Spoločne sme oslávili sviatok dona Bosca

Tradičná slávnosť na sviatok svätého dona Bosca, kňaza a zakladateľa rádu saleziánov, sa po minuloročnej pauze opäť konala aj za prítomnosti veriaceho ľudu vo farskom kostole vo Veľkej. Celebrantom a kazateľom bol riaditeľ saleziánskeho strediska v Brne a bývalý člen komunity v Poprade don Petr Košák SDB, hosťami boli aj popradský dekán vdp. Ondrej Borsík a správca farnosti Poprad-Juh, vdp. Jozef Benko. Aktívne sa do slávenia liturgie zapojili aj mladí z nášho strediska – svoj talent ukázal miestny VB zbor, úloh miništrantov a lektorov sa zas zhostili aj “pútnici” z Oratka. Po skončení sv. omše sme sa presunuli na farský dvor, kde sa uskutočnilo opatreniami okresané, no i tak štedré agapé. Všetci duchom mladí ocenili aj stále slúžiacu ľadovú plochu (o jej príprave nám čo to prezradil novic Oleh v predošlom článku), jednoducho, každý si prišiel na svoje. Presvedčte sa sami – viac fotiek nájdete v sekcii Galéria.

Don Bosco Show už v nedeľu

Pri príležitosti sviatku zakladateľa saleziánskej spoločnosti si naši mladí z Veľkej a z Oratka na sídlisku Juh aj tento rok pripravili zaujímavý program. V tohtoročnej Don Bosco Show bude prvý salezián spolu s patrónom rehole sv. Františkom Salezským hľadať, či sa medzi dnešnými saleziánmi a ich zverencami náhodou nestratilo srdce. Spolu s nimi to môžete zistiť už túto nedeľu, 30. januára o 15:30. Aj tento rok stačí, ak si naladíte náš Youtube kanál a nič dôležité Vám neujde. Všetci ste srdečne pozvaní.

Návšteva Svätého Otca pápeža Františka na Slovensku od 12.9.- 15.9.2021

Udalosti návštevy pápeža Františka z archívu RTVS

príhovory počas návštevy Svätého Otca pápeža Františka

___________

Pár sprítomnení toho, čo sa udialo:

Priebeh 1. dňa návštevy

Priebeh 2. dňa návštevy

Priebeh 3. dňa návštevy

Priebeh 4. dňa návštevy

________

Prenosy – archív RTVS a TV LUX:

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Oficiálne privítanie)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Uvítací ceremoniál – Prezidentský palác)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie Svätého Otca Františka so zástupcami Katolíckej cirkvi)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Súkromná návšteva centra “Betlehem”)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave)

FILM Pápež František: Modlite sa za mňa

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Stretnutie s mladými)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Svätá omša v Šaštíne 15.9.2021)

Návšteva pápeža Františka na Slovensku (Rozlúčkový ceremoniál)

Letná zážitková škola

Všetky deti, ktoré nastupujú do 9. ročníka základnej školy pozývame na Letnú zážitkovú školu od 16. do 20. 8. 2021. Čaká vás veľa zábavy, aktivít, hádaniek v podobe mini Escape room. Na celý týždeň sa stanete súčasťou príbehu, v ktorom budete riešiť úlohy a využijete pri tom už nadobudnuté vedomosti z predmetov matematika, slovenský a anglický jazyk.


Účastníkov nečakajú žiadne domáce úlohy, naopak, snaha a spoločné úsilie budú ocenené prekvapeniami a bonusovými odmenami do ďalších levelov príbehu. Letná zážitková škola prebieha v priestoroch oratória formou denného tábora, pričom strava a občerstvenie sú zabezpečené.

