2. adventná nedeľa

 Pondelok  11.12. Sv. Damaza I., pápeža Ľubovoľná spom.
 Utorok  12.12. Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej Ľubovoľná spom.
 Streda  13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice Spomienka
 Štvrtok  14.12. Sv. Jána od Kríža, Kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok  15.12. — Féria
 Sobota  16.12. — Féria
 Nedeľa  17.12. 3. adventná nedeľa – Nedeľa Radosti Slávnosť
 • Jesenná zbierka na Charitu minulú nedeľu vyniesla 1335,51€. Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň. Podobne ďakujeme za milodary na kostol a potreby farnosti – spolu 350 €.
 • Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v túto nedeľu (10.12.) o 16:00.
 • Duchovná obnova farnosti pred Vianocami bude 14.12. (štvrtok) po večernej sv. omši. Spočíva v slovku a v stíšení pri adorácii. Začiatok cca o 19:10 a záver o cca 20:10.
 • Spovedanie pred Vianocami bude v sobotu 16.12. od 10:00 do11:45. Prídu kňazi z okolia, využime ich ochotnú službu. V našej farnosti budeme spovedať pri sv. omšiach do piatku 22.12. Potom do 27.12. už iba na požiadanie.
 • Roráty sú sv. omše o Panne Márii na svitaní – s ňou očakávame narodenie a príchod Ježiša nášho Spasiteľa.  Sv. omše sú ešte tento týždeň v utorok a v piatok o 6:00 (do 16.12.).
 • Adventný predaj kníh – bude v túto a budúcu nedeľu po doobedných sv. omšiach v orlovni. V kostole pod chórom nájdete aj jednu výnimočnú ponuku z edície Viera do vrecka s názvom Keď Boh hľadá človeka. Tento diel je venovaný modlitbe, ktorá je skutočným dialógom s Nebeským Otcom v pravde a láske. Časom sa modlitba stáva aj krásnym umením. (cena 2,50€)
 • Adventný punč –Po sv. omšiach 3. adventnej (budúcej) nedeli vás pozývame trochu sa zastaviť a podeliť o čas, radosť, alebo aspoň počúvanie sa navzájom. Kto bude chcieť, môže si dať punč a tiež môže podporiť rekonštrukciu strechy na „orlovni“.
 • Koncert – Posolstvo Vianoc, bude budúcu nedeľu (17.12.) o 15:00 v Evanjelickom kostole vo Veľkej. Je to pekné podujatie s ekumenickým významom.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Povzbudenie od o. biskupa: Drahí bratia a sestry, v duchu očakávania sviatkov Božieho narodenia, teda v čase Adventu, chcem spolu s Vami objavovať a ukazovať na pravú podstatu Vianoc. Robíme tak aj v duchu 800. výročia od prvých jasličiek, ktoré sv. František postavil, aby prežil tajomstvo vtelenia Božieho Syna. Pápež František v apoštolskom liste Admirabile Signum, o význame a dôležitosti Betlehemských jaslí, píše: „Nezáleží na tom, ako je scéna Narodenia naaranžovaná: môže byť vždy tá istá alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu.“ Ukážme vo svojich príbytkoch, ale aj v susedstve, že pre nás zmyslom Vianoc je –  Dieťa v jasliach. Postavme si Betlehem, možno aj pred naším domom. Ak z rôznych dôvodov to nebude možné, tak umiestnime do svojich okien nálepku Betlehema. Aj takto budeme svedkami Ježiša Krista, ktorý prichádza v tichu noci. Nálepka môže byť aj ako vhodný darček pre našich blízkych. Vráťme Betlehemu miesto v našich rodinách, ktoré mu patrí. Nálepku vo veľkosti A4 si môžete objednať vo Vašej farnosti u Vášho duchovného otca. Cena 1 ks nálepky je 2 eurá. (Pozn. Nálepku nalepíte jednoducho – umiestnite ju lícovou stranou na okno, poriadne popritláčajte (ideálne handričkou) a následne odstráňte biely nosný papier. Na okne Vám zostane silueta Betlehema, ktorú je jednoduché odlepiť a použiť opakovane.)  Váš biskup František

Program od 1. Adventnej nedele (3.12.):

Pre celú farnosť 

 • Začíname pastoračný projekt našej diecézy. Pripravený je list biskupa, stierací kalendár pre rodiny, Ikona Emauzských učeníkov a Liturgia domácej cirkvi (Nájde ich aj na https://kapitula.sk/emauzy/ ) Symbolom tejto etapy je svieca a hlavnou myšlienkou – počúvanie blížnych.
 • Príprava v spoločenstvách a na stretkách podľa dohody s animátormi a vedúcimi (Koledy, Zbory…).
 • Stále je možnosť zapojiť sa do iných zaujímavých charitatívnych pomocí napr.  https://marysmeals.sk/

Pre prvoprijímajúcich:

 • So sv. Františkom postupne pracujeme na Betleheme. Podklad pre domáci adventný kalendár nájdete v sakristii (je modrý a má názov „Staviteľ sv. František“). Po 1. adv. nedeli a potom každej rorátnej sv.omši budú aj nálepky pripravené v sakristii kostola.  Texty s príbehom na každý deň sú TU.
 • Stretko bude 10.12. o 16:00.
 • Pečieme perníky na 3. adventnú nedeľu – Nedeľu radosti. (info na stretku 10.12.) Na stretku si deti začnú vyrábať svoj Betlehem (pomôžu animátori a i rodina).

Pre birmovancov (od 3.12. do 10.12.):

 • Pripravíme a pošleme balíček deťom cez Charitu na Ukrajinu (do 10.12. priniesť do orlovne). Sú pre deti, ktoré sa dostali do biedy kvôli vojne.
 • Dobre sa pripravme na svätú spoveď pred Vianocami.

2. Adventná nedeľa (10.12.)

 • Adventný predaj kníh. (Len v nedele po sv. omšiach doobeda)
 • 14.12. (štvrtok) Duchovná obnova farnosti po večernej sv. omši. Slovko a adorácia cca od 19:10 do 20:10.
 • Spovedanie farnosti pred Vianocami bude v sobotu 16.12. od 10:00-12:45. Prosíme, aby ste si neodkladali sviatosť zmierenia na koniec. Dobré je pripravovať sa s čistým srdcom. Spovedať sa budeme snažiť aj posledný týždeň okrem záveru – teda 23.a 24.12. už spovedať nebudeme. Ak však bude potrebné, vyjdeme v ústrety na požiadanie.

 3. Adventná nedeľa (17.2.)

 • Adventný punč. Po sv. omšiach sa môžeme trochu zastaviť a podeliť sa o čas, radosť, alebo aspoň počúvanie sa navzájom. Kto bude chcieť, môže si dať punč a tiež môže podporiť rekonštrukciu strechy na „orlovni“.
 • Návšteva provinciála. Sv. omšu 17.12. o 9:30 bude mať otec provinciál don Peter Timko, ktorí sa rád stretne s vami na sv. omši i po nej.
 • Adventný predaj kníh.
 • Duchovná obnova mladých bude 22.12. v piatok po večernej sv. omši.

4. Adventná nedeľa (24.12.)

 • bude 24.12. – teda doobeda budú sv. omše ako v nedeľu a večer o 16:00 už bude vigília Slávnosti narodenia Pána. O pol noci (24:00) bude polnočná sv. omša.