Slider Veľká

Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

27. nedeľa v cezročnom období

Mesiac október je mesiacom misií a modliteb sv. ruženca. V našom kostole sa budeme modliť sv. ruženec o 18:00. …

Duchovná obnova

“Zrodení zo snov” (29.9.2022) Raz do mesiaca máme vo farnosti duchovnú obnovu pre manželov a farníkov. Stretáme sa spravidla vo štvrtok pred prvým piatkom alebo pred 1. sobotou. Začíname o 17:30 modlitbou a témou v kostole. o 18:00 máme malé podelenie v orlovni, aby sme sa učili počúvať a vnímali sa navzájom ako bratia a […]

Stretnutie s don Ericom

Pomaly sa blíži mesiac október, ktorý je predovšetkým v našom vnímaní misijným mesiacom i mesiacom modlitby sv. ruženca aj za misie. Na nedeľnej sv. omši (25.9.2022) o 7:00 sme mali návštevu našich spolubratov-misionárov don Palka Niznera a don Štefana Kormančíka, ktorí majú (okrem iného) na starosti organizáciu a prípravy misijných dobrovoľníkov. Spolu s nimi prišiel […]

26. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok  26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov  Ľubovoľ. spomienka  Utorok  27.9.  Sv. Vincenta de Paul, kňaza  Spomienka  Streda 28.9. Sv. Václava, mučeníka ab. sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov  Ľubovoľ. spomienky  Štvrtok  29.9.  Ssv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  Sviatok  Piatok  30.9.  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi  Spomienka  Sobota   1.10.   Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux)  Spomienka […]

Na poslednú chvíľu pozvánka

Pozvánka na sv. omšu a krátku besedu v nedeľu 25.9.2022

24. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 12.9.  Najsv. mena Mária   Ľubovoľ. spomienka  Utorok 13.9.  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi   Spomienka  Streda 14.9.  Povýšenie svätého Kríža   Sviatok  Štvrtok  15.9.  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska   Slávnosť  Piatok  16.9.  Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov   Spomienka  Sobota  17.9.  Sv. Róberta Bellarmína, bisk. a uč. Cirkvi,                             Sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učiteľky Cirkvi, […]

Deň farnosti 4.9.

Pozrite si ako bolo na dni farnosti a aká je ponuka na tento školský rok.

23. nedeľa v cezročnom období

4.9. je deň farnosti. o 14:00 začíname pobožnosťou v kostole a po nej o 14:30 pokračujeme vo farskej záhrade…. 8.9. bude skladať 1. rehoľné sľuby Olej Kobilinetz…. Rozbiehame voľby do pastoračnej a hospodárskej rady….

22. nedeľa v cezročnom období

V nedeľu (28.8.) bude zbierka na Katechetické dielo Spišskej diecézy, blíži začiatok školského roka a s tým aj začiatok príprav na prijatie sviatostí… Bude…

Misijný kútik

Návšteva o. biskupa a požehnanie misijného kútika. Nedeľa 21.8. po sv. omši o 9:30. Uplynulý týždeň strávil na dovolenke v noviciáte o. biskup don Vladko Fekete, ktorý pôsobí na misiách v Baku (Azerbajdžan). Pospomínal si na Veličanov, ktorých zažil počas svojho pôsobenia ako magister novicov v roku 2006-2009 a teraz sa s nimi znova srdečne stretol. S farnosťou slávil sv. omšu […]

21. nedeľa v cezročnom období

Stretnutie miništrantov bude v nedeľu o 15:00. Budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézne katechetické dielo v našej diecéze. Deň farnosti bude 4.9….

Rýchle lopaty

(Správa z akcie rýchleho nasadenia.) 12.august 2022 SEČ 14:00 Pred bránku do dvora kostola dopadla prekážka (6 ton piesku). Telefónny operátor otec Peter B. vyhlásil mobilizáciu miništrantov a birmovancov, z ktorých boli 4 v pohotovosti a schopní boja. Ochotní boli aj mladší, ale tých sme poslali domov, pretože by mohli ohroziť meno starších :-) O […]

20. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše v prikázaných sviatok … stretnutie miništrantov… Zbierka školských pomôcok… Deň farnosti … Gospelový festival…

19. nedeľa v cezročnom období (C)

Zapisovanie úmyslov na október bude na fare v utorok medzi 15:00-17:00, …. V nedele po ranných sv. omšiach prebieha školských pomôcok.

18. nedeľa v cezročnom období (C)

Vo farnosti začíname zbierku školských pomôcok. Tento týždeň je prvopiatkový – so všetkým čí má v ňom byť. 6.8. je Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

17. nedeľa v cezročnom období (C)

 Pondelok 25.7.  Sv. Jakuba, apoštola   Sviatok  Utorok 26.7.  Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie   Spomienka  Streda 27.7.  Sv. Gorazda a spoločníkov   Spomienka  Štvrtok  28.7.  —   Féria  Piatok 29.7.  Sv. Marty, Márie a Lazára   Spomienka  Sobota 30.7.  Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa; Cirkvi, Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice alebo Preblahosl. P. Márie […]

Grilovačka a pozvánka

V nedeľu 17.7.2022 si našlo pár rodín čas, aby využili voľný termín na saleziánskej chate na Kvetnici. Ako bolo, o tom svedčia tieto fotky (Klikni TU) V Poprade (aj vo Veľkej :-) ) už zopár rokov (asi 10) existujú manželské stretká, ktoré inšpiráciu stretávať sa čerpali zo svojej mládežníckej skúsenosti alebo z jednoduchej túžby po […]

Prímestský tábor PP-Veľká

Tohto ročný prímestský tábor je znova naplno obsadený (okolo 100 detí a 30 animátorov). Animátori si pekne všetko pripravili a rozdelili. Vedúcim tábor je don Ľuboš, ktorý už s jadrom tímu vie ako to na to :-) Každý deň nás tento rok sprevádza príbeh Matky Terazy, ktorá svojou ochotou počúvať Boží hlas dokázala vstúpiť do […]

16. nedeľa v cezročnom období (C)

Liturgický prehľad  Pondelok 18.7.  —   Féria  Utorok 19.7.  —   Féria  Streda 20.7.  Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka   Ľubovoľ. spomienka  Štvrtok  21.7.  Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi   Ľubovoľ. spomienka  Piatok 22.7.  Sv. Márie Magdalény   Sviatok  Sobota 23.7.  Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy   Sviatok  Nedeľa 24.7.  17. nedeľa v cezročnom období   Slávnosť Ďakujeme […]