Prihlášku na pár posledných voľných miest nájdete TU:

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – sv.omša bude aj online (18:30)

Aby mohol byť s nami všade, vstúpil (vystúpil) na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní do Neba… Toto znie silno predovšetkým v situácii, keď ho nemôžeme sviatostne prijať kvôli rozličným obmedzeniam – je s nami a môžeme Ho prijať aspoň duchovne. No zaznieva to ešte silnejšie vtedy, keď si uvedomíme, že pri každej sv. omši, na ktorej sme prítomní, nám Ježiš dáva svoje Telo a Krv za pokrm. Najprv prijme naše dary – to, čo mu prinášame, ako obetu… a potom sa nám daruje cez tieto premenené dary, aby sme mali účasť na Jeho živote a láske. Deje sa to po celom svete… Nemusíme cestovať do krajov na blízkom východe, môžeme ho stretnúť reálnym a skutočným spôsobom u nás – v našom kostole.

Kto by nemohol prísť na sv. omšu z rozličných dôvodov, pozývame ho aspoň do spoločenstva cez online sv. omšu. Je to lepšie, ako nič. Pomáha nám to modliť sa spolu a očisťovať si svoju túžbu po Bohu od iných ponúk. Pomáha nám to pripomínať si náš kostol, miesto nášho domova – našej Božej rodiny – farnosti.

Nezabudnime, že stále platia aktuálne protiepidemiologické opatrenia. V tomto čase si môžete pozrieť rozpis sv. omší a aj tých online na našej stránke. O 18:00 sa modlíme sv. ruženec každý deň za skončenie hrozby koronavírusu a dôsledkov epidémie i opatrení. Ak môžme, tak sa pridajme v tomto čase do tohto celosvetového hnutia modlitby so Svätým Otcom.

(pozn. Spovedáme aj pri každej sv. omši, okrem pondelka.)

Link na dnešnú sv. omšu (13.5.2021) o 18:30: https://www.youtube.com/watch?v=Y_EE-9J09SY -na našom YouTube kanáli: Saleziáni Poprad.

Pár slov k evanjeliu na Nedeľu Dobrého pastiera (D. obnova)

Čo spasí svet? Dobro, či Krása?

Nestačí byť dobrým a ani krásnym… potrebujeme Krásu, ktorá sa predstavuje v dnešnom evanjeliu.

Totiž naše investície bez tejto Krásy sú iba zbytočnou námahou, alebo nerozumnou márnotratnosťou.

Ježiš povedal: „Ja som pastier – ten krásny (gr. kalos). Pekný pastier položí svoj život za ovce.

Čo je opakom tejto krásy? Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí
prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach…

Ja som pastier – ten krásny. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec
a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce… aby mali život…, ktorý mám ja – ten, ktorý ma spája s Otcom.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Stádo, ktoré nie je zneužívané, ale má účasť na živote Pastiera.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja
ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som
dostal od môjho Otca.“

Ak máte trochu času a trochu odvahy, nech sa páči, tu môžete odhaliť viac.

Majme čas – pokojne sa modlime za tých, ktorých si Pán volá do duchovného povolania.

Tu si môžete stiahnuť brožurku – sú tu pekné modlitby a zamyslenia na každý deň.

Ktovie, možno Ti Pán pripravil krásny život, ktorý naznačuje to, čo bude v nebi…

…a ponúka Ti všetko, aby si to mohol krásne ukázať svetu.

Liturgia domácej cirkvi na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Nedeľa je deň Pána. Tento deň mu patrí…, pretože nás má rád. Ponúka nám, čo mu patrí… On je Boh…

Dnešná nedeľa (2. veľkonočná) je mimoriadna nedeľa. Máme slávnosť Božieho milosrdenstva. Ježiš ponúka viac, ako si vieme predstaviť a aj pre tých, nad ktorými “lámeme palicu”.

Pozvime milosrdného Ježiša do svojej rodiny, spoločenstva….

Tu je aj námet pre liturgiu domáceho spoločenstva cirkvi. – ako pozvať Jeho milosrdenstvo…

Poobede o 15:00 je možnosť byť účastnými na online adorácii s pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu.

