ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ DONA BOSCA (31.1.2021)

Pondelok1.2.Spomienka na zosnulých saleziánov.spomienka
Utorok2.2.Obetovanie Pánasviatok
Streda3.2.Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, sv. Oskára, biskupaľub. spomienky
Štvrtok4.2.féria
Piatok5.2.Sv. Agáty, panny a mučenice (1.piatok)spomienka
Sobota6.2.Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov (1. sobota)spomienka
Nedeľa7.2.PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do deviatníka a prípravy oslavy dona Bosca. Dnes si môžeme pozrieť výsledok o 15:30 v programe „On-line Don Bosco Show 2021“ cez náš web. Pri sv. omši sme ďakovali za dar – za Dona Bosca a za vás našich farníkov, adresátov i dobrodincov.
  • V utorok 2.2. máme sviatok obetovania Pána. Tento deň je dňom zasväteného života. Nezabudnime si v modlite spomenúť na všetkých rehoľníkov a Bohu zasvätené osoby, aby boli verní svojim sľubom a aby Pán mohol cez nich účinne vo svete pôsobiť podľa ich charizmy.  Tiež si pripomeňme, že aj nás si Pán zasvätil pri krste – je to príležitosť obnoviť si krstné sľuby a uvedomiť si krásu a dôstojnosť nášho života s Bohom.  Manželov a rodiny v tento deň pozývame k modlitbe “Hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý“ a korunky Božieho milosrdenstva, aby vyjadrili svoje oddanie Svätej rodine. Skrze sviatosť manželstva sú aj oni zasvätení a začlenení do Božej lásky, aby rozvíjali svoje povolanie vo svojej rodine i v Božej.
  • Tento rok aj na Sviatok obetovania Pána (2.2.) zostávajú kostoly zatvorené a teda požehnávanie sviec nie je. Podobne nie je možné vykonávať verejné pobožnosti v kostole až do odvolania. Modlime sa za ukončenie tejto situácie. Tiež Vás povzbudzujeme, aby ste si doma strážili čas na spoločnú modlitbu, delili sa o Božie Slovo a prežívali liturgiu domácej cirkvi. Tento týždeň si pripomeňme, že 1. štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania, 1. piatok v mesiaci je spomienkou na lásku Božského Srdca a zároveň sa modlíme za odčinenie urážok, ktoré sa Ježišovi dostáva cez toľké hriechy vo svete, 1. sobota v mesiaci je dňom modlitby rozjímavého ruženca a zasväcujúcej modlitby k Panne Márii.