4. Adventná nedeľa – tohto roku aj štedrý deň

 Pondelok  25.12. Slávnosť narodenia Pána Slávnosť
 Utorok  26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
 Streda  27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (Odpust) Slávnosť
 Štvrtok  28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
 Piatok  29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (spomienka) Sviatok
 Sobota  30.12. Šiesty deň v oktáve narodenia Pána  Slávnosť
 Nedeľa  31.12.  Nedeľa Svätej rodiny Slávnosť
  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do Adventnej prípravy, aby sa Pán Ježiš v našich srdciach, vzťahoch a príbytkoch mohol cítiť prijatý. Vďaka všetkým, ktorí pomohli skrášliť priestory kostola a orlovne, podobne tým, ktorí ste darovali svoj čas pre rast spoločenstva našej farnosti pri spoločných aktivitách, duchovných obnovách, pobožnostiach a na nácvikoch spevu a hudby.  Minulý týždeň sa podarilo pri Adventnom punči vyzbierať na strechu orlovne 656,€. Všetkých nech Pán odmení a požehná.
  • Slávnosť narodenia Pána (25.12.)začne Vigíliou 24.12. o 16:00, polnočná sv. omša bude o 24:00 a potom v deň samotnej slávnosti budú sv. omše ako v nedeľu o 7:00, 9:30 a 11:00 a 18:30.
  • 26.12. na Sv. Štefana – sv. omše budú iba doobeda o 7:00, 9:30, a 11:00  Poobede bude koledovanie Dobrej noviny.
  • 27.12. na Slávnosť sv. Jána evanjelistu a apoštola bude odpust – sv. omše budú o 7:00 a o 17:00 – Slávnostný kazateľ bude Vdp. Štefan Vitko.
  • 28. a 29.12. budú sv. omše o 18:30
  • 31.12. bude Nedeľa sv. rodiny. Doobeda budú sv. omše ako v nedele: o 7:00, 9:30, 11:00. Pri týchto sv. omšiach bude aj obnovenie manželských sľubov. Večerná sv. omša bude s poďakovaním za uplynulý rok o 17:00. O 23.00 bude adorácia v kostole do pol noci.
  • V deň slávnosti narodenia Pána (25.12.) bude zbierka pri sv. omšiach vrámci „zvončeka“ na dielo saleziánov v Poprade.
  • Na sviatok Sv. Štefana (26.12.) bude koleda Dobrej noviny. Naši koledníci pôjdu do rodín popoludní. V sakristii je zoznam, do ktorého sa môžete ešte zapísať. Tiež je možnosť dať si požehnať príbytok kňazom alebo diakonom. Záujemci sa môžu zapísať v sakristii do pripraveného zoznamu.
  • Betlehem na našich oknách. Ide o nálepku siluety Betlehema vo formáte A4, ktorú nájdete pod chórom, pri banneri sv. Františka z Assisi.Aj takto môžeme sebe, v našich rodinách i druhým oživiť pozornosť na najväčší Dar Vianoc. Cena 1 ks nálepky sú 2 eurá. (Pozn. Nálepku nalepíte jednoducho – umiestnite ju lícovou stranou na okno, poriadne popritláčajte – ideálne handričkou a následne odstráňte biely nosný papier. Na okne Vám zostane silueta Betlehema, ktorú je jednoduché odlepiť a použiť opakovane.)

— Pod čiarou – to, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

  • Vtip (vlastný názor): Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: Ešte stále si myslíš, že nás chcú iba okúpať?