My – Saleziáni dona Bosca – sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých.

Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy. Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť takmer 15 000 členov v 88 provinciách na všetkých kontinentoch.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy.

Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

Spoločným celosvetovým znakom je naše logo – pozostáva z cesty a domčeka stojaceho na troch pilieroch. Od začiatku našej Spoločnosti nás charakterizoval aj tradičný erb.

Zdroj a viac informácií tu: https://saleziani.sk