Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

10. nedeľa v cezročnom období

Čas vďačnosti, prihlasovania na budúcoročnú prípravu na 1. sv. prijímanie, prednáška o manželstve v pondelok 12, …

Slávnosť 1. svätého prijímania

“Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.” (pozri Jn 6) Tento rok sme mali Slávnosť prvého svätého prijímania 21.mája. Okrem prípravy doma a na náboženstve v škole sme absolvovali počas školského roka každý mesiac jedno stretnutie vo farnosti (fara. kostol, orlovňa, púť do Levoče…). […]

Nedeľa Slávnosti Najsvätejšej Trojice

Akým majú vzťah ovocné stromčeky so strechou? … Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi…

Májová obnova animátorov z Veľkej

V divočine – bez elektriny, signálu, teplej vody, plynu, … na Tepličke. Celé sa to začalo vetou: ,,Keď som slúžil omšu v Strážach, bol tam jeden miništrant, ja, 4 babky a jedna organistka.’’ Ktorú vyslovil don Ľuboš.Podobne vyzerala aj naša posádka na čarokrásnej Liptovskej Tepličke. Rozdiel bol iba vo vekovom priemere. Neskôr sa k nám […]

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Stromčeky a strecha orlovne… Katolícke noviny – je ich viac… Letný prímestský tábor je naplnený… otvára sa prihlasovanie na tábor pre birmovancov…

7. Veľkonočná nedeľa; Slávnosť detí…

Dnes 21.5. je o 11:00 Slávnosť prvého svätého prijímania. 24.5. je Slávnosť Panny Márie Pomocnice.

Malá cesta kresťanských manželov

Nový a jedinečný “materiál”
vhodný pre manželov na začiatku, pokročilých, pre tých, čo sprevádzajú spoločenstvá manželov a snúbencov… dokonca aj pre deti, ak im rodičia chcú odovzdať krásu daru, ktorý prijali v manželstve.

Deň rodiny aj vo Veľkej

15.5.2023 sa podarilo vo Veľkej prvý krát zachytiť a pripomenúť, že je Medzinárodný deň rodiny, napriek tomu, že už zopár podujatí pre rodiny v našej farností bolo i je. Patria medzi ne farský deň, ktorý slávime začiatkom školského roka, Adventné popoludnia, odpust (27.12.), Slávnosť dona Bosca (31.1.) alebo duchovné obnovy, či púte našej farnosti. Je […]

Púť detí a rodín do Levoče

Je dobré putovať spolu, aby sa naše srdce očistilo a naladilo na priateľstvo s Bohom, Máriou a bratmi i sestrami.

5. Veľkonočná nedeľa

Liturgický prehľad:  Pondelok    8.5.  Féria  Ľubov. spomienka  Utorok    9.5.  Féria  Spomienka  Streda   10.5.  Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi  Ľubov. spomienka  Štvrtok   11.5.  Bl. Sáry Salkházyovej, panny a mučenice  Ľubov. spomienka  Piatok   12.5.  Sv. Nerea a Achila, alebo sv. Pankráca  Ľubov. spomienky  Sobota   13.5.  Bl. Panny Márie Fatimskej  Ľubov. spomienka  Nedeľa   14.5. […]

Miništrantské stretko a Dobrý Pastier

Nedeľa Dobrého Pastiera sa nezaobíde bez chlapcov, ktorí Dobrému Pastierovi vedia pomáhať.

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 Pondelok   1.5.  Sv. Jozefa Robotníka  Ľubov. spomienka  Utorok   2.5.  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Spomienka  Streda   3.5.  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov  Sviatok  Štvrtok   4.5.  Sv. Floriána  Ľubov. spomienka  Piatok   5.5.  Féria  Féria  Sobota   6.5.  Sv. Dominika Sávia, 1. sobota v mesiaci  Féria  Nedeľa   7.5.  5. Veľkonočná nedeľa  Slávnosť Ďakujeme za milodary […]

Ikona: Dary pre Cirkev

Ak by sme vyhrali milión a dozvedeli by sme sa…

50-tka kňazstva don Števka

25. apríl 2023. Usmiaty don Števko v utorok 25. apríla oslávil 50 rokov kňazstva. Oslávili sme jeho významné jubileum spoločne sv. omšou, po ktorej sa konalo radostné agapé v Orlovni. Jeho homília bola skromná, úsmevná a povzbudivá, ako zvyčajne. Nevyzdvihol sám seba ani odvahu, ktorú si v časoch tvrdého komunistického režimu vyžadovalo rozhodnutie stať sa kňazom. Staršej generácii […]

3. Veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Všetkým darcom vopred srdečné Pán Boh odmeň. Dnes začína aj týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozrite si aj prehľad letných táborov…

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Adorácia v dnešnú Nedeľu Božieho milosrdenstva 16.4. bude o 15:00 – v Hodine Božieho milosrdenstva.

Aktuálny odkaz barbarskej noci

O pol noci vo štvrtok z 13. na 14.4. 1950 komunisti zbavili slobody vyše tisíc rehoľníkov. Odviezli ich do koncentrákov.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. omše na Veľkonočný pondelok budú o 7:00 a 9:30. V Nedeľu Božieho milosrdenstva bude adorácia o 15:00. …