Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

KRST

Prečo krstiť?
Základne dôvody…

Čo k tomu potrebujeme?
Aspoň minimálne podmienky…

Kde a kedy sa prihlásiť?
Čo a kde treba urobiť včas…

Ako prebieha príprava?
Stretnutie s kňazom a pomôcka…

Otázky, na ktoré by bolo dobré mať odpoveď slovom i životom

 • Čo znamená byť “obrazom Boha”?
 • Aké sú prostriedky na výchovu dieťaťa, aby poznalo a milovalo Pána Boha?
 • Čoho sa rodičia zriekajú a čo vyznávajú?
 • Akú zodpovednosť (úlohu) berú rodičia v krste a akú krstní rodičia?
 • Akú úlohu tu má kňaz?
 • Kde sa prežíva spoločenstvo Božej rodiny?
 • Čo naznačuje pomazanie krizmou?
 • Čo naznačuje biela košieľka?
 • Čo naznačuje zapálená svieca?
 • Čo je obsahom jednotlivých prosieb v modlitbe Otče náš?
 • Kedy sa treba za dieťa modliť?
 • Ako ho naučiť chodiť do kostola a prečo je to potrebné?
 • Aká zmena nastáva v krste? (Čo končí a čo začína? Dá sa to stratiť? Čo z toho?)