne obdobie od 17.2. 2021

Pôst má pomôcť človeku k tomu, aby bol schopný otvoriť sa pre Boha, ktorý chce konať v nás i cez náschce žiť a pracovať s nami.

  • ak v stave biedy, bolesti, nedostatku, nespravodlivosti strácame pokoj a lásku, znamená, že nemáme dostatočný kontakt láskou, dobrom, … s Tým, kto toto všetko má v nekonečnej miere…. Preto potrebujeme čas pôstu a pokánia.
  • ak tí, ktorí sú stvorení na obraz Boha, aby svet cez nich spoznával Božiu existenciu a lásku, nehovoria svojim príkladom a slovom o tomto ich poslaní, tak je skutočne dôležitý čas, aby sa očistili od všetkých deformácii, ktoré o Bohu klamú.

Máme teda čas pokánia a pôstu, aby sme dokázali viac prežívať svoju identitu ako Boží synovia a dcéry, ako manželia, ako kňazi, ako zasvätené osoby – ktorých úlohou je spolupracovať na rozvíjaní Božej rodiny a premene sveta.

Čo k tomu potrebujeme? Ducha modlitby a ducha pokánia. Modliť sa a naprávať svoje zlyhania – z prežívania falošnej identity. Potrebujeme posilniť svojho ducha modlitbou a pokáním.

Na inšpiráciu – tri dôležité nástroje pôstu:

  • Pre modlitbu

Dnešná myšlienka na pôst: “Mnohí stratili vieru buď preto, že celkom stratili ducha modlitby, alebo aj preto, že ho nikdy nemali a ani ho nemajú, ak sa nemodlia”. JÁN Z KRONŠTADTU (pravoslávny biskup, divotvorca 19.stor.)

Mať ducha modlitby, znamená modliť sa, byť v kontakte a dialógu s Bohom. Sú určité modlitby, ktoré nás vovádzajú do spoločenstva, ktoré sa modlí – to je liturgická modlitba, liturgia domácej cirkvi, modlitba ruženca (v pôste predovšetkým bolestného ruženca), modlitba korunky Božieho milosrdenstva, modlitba krížovej cesty. Patrí sem rozjímavé čítanie Božieho slova – počúvanie, vychutnávanie si toho, čo Boh hovorí o sebe, o nás… Cieľom je mať ducha modlitby – byť v neustálom spojení s Kristom.

Pre povzbudenie do modlitby nájdete niečo aj ponukách našej farnosti liturgiu domácej Cirkvi na nedele (napríklad) , online prenosy sv.omši, sv. ruženca vo štvrtok o 20:00, krížovej cesty v nedele a v piatky o 15:00,

Dobrá strava pre modlitbu je Božie slovo – tu je jedna z možností.

  • Pre skutky pokánia – nápravy

Áno. Hriech nestačí oľutovať a vyspovedať sa z neho. Toto je potrebné, aby nám bolo odpustené – čo je veľmi dôležité. Ísť na sviatosť zmierenia je potrebné vždy, keď máme na duši ťažký hriech – lebo vtedy sme duchovne mŕtvy. Vtedy žiadne dobro, ktoré konáme, nás nespasí. Potrebujeme odpustenie.

Po hriechu zostávajú dôsledky, ktoré je potrebné naprávať, našou úlohou je urobiť to, čo je v našich silách. K tomu slúžia skutky pokánia. Napraviť, poupratovať po tom, čo sme napáchali. Dovoliť, aby vstúpila Božia láska cez naše myšlienky, slová a skutky tam, kde jej je nedostatok.

Námet môžeme čerpať z pomôcky Izba miestom neba (najmä pre mladých)

alebo z jednoduchej dynamiky pre rodiny: NINIVE POKÁNIE RODÍN – 40 dní pokánia (spoločný desiatok ruženca za odprosenie našich hriechov – v manželstve, v rodine, …; skutok pokánia – každý deň si manžel zapíše skutok pokánia za svoju manželku… a manželka za manžela, či za svoje deti a deti si zapisujú skutok pokánia alebo modlitbu za svojich rodičov či súrodencov; skutky pôstu – obmedzovať sa v prijímaní jedla a pôžitkov pre oči a uši, – zriekanie niečoho, čo nás aspoň trochu bolí – vtedy to má zmysel. Tieto skutky obetujme cez ruky Panny Márie ako prosbu za obnovenie rodiny, spoločenstva…)

  • Pre skutky dobročinnej lásky (almužna, pomoc…)

Veľmi pekná ponuka je na stránke tehlicka.sk

Pre deti a mladých je veľmi pekná ponuka Katolíckeho katechetického a pedagogického centra

__________

Nakoniec pridávame aktualizované info z TK KBS

a to, že Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu (TK KBS)

Milí veriaci, nedovoľme si stratiť a ani obrať o tento vzácny čas!

