Saleziáni

Saleziáni dona Bosca
Velické námestie 1
058 01 Poprad – Veľká

poprad@saleziani.sk

Direktor:
Mgr. Martin Kačmáry SDB

IBAN: SK18 0200 0000 0017 0955 5753

Farnosť

Farnosť Poprad Veľká
Velické námestie 1171/1
058 01 Poprad

fara.poprad-velka@saleziani.sk, tel: 052/7768474, +421 919 147 900

IČO: 31999786, DIČ: 2020656088

IBAN: SK36 0900 0000 0000 9327 6398

Farár (správca farnosti):

Mgr. Dominik Vinš SDB
dominik.vins@saleziani.sk
Mobil: +421 919 147 900

Domka

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad
Velické námestie 1
058 01 Poprad

poprad@domka.sk

Štatutár a predseda strediska:
Ing. Miroslav Podstavek SDB,

IČO: 36 164 674
IBAN: SK13 8330 0000 0020 0222 8948

Oratórium Poprad

Saleziánske mládežnícke stredisko Oratko – Juh
L. Svobodu 36
058 01 Poprad

Kontakt:
oratkopoprad@saleziani.sk

facebook.com/OratkoUsmev