Články

2. pôstna NEDEĽA

Druhá pôstna NEDEĽA

Štvrtok4.3.Sv. Kazimírspomienka
Piatok5.3Prvý piatokféria
Sobota6.3.Prvá sobotaféria
Nedeľa7.3.Tretia pôstna nedeľaslávnosť
 • Liturgiu domácej cirkvi nájdete tuna našej stránke.
 • Nezabúdajme, že pôst je čas milosti, slúži posilnenie vzťahu s Bohom a na očistenie od všetkého, čo je zbytočné. Inšpiráciu môžete nájsť aj v ponuke na pôst:
  • Pozývame jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre misie. Tento rok je zameraná na spoznanie našej najstudenšej misie a na pomoc našim misionárom na Sibíri.
  • Pre našich mladých, birmovancov i ostatných, ktorí by ste na sebe chceli intenzívnejšie popracovať – vyhnať ťažobu a hmlu zo svojho života, ponúkame materiál z Pápežského misijného diela – „Izba-miestom-neba-12-komnat“. Pre deti a prvoprijímajúcich ponúkame pôstnu aktivitu z katechetického centra.
 • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. (piatkové krížové cesty nájdete na: https://www.facebook.com/oratkoonline/ )
 • Po krížovej ceste v nedele pokračujeme katechézou – čítaním listu Svätého otca k roku sv. Jozefa – Patris Corde (prekl. so srdcom otca). Budúcu nedeľu po krížovej ceste premostíme Poprad s Aldanom v Jakutsku na Sibíri. Stretneme sa so spolubratom Koljom, ktorý bol aj v Poprade v saleziánskom noviciáte. Pokúsime sa priblížiť atmosféru misie a destinácie tohtoročnej Tehličky (link na prihlásenie dodatočne spresníme).

1. Pôstna NEDEĽA

Pondelok22.2.Sviatok Katedry sv. PetraSviatok
Sobota27.2.Panny MárieĽub spomienka
Nedeľa28.2.2. Pôstna NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Zbierka na charitu. Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú pôstnu nedeľu konala zbierka na charitu. Z dôvodu nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch  však charita zriadila aj online zbierku. Informácie o spôsobe podpory tejto zbierky si môžete pozrieť na tomto mieste, alebo na plagátiku vo výveske pri kostole. (vkladom na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 Variabilný symbol: 804 057 alebo 2 eurá cez DMS DAR na tel. 877 v sieti O2, Orange a Telekom, alebo cez qr kód.)
 • 2% Stopercentne mladým. Milí dobrodinci, ďakujeme vám za vašu priazeň a pomoc. Aj tento rok môžete podporiť mladých a starostlivosť o nich v Poprade (aj v Poprade Veľkej) cez podporu DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad (viac na našom webe “preklik” tu).
 • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. V nedeľu sa chceme k vám po krížovej ceste aj prihovoriť.

 

