17. nedeľa v cezročnom období

Liturgický prehľad:

 Pondelok 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza Spomienka
 Utorok  1.8. Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Streda  2.8. Sv. Euzébia Vercellského, biskupa alebo Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza Ľubovoľ. spomienky
 Štvrtok  3.8. Prvý štvrtok v mesiaci Féria
 Piatok  4.8.  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; Prvý piatok v mesiaci Spomienka
 Sobota  5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme; Prvá sobota v mesiaci  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  6.8. 18. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Oznamy:

 • Porciunkulové odpustky (v čase od popoludnia 1.8. do večera 2.8.) sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí modlitbu Otče náš a Verím v Boha počas návštevy farského kostola, františkánskeho kostola, katedrálneho chrámu alebo baziliky menšej.  
 • Prvopiatkový týždeň. Tento týždeň spovedáme v stredu, štvrtok a piatok od 17:30. V piatok je sv. omša aj o 7:00 a v sobotu o 7:30. V nedeľu 6.8. je pobožnosť 1. nedele o 14:00.
 • Spovedanie chorých po domoch. V piatok a v sobotu bude plánovanie komunity saleziánov. Z tohto dôvodu spovedanie chorých po domoch bude už vo štvrtok.
 • Ohlášky:
  •  Sviatosť manželstva prijmú(3) Ľubomír Pour (syn Ľubomíra a Zdenky r. Tatkovskej) bývajúci v Batizovciach a Dominika Urdzíková (dcéra Marka a Gabriely r. Urbanovej) bývajúca vo farnosti Poprad-Veľká. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme modlitbou.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Pozvánka do Zákamenného. Dňa 5.augusta 2023 sa uskutoční celodiecézna ďakovná púť v Zákamennom z príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Púť začne Fatimskou pobožnosťou a modlitbou posvätného ruženca o 9.30 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, Spišský diecézny administrátor spolu s emeritným pomocným spišským biskupom Mons. Andrejom Imrichom a postulátorom Kauzy blahorečenia Petrom Jurčagom. V homílií sa prihovorí vzácny hosť z Ríma P.  Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Relátor Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý má na starosti Rímsku fázu procesu blahorečenia. Rádio Lumen zabezpečí priamy prenos celej diecéznej slávnosti. Srdečne pozývame všetkých do Zákamenného. 
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Na našom webe (tomto linku) si môžete pozrieť pár spomienok a fotiek z prímestského tábora vo Veľkej.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Výchova a sebavýchova. Video od Maxa Kašparů, záznam z Kongresu rodín na tému „Labyrint vzťahov a cesta von“.
 • Ako ovplyvňuje závislosť – alebo čo s tým. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na august (Tu sú ostatné):
  • Úmysel Svätého Otca:  Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
  • Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
  • Úmysel farnosti: Za birmovancov a ich blízkych, aby si našli čas na posilnenie vzťahu s Bohom a oživili svoj vzťah k Eucharistii. Za duchovnú obnovu birmovancov.
 • Vtip (poučný): Aj v nebi sú stupne. Stalo sa, že v nebi sa ocitli pán  farár  a  babka, jeho farníčka, ale ona bola na vyššom   stupni   svätosti   i nebeských výhod ako on. Pán farár sa čuduje a ne­zdrží sa: „Babka, ako to, že vy ste sa tak vysoko do­stali?“ Babka odpovedá: „Pán fa­rár, ja som len to robila, čo ste vy hovorili…“