PRAVIDLÁ ORATÓRIA

Oratórium „Úsmev“ je výchovné prostredie otvorené pre každého človeka dobrej vôle

Aby napĺňalo svoj cieľ dodržiavame v ňom tieto zásady:

  1. Rešpektujeme zodpovedné osoby, saleziánov a animátorov
  2. V celom areáli je zákaz fajčenia, prechovávania a požívania alkoholu a iných omamných a škodlivých látok
  3. Budujeme priateľské vzťahy, navzájom sa nebijeme, nenadávame, neurážame sa a snažíme sa o láskavý prístup
  4. Oratórium a vypožičané veci šetríme, neničíme ich a po vypožičaní vrátime poverenej osobe
  5. Dodržiavame čas otvorenia oratória, pravidelný program končíme spoločnou modlitbou a večerným slovkom
  6. Účastník súhlasí s používaním fotiek na ktorých sa nachádza, a ktoré boli urobené počas činnosti a aktivít strediska