3. pôstna nedeľa (3.3. 2024)

 Pondelok   4.3. — Féria
 Utorok   5.3. — Féria
 Streda   6.3. — Féria
 Štvrtok   7.3. — Féria
 Piatok   8.3. — Féria
 Sobota   9.3.  — Féria
 Nedeľa 10.3. 4. pôstna nedeľa – Nedeľa RADOSTI (LAETARE) Slávnosť
Stretnutie prvoprijímajúcich je v túto nedeľu (3.3.) a podobne aj odložené stretnutia birmovankýň, budúcu nedeľu (10.3..) majú stretnutie všetci birmovanci.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše na máj bude v utorok medzi 15:00-17:00. Potom po sv. omšiach.
 
Pobožnosti krížových ciest cez pôst sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a zapojili sa. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 
Adorácia pre a s birmovancami spolu s mladými, ktorí ju pripravujú – bude vo štvrtok 7.3. po večernej sv. omši (cca od 19:00- 20:00).
 
Pôstna polievka – Podeľme sa. Čo tak na budúcu nedeľu nenavariť, ale podeliť sa? Po sv. omšiach v nedeľu 10.3. doobeda, vás pozývame na pôstnu polievku. To, čo ušetríme doma – čas a prostriedky, môžeme podarovať. Čas poslúži na budovanie spoločenstva vo farnosti a prostriedky z milodaru pomôžu tým, ktorí každý mesiac zápasia o základné potraviny. Viac sa môžete dozvedieť na stránke podelmesa.org .

Ďakujeme za milodar na strechu orlovne a potreby farnosti spolu 250,- eur. Všetkým dobrodincom srdečné Pán Boh odmeň.
  
—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

Stretnutie animátorov (PG-čka) bude v piatok 8.3..

Adorácia pre a za rodičov birmovancov – bude vo štvrtok 21.3. po večernej sv. omši. (cca od 19:00 – 20:00). Rozpis adorácií a obnov vo štvrtky nájdete aj TU

Birmovanecká duchovná obnova bude okolo termínu 23.3. Viac sa dozviete na stretkách birmovancov.

Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a zaujímavé aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.

Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.

2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.

Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.

Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.

Pôst a manželstvo. V tomto období je milostivý čas na odstránenie prekážok vo vzťahu s Bohom i s ľuďmi a naopak, na začatie práce pre ich posilňovanie. Veľmi vhodnou je pomôcka pre manželov –  Malá cesta kresťanských manželov. Umožňuje po malých krokoch objaviť krásu a silu sviatosti manželstva, ktorú tak málo poznáme. Podobne je vhodná na budovanie spoločenstiev manželov a rodín.

Príhovory pre deti od otca biskupa – na oživenie, alebo zopakovanie:
 1. pôstny príhovor pre deti – Ježiš nás učí dať mu všetko
 2. pôstny príhovor pre deti – Ježiš nás učí vidieť blížneho a nezabúdať na Boha.
 3. pôstny príhovor pre deti – Ježiš nás učí mať v našom srdci vždy priestor pre neho
Pre pôstnu obnovu dospelých – minútové príhovory kard. Cantalamessu
Prehľad z TV LUX (archív)
Pôstne zamyslenie – Ja som chlieb z neba  (video)
Čo hľadáte? (minútka)
Potrebné je len jedno (minútka)
Veríš (minútka)
 
Modlitbový apoštolát v marci (TU – na celý rok):
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, aby nadchli Cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou.
Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.
Vo farnosti: Aby sme sa dobre pripravili na farské misie a čím viac ľudí prijalo pozvanie.
 
Upratovanie kostolacelý rozpis upratovania od 20.1.-28.6.2024 je TU.

Vtip (večná mladosť): – Chcel by som objednať narodeninovú tortu pre svoju manželku. – Koľko sviečok? – 26, ako obyčajne.