6. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok  6.5. Sv. Dominika Sávia Sviatok (u SDB)
 Utorok  7.5. Prosebný deň Féria
 Streda  8.5. Prosebný deň Féria
 Štvrtok  9.5. Nanebovstúpenie Pána Slávnosť- prik. sviatok
 Piatok 10.5.Sv. Jána z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi; Začína Novéna k Duchu Svätému,                                                Ľubovoľ. spomienka
 Sobota 11.5.  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa 12.5. 7. Veľkonočná nedeľa Slávnosť
Prosebné dni
Nasledujúce dni – pondelok, utorok  alebo streda sú prosebné za úrodu. (záväzný je jeden).

Zapisovanie úmyslov na sv. omše na júl.
V utorok 7.5. bude zapisovanie úmyslov na sv. omše na júl medzi 15:00-17:00 na farskom úrade a potom ak to bude aktuálne bude možnosť v sakristii kostola po sv. omšiach.
 
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú o 7:00, 17:00 a 18:30.
 
Púť rodín, detí a prvoprijímajúcich do Levoče 11.5.
V príprave na 1. sv. prijímanie sa dostávame do záverečnej časti. Čaká nás Misijná púť detí do Levoče i preskúšanie. Pôjdeme spolu s rodinami. Odchod autobusu bude v sobotu 11.5. o 8:00 spred fary. Účastnícky poplatok spolu s cestovným je 5,- eur. Prinesieme aj obetný dar: hygienické potreby, ktoré odovzdáme núdznym cez Spišskú katolícku Charitu. Potrebné je zapísať sa do zoznamu v sakristii kostola – do 5.5. (program púte nájdeme tu)
 
Celodenná adorácia
bude v sobotu 11.5.. Začne o 7:30 a skončí pred večernou sv. omšou. Prosíme, zapíšte sa do zoznamu, aby bol celý čas adorácie zabezpečený. Adoráciu môžeme obetovať za potreby našej diecézy, za prvoprijímajúcich, novokňazov a tých, ku ktorým nás Pán posiela.
 
Mesiac máj
V mesiaci máj sa budeme 10 min. pred sv. omšou modlievať loretánske litánie.
 
Najbližšie stretnutie birmovancov
bude 12.5. vo zvyčajnom čase.
 
Letné tábory.
Informácie a prihlášky budú pomaly pribúdať na našej stránke cez link zverejnený v oznamoch: https://salezianipoprad.sk/letne-tabory-2024/. Prihlášky na prímestský táborbirmovanecký pobytový tábor organizovaný z Veľkej budú v blízkej budúcnosti. V sakristii si môžete zobrať prihlášku na pobytový tábor pre dievčatá od 3-8. roč. ZŠ.
 
Zbierka na masmédiá
Budúcu nedeľu 12.5. bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.
 
 
 
—  oznamy s odkazmi:
Organový koncert bude1. júna 2024 o 15:00 h. vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade-Veľkej.

Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 
Pomôcka prvoprijímajúcich i staršie deti (vhodná je aj pre 4,5,6-takov). Stierací plagát, ktorý predstavuje obraz Eucharistie v monštrancii, nám v jednotlivé nedele bude ponúkať krátku audio-katechézku zameranú na Eucharistiu. Tu si môžeš pozrieť návod s obrázkom. Ak ti nejdú stiahnuť QR kódy tak tu sú linky na katechézky s úlohami:
Katechézka s úlohou na 5. týždeň (preklik cez link 5.) Chlieb, ktorý nás posilňuje a posilňuje jednotu s Bohom i našimi blízkymi; úloha: Budem prinášať pokoj a zmierenie do svojho okolia. Napr. ak niekoho nahnevám alebo ublížim mu, poprosím o odpustenie. Alebo sa za niekoho kto je v nepokoji pomodlím…
Katechézka s úlohou na 6. týždeň (preklik cez link 6.) Vzdanie úcty Pánu Bohu; úloha: Pri modlitbe sa budem snažiť o dôstojnosť – tak aby to vyjadrovalo úctu k Pánovi.

Dieťa a výchova: MUDr. Martin Jan Stránský (neurológ, Yale University) – link: Sociálne siete sú ako kasíno (hlúposť, úzkosť a depresia a súvislosť s používaním sociálnych sietí, mobil, internet; koľko hodín denne a v akom veku, a kedy je to OK?)
 
Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 
Spomienky a sviatky svätých v máji (– pozri ich krátke životopisy TU)
 
Vtip (starý, ale dobrý).  Medveď sa rozhodne emigrovať do Nemecka. Cestou stretne zajaca. A ten sa pýta, že kam ide. A on na to, že do Nemecka. Zajac na to:
„Tak ma zober so sebou.“ Medveď si ho strčí do vrecka na košeli. Na hranici sa ho colník pýta. „Kam ideš?“ „Ale, za kamarátmi do Nemecka“. „A čo máš v tom vrecku?“ Medveď si tľapne po vrecku a hovorí, „Ale, iba fotku od zajaca.“