Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

BIRMOVANIE

Birmovanie

Prihláška

Youcat

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania sa u nás vysluhuje spravidla 1 krát za tri roky. (jeseň 2021, jeseň 2024 – to sú zároveň aj časy na prihlasovanie nových birmovancov – po skončení 6 ročníka základnej školy a starších).

Prípravu na iných školách vítame, ale spoločenstvo prípravy akceptujeme iba v našej farnosti – to znamená, že nebudeme vydávať licencie do iných farností.

Príprava na sviatosť birmovania prebieha za normálnych okolností od malička doma, v škole na náboženskej výchove. Blízka príprava pokračuje v spoločenstve vo vlastnej farnosti (tam, kde birmovanec žije).

V súčasnosti aktuálne prebieha kurz, ktorý končí na jeseň 2024.

Ako prebieha súčasný kurz (aktualizujeme ho podľa síl a potrieb birmovancov).

Prihlasovanie: Prvý polrok (2021, v budúcnosti 2024) sme prijímali prihlášky od žiakov, ktorí ukončili 6-ty ročník základnej školy a starších, ktorí bývajú v našej farnosti.

Prvá časť (začiatok od 1.11.2021). Prihlásení birmovanci už dostali mail…  V  tejto časti sa pozrieme na základ. Pokúsime sa zistiť či je dosť pevný, prípadne ako ho posilniť a vyskúšať.  Podľa aktuálnej situácie zvolíme aktivity a stretnutia, kde môžu zažiť spoločenstvo vo farnosti a objaviť základné oblasti kresťanského života i  to, ako rozvíjať život, ktorý sme dostali v krste. Počítame aj so spoluprácou rodičov.

V druhej časti, ktorá začne rok – rok a pol pred prijatím sviatosti birmovania, príprava bude pokračovať v pravidelných týždenných stretnutiach. Tu pôjde o prehĺbenie poznania učenia Cirkvi a života s Bohom, aby dar, na ktorý sa pripravujú, dokázali aj žiť.

Celá príprava je sprevádzaním k postupnému prevzatiu zodpovednosti za dar viery, ktorý sa nedá žiť súkromne. Je to postupné kráčanie k prijatiu darov Ducha Svätého, aby bol každý pokrstený schopný prevziať zodpovednosť za rast vo viere, k čomu patrí aj záväzok odovzdávania viery blížnym.

Príprava začala 1.11.2021

Stretáme sa raz za dva-tri mesiace + konzultácia, aby sme zistili ako tému chápeme a či vieme objavovať slobodu a pravdu a tiež, či sa snažíme podľa toho aj žiť.

Témy: mať priateľa, ktorý je už v nebi, objav svoj sen, spoznaj brata a získaj si priateľa, vybojuj si slobodu…

školský rok 2022-23

1x za mesiac stretnutie + konzultácia (rozhovor o tom, ako chápem a napredujem).

V 1. polroku:  opakovanie a prehĺbenie tém: Sme bratia a sestry – čo s tým? Sme skutočne slobodní? Kto je svätý? Ako spoznávam svoj sen a ako sa mi darí kráčať za ním?

V 2. polroku sme začali program “Vyvolený” – príprava mladých na sviatosť birmovania, + úloha rodičov a birmovných rodičov: osobná príprava a vedenie dialógu s birmovancami.

V lete chystáme duchovnú obnovu a teen-tábor.

školský rok 2023-24

Dvojtýždenné stretnutia

Duchovná obnova, výlet, …

jeseň 2024

Záverečná príprava – stretnutia, duchovná obnova, nácvik, prijatie sviatosti birmovania, zapojenie do života farnosti a Cirkvi.