18. nedeľa v cezročnom období

 Pondelok 7.8 Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov, alebo Sv. Kajetána, kňaza  Ľubovoľ. spomienky
 Utorok 8.8. Sv. Dominika, kňaza Spomienka
 Streda 9.8. Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy Sviatok
 Štvrtok 10.8.  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  Sviatok
 Piatok 11.8.  Sv. Kláry, panny Spomienka
 Sobota 12.8. Sv. Jany Františky de Chantal  Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 13.8. 19. nedeľa v cezročnom období Slávnosť
 • Ďakujeme Bohu známym dobrodincom za 150 eur na kostol a potreby farnosti.
 • Zastupovanie. Od 7.-11.8. budeme na komunitnej dovolenke. Zastupovať nás budú spolubratia saleziáni, ktorí budú v tomto čase v našom dome vo Veľkej. Úradné hodiny nebudú. Ak by ste však potrebovali niečo súrne, budú k dispozícii na t.č. 0919 147 900.
 • Zapisovanie intencií na október bude v utorok 8.8. po večernej sv.omši v sakristii kostola resp. aj v stredu a štvrtok, ak zostanú voľné termíny.
 • Duchovná obnova a tábor pre birmovancov bude od 16.8.-20.8.. Birmovancom sme poslali spresňujúce informácie, ktoré nájdu vo svojich mailových schránkach. Prosíme o modlitby pre birmovancov a ich rodiny, aby mali srdce pripravené pre dary, ktoré im Pán chystá.
 • Upratovanie kostola. Vo vestibule si všimnite nový rozpis upratovania nášho farského kostola. Ak by bolo potrebné urobiť zmeny, prosím ohláste sa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa veľkodušne staráte o toto naše posvätné miesto.
 • Ohlášky:
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Šimon Balog (syn Dušana a Adriany r. Majkrákovej) pochádzajúci z Košíc a bývajúci v Bratislave a Lucia Bukovinová (dcéra Šimona a Zdenky r. Doľákovej) pochádzajúca z farnosti Poprad -Veľká a bývajúca v Bratislave. Kto by poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade. Snúbencov sprevádzajme v modlitbe.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti, nájdete so zaujímavými odkazmi v ďalšej časti oznamov

 • Medzinárodná výstava eucharistické zázraky, ktorú založil bl. Carlo Acutis bude od 16.8.-10.9. v našej farnosti v orlovni. Otvorená bude po sv. omšiach alebo po dohode (t.č. 0919 147 900). Pozývame vás zastaviť sa a dovoliť svojmu srdcu, aby žaslo nad tým, čo Pán robí, aby nám daroval vieru a presvedčil o Jeho láske k nám.
 • Púť do Medžugoria bude 10.-16.9.2023. Info k púti nájdete (TU)  v linku v oznamoch. Ešte sú nejaké miesta voľné, v sakristii kostola sa môžete prihlásiť.
 • Úprava sv. omší a spovedania cez prázdniny od 1.júla do 3.septembra 2023 vrátane. Zmena je v tom, že nedeľná sv. omša o 11:00 nie je, ostatné zostanú: každý deň o 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:30 a o 18:30; Na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8. o 7:00 a 18:30. Spovedanie sa budeme snažiť zabezpečiť aj cez sv. omšu. Ak by sa nepodarilo zabezpečiť kňaza, prosíme o trpezlivosť, budeme spovedať po sv. omši, ak nám dáte vedieť v sakristii kostola.
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie. Ako na to, nájdete info TU. Dajte vedieť aj svojim známym z našej farnosti – ak by ste o niekom vedeli, kto sa ešte nestihol prihlásiť.
 •  Ako ovplyvňuje závislosť – alebo čo s ňou. Jeden z projektov, ktorý pomáha a dáva rodinám nádej: AL-ANON. Všimnite si zaujímavé podujatie v septembri – v Poprade.
 • Deň farnosti bude v nedeľu 3.9.. Všetkých farníkov pozývame na stretnutie, ktoré začne  pobožnosťou 1. nedele o 14:00 a potom bude pokračovať na farskom dvore.
 • Modlitbový úmysel na august: (Tu sú aj ostatné)
  • Úmysel Svätého Otca:  Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.
  • Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.
  • Úmysel farnosti: Za birmovancov a ich blízkych, aby si našli čas na posilnenie vzťahu s Bohom a oživili svoj vzťah k Eucharistii. Za duchovnú obnovu birmovancov.
 • Vtip (poznaj svoje dieťa):  Manželka hovorí manželovi: „Poznáš tohto človeka na tomto obrázku?“ – „Áno.“ – „Tak nezabudni, dnes ho o 16:00 prevezmeš zo škôlky.“