Oratko je miesto pre všetkých, miesto, kde sa majú možnosť stretnúť rôzne vekové skupiny ľudí od detí cez mladých, až po vysokoškolákov a rodiny.

Sme oratko. Sme ľudia, ktorých inšpiroval výchovný systém a duchovnosť dona Bosca, duchom a väčšinou aj vekom mladí, sprevádzaní saleziánmi (pozri www.saleziani.sk), pod záštitou občianskeho združenia DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže (pozri www.domka.sk). Snažíme sa žiť s mladýmipre mladých, pomáhať im rásť, dozrievať, žiť život zmysluplne a radostne. Ak máš dobrú vôľu, záujem a túžbu rásť, pridaj sa. Možno nájdeš v oratku niečo, čo ti pomôže prežiť život o kúsok lepšie.

Don Bosco

vraví, že ORATKO je

  • DOM (stretká, mládežnícke večery)
  • IHRISKO (hry, turnaje)
  • ŠKOLA (kde sa učia ako vychádzať s druhými, práca s mládežou)
  • KOSTOL (miesto stretnutia s Bohom (kaplnka, duchovné obnovy, príprava na sviatosti))