1. Pôstna nedeľa

 Pondelok  19.2. — Féria
 Utorok  20.2. — Féria
 Streda  21.2. — Féria
 Štvrtok  22.2. Katedry sv. Petra, apoštola Sviatok
 Piatok  23.2. — Féria
 Sobota  24.2.  — Féria
 Nedeľa 25.2. 2. pôstna nedeľa Slávnosť
 • Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov je v túto nedeľu (18.2.). Budúcu nedeľu (25.2.) je stretnutie birmovancov.
 • Pobožnosti krížových ciest cez pôst sú v piatky o 17:50 a v nedele o 14:00. Tieto krížové cesty bude viesť kňaz s rodinami alebo spoločenstvami. Vo vestibule je tabuľka s dátumami, kde vás pozývame zapísať sa ako rodina alebo spoločenstvo. Krížové cesty môžeme obetovať za prípravu farských misií, ktoré budú 13.4.-21.4.2024.
 • Pôstna aktivita pre rodiny s deťmi – Tehlička. Tento rok je nasmerovaná pomoc do Južného Sudánu. V online brožúre nájdete veľa zaujímavostí o tejto krajine a podnetné aktivity pre deti a rodiny. Podobne si môžete zobrať z relikviára materiály podnety na pôstnu modlitbu, uvažovanie i skutky.
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko, nás pozýva do pôstu pre Ukrajinu. V letáku, ktorý je pri východe z kostola konkrétne navrhuje čoho sa zrieknuť, aby sme mohli z lásky darovať.
 • Tento týždeň budú aj farské rady. Pastoračná v utorok po sv. omši a hospodárska v stredu po večernej sv. omši.
 • Čítanie celého evanjelia podľa Marka v našom farskom kostole bude v piatok 23.2.– po večernej sv. omši (cca 2 hod). Je to čas, keď sa vo farnosti zastavíme pri počúvaní Božieho Slova, aby nás zjednocovalo a nasýtilo. Srdečne všetkých pozývame.
 • 2%. Milí dobrodinci, ak by ste chceli, môžete podporiť naše aktivity, ktoré organizujeme pod hlavičkou popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh. Tlačivá a info nájdete v článku na našej stránke salezianiporad.sk (priamo cez odkaz TU). , alebo aj vytlačené vo vchode do kostola.
 • Jarná zbierka na Charitu je v túto nedeľu (18.2.) po sv. omšiach.
 • Ďakujeme za milodary na kostol, strechu orlovne a potreby farnosti od rodiny Sedlákovej a Bohu-známych darcov spolu vo výške 470,-Eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  “Pod čiarou” v oznamoch nájdete to, čo bude v blízkej budúcnosti alebo ďalšie podnety so zaujímavými odkazmi —

 • Krížové cesty sú v piatok (17:50) a v nedeľu (14:00). Orientačný rozpis pobožností krížových ciest s kňazom podľa toho, kto ju má na starosti a komunikuje s kňazom v príprave.
 • Ľudové misie vo farnosti budú 13.4.-21.4. 2024.Pripravujme sa modlitbou, čítaním Božieho slova a rezervovaním času i pozývaním našich susedov a farníkov. (Viac TU)
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Pôst a manželstvo. V tomto období je milostivý čas na odstránenie prekážok vo vzťahu s Bohom i s ľuďmi a naopak, na začatie práce pre ich posilňovanie. Veľmi vhodnou je pomôcka pre manželov –  Malá cesta kresťanských manželov. Umožňuje po malých krokoch objaviť krásu a silu sviatosti manželstva, ktorú tak málo poznáme. Podobne je vhodná na budovanie spoločenstiev manželov a rodín.
 • Modlitbový apoštolát vo februári (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.
  • Vo farnosti: Aby sme si nachádzal pravidelný čas na Božie slovo a žili z neho.
 • Vtip (detská úprimnosť): Pane, netráp sa nad tým, že sa nemôžeš dočkať, kým sa polepším. Celkom som si už zvykol na to, aký som.