Entries by

5.pôstna nedeľa

Liturgický týždeň Pondelok   27.3.  —  Féria  Utorok   28.3.  —  Féria  Streda   29.3.  —  Féria  Štvrtok   30.3.  —  Féria  Piatok   31.3.  —  Féria  Sobota   1.4.  —  Féria  Nedeľa  2.4.  Palmová (Kvetná) nedeľa  Slávnosť Oznamy: Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave Slávnosti vigílie Zvestovania Pána po liturgickej, logistickej i hmotnej stránke. Osobitne […]

Nový Boží hrob, relikviár a relikvie

V piatok 24.3.2023 na vigíliu Zvestovania Pána sme mali v našej farnosti slávnosť aj s požehnaním nového Božieho hrobu-relikviára. Hrob je prázdny – pripomína smrť a zmŕtvychvstanie Krista. Relikvie svätých zase život s Kristom – tu i vo večnosti. Ježiš prevedie každého verného učeníka cez priepasť smrti do neba. Svätí sú nositeľmi Božej dobroty a […]

Opätovné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25.3.

Svätý otec František pri audiencii 22. marca 2023 vyzval veriacich, aby sa zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal pred rokom v Bazilike svätého Petra v spojení s biskupmi celého sveta, opakovalo každý rok na slávnosť Zvestovania Pána. Pripomenul, aby sme Kráľovnú pokoja neúnavne prosili o dar mieru a jednoty, a aby sme teraz vo svojich modlitbách zvlášť pamätali na trpiaci […]