Entries by

11.nedeľa v cezročnom období (13.6.2021)

Sobota  19.6 Sv. Romualda, opáta, Panny Márie Ľubovoľné spomienky Nedeľa 20.6. 12. nedeľa v cezročnom období Slávnosť Poďakovanie. Minulý týždeň sa nám podarilo dokončiť obnovu ozvučenia kostola a lavičiek pred kostolom. Tiež prišlo potvrdenie z PSK o podpore projektu na obnovu fresky sv. Jána nad južným vchodom do kostola. Na spomínaný projekt potrebujeme ešte 3000,- eur. Všetkým darcom […]

10. Nedeľa v cezročnom období

Pondelok 7.6. — Féria Utorok 8.6. — Féria Streda 9.6. Sv. Efréma diakona a učiteľa Cirkvi Ľub. spomienka Štvrtok 10.6. — Féria Piatok 11.6. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho SLÁVNOSŤ Sobota  12.6 Nepoškvrneného Srdca preblahosl. Panny Márie Spomienka Nedeľa 13.6. 11. nedeľa v cezročnom období Slávnosť Od pondelka rozpis sv. omší zostáva ako doposiaľ. Prihlasovanie na sv. omše […]

7. Veľkonočná nedeľa

Dnes 16.5. je zbierka na kat. masmédiá. Každý deň sa o 18:00 modlíme sv. ruženec so Svätým Otcom za ukončenie pandémie i jej následkov. Intencie na júl zapisujeme ešte v sakristii po sv. omšiach. Rozvrh sv. omší aj s hygienickými opatreniami je ako doteraz. Viac na našej stránke.

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – sv.omša bude aj online (18:30)

Aby mohol byť s nami všade, vstúpil (vystúpil) na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní do Neba… Toto znie silno predovšetkým v situácii, keď ho nemôžeme sviatostne prijať kvôli rozličným obmedzeniam – je s nami a môžeme Ho prijať aspoň duchovne. No zaznieva to ešte silnejšie vtedy, keď si uvedomíme, že pri každej sv. omši, na ktorej […]