Sociálne siete

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Príprava začala 1.11.2021

Môžete postupne sledovať našu prípravu a komunikáciu (stačí kliknúť na link za poradovým číslom):

001.  mail rodičom a birmovancom o začiatku,

002. mail rodičom pozvánka k spolupráci,

003. 1. stretko online: prezentácia s úlohami,

004. 2. stretko online: prezentácia s úlohami

(časť “Exodus” – počas tohto obdobia pracuješ vo svojej skupinke – ak ti nie je niečo jasné, tak sa ozvi čím skôr. V marci si ako skupinka nájdite čas na konzultáciu – viac si pozri v prezentácii)

005. medzi-stretnutie – konzultácia. Tu nájdete priebežné výsledky (TU).

006. 3. stretko – naživo. Pokračujeme na ceste k slobode. TU v prezentácii sú postrehy a poznámky k úlohe. (aktualizované 20.5. po konzultáciách)

Pripomeň si príbeh o slobode (áno ten Veľkonočný). Vieš koľko stojí? Vieš, kto za ňu zaplatil? Kto ti ju podaroval? Sú ľudia, ktorí slobodu objavujú a bojujú o ňu? Máš to ťažšie? Tu je príbeh o jednej, ktorá patrí medzi nich: Príbeh o slobode.

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje spravidla 1 krát za tri roky.

V súčasnosti prijímame prihlášky od žiakov, ktorí ukončili 6-ty ročník základnej školy a starších, ktorí bývajú v našej farnosti. (Ak by niekto chcel začať skôr, môžeme to s rodičmi skonzultovať.)

Príprava by mala prebiehať doma od malička, v škole na náboženskej výchove a potom je blízka príprava vo vlastnej farnosti (tam, kde birmovanec žije).

Prvá časť (začiatok od 1.11.2021). Prihlásení birmovanci už dostali mail…  V  tejto časti sa pozrieme na základ. Pokúsime sa zistiť či je dosť pevný, prípadne ako ho posilniť a vyskúšať.  Podľa aktuálnej situácie zvolíme aktivity a stretnutia, kde môžu zažiť spoločenstvo vo farnosti a objaviť základné oblasti kresťanského života i  to, ako rozvíjať život, ktorý sme dostali v krste. Počítame aj so spoluprácou rodičov.

V druhej časti, ktorá začne rok – rok a pol pred prijatím sviatosti birmovania, príprava bude pokračovať v pravidelných týždenných stretnutiach. Tu pôjde o prehĺbenie poznania učenia Cirkvi a života s Bohom, aby dar, na ktorý sa pripravujú, dokázali aj žiť.

Celá príprava je sprevádzaním k postupnému prevzatiu zodpovednosti za dar viery, ktorý sa nedá žiť súkromne. Je to postupné kráčanie k prijatiu darov Ducha Svätého, aby bol každý pokrstený schopný prevziať zodpovednosť za rast vo viere, k čomu patrí aj záväzok odovzdávania viery blížnym.

Prípravu na iných školách vítame, ale spoločenstvo prípravy akceptujeme iba v našej farnosti – to znamená, že nebudeme vydávať licencie do iných farností.

______________________

Tu si môžete stiahnuť prihlášku v PDF prihláška – birmovka alebo vo Worde: prihláška-birmovka

Svätý Otec pp. František o birmovaní

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu

____________

Nasledujúca časť sa týka súčasnej prípravy, ktorá začala na jeseň 2020

____________

Milí birmovanci!

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti uskutoční na jeseň 2021. Prihlásiť sa môžu deviataci a starší. Počas úradných hodín treba včas priniesť vypísanú prihlášku – prinesiete si ju osobne. Vhodné je, aby Vás sprevádzal aspoň jeden rodič.

Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok 25.9. 2020 na sv. omši o 18:30 v kostole v Poprade – Veľkej, po nej bude ešte program pokračovať cca 1 hodinu a vysvetlíme aká cesta nás čaká:

 • Rozdelíme sa do skupín, v ktorých sa budeme pripravovať každý týždeň (z toho jedno stretnutie bude na sv. omši v piatok 1x za mesiac).
 • Vrámci prípravy absolvujeme dve duchovné obnovy – víkendovky a cez letné prázdniny týždňový „tábor“.
 • Zapojíme sa do života farnosti – do Božej rodiny, do ktorej patríme od krstu.
 • Odporúča sa urobiť si počas birmovnej prípravy 9 prvých piatkov. Kandidát sa má aktívne zapájať do života spoločenstva, v ktorom žije (službou pri liturgii: čítanie liturgických textov, spev v zbore, miništrovanie, spoločnou modlitbou ruženca a krížovej cesty v kostole, pomocou pri skrášľovaní kostola a jeho okolia). Budeme sa učiť, ako prevziať zodpovednosť za svoju vieru a ako ju odovzdávať druhým.
 • Celá príprava má smerovať k rozvíjaniu života, ktorý sme prijali v krste. Ide tu predovšetkým o osobný život s Ježišom Kristom, ktorý sa posilňuje v pravidelnej modlitbe, cez napredovanie v chápaní a prežívaní sviatostného života (krst, sviatosť zmierenia a Eucharistia), v plnení svojich povinností, v rast v láske k Bohu i voči ľuďom, cez čítanie sv. Písma a dobrých kníh (prečítať si aspoň jednu knihu o svojom birmovnom patrónovi), počúvanie, ako a kam Ťa Boh volá do spolupráce. A či pestuješ vo svojom srdci krásnu radosť (vieš čo to je?).

