Entries by

Františkova ekonomika – stretnutie 25. hodina.

Online 6.10. o 16:00. Podľa tradície sa bude podujatie vysielať z Assisi, pomyselného domova Františkovej ekonomiky.  Vysielať ho budeme tu:  Františkova ekonomika: Štvrté celosvetové online stretnutie v Assisi  V piatok 6. októbra adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete  Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia […]

Brigáda pod strechou orlovne

Na rozhraní leta a jesene, v sobotu 23.9. 2023, sa o 9:00 stretlo na dvore kostola 25 brigádnikov – chlapcov, birmovancov a chlapov. Celkom slušná sila, ktorá už vie niečím aj pohnúť. Podarilo sa vytvoriť atmosféru povzbudenia, že nežijeme iba pre seba, ale vieme urobiť niečo aj pre spoločné dobro, či pre iných – toto […]

Jesenné kántry – poďakovanie za úrodu

Jesenné kántrové dni sú zamerané na poďakovanie za úrodu. Z histórie Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, ​​Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských […]

Púť do Medžugoria počas mariánskeho leta

Termín: 10.-16.9.2023, 42 pútnikov, cestovka Awertour, sprievodca o. Peter Valent, organizátor púte p. Ing. Jozef Švagerko v spolupráci s don Dominikom Vinšom (správcom farnosti). Najprv z histórie Medžugorie po preskúmaní cirkevnými autoritami je v súčasnosti pútnickým miestom so svätyňou, kde ľudia putujú, aby si uctili Matku Božiu. Pokým je všetko v zhode s učením a […]

Rada KBS pre rodinu predstaví pastoračný materiál pre manželov

Začiatok septembra je aj časom plánovania pastoračných aktivít vo farnostiach. Prijmete túto vzácnu ponuku. Túto pozvánku odporúčame všetkým, ktorí prijali sviatosť manželstva, alebo aspoň trochu viac chcú porozumieť, ako Pán koná vo sviatosti manželstva. Vhodná je pre tých, ktorí by radi rozvíjali spoločenstvo manželov alebo rodín, nevynímajúc tých, ktorí chcú spoznať krásu Božieho plánu s […]