Dotyk svetla – a vôbec nie všedný. Videli ste to? (15.2.2021)

Skôr ako si to môžete pozrieť, pokúsim sa to opísať. Lebo to hlavné je očiam neviditeľné 😊

Vo Veľkej sa koná celodenná adorácia 3 krát v roku: 15.2, 11.5. a 23.9. Dni na adoráciu sú rozdelené vrámci diecézy tak, aby nezostal ani jeden deň v roku bez verejnej úcty Ježišovi, ktorý sa daruje a zjednocuje s nami v Eucharistii.

Dnes 15.2.2021 je naša farnosť na rade. V kostole je zima (0 – stupňov Celzia), navyše zákaz zhromažďovania i organizovania verejných akcií – kvôli pandémii. Kostoly môžu byť síce otvorené, ale ľudia do nich nemôžu byť pozývaní. Pán kostolník pripravil všetko potrebné a naši šikovní technici Richard a Dano zabezpečili online prenos. Ochotní farníci sa prihlásili cez našu webovú stránku (ktorú spravuje za našu farnosť Ondrej), aby sa zabezpečilo bdenie aspoň na diaľku cez obrazovku – čím sme vytvorili živú reťaz adorátorov. Je to čas modlitby, čítania Božieho slova, počúvania, ticha s Ježišom – ktorý býva aj vo Veľkej, v každej rodine, spoločenstve, v manželstve, v srdci každého, kto ho prijal. Skláňame sa pred Jeho prítomnosťou v kúsku chleba, pozeráme sa na Ježiša v Eucharistii. Monštrancia aj svojim umelecký stvárnením hovorí – že „tu uprostred je viac, ako vidíš“. Je to Boh, ktorý nevládne násilím a manipuláciou, či cez vonkajšie efekty, ale poníženou láskou a tichosťou v premenenom chlebe. To je viac ako všetko ostatné. Napriek jeho tichosti, nik nemá silnejšie slovo – lebo je sám Slovom. Nik ho nepredbehne – lebo je prvý. A nik nemá silnejší argument – lebo má posledné slovo – definitívne. Tam uprostred monštrancie je prítomná sila, skrze ktorú bol stvorený svet, skrze ktorú je svet udržiavaný a skrze ktorú je zachraňovaný. Je to Niekto – kto o sebe povedal, že je tichý a pokorný srdcom a z lásky k nám sa stáva pokrmom, aby sme sa my mohli stať tým, čo prijímame – súčasťou Krista – Jeho tajomným telom … Cirkvou. On je naším životom.

Takto sa stáva adorácia prípravou na prijatie tejto silnej lásky… je to vlastne ladenie srdca s Ježišom – aby medzi ním a nami nebolo žiadne protirečenie, aby mohol konať v nás i cez nás… Mocou Svojej lásky, ktorá vstupuje do srdca, ktoré stíchlo a odložilo všetky svoje roztržitosti – prácu, plány a myšlienky nabok – môže konať, tvoriť – aj z ničoho…

15-ta hodina dňa je časom, keď si uvedomujeme zavŕšenie obety prvej svätej omše – Ježiš zomiera a dáva nám svoj život. V túto hodinu sa rodí Cirkev – pretože Ježiš dáva svoj život tým, ktorí v neho uverili a prijali jeho dar – pri poslednej večeri pozýva – vezmite a jedzte… Tesne pred touto hodinou zvŕšenia zaznievajú Jeho posledné slová z kríža. Evanjelista Ján opisuje túto udalosť ako očitý svedok:  „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“. (Jn 19, 25-27)

