Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

PASTORÁCIA

KRST

EUCHARISTIA

BIRMOVANIE

MANŽELSTVO

SVIATOSŤ ZMIERENIA

POMAZANIE CHORÝCH

POHREB

KŇAZSTVO