Návšteva Svätého Otca pápeža Františka na Slovensku od 12.9.- 15.9.2021

Udalosti návštevy pápeža Františka z archívu RTVS

príhovory počas návštevy Svätého Otca pápeža Františka

___________

Pár sprítomnení toho, čo sa udialo:

Priebeh 1. dňa návštevy

Priebeh 2. dňa návštevy

Priebeh 3. dňa návštevy

Priebeh 4. dňa návštevy

________

Prenosy – archív RTVS a TV LUX:

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Oficiálne privítanie)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Uvítací ceremoniál – Prezidentský palác)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie Svätého Otca Františka so zástupcami Katolíckej cirkvi)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Súkromná návšteva centra “Betlehem”)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave)

FILM Pápež František: Modlite sa za mňa

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie s mladými)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Svätá omša v Šaštíne 15.9.2021)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Rozlúčkový ceremoniál)

Letná zážitková škola

Všetky deti, ktoré nastupujú do 9. ročníka základnej školy pozývame na Letnú zážitkovú školu od 16. do 20. 8. 2021. Čaká vás veľa zábavy, aktivít, hádaniek v podobe mini Escape room. Na celý týždeň sa stanete súčasťou príbehu, v ktorom budete riešiť úlohy a využijete pri tom už nadobudnuté vedomosti z predmetov matematika, slovenský a anglický jazyk.


Účastníkov nečakajú žiadne domáce úlohy, naopak, snaha a spoločné úsilie budú ocenené prekvapeniami a bonusovými odmenami do ďalších levelov príbehu. Letná zážitková škola prebieha v priestoroch oratória formou denného tábora, pričom strava a občerstvenie sú zabezpečené.

Prihlášku na pár posledných voľných miest nájdete TU:

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – sv.omša bude aj online (18:30)

Aby mohol byť s nami všade, vstúpil (vystúpil) na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní do Neba… Toto znie silno predovšetkým v situácii, keď ho nemôžeme sviatostne prijať kvôli rozličným obmedzeniam – je s nami a môžeme Ho prijať aspoň duchovne. No zaznieva to ešte silnejšie vtedy, keď si uvedomíme, že pri každej sv. omši, na ktorej sme prítomní, nám Ježiš dáva svoje Telo a Krv za pokrm. Najprv prijme naše dary – to, čo mu prinášame, ako obetu… a potom sa nám daruje cez tieto premenené dary, aby sme mali účasť na Jeho živote a láske. Deje sa to po celom svete… Nemusíme cestovať do krajov na blízkom východe, môžeme ho stretnúť reálnym a skutočným spôsobom u nás – v našom kostole.

Kto by nemohol prísť na sv. omšu z rozličných dôvodov, pozývame ho aspoň do spoločenstva cez online sv. omšu. Je to lepšie, ako nič. Pomáha nám to modliť sa spolu a očisťovať si svoju túžbu po Bohu od iných ponúk. Pomáha nám to pripomínať si náš kostol, miesto nášho domova – našej Božej rodiny – farnosti.

Nezabudnime, že stále platia aktuálne protiepidemiologické opatrenia. V tomto čase si môžete pozrieť rozpis sv. omší a aj tých online na našej stránke. O 18:00 sa modlíme sv. ruženec každý deň za skončenie hrozby koronavírusu a dôsledkov epidémie i opatrení. Ak môžme, tak sa pridajme v tomto čase do tohto celosvetového hnutia modlitby so Svätým Otcom.

(pozn. Spovedáme aj pri každej sv. omši, okrem pondelka.)

Link na dnešnú sv. omšu (13.5.2021) o 18:30: https://www.youtube.com/watch?v=Y_EE-9J09SY -na našom YouTube kanáli: Saleziáni Poprad.

Pár slov k evanjeliu na Nedeľu Dobrého pastiera (D. obnova)

Čo spasí svet? Dobro, či Krása?

Nestačí byť dobrým a ani krásnym… potrebujeme Krásu, ktorá sa predstavuje v dnešnom evanjeliu.

Totiž naše investície bez tejto Krásy sú iba zbytočnou námahou, alebo nerozumnou márnotratnosťou.

Ježiš povedal: „Ja som pastier – ten krásny (gr. kalos). Pekný pastier položí svoj život za ovce.

Čo je opakom tejto krásy? Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí
prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach…

Ja som pastier – ten krásny. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec
a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce… aby mali život…, ktorý mám ja – ten, ktorý ma spája s Otcom.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Stádo, ktoré nie je zneužívané, ale má účasť na živote Pastiera.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja
ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som
dostal od môjho Otca.“

Ak máte trochu času a trochu odvahy, nech sa páči, tu môžete odhaliť viac.

Majme čas – pokojne sa modlime za tých, ktorých si Pán volá do duchovného povolania.

Tu si môžete stiahnuť brožurku – sú tu pekné modlitby a zamyslenia na každý deň.

