don Ľuboš Stebnický – direktor komunity
don Dominik Vinš – farár Poprad-Veľká
don Martin Kačmáry – magister novicov
don Pavol Piatrov – vedúci oratória
don Pavol Drška – pastorácia povolaní
don Peter Barina – výpomocný duchovný
don Štefan Urban – kňaz na odpočinku
Martin Godal – novic