Sociálne siete

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie detí na záver 2. ročníka.

Prosíme vyplňte tento formulár (klikni TU)

Sväté omše

Časy sv. omší:

Cez týždeň (pondelok až nedeľa) sú sv. omše o 18:30.

V nedeľu o 7:00, 9:30, 11:00 (cez letné prázdniny nie je) a o 18:30.

V 1. piatok (v mesiaci) je sv. omša aj o 7:00, a v 1. sobotu aj o 7:30.

Spovedanie – pri sv. omšiach okrem pondelka. V týždni prvého piatku spovedáme od 17:30 v stredu, štvrtok, piatok.

Príprava na prvé sväté prijímanie 2021-22

Príprava už začala:

 1. stretnutie 12.9. 2021

Prehľad zo stretnutia aj s úlohami nájdete tu

     2. stretnutie 10.10.

Pre rodičov (prezentácia so záverom – čo ďalej)

Pre deti v spolupráci s rodičmi (čo postupne naučiť deti)

     3. stretnutie 4.11.2021

Prezentácia s úlohou pre rodičov a deti ( Desatoro 1.,2., 3. porozumieť a naučiť sa žiť)

     4. stretnutie 12.12. 2021

Prezentácia s úlohou pre rodičov i deti (Desatoro 4.-10. – naučiť sa, porozumieť a pripraviť stromček pre Ježiša – ako na to, je v tu prezentácii.)

      5. stretnutie 09.1. 2022

Tu je prezentácia s úlohou, interakciou i výsledkami súťaže – môže v nej nájsť ako ste odpovedali a čo vyšlo :-) 

Tu je pomôcka, ktorá ti prezradí, ako si na tom v príprave. Nevypĺňaj ju naraz, ale postupne, aby si všetkému rozumel/a a tešil/a sa z toho, čo už vieš.

       6. stretnutie (február) bolo s každou rodinou zvlášť na fare.

Náplň stretnutia: Spolu sme sa pomodlili. Porozprávali sme sa ako sa darí v príprave a čo už vieme (napr. modlitby a Desatoro…). Hlavnou témou je stále príprava na 1. svätú spoveď a práca so svedomím. Všetko nájdete v materiáloch z predchádzajúcich stretnutí… Ak niekto nebol, nech sa prihlási čím skôr.

List rodičom a deťom po 6. stretnutí

Milí rodičia, odporúčam si vypočuť tento podcast. (hovorí v ňom psychiater Max Kašparů )

       7. stretnutie bude v nedeľu 13.3. o 16:30 v kostole. Sv. omša na stretnutí nebude (treba si na ňu nájsť čas zvlášť), ale budeme rozprávať o svätej omši.

      8. stretnutie bude v nedeľu 10.4. (o 16:30). Skúsime si  preopakovať, čo už vieme a nájsť spôsobom ako ďalej. Tu je pozvánka aj na misijnú púť detí . Išli by sme do Levoče. Viac si povieme na stretnutí 10.4.

       9. stretnutie – záverečná príprava (začala 8.5., púť do Levoče 14.5.)


Info pred tohtoročnou prípravou a niektoré pomôcky z minuloročnej prípravy nájdete pod týmto textom:

( Epidemiologické – hygienické opatrenia spôsobili, že prípravu detí na plnú účasť na Eucharistii upravujeme podľa toho, ako sa situácia vyvíja. Ďakujeme za spoluprácu a trpezlivosť.) 

Na prípravu k prvému svätému prijímaniu t.j. k plnej účasti na sv.omši sa dá prihlásiť od júna 2021 v kancelárii farského úradu a to v dňoch v utorok alebo vo štvrtok, v čase od 15:00 do 17:00 h. – do prvého stretnutia.

Aktuálnu prihlášku si môžete stiahnuť tu. (vo formáte PDF tu .)

Pozrite si v nej, aké sú podmienky prípravy.

Doplnková príprava detí prebieha systematickým vyučovaním náboženstva na základnej škole.

Príprava prebieha aj vo farnosti prostredníctvom farskej katechézy. Tu je potrebné rozvíjať okrem potrebných vedomostí aj spoločenstvo rodín, ktoré farnosť tvoria (do nej patria).

Chceme upozorniť na jedno časté nedorozumenie

Mnohí ste sa stretli s tým, že “príprava na prvé sväté prijímanie má prebiehať v škole a tým sa to vyrieši“.

