2. pôstna nedeľa (25.2. 2024)

 Pondelok  26.2. — Féria
 Utorok  27.2. — Féria
 Streda  28.2. — Féria
 Štvrtok  29.2. — Féria
 Piatok  1.3.prvý piatok Féria
 Sobota  2.3. prvá sobota Féria
 Nedeľa 3.3. 3. pôstna nedeľa Slávnosť

Poďakovanie. V piatok sme mali vo farnosti – v kostole čítanie evanjelia podľa Marka. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili a dali hlas, svoje uši i svoje srdce, aby Slovo mohlo zaznieť a zažiť prijatie v našom spoločenstve.

Prvopiatkový týždeň – spovedáme okrem bežných časov v stredu až piatok od 17:30. Sv. omše sú v piatok aj o 7:00 a v sobotu aj o 7:30.

Stretnutie birmovancov je v túto nedeľu (25.2.). Začíname spoločnou pobožnosťou krížovej cesty v kostole.

Pobožnosti krížových ciest cez pôst sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty vedie kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Ďakujeme všetkým, ktorí si všimli pozvanie a zapojili sa. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde vás pozývame zapísať sa ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.

Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a zaujímavé aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.

Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.

2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.

Jarná zbierka na Charitu minulú nedeľu (18.2.) vyniesla 1259,65 eur. Ďakujeme aj za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti od Bohu-známych darcov spolu vo výške 800,-Eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

Adorácia pre a s birmovancami spolu s mladými, ktorí ju pripravujú – bude vo štvrtok 7.3. po večernej sv. omši (cca od 19:00- 20:00). Rozpis adorácií a obnov vo štvrtky nájdete aj TU.

Deň otvorených dverí. Základná škola Jána Pavla II. v Poprade pozýva budúcich prváčikov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 7.marca 2024 od 15:00-16:30 hod. v budove školy. Základná škola zabezpečuje komplexný prístup k žiakovi v oblasti intelektuálnej, duchovnej a telesnej, pričom je zárukou výchovy dieťaťa v duchu tradičných kresťanských hodnôt. Bližšie informácie nájdete na propagačných letákoch vzadu v kostole, na plagáte alebo na stránke Základnej školy sv. Jána Pavla II..

Pôstna polievka 10.3.. Po doobedných sv. omšiach v nedeľu 10.3. vás pozývame na pôstnu polievku. Ušetrený čas nám môže poslúžiť na budovanie spoločenstva vo farnosti a ušetrené peniaze môžu poslúžiť formou milodaru bratom a sestrám, ktorí zápasia z biedou na misiách.

Adorácia pre a za rodičov birmovancov – bude vo štvrtok 21.3. po večernej sv. omši. (cca od 19:00- 20:00). Rozpis adorácií a obnov vo štvrtky nájdete aj TU.

Krížové cesty sú v piatok (17:50) a v nedeľu (14:00). Orientačný rozpis pobožností krížových ciest s kňazom podľa toho, kto ju má na starosti a komunikuje s kňazom v príprave.

Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. Program misií je TU a ďalšie info na Viac TU.

Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.

Pôst a manželstvo. V tomto období je milostivý čas na odstránenie prekážok vo vzťahu s Bohom i s ľuďmi a naopak, na začatie práce pre ich posilňovanie. Veľmi vhodnou je pomôcka pre manželov –  Malá cesta kresťanských manželov. Umožňuje po malých krokoch objaviť krásu a silu sviatosti manželstva, ktorú tak málo poznáme. Podobne je vhodná na budovanie spoločenstiev manželov a rodín.

Príhovory pre deti (od otca biskupa) – na oživenie:  1. pôstny príhovor pre deti – Ježiš nás učí dať mu všetko

Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):

  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzali pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.

Upratovanie kostolacelý rozpis upratovania od 20.1.-28.6.2024 je TU.

Vtip (na konci skúškového obdobia): Suseda sa pýta susedy: „Čo bude váš syn, keď doštuduje?“ „Obávam sa milá suseda, že dôchodca.“