Ktovie, možno Ti Pán pripravil krásny život, ktorý naznačuje to, čo bude v nebi…

…a ponúka Ti všetko, aby si to mohol krásne ukázať svetu.

Liturgia domácej cirkvi na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Nedeľa je deň Pána. Tento deň mu patrí…, pretože nás má rád. Ponúka nám, čo mu patrí… On je Boh…

Dnešná nedeľa (2. veľkonočná) je mimoriadna nedeľa. Máme slávnosť Božieho milosrdenstva. Ježiš ponúka viac, ako si vieme predstaviť a aj pre tých, nad ktorými “lámeme palicu”.

Pozvime milosrdného Ježiša do svojej rodiny, spoločenstva….

Tu je aj námet pre liturgiu domáceho spoločenstva cirkvi. – ako pozvať Jeho milosrdenstvo…

Poobede o 15:00 je možnosť byť účastnými na online adorácii s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu.

Duchovné cvičenia – obnova

Čo tak prežiť záverečný čas pôstu duchovnejšie a obnoviť sa?

Milí priatelia, bratia a sestry. V tomto čase fungovania v štýle “online” prinášate sami podnety a delíte sa s nami. Tešíme sa, že sme spoločenstvom veriacich, rodín, farnosti a patríme do krásnej Cirkvi. Pravdaže s mnohými ranami a jazvami, ale neustále oživovaným Duchom Svätým. Ináč, ak by sme boli odkázaní na svoju krehkú ľudskosť, by sme sa asi nedostali ani do historických záznamov. Takže máme schopnosť regenerácie – sme schopní obnovy vďaka pôsobeniu Ducha Svätého a dokonca máme aj ponuku nadobudnúť stratený život. Toto všetko máme možnosť získať, pokým máme na to čas – teda pred odchodom do večnosti. Preto je potrebné strážiť si čas na duchovnú obnovu… Preladiť sa od svojho ja k Ty – k zdroju života, pravdy, dobroty a lásky – k Bohu.

Jednou z možností ako sa obnoviť je aj táto ponuka. Tentokrát sa pokúsime využiť bohatú ponuku duchovných cvičení, ktoré už boli v TV Lux a budú na rádiu Lumen. Podľa svojich možností si naplánujme čas na počúvanie i stíchnutie, aby Pán mohol viesť s nami dialóg v tichu. On je pri obnove ten najdôležitejší.

Aby ste nemuseli veľa hľadať, tak na tomto mieste nájdete linky, cez ktoré sa môžete prekliknúť do tém. Prajeme vám požehnaný čas duchovnej obnovy. Počúvajte toľko, koľko môžete a stihnete vložiť do dialógu s Pánom Ježišom:

Bolo a je k dispozícii v archíve TV LUX:

Sv. Jozef – chlap, ktorý poznal mozole (archív TV LUX) – o. Jozef Luscoň sdb (15.3.2021)

Sv. Jozef a jeho portrét vo svätom Písme – o. Jozef Jančovič (16.3.2021)

Žiť v ústraní ako sv. Jozef o. b. Jozef Haľko (17.3.2021)

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti o. Jozef Kováčik (18.3.2021)

Ponuka z minulého roku:

Kroky viery – kamene kričia, alebo pozývajú? o.b. Stanislav Stolárik (z minulého roku 17.3.2020)

Kroky viery – energetická sila Eucharistie o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 18.3.2020)

Kroky viery – Panna Mária Eucharistická žena o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 19.3.2020)

Od štvrtku 25.3. na Rádiu Lumen:

25. 03. 2021 / 20:00 – 21:30 – 14. Duchovné cvičenia RL (I.) (duchovné cvičenia a pobožnosť Krížovej cesty s exercitátorom o. Mariánom Bublincom)

26.3. 2021 / 20:00 -23:00 14. Duchovné cvičenia RL (II.) (duchovné cvičenia s exercitátorom o. Mariánom Bublincom )

(RÁDIO LUMEN NAŽIVO – streaming)

Liturgia domácej cirkvi na 5. pôstnu nedeľu

Liturgia domácej cirkvi na 5.pôstnu nedeľu (rok „B“) Rodina – pole pšeničných zŕn.

Môžete si pozrieť aj toto spracovanie pre menších.

_____________________________________________________

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa (25.marec) dávame rodinám do pozornosti edukatívnu hru Neviditeľný človek, ktorá prináša zaujímavosti z prvých 20 týždňov života. Hra pozýva objavovať, skúmať, žasnúť. Prináša fakty doplnené obrazom a rôzne možnosti použitia. Použiteľné v rodinách, na stretkách, v školách, ako spôsob oznámenia tehotenstva či dar pre rodiny očakávajúce prírastok.