Ak Ti to doteraz nešlo, alebo máš z niečoho obavy, čas prípravy bude na to, aby si to s pomocou Božou i dobrého tímu dobre rozbehol/hla.

Boh od nikoho nežiada niečo, na čo dopredu nedáva dary – budeme ich objavovať a využívať. A aby sme žili ako dospelí kresťania, tak potrebujeme ďalšie dary, na ktoré sa pripravujeme prijatím sviatosti birmovania.

Po polroku sa budeme rozhodovať, či sme aj v polčase prípravy. Ďalšie informácie budeme žiadať potom (napr. birmovného rodiča a podobne).

Pre prijatie sviatosti birmovania treba mať úprimný úmysel prijať túto sviatosť – t.j. slobodne a dobrovoľne prijať rozhodnutie žiť vo viere katolíckej Cirkvi s pomocou darov Ducha Svätého – teda v spolupráci s Bohom.

Kandidát si vyberie takého birmovného rodiča, ktorý je pobirmovaný a praktizujúci kresťan katolík, ak je ženatý/vydatá musí mať platný cirkevný sobáš a nie je postihnutý kánonickým trestom. Potrebné je, aby mal osobný vzťah k birmovancovi (pre porozumenie a príklad v prežívaní viery).

Každý birmovanec si nájde svojho nebeského birmovného patróna – mal by to byť svätec (svätica), ktorého(ú) si birmovanec zvlášť váži, je určitým príkladom, povzbudením v jeho osobnom živote a pozná jeho (jej) životopis.

Na záver (aj 🙂 ) si urobíme skúšku o primeraných vedomostiach a či sa dostali aj do praktického života birmovanca.

____________

Pomôcky, usmernenia a materiály, ktoré používame v príprave. (Pracujeme na ich dopĺňaní a spresňovaní. Ak nájdeš chybu, alebo nejasnosť, ozvi sa.)

Dary Ducha Svätého

 • Pracovný zošit k Youcatu (pre birmovancov) – tu si odskúšaš doma, či rozumieš textom z Youcatu.
 • Nauč sa dobre využívať čas – koľko získavaš a koľko strácaš? Pomôcku nájdeš tu. Toto je škola disciplíny a investície do vzťahov i do budúceho života. Len ten čas má hodnotu, ktorý prežiješ z lásky k Bohu a k ľuďom.
 • Zapoj svoje sily do služby druhým. “Nik pre seba nežije a nik pre seba neumiera.” (pozri Rim 14,7-8) Dajte sa dokopy aspoň traja a zistite v čom by ste mohli pomôcť vo farnosti. (Nezabudni pomáhať aj doma! Pomôckou je zdieľaná tabuľka s ponukami, kde sa dá zapísať. No dôležité je včas sa prihlásiť. Nik Ťa nebude naháňať a nenechávaj si túto činnosť nakoniec, lebo to nemusíš stihnúť!)
 • Témy na reštart života s Bohom, na prehĺbenie a vysvetlenietu si môžeš postupne prejsť témy vhodné na naladenie srdca podľa viery. (Odporúčame ich aj Tvojim rodičom a tým, na ktorých ti záleží. Postupne ich dopĺňame.)
 • Komunikácia a čerpanie síl. Nezabudni komunikovať s Tvojimi vedúcimi počas prípravy, aby vedeli, ako sa Ti darí. Môžu Ti pomôcť robiť primerané kroky – aby si v pohode všetko stihol/la a zároveň napredoval/la naplno. Nezabúdaj – ak chceš rásť potrebuješ naplno využívať čas – aj na čerpanie síl cez modlitbu, čítanie Sv. Písma, cez štúdium Youcatu a najmä zo sviatostného života (ako sa len dá!). Potrebuješ dovoliť, aby sa do tvojho srdca dostala (a stálev ňom rástla) múdra a čistá láska – ktorá pochádza od Boha!
 • Nezabudni: Prípravu sám nikto nedá! Birmovka je príprava do dospelého a zodpovedného – krásneho života. Života naplno!
 • Na tomto mieste pribudnú ešte nejaké aktualizácie a spresnenia