ŠIESTA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ

Streda17.2. Popolcová stredaspomienka
Nedeľa21.2.1. Pôstna NEDEĽA slávnosť
 • Dnes končí Národný týždeň manželstva. Prajeme všetkým manželom Božie požehnanie, aby ste boli jasným znakom Božej prítomnosti (ntm.sk). Nezabudnite na vaše poslanie budovať spoločenstvo i pozvanie sláviť liturgiu domácej cirkvi.
 • Stretnutie s rodičmi a prvoprijímajúcimi bude dnes poobede (14.2.) o 16:30. Viac nájdete vo svojom maile, ktorý sme vám poslali. (Ak vám náhodou chýba, tak sa nezabudnite včas ozvať – cez kontakt na našej stránke).
 • Adorácia. Zajtra (pondelok 15.2.) máme celodennú farskú adoráciu. Tentokrát bude online. Pozývame vás, aby ste sa prihlásili cez našu stránku salezianipoprad.sk.  Nájdime si aspoň pol hodinky na modlitbu, počúvanie, na odprosovanie urážok, ktoré sa dostávajú Božej láske a tiež na prijatie milostí, ktoré tak veľmi všetci potrebujeme.
 • Popolcová streda. V stredu začína pôstne obdobie. Je to spoločný čas určený na pokánie. V túto stredu je prísny pôst. Deti povzbudzujeme, aby sa z lásky k Ježišovi a chudobným niečoho zriekli – pôst nás uzdravuje z egoizmu a učí praktickej láske. Ušetrené potraviny, čas, ale aj iné prostriedky môžeme darovať tým, ktorí to potrebujú. V tento deň nejeme mäsitý pokrm a od 18. do 60. roku života sme viazaní prísnym pôstom – iba raz do dňa je možnosť najesť sa dosýta. Výnimku majú ťažko-pracujúci a chorí. (rozpis online sv. omší a pobožností nájdete na našej web-stránke)
 • Budúci týždeň si vyberáme jeden z dní: streda, piatok a sobota, ktoré sú jarnými kántrovými dňa. Ich zmyslom je pokánie, príprava na sviatosť zmierenia a praktický rast v láske k blížnym.
 • Aktivita na pôst – Pozývame jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre misie. Tento rok je zameraná na spoznanie našej najstudenšej misie a na pomoc našim misionárom na Sibíri. Pre našich mladých, birmovancov i ostatných, ktorí by ste na sebe chceli intenzívnejšie popracovať – vyhnať ťažobu a hmlu zo svojho života, ponúkame materiál z Pápežského misijného diela – „Izba-miestom-neba-12-komnat“. Pre deti a prvoprijímajúcich ponúkame pôstnu aktivitu z katechetického centra.
 • Modlitba krížovej cesty. V pôstnom období si strážime čas, aby sme boli viac v spojení s trpiacim Kristom. V našej farnosti vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele o 15:00. Spojiť sa môžete cez našu webovú stránku. V nedeľu sa chceme k vám po krížovej ceste aj prihovoriť.
 • Pre prípravu na sviatosti krstu, k plnej účasti na Eucharistii, na birmovku i manželstvo vám ponúkame pozrieť sa a zorientovať sa v našej stránke https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/ v časti PASTORÁCIA. Jednotlivé prípravy a informácie priebežne dopĺňame, v prípade otázok a nejasností sa spokojne obráťte na faru.
 • Zbierka na charitu – pre zatvorené kostoly je možnosť pomôcť formou, ako je uverejnené na tomto plagátiku. (vkladom na účet SK26 0200 0000 0031 4349 8655 Variabilný symbol: 804 057 alebo alebo 2 eurá cez DMS DAR na tel. 877 v sieti O2, Orange a Telekom)
 • 2% Stopercentne mladým. Milí dobrodinci, ďakujeme vám za vašu priazeň a pomoc. Aj tento rok môžete podporiť mladých a starostlivosť o nich v Poprade (aj v Poprade Veľkej) cez podporu DOMKY – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad (viac na našom webe “preklik” tu).

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ DONA BOSCA (31.1.2021)