Viac o hre Neviditeľný človek nájdete na webovej stránke http://www.neviditelnyclovek.sk

Popolcová streda – začiatok pôstnej doby s konkrétnymi návrhmi

Tento rok začal vzácny – milostivý čas – pôstne obdobie od 17.2. 2021

Pôst má pomôcť človeku k tomu, aby bol schopný otvoriť sa pre Boha, ktorý chce konať v nás i cez náschce žiť a pracovať s nami.

  • ak v stave biedy, bolesti, nedostatku, nespravodlivosti strácame pokoj a lásku, znamená, že nemáme dostatočný kontakt láskou, dobrom, … s Tým, kto toto všetko má v nekonečnej miere…. Preto potrebujeme čas pôstu a pokánia.
  • ak tí, ktorí sú stvorení na obraz Boha, aby svet cez nich spoznával Božiu existenciu a lásku, nehovoria svojim príkladom a slovom o tomto ich poslaní, tak je skutočne dôležitý čas, aby sa očistili od všetkých deformácii, ktoré o Bohu klamú.

Máme teda čas pokánia a pôstu, aby sme dokázali viac prežívať svoju identitu ako Boží synovia a dcéry, ako manželia, ako kňazi, ako zasvätené osoby – ktorých úlohou je spolupracovať na rozvíjaní Božej rodiny a premene sveta.

Čo k tomu potrebujeme? Ducha modlitby a ducha pokánia. Modliť sa a naprávať svoje zlyhania – z prežívania falošnej identity. Potrebujeme posilniť svojho ducha modlitbou a pokáním.

Na inšpiráciu – tri dôležité nástroje pôstu:

  • Pre modlitbu

Dnešná myšlienka na pôst: “Mnohí stratili vieru buď preto, že celkom stratili ducha modlitby, alebo aj preto, že ho nikdy nemali a ani ho nemajú, ak sa nemodlia”. JÁN Z KRONŠTADTU (pravoslávny biskup, divotvorca 19.stor.)

Mať ducha modlitby, znamená modliť sa, byť v kontakte a dialógu s Bohom. Sú určité modlitby, ktoré nás vovádzajú do spoločenstva, ktoré sa modlí – to je liturgická modlitba, liturgia domácej cirkvi, modlitba ruženca (v pôste predovšetkým bolestného ruženca), modlitba korunky Božieho milosrdenstva, modlitba krížovej cesty. Patrí sem rozjímavé čítanie Božieho slova – počúvanie, vychutnávanie si toho, čo Boh hovorí o sebe, o nás… Cieľom je mať ducha modlitby – byť v neustálom spojení s Kristom.

Pre povzbudenie do modlitby nájdete niečo aj ponukách našej farnosti liturgiu domácej Cirkvi na nedele (napríklad) , online prenosy sv.omši, sv. ruženca vo štvrtok o 20:00, krížovej cesty v nedele a v piatky o 15:00,

Dobrá strava pre modlitbu je Božie slovo – tu je jedna z možností.

  • Pre skutky pokánia – nápravy

Áno. Hriech nestačí oľutovať a vyspovedať sa z neho. Toto je potrebné, aby nám bolo odpustené – čo je veľmi dôležité. Ísť na sviatosť zmierenia je potrebné vždy, keď máme na duši ťažký hriech – lebo vtedy sme duchovne mŕtvy. Vtedy žiadne dobro, ktoré konáme, nás nespasí. Potrebujeme odpustenie.

Po hriechu zostávajú dôsledky, ktoré je potrebné naprávať, našou úlohou je urobiť to, čo je v našich silách. K tomu slúžia skutky pokánia. Napraviť, poupratovať po tom, čo sme napáchali. Dovoliť, aby vstúpila Božia láska cez naše myšlienky, slová a skutky tam, kde jej je nedostatok.

Námet môžeme čerpať z pomôcky Izba miestom neba (najmä pre mladých)

alebo z jednoduchej dynamiky pre rodiny: NINIVE POKÁNIE RODÍN – 40 dní pokánia (spoločný desiatok ruženca za odprosenie našich hriechov – v manželstve, v rodine, …; skutok pokánia – každý deň si manžel zapíše skutok pokánia za svoju manželku… a manželka za manžela, či za svoje deti a deti si zapisujú skutok pokánia alebo modlitbu za svojich rodičov či súrodencov; skutky pôstu – obmedzovať sa v prijímaní jedla a pôžitkov pre oči a uši, – zriekanie niečoho, čo nás aspoň trochu bolí – vtedy to má zmysel. Tieto skutky obetujme cez ruky Panny Márie ako prosbu za obnovenie rodiny, spoločenstva…)

  • Pre skutky dobročinnej lásky (almužna, pomoc…)

Veľmi pekná ponuka je na stránke tehlicka.sk

Pre deti a mladých je veľmi pekná ponuka Katolíckeho katechetického a pedagogického centra

__________

Nakoniec pridávame aktualizované info z TK KBS

a to, že Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu (TK KBS)

Milí veriaci, nedovoľme si stratiť a ani obrať o tento vzácny čas!