Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Pohreb

V prípade smrti sa postupuje podľa štandardných postupov, kde je potrebné potvrdenie od lekára, ktoré pozostalým vystaví (list o prehliadke mŕtveho).

Pre vybavenie pohrebu na fare je potrebné, aby bol zosnulý farníkom našej farnosti. Predtým je však potrebné komunikovať s pohrebnou službou, ktorá koordinuje termíny a potrebné kontakty – teda, aby sa pohrebná služba dohodla s pozostalými a s kňazom, či je termín pohrebu pre každú stránku vyhovujúci. Po tejto dohode pozostalí prídu aj na faru a napíšu sa potrebné informácie potrebné pre pohrebný obrad a zápis do knihy zomrelých vo farskej matrike.

Užitočné linky:
Správa mestských cintorínov Poprad

0902 600 300

https://pcspp.sk/pohrebne-obrady/

Kontakt na farský úrad a správcu farnosti

Mgr. Dominik Vinš SDB,

Click here to add your own text