Pondelok1.2.Spomienka na zosnulých saleziánov.spomienka
Utorok2.2.Obetovanie Pánasviatok
Streda3.2.Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, sv. Oskára, biskupaľub. spomienky
Štvrtok4.2.féria
Piatok5.2.Sv. Agáty, panny a mučenice (1.piatok)spomienka
Sobota6.2.Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov (1. sobota)spomienka
Nedeľa7.2.PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do deviatníka a prípravy oslavy dona Bosca. Dnes si môžeme pozrieť výsledok o 15:30 v programe „On-line Don Bosco Show 2021“ cez náš web. Pri sv. omši sme ďakovali za dar – za Dona Bosca a za vás našich farníkov, adresátov i dobrodincov.
 • V utorok 2.2. máme sviatok obetovania Pána. Tento deň je dňom zasväteného života. Nezabudnime si v modlite spomenúť na všetkých rehoľníkov a Bohu zasvätené osoby, aby boli verní svojim sľubom a aby Pán mohol cez nich účinne vo svete pôsobiť podľa ich charizmy.  Tiež si pripomeňme, že aj nás si Pán zasvätil pri krste – je to príležitosť obnoviť si krstné sľuby a uvedomiť si krásu a dôstojnosť nášho života s Bohom.  Manželov a rodiny v tento deň pozývame k modlitbe “Hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý“ a korunky Božieho milosrdenstva, aby vyjadrili svoje oddanie Svätej rodine. Skrze sviatosť manželstva sú aj oni zasvätení a začlenení do Božej lásky, aby rozvíjali svoje povolanie vo svojej rodine i v Božej.
 • Tento rok aj na Sviatok obetovania Pána (2.2.) zostávajú kostoly zatvorené a teda požehnávanie sviec nie je. Podobne nie je možné vykonávať verejné pobožnosti v kostole až do odvolania. Modlime sa za ukončenie tejto situácie. Tiež Vás povzbudzujeme, aby ste si doma strážili čas na spoločnú modlitbu, delili sa o Božie Slovo a prežívali liturgiu domácej cirkvi. Tento týždeň si pripomeňme, že 1. štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania, 1. piatok v mesiaci je spomienkou na lásku Božského Srdca a zároveň sa modlíme za odčinenie urážok, ktoré sa Ježišovi dostáva cez toľké hriechy vo svete, 1. sobota v mesiaci je dňom modlitby rozjímavého ruženca a zasväcujúcej modlitby k Panne Márii.

TRETIA NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova

Pondelok25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštolasviatok
Utorok26.1.Sv. Timoteja a Títa, biskupovspomienka
Streda27.1.Sv. Angely Merici, pannyľub. spomienka
Štvrtok28.1.Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvispomienka
Piatok29.1. féria
Sobota30.1.Panny Márieľub. spomienka
Nedeľa31.1.Štvrtá NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • V pondelok končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Výzva k práci a modlitbe za jednotu kresťanov zostáva naďalej. Nezabudnime sa modliť za chorých, za tých ktorí sa o nich starajú, za tých, ktorí majú zodpovednú úlohu pri riadení štátu, za oblasti nášho života, kde sme sa rozhodovali sami – bez Boha. Táto doba je časom, kedy si uvedomujeme hodnoty, za ktoré sme neboli dostatočne vďační a tiež nové možnosti, ktoré nám Pán otvára cez modlitbu a Božie Slovo.
 • Budúcu nedeľu 31.1.2021 máme slávnosť dona Bosca. Pozývame Vás, aby ste mali na nej účasť. Pripravujeme program, ktorý bude online. Presný čas a link zverejníme v deň slávnosti na našej stránke. Tiež Vás pozývame pripojiť sa k modlitbe deviatnika – ktorý si môžete stiahnuť zo stránky saleziánov dona Bosca: saleziani.sk.

2. NEDEĽA v CEZROČNOM OBDOBÍ (17.1.2021)

Pondelok18.1. —féria
Utorok19.1. —féria
Streda20.1.Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka a sv. Šebastiána, mučeníkaľub. spomienka
Štvrtok21.1.Sv. Agnesy, panny a mučenicespomienka
Piatok22.1.Bl. Laury Vicuňovejspomienka
Sobota23.1.Panny Márieľub. spomienka
Nedeľa24.1.TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabudnime na tento úmysel. Modlitby a biblické zamyslenia na tento týždeň nájdete tu.
 • 22.1. začíname deviatnik k donovi Boscovi. Zverejníme ho na stránke – salezianipoprad.sk (na našom webe).
 • Pozývame Vás pripojiť sa k oslave dona Bosca, tentokrát online. Tohtoročná téma je: „Hýbe nás nádej“. Spôsoby môžu byť rôzne: herecký, spevácky, hudobný,  tanečný, kuchársky, vtipný, športový… My, saleziáni, to následne dáme dokopy a Vaše diela uvedieme v priamom prenose v nedeľu 31. januára popoludní, keď sa spustí veľká ONLINE DON BOSCO SHOW. Samozrejme ideme do toho aj my ako komunita. :) Viac nájdete v pozvánke: na našom webe.
 • Budúca nedeľa je nedeľa Božieho slova – je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Zdá sa, že tento čas, ktorý prežívame nám veľmi silno ponúka  Božie Slovo, ako pokrm, zdroj posily a stretnutia s Bohom. Nezabúdajme, že čas strávený s Božím slovom sa ničím nahradiť nedá. Čítajme si ho, uvažujme a vychutnávajme si ho :-) Nech mu patrí kvalitný čas, ktorý máme k dispozícii. Jednou formou je aj prežívanie domácej liturgie, ktorú uverejňujeme aj na našej web-stránke.

