Entries by

Školenie o ochrane detí a zraniteľných osôb

V našom stredisku – vo farnosti Poprad-Veľká sa v uplynulý víkend (19. a 20.1.2024) uskutočnili dve školenia – pre mladších a starších, ktoré sa venovali téme ochrane detí a mladých a tiež ako predchádzať alebo riešiť situácie, v ktorých môže byť ublížené deťom, či mladistvým. Školiteľkami boli pani Mgr. Katarína Janošová a p. Pred nedávnom […]

2. nedeľa v cezročnom období

Pondelok  15.1.  —  Féria  Utorok  16.1.  —  Féria  Streda  17.1.  Sv. Antona, opáta  Spomienka  Štvrtok  18.1.  —  Féria  Piatok  19.1.  —  Féria  Sobota  20.1.  Panny Márie v sobotu, ab. sv. Fabiána, pápeža a mučeníka,          ab. sv. Šebastiána, mučeníka Ľubovoľ. spomienky  Nedeľa  21.1.   3. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť —  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v […]

Súťaž o najkrajší Betlehem detskými očami

Počas vianočných prázdnin (2023-24) si mohli deti vyskúšať svoje tvorivé schopnosti na tému “jasličiek”. Do súťaže sa zapojilo asi 20 detí. Niektorí maľovali a niektorí sa pustili do kreslenia a vystrihovania celého modelu Betlehemských jasličiek aj s postavami a okolím. Hoci sme mali porotu s umeleckými schopnosťami (Klára K., Sophia M., Karolína C.) rozhodovanie nebolo […]