1. Pôstna NEDEĽA

Pondelok22.2.Sviatok Katedry sv. PetraSviatok
Sobota27.2.Panny MárieĽub spomienka
Nedeľa28.2.2. Pôstna NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
  • Zbierka na charitu. Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu konala zbierka na charitu. Z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch  však charita zriadila aj online zbierku. Informácie o spôsobe podpory tejto zbierky si môžete pozrieť na tomto mieste, alebo na plagátiku vo výveske pri kostole. (vkladom na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 Variabilný symbol: 804 057 alebo 2 eurá cez DMS DAR na tel. 877 v sieti O2, Orange a Telekom, alebo cez qr kód.)
  • 2% Stopercentne mladým. Milí dobrodinci, ďakujeme vám za vašu priazeň a pomoc. Aj tento rok môžete podporiť mladých a starostlivosť o nich v Poprade (aj v Poprade Veľkej) cez podporu DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad (viac na našom webe “preklik” tu).
  • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. V nedeľu sa chceme k vám po krížovej ceste aj prihovoriť.