3. Vianočná nedeľa – krst Krista Pána

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – krst Krista Pána

Pondelok11.1.féria
Utorok12.1.féria
Streda13.1.Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkviľubovoľ. spom.
Štvrtok14.1.féria
Piatok15.1.féria
Sobota16.1.féria
Nedeľa17.1.2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍslávnosť
 • Dnes končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Do 24.1. 2021 sú sv. omše iba online (potom sa uvidí). V piatok je mládežka o 18:30 a v nedeľu je sv. omša o 9:30. Vo štvrtok sa modlíme ruženec z kaplnky noviciátu o 20:00. Účasť na sv. omšiach a verejných zhromaždeniach je zakázaná. V prípade nebezpečenstva smrti, alebo iných naliehavých situáciách sa obráťte na nás telefonicky alebo mailom (0919147 900)
 • Informácie o online prenosoch nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk. Po otvorení videoprenosu nezabudnite zakliknúť zvonček – odber aktívny.
 • Povzbudzujeme k liturgii domácej Cirkvi, ktorá slúži na slávenie nedele v rodinnom spoločenstve – aby Pán Ježiš mohol účinne konať vo vašich vzťahoch a príbytkoch. Ponuku nájdete aj našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Pozývanie k pokániu i k spoločnej modlitbe doma, alebo aj cez komunikačné prostriedky a sociálne siete je stále naliehavejšie. Svätý otec, biskupi, kňazi a spoločenstvá po celom svete si uvedomujú, že bez modlitby a pokánia ozdravenie ľudí, rodín a spoločnosti je iba neuskutočniteľnou túžbou. Je pekné, že v našej farnosti sa modlia každý deň niektorí aj v spoločenstvách ruženec spolu, ale pozývame aj ostatných. Nezostaňme bez týchto prostriedkov záchrany. Ak môžete vytvorte si skupinky – nech sa aspoň dva-traja modlia spolu, aby Pán mohol konať. Hodina spoločnej modlitby je o 20:00. Pozývajte aj ďalších. Dnešné komunikačné prostriedky a sociálne siete nech sú dobrou pomocou. Záchrana začína u Ježiša, ktorý je Spasiteľ – nie v laboratóriách, na politických scénach a ani pri našich nápadoch. Modlime sa aj za zomierajúcich, nech nik nezostane sám a bez duchovnej pomoci. Vhodná spoločná modlitba je sv. ruženec, modlitba ku sv. Jozefovi, alebo korunka Božieho milosrdenstva. Pripomíname aj možnosť získať plnomocné odpustky v roku sv. Jozefa – tu je info.
 • Rodiny, komunity a spoločenstvá pozývame do 40 dňovej pobožnosti, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Príprava na 1. sv. prijímanie pokračuje online. Termín stretnutia je dnes  v nedeľu 10.1. o 16:30.
 • Birmovanci pokračujú budúci týždeň – na stretkách  online.
 • Prípravy na krst a sobáše sú aktuálne tiež, nezabudnite sa včas ohlásiť a pozrieť si informácie na našej stránke salezianipoprad.sk (pod sekciou farnosť Poprad – Veľká, pastorácia…)
 • Zapisovanie intencií na marec bude až v utorok 26.1.2021.

