5. Veľkonočná nedeľa

 Pondelok   29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi   a patrónky Európy Sviatok
 Utorok   30.4. Sv. Pia V., pápeža Ľubovoľ. spomienka
 Streda   1.5. Sv. Jozefa, robotníka Ľubovoľ. spomienka
 Štvrtok   2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Piatok   3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
 Sobota   4.5.  Sv. Floriána, mučeníka Ľubovoľ. spomienka
 Nedeľa  5.5. 6. Veľkonočná nedeľa Slávnosť

Národná púť

 • Národná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bude 4.5. 2024. Autobus je obsadený,
 • Ďalšie informácie: cena 15 eur – môžete osobneodovzdať pani Šelengovej alebo pani Tomkovej, odchod autobusu o 4:00 spred fary a príchod okolo 19:00.

Púť rodín, detí a prvoprijímajúcich do Levoče 11.5.

V príprave na 1. sv. prijímanie sa dostávame do záverečnej časti. Čaká nás Misijná púť detí do Levoče i preskúšanie. Pôjdeme spolu s rodinami. Odchod autobusu bude v sobotu 11.5. o 8:00 spred fary. Účastnícky poplatok spolu s cestovným je 5,- eur. Prinesieme aj obetný dar: hygienické potreby, ktoré odovzdáme núdznym cez Spišskú katolícku Charitu. Potrebné je zapísať sa do zoznamu v sakristii kostola. (program púte nájdeme tu)

Prvopiatkový týždeň

V stredu, štvrtok a piatok spovedáme od 17:30. V 1. piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v prvú sobotu o 7:30. Pobožnosť prvej nedele je o 14:00.

Farská rada

Stretnutie farskej rady – pastoračnej i hospodárskej bude v utorok 30.4. po sv. omši.

Mesiac máj

V mesiaci máj sa budeme 10 min. pred sv. omšou modlievať loretánske litánie.

Poďakovanie za zbierku na seminár

Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyniesla spolu 1871,93 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

—  oznamy s odkazmi:

 • Najbližšie stretnutie birmovancov je 12.5. vo zvyčajnom čase.
 • Celodenná adorácia bude v sobotu 11.5.. Začne o 7:30 a skončí pred večernou sv. omšou.
 • Úplné odpustky v roku vďačnosti (100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko). Podmienky pre ich získanie nájdete TU.
 • Modlitbový apoštolát v máji (TU – na celý rok):
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.
  • Vo farnosti: Za tých, čo sa pripravujú na prijatie Ježiša v Eucharistii, aby naďalej rástli s Ním v priateľstve.
 • Vtip (dobrosrdečný Janko).  Janko kupuje každý deň tabletky na schudnutie. Teta lekárnička sa ho zo zvedavosti pýta: – Janko, to je pre mamičku? – Nie, teta. Pre zajačiky. Keby pribrali, ocko by ich zarezal…