Saleziáni

Saleziáni dona Bosca
Velické námestie 1
058 01 Poprad – Veľká

poprad@saleziani.sk

Direktor:
Mgr. Ľuboš Stebnický SDB

stebnicky@saleziani.sk
Mobil: 0911 911 004

Domka

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad
Velické námestie 1
058 01 Poprad

poprad@domka.sk

Štatutár:
Pavol Piatrov SDB, predseda strediska

IČO 36 164 674
IBAN: SK13 8330 0000 0020 0222 8948

Oratórium Poprad

Saleziánske mládežnícke stredisko Oratko – Juh
L. Svobodu 36
058 01 Poprad

Vedúci oratória:
Pavol Piatrov SDB
piatrov@gmail.com
Mobil: 0904 575 747