Tento príbeh som si uvedomil práve dnes v kostole pred 15. hodinou.  V kostole, ktorý je zasvätený tomuto Jánovi – apoštolovi a evanjelistovi. Akoby sv. Ján chcel Veličanov povzbudiť, že je tu a nezabúda na nikoho, kto tu býva. Majstrovsky použil znaky kostola, aby prehovoril miestnej cirkvi. Dnes som sa teda stal svedkom krásnej súhry znakov – povedal by som zázraku. V spomínanom čase som si všimol ako cez vitrážové okná, ktoré navrhol akademický maliar p. Michal Trembáč (+12.2.2015) prenikali z neba jasné lúče slnka. Jedno okno znázorňuje milosrdnú Božiu lásku – cez srdce Ježiša dovnútra kostola prenikajú lúče milosrdenstva. A druhé naznačuje Zoslanie Ducha Svätého – na Máriu a Cirkev. Prenikavé svetlo Ducha Svätého – dokonalej lásky napĺňa Máriu a Cirkev. Cez jej červený žiarivý odev (čo je znakom plnosti Božieho Ducha – plnosti vyžarujúceho života) prechádzajú červené lúče svetla a dotýkajú sa oltára – miesta, kde sa spája nebo so zemou. Postupne sa približujú k monštrancii – k Eucharistickému Ježišovi. Toto svetlo jednoty lásky-  Matky a Božieho Ducha hladí Ježiša, ktorý odovzdáva život: „Žena, hľa tvoj syn! … Hľa tvoja matka!“… Po pár minútach sa svetlo z monštrancie stráca ako vtedy na Kalvárii… Svetlo vošlo do temnoty smrti – no posledné slovo nemala smrť, ale Život… Tento príbeh sa sprítomňuje pri každej svätej omši… no občas veľmi zarezonuje. Keď sa svetlo dotkne srdca. Ďakujem Ti Ježiš za dnešnú adoráciu.

DV

P.S.: kúsok z toho „zázraku“ môžete vidieť na zázname adorácie medzi 6:38:00 – 6:51:00

Všimnite si premenu svetla bieleho na červené akonáhle sa dotkne monštrancie…

Milí snúbenci a všetci zaľúbení.

Tento rok vyšiel váš sviatok (14.2.) na fašiangovú nedeľu. Dúfam, že ste ho pekne oslávili :-). Aby oheň zaľúbenosti prešiel skúškou pravosti je potrebné udržať si kvalitný kontakt s Nebeským Otcom, od ktorého pochádza každý dar, aj zaľúbenosť. Dôvodom jeho darov sme my. Chce, aby sme boli šťastní a chce, aby sme pochopili, že v spoločenstve s Ním je najlepšie. Jeho dar nie je umelá pozvánka, za ktorou je biznis a po ňom prázdne vrecká so sklamaním. Je to pozvánka tešiť sa zo skutočných darov a z pravdivej lásky – ktorá je nasmerovaná na dobro toho, koho milujeme.

Ak čítate tieto riadky a došli ste až sem, tak vám chcem podarovať 3 pekné nástroje pre rast krásnej lásky:

  1. V stredu 17.2. začína pôstne obdobie. Modlitba, pôst a dobré skutky posilňujú ducha, aby vládol nad našimi sklonmi a aby naše telo a duša boli v súlade s láskou. Pozývam vás naplánovať si “cestu” až k Veľkej Noci (4.4.), ktorá je prameňom najkrajšej a najdokonalejšej lásky. Pre inšpiráciu vám môže poslúžiť aj táto pomôcka z dielne Pápežských misijných diel na Slovensku s názvom “Izba miestom neba 12 komnát”. Ak potrebujete niečo doladiť či zmeniť, je to na vašej tvorivej zaľúbenosti, ako si prispôsobíte túto cestu – dôležitý je cieľ a Ten, s kým kráčate.
  2. Pozývam vás na púť zaľúbených do Šaštína. Bude 20.2. v sobotu a bude online. Prečo to neskúsiť? Pozvánku nájdete tu.
  3. Ponúkam vám pozrieť si, začítať sa, poštudovať si, alebo aj spolupracovať na časti našej stránky – https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/manzelstvo/ (značka: láska je tvorivá).

Prajem vám všetko dobré, krásne a pravdivé,

Dominik V. sdb