Entries by

Pozvánka na duchovnú obnovu pre manželov i ostatných dospelých (26.9. 2021)

Téma tohto roka je “Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti.“ V nedeľu 26.9. o 15:00 sa stretneme vo farskom kostole vo Veľkej. Táto obnova bude spravidla každú 4. nedeľu v mesiaci o 15:00 – pripomenieme aj vo farských oznamoch. Pre prípravu materiálov je vhodné prihlásiť sa na mailovej adrese našej farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk, Počítame s vami, lebo […]

Celodenná farská adorácia 23.9. (aj online)

Vo štvrtok 23.9. bude celodenná farská adorácia. Začiatok je o 8:00 a záver o 20:00. Bude vysielaná aj online – na tomto mieste sa prekliknete na priamy prenos. Kto môže, nech príde osobne – lebo aj Ježiš je prítomný hmotným a reálnym spôsobom na konkrétnom mieste. Ak sme však obmedzený svojimi povinnosťami a možnosťami, vhodné […]

Deň farnosti

V prvú septembrovú nedeľu sa pomaly stáva zvykom, že sa stretnú deti i dospelí z našej farnosti, aby spoločne otvorili školský-pastoračný rok a strávili popoludnie. Deň farnosti odštartoval spoločnou pobožnosťou prvej nedele v kostole. Od pol tretej sa farský dvor pomaly začínal napĺňať a o 15:00 program začal úvodnou modlitbou a scénkou. Deti sa rozdelili […]

Animované popoludnia

Posledný augustový týždeň vo Veľkej patril animovaným popoludniam pre deti, ktoré sa pravidelne stretávajú vo farnosti počas celého roka. Od pondelka do piatku sa deti schádzali o pol tretej na farskom dvore. Občas kvôli nepriaznivému počasiu sme sa presunuli aj do Orlovne, kde sme pokračovali v programe. Tému “Príbeh pokračuje – Noemova archa” stvárnili animátori […]