2. VIANOČNÁ NEDEĽA (3.1.2021)

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Pondelok4.1.Pondelok vo Vianočnom obdobíféria
Utorok5.1.Utorok  vo Vianočnom obdobíféria
Streda6.1.ZJAVENIE PÁNAslávnosť
Štvrtok7.1.Štvrtok po Zjavení Pánaféria
Piatok8.1.Bl. Titus Zemanspomienka
Sobota9.1.Sobota po Zjavení Pánaféria
Nedeľa10.1.KRST KRISTA PÁNAslávnosť
 • Od 1.1. do 24.1. 2021 sú sv. omše iba online. Účasť na sv. omšiach a verejných zhromaždeniach je zakázaná. V prípade nebezpečenstva smrti, alebo iných naliehavých situáciách sa obráťte na nás telefonicky (0919147 900) alebo mailom , presnejšie informácie nájdete na našej stránke salezianipoprad.sk
 • Povzbudzujeme k liturgii domácej Cirkvi, ktorá má oveľa väčšiu hodnotu, ako pasívne pozeranie duchovného programu, či online sv. omší. Ponuku nájdete aj našej stránke salezianipoprad.sk.
 • Rodiny, komunity a spoločenstvá pozývame do 40 dňovej pobožnosti, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na našej stránke saleziánipoprad.sk.
 • Príprava na prijatie sviatostí tento rok. Tí, ktorí by chceli tento rok prijať sviatosť manželstva odporúčame, aby ste sa ohlásili na farskom úrade telefonicky alebo prostredníctvom mailu čím skôr. Tiež nájdete informácie o vysluhovaní sviatostí na našej stránke salezianipoprad.sk v časti – Farnosť Poprad – Veľká — pastorácia. Stránka sa stále dopĺňa, ak by ste našli chyby alebo nejasnosti, prosíme, napíšte nám. Podobne pozývame tých, ktorí by chceli pokrstiť dieťa, alebo by ste chceli začať prípravu na ďalšie sviatosti. Prihlášky pre nových prvoprijímajúcich budú k dispozícii v júni.
 • Štatistiku vyslúžených sviatostí a svätením za rok 2020 si môžete pozrieť tu (na našej stránke).
 • Základný prehľad príjmov a výdavkov za rok 2020 si môžete pozrieť tu.
 • Príprava na 1. sv. prijímanie pokračuje online. Rodičom prvoprijímajúcich pošleme mail s „prihlasovacím linkom“ – termín stretnutia bude nedeľa 10.1.. Birmovancom sa ohlásime tiež mailom.
 • Srdečne Vám Pán Boh odmeň sa podporu saleziánskeho diela v Poprade Veľkej či už modlitbou, konkrétnou pomocou alebo finančne. Každý mesiac obetujeme za Vás sv. omšu v prvú sobotu v mesiaci a vkladáme Vás do našich modlitieb pri komunitnej liturgii.
 • Zapisovanie intencií na marec bude až v utorok 26.1.2021.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy – Karlovej Vsi, ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Za snúbencov sa modlime.

Na pripomenutie:

 • Vo štvrtok 7. januára si pripomíname 101 rokov od narodenia dona Ernesta Macáka. Kto to bol don Ernest Macák? Narodil sa 7. januára 1920 vo Vištuku. Na gymnáziu v Šaštíne objavil svoje duchovné povolanie a ako 16-ročný zložil rehoľné sľuby. V roku 1946 sa stal kňazom, v roku 1950 ho spolu s ostatnými rehoľníkmi komunistický režim uväznil v Podolínci. Ušiel odtiaľ a tajne organizoval rehoľný život mladých saleziánov. V septembri 1952 ho zatkla tajná polícia. Mal 32 rokov. Väznili ho a neľudsky mučili. Aby nič neprezradil, začal hru na blázna. Rodičia vymohli jeho prepustenie z psychiatrie no aj doma pokračoval v hre na blázna ďalších 13 rokov. V roku 1968 vycestoval do Ríma a tam ostal. Vyučoval, písal, spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom. Po návrate na Slovensko sa v roku 1991 stal riaditeľom gymnázia v Šaštíne, ako 73-ročný prijal v roku 1993 na šesť rokov úlohu provinciála slovenských saleziánov. Zomrel vo veku 96 rokov 13. októbra 2016. Otec Ernest zanechal po sebe stopu svätého života a bohaté duchovné dedičstvo. O otcovi Ernestovi sa môžete viac dozvedieť aj na webstránke ernestmacak.sk .

