1. Nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Svätej rodiny

 Pondelok 1.1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Slávnosť
 Utorok 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka
 Streda 3.1. Najsv. mena Ježiš Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok 4.1. — Féria
 Piatok 5.1. — Féria
 Sobota 6.1. Zjavenie Pána (Traja králi) Slávnosť
 Nedeľa 7.1.  Nedeľa Krstu Krista Pána Slávnosť
  • Dnešná (31.12.) večerná sv. omša o 17:00 bude s poďakovaním za uplynulý rok. O 23.00 bude adorácia v kostole do pol noci.
  • 1.1. na Slávnosť Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 a o 18:30
  • 6.1. na Slávnosť Zjavenia Pána („Tri krále“) – sv. omše budú ako v nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 a o 18:30. Po sv. omšiach bude možnosť zobrať si domov požehnanú vodu. Vhodné je priniesť si svoju fľašu.
  • 7.1. bude Nedeľa krstu Krista Pána, – je to záver Vianočného obdobia – začína obdobie cez rok. Jasličky, ktoré sú v kostole pred oltárom – od tohto dátumu môžu byť do 2.2. v zadnej časti kostola.
  • Do 2.2. (Sviatok obetovania Pána) je možné získať plnomocné odpustky pre tých, ktorý navštívia františkánsky kostol a v ňom sa poklonia Ježišovi pri jasličkách. Potrebné je splniť zvyčajné podmienky – čisté srdce s rozhodnutím neuraziť Pána Ježiša žiadnym hriechom, ísť v blízkom čas na sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Modlitbu pri Jasličkách nájdete na našej stránke alebo v papierovej podobe pri jasličkách alebo pod chórom kostola.
  • Súťaž  – Milé deti a rodinky, pozývame vás do súťaže. Naša súťaž je jednoduchá: Urobte si alebo nakreslite svoj Betlehem. Môžete ho priniesť alebo poslať fotku mailom na adresu farnosti: fara.poprad-velka@saleziani.sk na poslednú vianočnú nedeľu – Nedeľu krstu Krista Pána (7.1. 2024) na detskú sv. omšu. Podobne môžete priniesť aj stromček, na ktorý si kreslíte dobré skutky. Po sv. omši si v orlovni urobíme výstavku a vyhodnotíme súťaž. Ak budete posielať foto mailom, tak vás prosíme, aby ste to stihli do soboty (6.1.2024).
  • Dobrá Novina. Koledníci sa v dvoch skupinách podelili o svoj čas, talenty a ohlasovanie radostnej zvesti v 20 domácnostiach. Ďakujeme dobrodincom, ktorí prispeli sumou 734,1€ na rozvojové projekty v Subsaharskej Afrike. V týchto projektoch je zaangažované eRko, ktoré zastrešuje túto kolednícku akciu.
  • Deviatnik. Na sviatok blahoslaveného don Titusa Zemana (8.1.) sa pripravujeme deviatnikom. Modlitbu k nemu, do ktorej môžeme vložiť aj svoje úmysly sa od soboty modlíme na konci sv. omše pred požehnaním. (O deviatniku sa môžete dočítať viac na našej stránke).
  • Stretnutie bohoslovcov vo Veľkej. 2. januára budú mať stretnutie v našej farnosti bohoslovci a diakoni. Potešíme sa, keď sa stretneme spolu pri sv. omši.

  —  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

  • Od 8.1. 2024 začína záver prípravy na 100.-výročie príchodu saleziánov dona Bosca. Tento deň je aj spomienkou na blahoslaveného Titusa Zemana – saleziána a mučeníka. V mesiaci január sa pripravujeme na oslavu dona Bosca – ktorá vyvrcholí oslavou „Don Bosco Show“ 4.2.2024.
  • Najbližšie stretnutie s birmovancami a rodičmi bude 14.1.. S rodičmi chlapcov sa stretneme v orlovni o 16:30.
  • S deťmi a rodičmi v príprave na 1. sv. prijímanie sa stretneme 21.1. o 16:00 – v orlovni.
  • Vtip:  (základ je pokoj) Mama príde so svojou hyperaktívnou dcérou ku psychológovi. Dcéra začne behať po čakárni a kričať po ľuďoch. – Mama hovorí: „Terezka, kľud, kľud.“ – Psychológ pristúpi k mame a hovorí: „To je také milé s akým pokojom viete svoju dcéru Terezku ukludňovať.“ – Mama na to: „Ja sa volám Terezka, ona sa volá Šárka.“