Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Prázdninové podujatia pre mladých, rodiny i seniorov. Levočská Mariánska hora – zbierka. Letný prázdninový režim. Ponuka časopisov…

Trinásta nedeľa v cezročnom období

Čaká nás prázdninový režim sv. omší, spovedania a farskej kancelárie. úmysly na september zapisujeme v utorok…

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Záver pastoračného-školského roka. Poďakovanie. Rozlúčka-sv. omša s don Petrom. Záver prihlasovania na tábory, Slávnosti a ďalšie.

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Prihlášky na tábory pre deti a birmovancov- možnosť prihlásiť sa je do konca júna alebo do obsadenia miest. Záver školského roka oslávime 23.6.. Primiciantovi Andrejovi blahoželáme a prajeme všetky potrebné Božie milosti.

Od mamy Carla Acutisa pre rodičov

Matka budúceho svätého Carla Acutisa ponúka cenné rady pre katolíckych rodičov ·        Carlo bol na strednej škole otvorene veriaci. Napriek tomu ho spolužiaci nezavrhli. Ako to? Niektorí ľudia si myslia, že byť veriaci je niečo, čo vám berie, ale v skutočnosti je to niečo, čo vám dáva. Problémom je neistota, ktorú má dnes väčšina mladých […]

Desiata nedeľa v cezročnom období

Prihlášky na birmovanecký tábor a prímestský tábor. Info o blahorečení Jána Havlíka, o primíciách a ďalšie….

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Dnes (7.6.2024) je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Historické a geografické centrum úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa nachádza v Paray-le-Monial, malej dedinke vo Francúzsku, kde v rokoch 1647 až 1690 žila svätá Mária Margita Alacoque. V roku 1673 sa jej zjavil Pán Ježiš a odovzdal jej posolstvo – obraz Boha, ktorý bol v ostrom kontraste […]

Deviata nedeľa v cezročnom období

Mystagógia do Eucharistie pre prvoprijímajúcich, ale aj nielen pre ostatných. prvopiatkový týždeň, zapisovanie úmyslov…

Nedeľa – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi bude vo štvrtok 30.5.. Večerná sv.,omša bude o 17:30 (hodinu skôr ako býva). Budú aj oltáriky. Pozrite si kto ich má na starosť.

Prvé sväté prijímanie vo Veľkej

19. mája 2024 – na Sviatok zoslania Ducha Svätého bola v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Záverečnú bezprostrednú prípravu sme odštartovali púťou do Levoče (11.5.), kde sme si prosili o Božiu ochranu a sprevádzanie Panny Márie, Ježišovej a našej Nebeskej mamy. Aj my chceme mať účasť na radostiach našej Mamy a jednou z jej […]

Deviatnik k Duchu Svätému alebo aspoň modlitba

Dnes (18.5.2024) skončí deviatnik k Duchu Svätému. Vo farnosti sme sa ho modlili za pokoj vo svete, za našu farnosti a špeciálne za birmovancov a prvoprijímajúcich. Zajtra je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého a o 11:00 budú rodiny prvoprijímajúcich prežívať slávnostnú radosť z toho, že ich deti nastúpia do ďalšej etapy ich života – budú mať […]

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Od pondelka začína obdobie cez rok. Do pozornosti dávame oznam o slávnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov… a ďalšie :-)

Kázne, za ktoré komunisti väznili kaplána z Veľkej, Martina Mikulca

Naši starozákonní bratia, Židia, vyvíjajú obrovské úsilie na to, aby termín „holokaust“ poznala mladá generácia, dokonca aj malé deti. Opakovane a mnohorakými spôsobmi vysvetľujú, ako došlo k tomu, že holokaust sa stal zvráteným dôsledkom nacistického režimu. Sú si vedomí toho, že pokiaľ by v tejto oblasti nevzdelávali mladé generácie, filozofia nacizmu by sa mohla opäť stať príťažlivou pre […]

Púť detí na Levočskej hore

Boli sme na krásnej púti. Otvorili sme si srdce pre radosť, ktorá nie je z pohodlia, ale z Božej dobroty a lásky. Spoznávali sme radosť, ktorú má aj naša Nebeská Mama – Mária.

7. Veľkonočná nedeľa

Všetko najlepšie, milé mamy, nech si vás Pán vedie, žehná a chráni. Budúcu nedeľu bude v našej farnosti Slávnosť 1. sv. prijímania.

Sviatok Dominika Savia – patróna mladých, miništrantov, mamičiek…

Zo „Života mladíka Dominika Savia“, ktorý napísal svätý Ján Bosco, kňaz (Opere edite, XI, Rím 1976, 187 s., passim) Radšej zomrieť, ako zhrešiť Často sa stáva, že človek v mladom veku mení svoje rozhodnutie o tom, čo chce urobiť. V prípade nášho Dominika to tak nebolo. Všetky čnosti v ňom spoločne rástli podivuhodným spôsobom bez toho, aby jedna zatienila […]

Púť farnosti do Sanktuária Božieho milosrdenstva

Boli sme na krásnej púti v Krakowe – v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Zapojili sme do 17. púte rádia Lumen.

6. Veľkonočná nedeľa

Tento týždeň bude slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. V sobotu 11.5. je celodenná adorácia a púť detí do Levoče. V nedeľu 12…

5. Veľkonočná nedeľa

Blíži sa mesiac máj a s ním púť do Krakowa a do Levoče. Pre prvoprijímajúcich je to záverečný mesiac prípravy. Pred sv. omšou sa budeme modlievať Loretánske litánie.