Darujte 2 percentá pre mladých

Milí dobrodinci,

ak chcete, môžete podporiť aktivity popradského strediska Domky – Združenia saleziánskej mládeže, stredisko Poprad. V našom meste sa venujeme deťom a mládeži na dvoch miestach: vo Veľkej a v Oratóriu na sídlisku Juh.

Váš dar nám umožňuje realizovať rôzne ponuky pre osobnostný rast a aktívne využívanie voľného času detí a mladých, ale aj mať prostriedky na prevádzku, údržbu a primerané vybavenie priestorov mládežníckych stredísk na sídlisku Juh aj vo Veľkej.

Ako nám môžete venovať vaše 2%:

FYZICKÉ OSOBY:

:: Tlačivo 2 percentá na stiahnutie ::

Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Následne do 30.4. je potrebné odovzdať Potvrdenie od zamestnávateľa a tlačivo organizácie ktorú chcete podporiť na Daňový úrad v mieste bydliska, alebo primerane skôr ku saleziánom do Veľkej (Velické nám. 1), alebo do Oratka (L. Svobodu 36).

:: Tlačivo 2 percentá na stiahnutie ::

V prípade, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť v Oratku alebo vo farnosti (animátorská činnosť, upratovanie, varenie, technická pomoc, …) a táto činnosť trvala viac ako 40 hodín za rok, je možné požiadať o 3 percentá z dane. V takom prípade napíšte na poprad@domka.sk alebo oslovte priamo don Miroslava Podstavka, ktorý vám vystaví potvrdenie o vašej dobrovoľníckej činnosti.

PRÁVNICKÉ OSOBY:

Údaje pre poukázanie časti z vašich 2 % pre naše mládežnícke stredisko sú:

IČO/SID: 36164674
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad
Ulica: Velické námestie
Číslo: 1171/1
PSČ: 058 01
Obec: Poprad