Slide background

Farnosť Poprad – Veľká

Sociálne siete

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

11.nedeľa v cezročnom období (13.6.2021)

Sobota  19.6 Sv. Romualda, opáta, Panny Márie Ľubovoľné spomienky Nedeľa 20.6. 12. nedeľa v cezročnom období Slávnosť Poďakovanie. Minulý týždeň sa nám podarilo dokončiť obnovu ozvučenia kostola a lavičiek pred kostolom. Tiež prišlo potvrdenie z PSK o podpore projektu na obnovu fresky sv. Jána nad južným vchodom do kostola. Na spomínaný projekt potrebujeme ešte 3000,- eur. Všetkým darcom […]

10. Nedeľa v cezročnom období

Pondelok 7.6. — Féria Utorok 8.6. — Féria Streda 9.6. Sv. Efréma diakona a učiteľa Cirkvi Ľub. spomienka Štvrtok 10.6. — Féria Piatok 11.6. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho SLÁVNOSŤ Sobota  12.6 Nepoškvrneného Srdca preblahosl. Panny Márie Spomienka Nedeľa 13.6. 11. nedeľa v cezročnom období Slávnosť Od pondelka rozpis sv. omší zostáva ako doposiaľ. Prihlasovanie na sv. omše […]

Nedeľa – Slávnosť Najsvätejšej Trojice (30.5.2021)

Zmena pandemických opatrení – zmení sa počet miest v kostole. 3.6. je Slávnosť Božieho Tela a Krvi. Prvoprijímajúci budú mať rezervované miesta v kostole po celý týždeň. Od 8.6. budeme zapisovať úmysly aj na august a september.

Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov a Matky Cirkvi

Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov je chvíľkou vďaky, oslavy i prosieb… Don Bosco hovorieval, dôverujte Panne Márii…

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (podnety na Duchovnú obnovu)

Pár myšlienok a podnetov z Božieho Slova, aby Duch Svätý mohol konať v našom živote. (komentár k evanjeliu na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého)

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 23.5.2021

V pondelok Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov a Matky Cirkvi. Sv. omše budú o 12:00, o 17:00 a o 18:30. Budúcu nedeľa bude Slávnosť Najsvätejšej Trojice. Počas sv. omše o 11:00 bude slávnosť 1. sv. prijímania.

7. Veľkonočná nedeľa

Dnes 16.5. je zbierka na kat. masmédiá. Každý deň sa o 18:00 modlíme sv. ruženec so Svätým Otcom za ukončenie pandémie i jej následkov. Intencie na júl zapisujeme ešte v sakristii po sv. omšiach. Rozvrh sv. omší aj s hygienickými opatreniami je ako doteraz. Viac na našej stránke.

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – sv.omša bude aj online (18:30)

Aby mohol byť s nami všade, vstúpil (vystúpil) na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní do Neba… Toto znie silno predovšetkým v situácii, keď ho nemôžeme sviatostne prijať kvôli rozličným obmedzeniam – je s nami a môžeme Ho prijať aspoň duchovne. No zaznieva to ešte silnejšie vtedy, keď si uvedomíme, že pri každej sv. omši, na ktorej […]

6. Veľkonočná nedeľa

V utorok máme farskú “celodennú” adoráciu. Začíname o 8:00 a končíme pred večernou sv. omšou o 18:00. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny – aby sme zabezpečili celodennú prítomnosť a modlitbu.

5. Veľkonočná nedeľa

Pozývame na sv. ruženec o 18:00 so Svätým otcom. Môžme sa modliť, doma, v spoločenstve, v kostole… Tento týždeň máme aj prvý piatok. v tento deň budú sv. omše o 7:00, 12:00 a o 18:30. V sobotu o 7:30, 12:00 a 18:30. Prihlasovanie je na našej stránke. okrem sv. omši o 12:00, nedeľnej o 8:00. Tento týždeň to bude vstup na lístky (podľa počtu miest) aj v piatok o 7:00 a v sobotu 7:30.

Pár slov k evanjeliu na Nedeľu Dobrého pastiera (D. obnova)

Čo spasí svet? Dobro, či Krása? Nestačí byť dobrým a ani krásnym… potrebujeme Krásu, ktorá sa predstavuje v dnešnom evanjeliu. Totiž naše investície bez tejto Krásy sú iba zbytočnou námahou, alebo nerozumnou márnotratnosťou. Ježiš povedal: „Ja som pastier – ten krásny (gr. kalos). Pekný pastier položí svoj život za ovce. Čo je opakom tejto krásy? […]

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

Dnes je zbierka na seminár. Sv. omše pokračujú takým spôsobom ako počas minulého týždňa…

Omše a pobožnosti počas lockdownu v Poprade-Veľkej a v oratku Poprad – Juh

Aktualizácia usmernení a slávení svätých omší od 19.4….

Majme čas – pokojne sa modlime za tých, ktorých si Pán volá do duchovného povolania.

Tu si môžete stiahnuť brožurku – sú tu pekné modlitby a zamyslenia na každý deň. Ktovie, možno Ti Pán pripravil krásny život, ktorý naznačuje to, čo bude v nebi… …a ponúka Ti všetko, aby si to mohol krásne ukázať svetu.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pripomíname, že je možnosť dať si zapísať úmysel sv. omše. Od 19.4. sa menia pravidlá návštevy bohoslužieb…

Sv. omše s účasťou “naživo” (aktualizované 17.4.)

Sv. omše s účasťou „na živo“ od 19.4. 2021 (aktualizované 17.4.) Podmienkou je mať riadne nasadený respirátor a dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia rúk…). Platný negatívny test nie je potrebný. Rezervácia miesta: Počet účastníkov 1 osoba na 15 m2 (v kostole sú označené miesta na sedenie). Prihlásiť sa dá tu. Na lístky (bez prihlasovania) budú sv. omše […]

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Utorok 13.4. Sv. Martina I., pápeža a mučeníka Ľub. spomienka Nedeľa 18.4. 3. Veľkonočná nedeľa Slávnosť V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) napoludnie, z podnetu našich o. biskupov, sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Pripojme […]

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Poďakovanie, slávenie sv. omší počas oktávy každý deň podľa tabuľky v oznamoch a alebo súboru pre online. sv. omše.