Letné prázdniny 2023

Naše popradské mládežnícke stredisko v lete plánuje tieto detské a mládežnícke podujatia:

1. 2.-7.7. chlapčenský pobytový tábor (5.-8. roč. ZŠ)

2. 3.-8.7. dievčenský pobytový tábor (ukončený 3.-8. roč. ZŠ)

3. 17.-21.7. prímestský tábor Oratko (3.-8. roč. ZŠ)

4. 17.-21.7. prímestský tábor Veľká (3.-8. roč. ZŠ) – už je naplnený

5. 1.-6.8. účasť na SDM Lisabon

6. 16.-20.8. Teen tábor (pre birmovancov z Veľkej)

7. 22.-25.8. prázdninové Oratko (3. roč. ZŠ a starší) 15:00-17:15, potom o 17:30 možnosť zostať na sv. omši.

8. 22.-25.8. prázdninové popoludnia Veľká (3.-8. roč. ZŠ)

9. 31.8. Bodka za prázdninami – Levočská hora

V prípade potreby podrobnejšie informácie poskytnú:

pre podujatia č. 4, 6 a 8 don Ľuboš Stebnický, 0911 911 004, poprad@saleziani.sk;

pre ostatné podujatia don Paľo Piatrov, 0904 57 57 47, poprad@domka.sk.

Prihlášky budú postupne k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke alebo osobne, podľa typu podujatia.