4. pôstna nedeľa – Nedeľa RADOSTI

 Pondelok   11.3.  Féria
 Utorok   12.3. — Féria
 Streda   13.3. — Féria
 Štvrtok   14.3. — Féria
 Piatok   15.3. — Féria
 Sobota   16.3.  — Féria
 Nedeľa  17.3.5. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu (10.3.) po krížovej ceste.
 • Pobožnosti krížových ciest cez pôst sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. V túto nedeľu (10.3.) animujú krížovú cestu rodičia birmovancov, v piatok (15.3.) rodičia s „prvoprijímajúcimi“ deťmi a v budúcu nedeľu (17.3.) hospodárska rada. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4. 2024.
 • Pôstna polievka – „Podeľme sa“. V túto nedeľu (10.3.) po sv. omšiach doobeda vám ponúkame možnosť zastaviť sa a podeliť sa. Môžeme si dať – alebo zobrať domov pôstnu polievku za dobrovoľný príspevok. Tiež je to pekná príležitosť podeliť sa o trochu času a radosti, že môžeme pomôcť tým, ktorí zápasia každý mesiac o to, aby mali na základné potraviny. Viac info na stránke podelmesa.org .
 • Deviatnik ku sv. Jozefovi. Pred sv. omšami, kto sa chce zapojiť môže aj doma, sa budeme modliť modlitbu ku sv. Jozefovi.  Môžeme mu zveriť svoje starosti i prosbu za misie v našej farnosti.
 • Budúcu nedeľu (17.3.) bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (po svätých omšiach). Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň.
 • Ďakujeme za milodar na strechu orlovne a potreby farnosti spolu 592,- eur od ružencového spoločenstva a od ďalších dobrodincov spolu 225, eur. Otec biskup zverejnil aj sumu zbierky na Charitu celej diecézy: 189.342,35- eur, do ktorej sme prispeli sumou 1.259,65 eur. Veľmi si váži našu otvorenosť pre chudobných a núdznych a vyjadruje srdečnú vďaku. Všetkých dobrodincov nech Pán požehná.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Birmovanecká a mládežnícka duchovná obnova bude v stredu 27.3. večer (pozor zmena oproti minulým oznamom). Začneme sv. omšou o 18:30 a po nej budeme pokračovať programom (zamyslenie, adorácia, čas na prípravu a na sviatosť zmierenia), aby sme čo najlepšie prežili Veľkonočné Trojdnie.
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a zaujímavé aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pozvánka pre mladých od diecézneho biskupa. Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGramemladispisskejdiecezy a kpmspis a na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišskej diecézy. Váš biskup František
 • Modlitbový apoštolát v marci (TU – na celý rok):
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.
  • Vo farnosti: Aby sme sa dobre pripravili na farské misie a čím viac ľudí prijalo pozvanie.
 • Vtip (je to pravda?) Návrhy, ako potešiť ženu 3-4 slovami:  ‘Kúpim ti to’; ‘Miláčik, som späť’; ‘Ja pripravím večeru’; ‘Ona je škaredšia’; ‘Môžeš minúť všetko’; ‘Dnes budem žehliť’;  ‘Ja to vyperiem’; ‘Pozveme mamu na večeru?’, ‘Poďme na nákupy’; ‘Pôjdem vyniesť smeti’; ‘Varíš lepšie ako mama’; ‘Zlato, schudla si’; ‘Ona je tučnejšia’; ‘Bolo to len auto’; ‘Dnes môžeš oddychovať.’