Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

BIRMOVANIE

Birmovanie

Prihláška

Youcat

Príprava začala 1.11.2021

Môžete postupne sledovať našu prípravu a komunikáciu (stačí kliknúť na link za poradovým číslom):

001.  mail rodičom a birmovancom o začiatku,

002. mail rodičom pozvánka k spolupráci,

003. 1. stretko online: prezentácia s úlohami,

004. 2. stretko online: prezentácia s úlohami

(časť “Exodus” – počas tohto obdobia pracuješ vo svojej skupinke – ak ti nie je niečo jasné, tak sa ozvi čím skôr. V marci si ako skupinka nájdite čas na konzultáciu – viac si pozri v prezentácii)

005. medzi-stretnutie – konzultácia. Tu nájdete priebežné výsledky (TU).

006. 3. stretko – naživo. Pokračujeme na ceste k slobode. TU v prezentácii sú postrehy a poznámky k úlohe. (aktualizované 20.5. po konzultáciách)

TABUĽKA – pre tých, ktorí si potrebujú vytlačiť ďalšiu – aby pokračovali v raste slobody a svojich darov. (TU JE NA STIAHNUTIE)

školský rok 2022-23

007. 4. stretko má názov: Budovať si spoločenstvo, nie samotu. (9.9.2022). Prípravu a ani život nezvládneš sám… Po tomto stretku dobehni to, čo máš zameškané (úlohy a poznámky v zošite), popracuj na vzťahoch vo svojej skupinke a stihni konzultáciu do  23.9..  A tu (klikni a otvor) je pomôcka na spracovanie do Tvojho poznámkového zošita.

008. 5. stretko: Moja-naša sloboda (7.10.2022) TU JE obsah toho, čo bolo náplňou, okrem aktivít na, ktoré ste si vyskúšali na stretku.

TABUĽKA – pre tých, ktorí si potrebujú vytlačiť ďalšiu – aby pokračovali v raste slobody a svojich darov. (TU JE NA STIAHNUTIE)

009. 6. stretko (4.11.2022).

– List pre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov. (klikni a otvor TU)

– Téma: Svätosť. Je vlastne všetko, o čo ide v tomto živote. Nie je to tvoj výkon, ale účasť na dare – naplno sa stávaš tým, kým si. Urob si poznámky do zošita podľa týchto bodov (klikni TU a otvor).

-Táto prezentácia ti môže pomôcť pri získaní prehľadu o čo v našej téme o svätosti išlo (klikni tu a otvor).

  • Termín konzultácie je tak, ako ste sa v skupinke dohodli (máš to aj v maily).
  • Spoločné upratovanie kostola je 18.11. (piatok po večernej svätej omši).
  • Nezabudni, že na svätú omšu sa chodí do kostola nie pred kostol).
  • Stretko na budúce bude – s názvom “SEN TVOJ A O TEBE” bude – 9.12.2022

-______-______-______

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje spravidla 1 krát za tri roky.

V súčasnosti 1.: polrok 2021 sme prijímali prihlášky od žiakov, ktorí ukončili 6-ty ročník základnej školy a starších, ktorí bývajú v našej farnosti.

Príprava by mala prebiehať doma od malička, v škole na náboženskej výchove a potom je blízka príprava vo vlastnej farnosti (tam, kde birmovanec žije).

Prvá časť (začiatok od 1.11.2021). Prihlásení birmovanci už dostali mail…  V  tejto časti sa pozrieme na základ. Pokúsime sa zistiť či je dosť pevný, prípadne ako ho posilniť a vyskúšať.  Podľa aktuálnej situácie zvolíme aktivity a stretnutia, kde môžu zažiť spoločenstvo vo farnosti a objaviť základné oblasti kresťanského života i  to, ako rozvíjať život, ktorý sme dostali v krste. Počítame aj so spoluprácou rodičov.

V druhej časti, ktorá začne rok – rok a pol pred prijatím sviatosti birmovania, príprava bude pokračovať v pravidelných týždenných stretnutiach. Tu pôjde o prehĺbenie poznania učenia Cirkvi a života s Bohom, aby dar, na ktorý sa pripravujú, dokázali aj žiť.

Celá príprava je sprevádzaním k postupnému prevzatiu zodpovednosti za dar viery, ktorý sa nedá žiť súkromne. Je to postupné kráčanie k prijatiu darov Ducha Svätého, aby bol každý pokrstený schopný prevziať zodpovednosť za rast vo viere, k čomu patrí aj záväzok odovzdávania viery blížnym.

Prípravu na iných školách vítame, ale spoločenstvo prípravy akceptujeme iba v našej farnosti – to znamená, že nebudeme vydávať licencie do iných farností.