3. Veľkonočná nedeľa – farské misie

Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera – modlime sa za nové kňazské a duchovné povolania. Tiež bude po sv. omšiach (21.4.) zbierka na kňazský seminár.

Farské misie (od soboty 13.4. o 18:00 do nedele 21.4. o 15:00). Pozrime si program a časy sv. omší a stretnutí. Modlime sa za ne, zúčastňujme sa osobne a pozývajme aj našich susedov a známych. Misie vo farnosti sú časom, keď môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. Využime dobre tento čas. Prenos ONLINE  pre tých, čo nemôžu prísť osobne. Počas misií sa pokúsime prenášať sv. omše cez náš YouTube kanál Saleziani Poprad (link + klikni na odber).

Príhovor otca biskupa: Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František. V našej farnosti sa vyzbieralo 977,- eur, ktoré sme poslali cez darcovský portál DONIO.SK .

Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024. V sakristii je tabuľka, do ktorej sa záujemci môžu zapísať. Ďalšie informácie – cena, odchod a príchod budú včas oznámené.

Ohlášky(2): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Miloš Gallovič (syn Petra a Terézie r. Dzúrikovej) pochádzajúci z Popradu a Pavla Mária Švagerková (dcéra Jozefa a Viery r. Šterbákovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Podobne, Viliam Kačír (syn Petra a Alžbety r. Grigerovej) pochádzajúci zo Smižian a Miroslava Lichvariková (dcéra Miroslava a Melánie r. Harabinovej) pochádzajúca z Popradu-Veľkej. Za snúbencov sa modlime a kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—  oznamy s odkazmi:

  • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
  • Púť detí do Levoče bude 11.5.. Idú rodiny prvoprijímajúcich i tie, ktoré sa chcú pridať. Tu nájdete informácie.
  • Modlitbový apoštolát v apríli (TU – na celý rok):
    • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.
    • Úmysel našich biskupov:  Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.
    • Vo farnosti: Za požehnaný priebeh farských misií a bohaté ovocie Ducha Svätého.
  •  Vtip (deti sú pohotové, no niekedy viac rodičia). Malý bystrý chlapček vyvádzal od rána a večer už otec nevládal. Chytil ho a chcel mu dať po zadku. Vtom mu synček hovorí: „Otecko, ale v kostole hovorili, že telo je chrámom Ducha Svätého, preto ho nesmieš biť!“  A otec na to: „Ale po sakristii môžem.“