Nie je to tak, lebo:

 • zodpovednosť rodičov pri odovzdávaní viery – teda vzťahu s Bohom nemôže nikto nahradiť. Rodičia sľubujú pri krste, že preberajú za to zodpovednosť spolu s krstnými rodičmi, čo je aj prirodzené, lebo dôverovať a milovať Boha sa dieťa učí od malička podľa svojich rodičov a blízkych. Je ťažkým ublížením, ak dieťa nedostane to, čo najviac pre život potrebuje – vzťah s milujúcim Nebeským Otcom!
 • Škola v tejto rodičovskej úlohe má pomáhať a treba dávať pozor, či nekazí nevhodnými programami túto ich snahu a úlohu. Teda či neponúka hodnoty, ktoré sa protivia rodine a viere.
 • Farnosť je na 2. mieste po rodičoch, lebo je najmenším plným organizmom Cirkvi – teda je rodinou rodín so svojou štruktúrou. Rodina privádza dieťa nielen ku krstu, ale aj do spoločenstva Božej rodiny (tam, kde býva sa to volá farnosť). Tu sa učí prijímať Božie dary v spoločenstve veriacich a dávať svoje dary pre dobro druhých. Tu sa učí objavovať rozličnosť povolaní, ktoré navzájom spolupracujú: manželstvo, zasvätený život a kňazstvo.

Eucharistia je sviatosť, ktorá buduje spoločenstvo ľudí s Bohom. To spoločenstvo začína v rodine, kde je základom manželstvo a krst. Rodina je bunkou – domácou cirkvou, ktorá je začlenená cez krst a manželstvo do farnosti v ktorej žijeme. Farnosti spolu tvoria diecézy a diecézy celú Cirkev. (porov. Exhortácia Familiaris consortio, JPII. 1981)

Celoročný program prípravy na prvé sväté prijímanie

Rodičia dostanú potrebné informácie pri osobnom stretnutí. Príprava prebieha formou školskej katechézy a farskej katechézy a domácej prípravy.

Prvé sväté prijímanie bude:  dátum upresníme (záleží aj od pripravenosti).

Pre deti sú zamerané každú nedeľu detské sväté omše, ktoré sú o 11:00. Tiež chlapci majú možnosť zapojiť sa do miništrovania alebo môžu spievať v detskom zbore. Dievčatá môžu spievať v detskom zbore, čítať prosby pri svätej omši, nosiť obetné dary. Pre deti je to jedinečná možnosť, ako si nadobudnúť osobný vzťah s Kristom, pochopiť slávenie svätej omše a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi – farnosti. Skúška detského zboru je každú nedeľu o 10:15. v Orlovni (budova v areáli kostola –  vpravo od kostola).

O ochrane osobných údajov si prečítajte tu.

____________________________________

Príprava z roku 2021-21

Ročná bezprostredná príprava na plnú účasť na eucharistii – jednotlivé etapy.

Na tomto mieste postupne pridávame materiály, pozvánky a spresňujúce informácie.

 1. stretko je o modlitbe
 2. stretko o krste
 3. stretko o Desatore (1. tri prikázania – môj vzťah k Bohu)
 4. stretko Desatoro (4.-10. prikázanie – môj vzťah k blížnym.)
 5. Stretko o spytovaní svedomia a o sviatosti zmierenia
 6. Stretko (individuálne) – moja prvá svätá spoveď
  • Pripravím sa (poprosím niekoho, kto mi pomôže). Potom sa rodičia dohodnú s kňazom – kedy a kde bude moja prvá sviatosť zmierenia.
 7. Stretko o sv. omši a o tom ako sa mám teraz pripraviť na 1. sväté prijímanie (11.4.2021 o 16:30)
 8. Príprava kostola,  príprava môjho srdca – moja 2. sviatosť zmierenia
 9. Slávnosť 1.svätého prijímania
 10. Slávnosť Božieho Tela a Krvi
  • Ako prejavím Ježišovi, že mi daroval svoj život a Eucharistiu
  • Sv. omša bude o 18:30.
 11. Ako ďalej
  • Sme na začiatku, ako teda ďalej? Aké sú možnosti a ponuky.
  • Po 1. sv. prijímaní sa stretáme každý deň na večernej sv. omši.
  • V nedeľu 13.6. o 15:00 sa stretneme na krátkej modlitbe v kostole a povieme si aké sú možnosti. Určite sa potom na dvore aj zahráme :-)