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (20.12.2020) aj program prenosov sv. omší (na konci)

Pondelok21.12. —féria
Utorok22.12. —féria
Streda23.12. —féria
Štvrtok24.12. —féria
Piatok25.12.NARODENIE PÁNASlávnosť
Sobota26.12.Sv. Štefana, prvého mučeníkasviatok
Nedeľa27.12.Sv. Jána, apoštola a evanjelistu – Odpustslávnosť
 • Sv. omša o 9:30 online sv. omša 4. adventnú nedeľu je tu
 • Sv. omše budú tento týždeň od pondelka do stredy večer o 18:30, v utorok o 6:00, a vo štvrtok 24.12. o 7:00.
 • Svätá omša z vigílie Narodenia Pána bude vo štvrtok 24.12. o 16:00. a sv. omše v noci budú o 22:00o 24:00.
 • Na Slávnosť narodenia Pána (cez deň) 25.12. budú sv. omše ako v nedeľu.
 • Na Slávnosť narodenia Pána je aj zbierka na saleziánske dielo. Môžete nás podporiť aj priamo vkladom na účet SK18 0200 0000 0017 0955 5753 Srdečne ďakujeme, nech Vás Pán odmení.
 • Na sv. Štefana 26.12. budú sv. omše ako v nedeľu okrem 11:00, ktorá nebude. (večerná o 18:30 bude už zo slávnosti).
 • Budúcu nedeľu (27.12.) je Slávnosť sv. Jána apoštola a evanjelistu – patróna nášho kostola – teda je odpust. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Slávnostný kazateľ o. Ľuboslav Hromjak bude celebrovať sv. omšu o 9:30. Pri všetkých sv. omšiach vrátane v sobotu večer bude možnosť obnoviť si aj manželské sľuby.
 • Termíny sv. omší cez Vianočné Sviatky si môžete pozrieť vo výveske nášho kostola, alebo na našej internetovej stránke salezianipoprad.sk.
 • Z dôvodu zníženej kapacity kostola na 25% je vstup do kostola iba na lístky, ktoré si vyzdvihnete pri vstupe do nášho kostola. Na nasledovné sv. omše si však treba miesto rezervovať cez našu webovú stránku www.salezianipoprad.sk: 24.12. o 24:00 (= polnočná 25.12. o 0:00) a všetky, ktoré sú o 9:30 a o 11:00, tak isto si treba rezervovať miesto na 31.12. o 17:00. Na ostatné sa dá prísť tak, že si vyzdvihnete lístok pri vchode do kostola pred začiatkom svätej omše (najskôr 15 min.). Aby sme mohli prísť nepotrebujeme test o neprítomnosti vírusu, ale buďme opatrní a ohľaduplní.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: Lukáš Olejár pochádzajúci z farnosti Poprad – Veľká a Dana Kačmáriková pochádzajúca z Bratislavy -Karlovej Vsi. Ak by poznal niekto prekážky nech ich oznámi na fare. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.
 • Požehnávanie domov kňazom bude možné až po zmiernení pandemických opatrení. Koledovanie Dobrej noviny tohto roku bude iba po sv. omšiach 26.12., po domoch sa teda chodiť nebude.       
 • Prenosy sv. omší z farského kostola Poprad- Veľká budú na týchto “linkoch”:

4. adventná nedeľa o 9:30

Polnočná sv. omša 24.12. o 24:00 (25.12. o 0:00)

Slávnosť Božieho narodenia 25.12. o 9:30

Sviatok svätého Štefana 26.12. (sobota) 9:30

Odpustová slávnosť 27.12. (nedeľa) – Slávnosť Jána apoštola a evanjelistu

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – poďakovanie na konci roka 31.12. o 17:00

Slávnosť Bohorodičky 1.1.2021 o 9:30

Druhá Vianočná nedeľa 3.1. o 9:30

Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. o 9:30

Nedeľa Krstu Krista Pána 10.1. o 9:30

Celú tabuľku rozpisu omší aj s možnosťou rezervácie miesta nájdete tu