Duchovné cvičenia – obnova

Čo tak prežiť záverečný čas pôstu duchovnejšie a obnoviť sa?

Milí priatelia, bratia a sestry. V tomto čase fungovania v štýle “online” prinášate sami podnety a delíte sa s nami. Tešíme sa, že sme spoločenstvom veriacich, rodín, farnosti a patríme do krásnej Cirkvi. Pravdaže s mnohými ranami a jazvami, ale neustále oživovaným Duchom Svätým. Ináč, ak by sme boli odkázaní na svoju krehkú ľudskosť, by sme sa asi nedostali ani do historických záznamov. Takže máme schopnosť regenerácie – sme schopní obnovy vďaka pôsobeniu Ducha Svätého a dokonca máme aj ponuku nadobudnúť stratený život. Toto všetko máme možnosť získať, pokým máme na to čas – teda pred odchodom do večnosti. Preto je potrebné strážiť si čas na duchovnú obnovu… Preladiť sa od svojho ja k Ty – k zdroju života, pravdy, dobroty a lásky – k Bohu.

Jednou z možností ako sa obnoviť je aj táto ponuka. Tentokrát sa pokúsime využiť bohatú ponuku duchovných cvičení, ktoré už boli v TV Lux a budú na rádiu Lumen. Podľa svojich možností si naplánujme čas na počúvanie i stíchnutie, aby Pán mohol viesť s nami dialóg v tichu. On je pri obnove ten najdôležitejší.

Aby ste nemuseli veľa hľadať, tak na tomto mieste nájdete linky, cez ktoré sa môžete prekliknúť do tém. Prajeme vám požehnaný čas duchovnej obnovy. Počúvajte toľko, koľko môžete a stihnete vložiť do dialógu s Pánom Ježišom:

Bolo a je k dispozícii v archíve TV LUX:

Sv. Jozef – chlap, ktorý poznal mozole (archív TV LUX) – o. Jozef Luscoň sdb (15.3.2021)

Sv. Jozef a jeho portrét vo svätom Písme – o. Jozef Jančovič (16.3.2021)

Žiť v ústraní ako sv. Jozef o. b. Jozef Haľko (17.3.2021)

Sv. Jozef – patrón dobrej smrti o. Jozef Kováčik (18.3.2021)

Ponuka z minulého roku:

Kroky viery – kamene kričia, alebo pozývajú? o.b. Stanislav Stolárik (z minulého roku 17.3.2020)

Kroky viery – energetická sila Eucharistie o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 18.3.2020)

Kroky viery – Panna Mária Eucharistická žena o.b. Stanislav Stolárik (z min. roku 19.3.2020)

Od štvrtku 25.3. na Rádiu Lumen:

25. 03. 2021 / 20:00 – 21:30 – 14. Duchovné cvičenia RL (I.) (duchovné cvičenia a pobožnosť Krížovej cesty s exercitátorom o. Mariánom Bublincom)

26.3. 2021 / 20:00 -23:00 14. Duchovné cvičenia RL (II.) (duchovné cvičenia s exercitátorom o. Mariánom Bublincom )

(RÁDIO LUMEN NAŽIVO – streaming)

Liturgia domácej cirkvi na 5. pôstnu nedeľu

Liturgia domácej cirkvi na 5.pôstnu nedeľu (rok „B“) Rodina – pole pšeničných zŕn.

Môžete si pozrieť aj toto spracovanie pre menších.

_____________________________________________________

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa (25.marec) dávame rodinám do pozornosti edukatívnu hru Neviditeľný človek, ktorá prináša zaujímavosti z prvých 20 týždňov života. Hra pozýva objavovať, skúmať, žasnúť. Prináša fakty doplnené obrazom a rôzne možnosti použitia. Použiteľné v rodinách, na stretkách, v školách, ako spôsob oznámenia tehotenstva či dar pre rodiny očakávajúce prírastok.

Viac o hre Neviditeľný človek nájdete na webovej stránke http://www.neviditelnyclovek.sk