Dar plnomocných odpustkov počas saleziánskej 100-ročnice na Slovensku

Provinciál don Peter Timko počas otvorenia roku vďačnosti oznámil, že apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky (pre seba alebo pre duše v očistci). Potrebné je splniť tieto podmienky:

  1. Návšteva kostola vo Vajnoroch alebo v správe saleziánskej rodiny: “Tí, ktorí v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch, alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku (do tejto možnosti patrí aj kostol vo Veľkej a kaplnka v oratku na Juhu).
  2. Čo urobiť pri návšteve kostola? Pri splnení zvyčajných podmienok (sviatosť pokánia, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza) byť v milosti posväcujúcej, venovať primeraný čas zbožnému rozjímaniu pri pozostatkoch blahoslaveného Titusa Zemana, s ukončením modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a invokáciámi k blahoslavenej Panny Márii, svätému Jánavi Boscovi a blahoslavenému Titusovi Zemanovi. Starí, chorí a všetci tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak odmietnu akýkoľvek hriech a duchovne sa spoja s jubilejnými sláveniami s rozhodnutím splniť čím skôr, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky a milosrdnému Bohu obetujú svoje modlitby, bolesti a utrpenia života.

„Chceme prežívať rok vďačnosti a učiť sa vďačnosti, pretože vďačnosť je niečo, čo nás otvára Božiemu pôsobeniu, otvára nás aj citlivosti na druhých. Nech nás bl. Titus Zeman a Sedembolestná Panna Mária sprevádzajú, aby sme sa prehĺbili v tejto vďačnosti; aby sme sa otvorili tomu, čo Pán Boh chce priniesť do nášho života a aj tu na Slovensko cez našu saleziánsku charizmu,“ zakončil provinciál.

Plné znenie dekrétu pre získanie úplných odpustkov: