Sociálne siete

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme zvyčajne v nedeľu po svätej omši o 11:00 h.

Katechéza pred krstom dieťaťa (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná v sobotu pred krstom o 17:00 na fare. Vždy sa však treba dohodnúť (aspoň mesiac predtým).  Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Krstní rodičia, ktorí nebývajú Poprade – Veľkej, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí, ak prinesú potvrdenie.

Rodičia (nie iní príbuzní), nech požiadajú o krst pre svoje dieťa na fare  najmenej mesiac pred krstom (žiadosť). Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu). Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, to znamená, vo farnosti, kde rodičia reálne bývajú, vytvárajú spoločenstvo (porov. kán. 857 § 2). Ak rodičia žiadajú o krst inde ako vo farnosti svojho bydliska, tak je potrebné priniesť povolenie z farnosti, kde bývajú (licencia ku krstu dieťaťa). V prípade krstných rodičov je potrebné priniesť ich krstný list.

Na krst je potrebné si priniesť  krstnú košieľku, sviečku. Pre rodinu je krst príležitosťou pre zmierenie sa navzájom i s Bohom vo sviatosti zmierenia.

Čo Boh sľubuje prostredníctvom krstu…

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, sa vyžaduje

 • súhlas rodičov, aspoň jedného z nich, alebo zákonného zástupcu;
 • aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckej viere; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (KKP, kán. 868 § 1).

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Krstný rodič (uvedené je minimum)

 • má mať úmysel plniť túto úlohu a k tomu:
  • potrebuje mať aspoň 16 rokov života;
  • má byť  pobirmovaným katolíkom;
  • nesmie byť slobodným alebo vdovcom, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka…);
  • nesmie byť len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (v inom iba s dišpenzom);
  • nemôže žiť odlúčene od svojho manželského partnera, tiež nesmie byť rozvedený (výnimka je vtedy, ak žije v pokání a náprave svojho života a má dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
  • nesmie viesť taký život, ktorý je v rozpore učením Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
  • nesmie byť otcom alebo matkou krstenca;

Osobná príprava rodičov i krstných rodičov

 • Vrele odporúčame 14 dňovú prípravu rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa: 14 krokov ku krstu dieťaťa
 • Ak vnímate, že váš život s Bohom potrebuje prehĺbenie, či je akýsi nevýrazný, alebo zaostáva za inými hodnotami, tak ponúkame pár tém ako návrh na “reštart” – tu. Nebojte sa doň investovať svoj pravidelný čas, ide o veľa.

K pravidelnému životu kresťana patrí (predpokladá sa u rodičov a krstného rodiča, aby boli príkladom pre dieťa):

 •  pravidelná účasť na sv. omši – aspoň v nedele a prikázané sviatky (sila do života sa čerpá v prvom rade od oltára),
 •  sviatosť zmierenia (aby sa nepretrhlo spojenie s Bohom, alebo aby sa napravilo, čo bolo prerušené…)
 • čítanie Božieho Slova (strava pre dušu),
 • pravidelná modlitba (osobná, v rodine, v spoločenstve – aby duša dýchala).
 • život v spoločenstve veriacich rodín (do neba nik sám nepríde).

_______

O ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu

_______

Otázky, na ktoré by bolo dobré mať odpoveď slovom i životom

 • Čo znamená byť “obrazom Boha”?
 • Aké sú prostriedky na výchovu dieťaťa, aby poznalo a milovalo Pána Boha?
 • Čoho sa rodičia zriekajú a čo vyznávajú?
 • Akú zodpovednosť (úlohu) berú rodičia v krste a akú krstní rodičia?
 • Akú úlohu tu má kňaz?
 • Kde sa prežíva spoločenstvo Božej rodiny?
 • Čo naznačuje pomazanie krizmou?
 • Čo naznačuje biela košieľka?
 • Čo naznačuje zapálená svieca?
 • Čo je obsahom jednotlivých prosieb v modlitbe Otče náš?
 • Kedy sa treba za dieťa modliť?
 • Ako ho naučiť chodiť do kostola a prečo je to potrebné?
 • Aká zmena nastáva v krste? (Čo končí a čo začína? Dá sa to stratiť? Čo z toho?)

Prečo krstiť?
Základne dôvody…

Čo k tomu potrebujeme?
Aspoň minimálne podmienky…

Kde a kedy sa prihlásiť?
Čo a kde treba urobiť včas…

Ako prebieha príprava?
Stretnutie s kňazom a pomôcka…

Priebeh slávnosti krstu
Tu nájdete obrad krstu …

Ponuka na reštart života
Aby sme boli dieťaťu príkladom…

Krst dospelých
Základné info o príprava dospelých na krst…